A citation-based method for searching scientific literature

David E Bloom, Daniel Cadarette. Front Immunol 2019
Times Cited: 121List of co-cited articles
260 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
SimilarityGlobal trends in emerging infectious diseases.
Kate E Jones, Nikkita G Patel, Marc A Levy, Adam Storeygard, Deborah Balk, John L Gittleman, Peter Daszak. Nature 2008
7


Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China.
Chaolin Huang, Yeming Wang, Xingwang Li, Lili Ren, Jianping Zhao, Yi Hu, Li Zhang, Guohui Fan, Jiuyang Xu, Xiaoying Gu,[...]. Lancet 2020
7

A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019.
Na Zhu, Dingyu Zhang, Wenling Wang, Xingwang Li, Bo Yang, Jingdong Song, Xiang Zhao, Baoying Huang, Weifeng Shi, Roujian Lu,[...]. N Engl J Med 2020
7

Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus origins and receptor binding.
Roujian Lu, Xiang Zhao, Juan Li, Peihua Niu, Bo Yang, Honglong Wu, Wenling Wang, Hao Song, Baoying Huang, Na Zhu,[...]. Lancet 2020
6

Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study.
Nanshan Chen, Min Zhou, Xuan Dong, Jieming Qu, Fengyun Gong, Yang Han, Yang Qiu, Jingli Wang, Ying Liu, Yuan Wei,[...]. Lancet 2020
6

Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus-Infected Pneumonia in Wuhan, China.
Dawei Wang, Bo Hu, Chang Hu, Fangfang Zhu, Xing Liu, Jing Zhang, Binbin Wang, Hui Xiang, Zhenshun Cheng, Yong Xiong,[...]. JAMA 2020
6

SARS and MERS: recent insights into emerging coronaviruses.
Emmie de Wit, Neeltje van Doremalen, Darryl Falzarano, Vincent J Munster. Nat Rev Microbiol 2016
5

A familial cluster of pneumonia associated with the 2019 novel coronavirus indicating person-to-person transmission: a study of a family cluster.
Jasper Fuk-Woo Chan, Shuofeng Yuan, Kin-Hang Kok, Kelvin Kai-Wang To, Hin Chu, Jin Yang, Fanfan Xing, Jieling Liu, Cyril Chik-Yan Yip, Rosana Wing-Shan Poon,[...]. Lancet 2020
5

The SARS, MERS and novel coronavirus (COVID-19) epidemics, the newest and biggest global health threats: what lessons have we learned?
Noah C Peeri, Nistha Shrestha, Md Siddikur Rahman, Rafdzah Zaki, Zhengqi Tan, Saana Bibi, Mahdi Baghbanzadeh, Nasrin Aghamohammadi, Wenyi Zhang, Ubydul Haque. Int J Epidemiol 2020
498
5

Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus-Infected Pneumonia.
Qun Li, Xuhua Guan, Peng Wu, Xiaoye Wang, Lei Zhou, Yeqing Tong, Ruiqi Ren, Kathy S M Leung, Eric H Y Lau, Jessica Y Wong,[...]. N Engl J Med 2020
5


Timely mental health care for the 2019 novel coronavirus outbreak is urgently needed.
Yu-Tao Xiang, Yuan Yang, Wen Li, Ling Zhang, Qinge Zhang, Teris Cheung, Chee H Ng. Lancet Psychiatry 2020
4

Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China.
Wei-Jie Guan, Zheng-Yi Ni, Yu Hu, Wen-Hua Liang, Chun-Quan Ou, Jian-Xing He, Lei Liu, Hong Shan, Chun-Liang Lei, David S C Hui,[...]. N Engl J Med 2020
4

SARS-CoV-2 Cell Entry Depends on ACE2 and TMPRSS2 and Is Blocked by a Clinically Proven Protease Inhibitor.
Markus Hoffmann, Hannah Kleine-Weber, Simon Schroeder, Nadine Krüger, Tanja Herrler, Sandra Erichsen, Tobias S Schiergens, Georg Herrler, Nai-Huei Wu, Andreas Nitsche,[...]. Cell 2020
4

The socio-economic implications of the coronavirus pandemic (COVID-19): A review.
Maria Nicola, Zaid Alsafi, Catrin Sohrabi, Ahmed Kerwan, Ahmed Al-Jabir, Christos Iosifidis, Maliha Agha, Riaz Agha. Int J Surg 2020
4

