A citation-based method for searching scientific literature

Shichen Yan, Xinyu Guan, Hui Li, Daohao Li, Ming Xue, Yushan Yan, Valentin Valtchev, Shilun Qiu, Qianrong Fang. J Am Chem Soc 2019
Times Cited: 63List of co-cited articles
634 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Porous, crystalline, covalent organic frameworks.
Adrien P Côté, Annabelle I Benin, Nathan W Ockwig, Michael O'Keeffe, Adam J Matzger, Omar M Yaghi. Science 2005
68


Construction of covalent organic framework for catalysis: Pd/COF-LZU1 in Suzuki-Miyaura coupling reaction.
San-Yuan Ding, Jia Gao, Qiong Wang, Yuan Zhang, Wei-Guo Song, Cheng-Yong Su, Wei Wang. J Am Chem Soc 2011
714
50

Single-crystal x-ray diffraction structures of covalent organic frameworks.
Tianqiong Ma, Eugene A Kapustin, Shawn X Yin, Lin Liang, Zhengyang Zhou, Jing Niu, Li-Hua Li, Yingying Wang, Jie Su, Jian Li,[...]. Science 2018
287
41

The atom, the molecule, and the covalent organic framework.
Christian S Diercks, Omar M Yaghi. Science 2017
670
38

Designed synthesis of 3D covalent organic frameworks.
Hani M El-Kaderi, Joseph R Hunt, José L Mendoza-Cortés, Adrien P Côté, Robert E Taylor, Michael O'Keeffe, Omar M Yaghi. Science 2007
754
38

Exfoliation of Covalent Organic Frameworks into Few-Layer Redox-Active Nanosheets as Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries.
Shan Wang, Qianyou Wang, Pengpeng Shao, Yuzhen Han, Xing Gao, Li Ma, Shuai Yuan, Xiaojie Ma, Junwen Zhou, Xiao Feng,[...]. J Am Chem Soc 2017
262
38

Metalation of a Mesoporous Three-Dimensional Covalent Organic Framework.
Luke A Baldwin, Jonathan W Crowe, David A Pyles, Psaras L McGrier. J Am Chem Soc 2016
127
36

3D Porous Crystalline Polyimide Covalent Organic Frameworks for Drug Delivery.
Qianrong Fang, Junhua Wang, Shuang Gu, Robert B Kaspar, Zhongbin Zhuang, Jie Zheng, Hongxia Guo, Shilun Qiu, Yushan Yan. J Am Chem Soc 2015
314
36

A crystalline imine-linked 3-D porous covalent organic framework.
Fernando J Uribe-Romo, Joseph R Hunt, Hiroyasu Furukawa, Cornelius Klöck, Michael O'Keeffe, Omar M Yaghi. J Am Chem Soc 2009
469
31

Chemically stable polyarylether-based covalent organic frameworks.
Xinyu Guan, Hui Li, Yunchao Ma, Ming Xue, Qianrong Fang, Yushan Yan, Valentin Valtchev, Shilun Qiu. Nat Chem 2019
159
31

Covalent organic frameworks.
Xiao Feng, Xuesong Ding, Donglin Jiang. Chem Soc Rev 2012
895
31

Chiral Covalent Organic Frameworks with High Chemical Stability for Heterogeneous Asymmetric Catalysis.
Xing Han, Qingchun Xia, Jinjing Huang, Yan Liu, Chunxia Tan, Yong Cui. J Am Chem Soc 2017
142
30

A Pyrene-Based, Fluorescent Three-Dimensional Covalent Organic Framework.
Guiqing Lin, Huimin Ding, Daqiang Yuan, Baoshan Wang, Cheng Wang. J Am Chem Soc 2016
234
30

One-step construction of two different kinds of pores in a 2D covalent organic framework.
Tian-You Zhou, Shun-Qi Xu, Qiang Wen, Zhong-Fu Pang, Xin Zhao. J Am Chem Soc 2014
164
30

3D microporous base-functionalized covalent organic frameworks for size-selective catalysis.
Qianrong Fang, Shuang Gu, Jie Zheng, Zhongbin Zhuang, Shilun Qiu, Yushan Yan. Angew Chem Int Ed Engl 2014
234
30

Covalent organic frameworks comprising cobalt porphyrins for catalytic CO₂ reduction in water.
Song Lin, Christian S Diercks, Yue-Biao Zhang, Nikolay Kornienko, Eva M Nichols, Yingbo Zhao, Aubrey R Paris, Dohyung Kim, Peidong Yang, Omar M Yaghi,[...]. Science 2015
712
30