Prediction and prevention of the next pandemic zoonosis.
Stephen S Morse, Jonna A K Mazet, Mark Woolhouse, Colin R Parrish, Dennis Carroll, William B Karesh, Carlos Zambrana-Torrelio, W Ian Lipkin, Peter Daszak. Lancet 2012
372
3

Assessing global preparedness for the next pandemic: development and application of an Epidemic Preparedness Index.
Ben Oppenheim, Mark Gallivan, Nita K Madhav, Naor Brown, Volodymyr Serhiyenko, Nathan D Wolfe, Patrick Ayscue. BMJ Glob Health 2019
42
7

The continuing 2019-nCoV epidemic threat of novel coronaviruses to global health - The latest 2019 novel coronavirus outbreak in Wuhan, China.
David S Hui, Esam I Azhar, Tariq A Madani, Francine Ntoumi, Richard Kock, Osman Dar, Giuseppe Ippolito, Timothy D Mchugh, Ziad A Memish, Christian Drosten,[...]. Int J Infect Dis 2020
3

1918 Influenza: the mother of all pandemics.
Jeffery K Taubenberger, David M Morens. Emerg Infect Dis 2006
866
3

A new coronavirus associated with human respiratory disease in China.
Fan Wu, Su Zhao, Bin Yu, Yan-Mei Chen, Wen Wang, Zhi-Gang Song, Yi Hu, Zhao-Wu Tao, Jun-Hua Tian, Yuan-Yuan Pei,[...]. Nature 2020
3

Cross-species transmission of the newly identified coronavirus 2019-nCoV.
Wei Ji, Wei Wang, Xiaofang Zhao, Junjie Zai, Xingguang Li. J Med Virol 2020
374
3

Origin and evolution of pathogenic coronaviruses.
Jie Cui, Fang Li, Zheng-Li Shi. Nat Rev Microbiol 2019
3

New Vaccine Technologies to Combat Outbreak Situations.
Susanne Rauch, Edith Jasny, Kim E Schmidt, Benjamin Petsch. Front Immunol 2018
185
3

Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel coronavirus (2019-nCoV) in vitro.
Manli Wang, Ruiyuan Cao, Leike Zhang, Xinglou Yang, Jia Liu, Mingyue Xu, Zhengli Shi, Zhihong Hu, Wu Zhong, Gengfu Xiao. Cell Res 2020
3

Efficacy and effectiveness of an rVSV-vectored vaccine in preventing Ebola virus disease: final results from the Guinea ring vaccination, open-label, cluster-randomised trial (Ebola Ça Suffit!).
Ana Maria Henao-Restrepo, Anton Camacho, Ira M Longini, Conall H Watson, W John Edmunds, Matthias Egger, Miles W Carroll, Natalie E Dean, Ibrahima Diatta, Moussa Doumbia,[...]. Lancet 2017
478
3

The Forgotten Plague: Psychiatric Manifestations of Ebola, Zika, and Emerging Infectious Diseases.
Veronica Tucci, Nidal Moukaddam, Jonathan Meadows, Suhal Shah, Sagar C Galwankar, G Bobby Kapur. J Glob Infect Dis 2017
64
4

The mental health of medical workers in Wuhan, China dealing with the 2019 novel coronavirus.
Lijun Kang, Yi Li, Shaohua Hu, Min Chen, Can Yang, Bing Xiang Yang, Ying Wang, Jianbo Hu, Jianbo Lai, Xiancang Ma,[...]. Lancet Psychiatry 2020
569
3

The immediate psychological and occupational impact of the 2003 SARS outbreak in a teaching hospital.
Robert Maunder, Jonathan Hunter, Leslie Vincent, Jocelyn Bennett, Nathalie Peladeau, Molyn Leszcz, Joel Sadavoy, Lieve M Verhaeghe, Rosalie Steinberg, Tony Mazzulli. CMAJ 2003
640
3

Innovation for Pandemics.
Bill Gates. N Engl J Med 2018
37
8

The Fear of COVID-19 Scale: Development and Initial Validation.
Daniel Kwasi Ahorsu, Chung-Ying Lin, Vida Imani, Mohsen Saffari, Mark D Griffiths, Amir H Pakpour. Int J Ment Health Addict 2020
739
3