Sulfone-containing covalent organic frameworks for photocatalytic hydrogen evolution from water.
Xiaoyan Wang, Linjiang Chen, Samantha Y Chong, Marc A Little, Yongzhen Wu, Wei-Hong Zhu, Rob Clowes, Yong Yan, Martijn A Zwijnenburg, Reiner Sebastian Sprick,[...]. Nat Chem 2018
233
28

Covalent Organic Frameworks: Design, Synthesis, and Functions.
Keyu Geng, Ting He, Ruoyang Liu, Sasanka Dalapati, Ke Tian Tan, Zhongping Li, Shanshan Tao, Yifan Gong, Qiuhong Jiang, Donglin Jiang. Chem Rev 2020
374
28

Ionic Covalent Organic Frameworks with Spiroborate Linkage.
Ya Du, Haishen Yang, Justin Michael Whiteley, Shun Wan, Yinghua Jin, Se-Hee Lee, Wei Zhang. Angew Chem Int Ed Engl 2016
185
26

Flexibility Matters: Cooperative Active Sites in Covalent Organic Framework and Threaded Ionic Polymer.
Qi Sun, Briana Aguila, Jason Perman, Nicholas Nguyen, Shengqian Ma. J Am Chem Soc 2016
161
26

A tunable azine covalent organic framework platform for visible light-induced hydrogen generation.
Vijay S Vyas, Frederik Haase, Linus Stegbauer, Gökcen Savasci, Filip Podjaski, Christian Ochsenfeld, Bettina V Lotsch. Nat Commun 2015
321
26

Design and applications of three dimensional covalent organic frameworks.
Xinyu Guan, Fengqian Chen, Qianrong Fang, Shilun Qiu. Chem Soc Rev 2020
113
26


Salen-Based Covalent Organic Framework.
Li-Hua Li, Xiao-Lin Feng, Xiao-Hui Cui, Yun-Xiang Ma, San-Yuan Ding, Wei Wang. J Am Chem Soc 2017
82
25

Two-dimensional sp2 carbon-conjugated covalent organic frameworks.
Enquan Jin, Mizue Asada, Qing Xu, Sasanka Dalapati, Matthew A Addicoat, Michael A Brady, Hong Xu, Toshikazu Nakamura, Thomas Heine, Qiuhong Chen,[...]. Science 2017
309
25

3D Porphyrin-Based Covalent Organic Frameworks.
Guiqing Lin, Huimin Ding, Rufan Chen, Zhengkang Peng, Baoshan Wang, Cheng Wang. J Am Chem Soc 2017
115
25

3D Anionic Silicate Covalent Organic Framework with srs Topology.
Oussama Yahiaoui, Andrew N Fitch, Frank Hoffmann, Michael Fröba, Arne Thomas, Jérôme Roeser. J Am Chem Soc 2018
62
24

Thiophene-based covalent organic frameworks.
Guillaume H V Bertrand, Vladimir K Michaelis, Ta-Chung Ong, Robert G Griffin, Mircea Dincă. Proc Natl Acad Sci U S A 2013
164
23

Three-Dimensional Covalent Organic Frameworks with Dual Linkages for Bifunctional Cascade Catalysis.
Hui Li, Qinying Pan, Yunchao Ma, Xinyu Guan, Ming Xue, Qianrong Fang, Yushan Yan, Valentin Valtchev, Shilun Qiu. J Am Chem Soc 2016
102
23

Covalent organic frameworks as exceptional hydrogen storage materials.
Sang Soo Han, Hiroyasu Furukawa, Omar M Yaghi, William A Goddard. J Am Chem Soc 2008
262
23

Porous, covalent triazine-based frameworks prepared by ionothermal synthesis.
Pierre Kuhn, Markus Antonietti, Arne Thomas. Angew Chem Int Ed Engl 2008
723
23

Covalent Organic Frameworks for CO2 Capture.
Yongfei Zeng, Ruqiang Zou, Yanli Zhao. Adv Mater 2016
258
23

Three-Dimensional Anionic Cyclodextrin-Based Covalent Organic Frameworks.
Yuanyuan Zhang, Jiyun Duan, Dou Ma, Pengfei Li, Siwu Li, Haiwei Li, Junwen Zhou, Xiaojie Ma, Xiao Feng, Bo Wang. Angew Chem Int Ed Engl 2017
103
23

Fast, Ambient Temperature and Pressure Ionothermal Synthesis of Three-Dimensional Covalent Organic Frameworks.
Xinyu Guan, Yunchao Ma, Hui Li, Yusran Yusran, Ming Xue, Qianrong Fang, Yushan Yan, Valentin Valtchev, Shilun Qiu. J Am Chem Soc 2018
82
22

Weaving of organic threads into a crystalline covalent organic framework.
Yuzhong Liu, Yanhang Ma, Yingbo Zhao, Xixi Sun, Felipe Gándara, Hiroyasu Furukawa, Zheng Liu, Hanyu Zhu, Chenhui Zhu, Kazutomo Suenaga,[...]. Science 2016
174
22

Three-Dimensional Tetrathiafulvalene-Based Covalent Organic Frameworks for Tunable Electrical Conductivity.
Hui Li, Jianhong Chang, Shanshan Li, Xinyu Guan, Daohao Li, Cuiyan Li, Lingxue Tang, Ming Xue, Yushan Yan, Valentin Valtchev,[...]. J Am Chem Soc 2019
61
22

A Dynamic Three-Dimensional Covalent Organic Framework.
Yun-Xiang Ma, Zhi-Jun Li, Lei Wei, San-Yuan Ding, Yue-Biao Zhang, Wei Wang. J Am Chem Soc 2017
70
20

A belt-shaped, blue luminescent, and semiconducting covalent organic framework.
Shun Wan, Jia Guo, Jangbae Kim, Hyotcherl Ihee, Donglin Jiang. Angew Chem Int Ed Engl 2008
337
20

An AIEgen-based 3D covalent organic framework for white light-emitting diodes.
Huimin Ding, Jian Li, Guohua Xie, Guiqing Lin, Rufan Chen, Zhengkang Peng, Chuluo Yang, Baoshan Wang, Junliang Sun, Cheng Wang. Nat Commun 2018
96
20

Postsynthetic Functionalization of Three-Dimensional Covalent Organic Frameworks for Selective Extraction of Lanthanide Ions.
Qiuyu Lu, Yunchao Ma, Hui Li, Xinyu Guan, Yusran Yusran, Ming Xue, Qianrong Fang, Yushan Yan, Shilun Qiu, Valentin Valtchev. Angew Chem Int Ed Engl 2018
96
20

Homochiral 2D Porous Covalent Organic Frameworks for Heterogeneous Asymmetric Catalysis.
Xiuren Wang, Xing Han, Jie Zhang, Xiaowei Wu, Yan Liu, Yong Cui. J Am Chem Soc 2016
182
20


Chemical sensing in two dimensional porous covalent organic nanosheets.
Gobinda Das, Bishnu P Biswal, Sharath Kandambeth, V Venkatesh, Gagandeep Kaur, Matthew Addicoat, Thomas Heine, Sandeep Verma, Rahul Banerjee. Chem Sci 2015
208
20

Covalent Organic Frameworks: Chemistry beyond the Structure.
Sharath Kandambeth, Kaushik Dey, Rahul Banerjee. J Am Chem Soc 2019
255
20

Isostructural Three-Dimensional Covalent Organic Frameworks.
Chao Gao, Jian Li, Sheng Yin, Guiqing Lin, Tianqiong Ma, Yi Meng, Junliang Sun, Cheng Wang. Angew Chem Int Ed Engl 2019
46
28


Designed synthesis of large-pore crystalline polyimide covalent organic frameworks.
Qianrong Fang, Zhongbin Zhuang, Shuang Gu, Robert B Kaspar, Jie Zheng, Junhua Wang, Shilun Qiu, Yushan Yan. Nat Commun 2014
204
19

Chiral 3D Covalent Organic Frameworks for High Performance Liquid Chromatographic Enantioseparation.
Xing Han, Jinjing Huang, Chen Yuan, Yan Liu, Yong Cui. J Am Chem Soc 2018
157
19

Targeted Drug Delivery in Covalent Organic Nanosheets (CONs) via Sequential Postsynthetic Modification.
Shouvik Mitra, Himadri Sekhar Sasmal, Tanay Kundu, Sharath Kandambeth, Kavya Illath, David Díaz Díaz, Rahul Banerjee. J Am Chem Soc 2017
209
19


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.