Vaccine delivery: a matter of size, geometry, kinetics and molecular patterns.
Martin F Bachmann, Gary T Jennings. Nat Rev Immunol 2010
987
3

A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin.
Peng Zhou, Xing-Lou Yang, Xian-Guang Wang, Ben Hu, Lei Zhang, Wei Zhang, Hao-Rui Si, Yan Zhu, Bei Li, Chao-Lin Huang,[...]. Nature 2020
3

Clinical Characteristics of COVID-19 Patients With Digestive Symptoms in Hubei, China: A Descriptive, Cross-Sectional, Multicenter Study.
Lei Pan, Mi Mu, Pengcheng Yang, Yu Sun, Runsheng Wang, Junhong Yan, Pibao Li, Baoguang Hu, Jing Wang, Chao Hu,[...]. Am J Gastroenterol 2020
687
3

Strategies for mitigating an influenza pandemic.
Neil M Ferguson, Derek A T Cummings, Christophe Fraser, James C Cajka, Philip C Cooley, Donald S Burke. Nature 2006
3

Characterization of the receptor-binding domain (RBD) of 2019 novel coronavirus: implication for development of RBD protein as a viral attachment inhibitor and vaccine.
Wanbo Tai, Lei He, Xiujuan Zhang, Jing Pu, Denis Voronin, Shibo Jiang, Yusen Zhou, Lanying Du. Cell Mol Immunol 2020
619
3

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and coronavirus disease-2019 (COVID-19): The epidemic and the challenges.
Chih-Cheng Lai, Tzu-Ping Shih, Wen-Chien Ko, Hung-Jen Tang, Po-Ren Hsueh. Int J Antimicrob Agents 2020
3

A guide to aid the selection of diagnostic tests.
Cara S Kosack, Anne-Laure Page, Paul R Klatser. Bull World Health Organ 2017
123
3

A Comparison of Optical, Electrochemical, Magnetic, and Colorimetric Point-of-Care Biosensors for Infectious Disease Diagnosis.
Oleksandra Pashchenko, Tyler Shelby, Tuhina Banerjee, Santimukul Santra. ACS Infect Dis 2018
39
7

How will country-based mitigation measures influence the course of the COVID-19 epidemic?
Roy M Anderson, Hans Heesterbeek, Don Klinkenberg, T Déirdre Hollingsworth. Lancet 2020
3

The effect of human mobility and control measures on the COVID-19 epidemic in China.
Moritz U G Kraemer, Chia-Hung Yang, Bernardo Gutierrez, Chieh-Hsi Wu, Brennan Klein, David M Pigott, Louis du Plessis, Nuno R Faria, Ruoran Li, William P Hanage,[...]. Science 2020
691
3

World Health Organization declares global emergency: A review of the 2019 novel coronavirus (COVID-19).
Catrin Sohrabi, Zaid Alsafi, Niamh O'Neill, Mehdi Khan, Ahmed Kerwan, Ahmed Al-Jabir, Christos Iosifidis, Riaz Agha. Int J Surg 2020
3


Presumed Asymptomatic Carrier Transmission of COVID-19.
Yan Bai, Lingsheng Yao, Tao Wei, Fei Tian, Dong-Yan Jin, Lijuan Chen, Meiyun Wang. JAMA 2020
3

Factors Associated With Mental Health Outcomes Among Health Care Workers Exposed to Coronavirus Disease 2019.
Jianbo Lai, Simeng Ma, Ying Wang, Zhongxiang Cai, Jianbo Hu, Ning Wei, Jiang Wu, Hui Du, Tingting Chen, Ruiting Li,[...]. JAMA Netw Open 2020
3

Clinical development of Ebola vaccines.
Saranya Sridhar. Ther Adv Vaccines 2015
40
5

Understanding Ebola: the 2014 epidemic.
Jolie Kaner, Sarah Schaack. Global Health 2016
36
5

Public health interventions and SARS spread, 2003.
David M Bell. Emerg Infect Dis 2004
134
2

The Economic and Social Burden of the 2014 Ebola Outbreak in West Africa.
Caroline Huber, Lyn Finelli, Warren Stevens. J Infect Dis 2018
52
3


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.