A citation-based method for searching scientific literature

Zehan Tang, Bo Hu, Fazhi Zang, Jianxi Wang, Xingda Zhang, Huajiang Chen. Cell Death Dis 2019
Times Cited: 82List of co-cited articles
539 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


ROS: Crucial Intermediators in the Pathogenesis of Intervertebral Disc Degeneration.
Chencheng Feng, Minghui Yang, Minghong Lan, Chang Liu, Yang Zhang, Bo Huang, Huan Liu, Yue Zhou. Oxid Med Cell Longev 2017
150
14


Oxidative stress and autophagy: the clash between damage and metabolic needs.
G Filomeni, D De Zio, F Cecconi. Cell Death Differ 2015
950
12

The selective autophagy substrate p62 activates the stress responsive transcription factor Nrf2 through inactivation of Keap1.
Masaaki Komatsu, Hirofumi Kurokawa, Satoshi Waguri, Keiko Taguchi, Akira Kobayashi, Yoshinobu Ichimura, Yu-Shin Sou, Izumi Ueno, Ayako Sakamoto, Kit I Tong,[...]. Nat Cell Biol 2010
12

Metformin protects against apoptosis and senescence in nucleus pulposus cells and ameliorates disc degeneration in vivo.
Deheng Chen, Dongdong Xia, Zongyou Pan, Daoliang Xu, Yifei Zhou, Yaosen Wu, Ningyu Cai, Qian Tang, Chenggui Wang, Meijun Yan,[...]. Cell Death Dis 2016
167
10

Role of cytokines in intervertebral disc degeneration: pain and disc content.
Makarand V Risbud, Irving M Shapiro. Nat Rev Rheumatol 2014
750
10

Role of nrf2 in oxidative stress and toxicity.
Qiang Ma. Annu Rev Pharmacol Toxicol 2013
9

Therapeutic targeting of the NRF2 and KEAP1 partnership in chronic diseases.
Antonio Cuadrado, Ana I Rojo, Geoffrey Wells, John D Hayes, Sharon P Cousin, William L Rumsey, Otis C Attucks, Stephen Franklin, Anna-Liisa Levonen, Thomas W Kensler,[...]. Nat Rev Drug Discov 2019
466
9

Transcription Factor NRF2 as a Therapeutic Target for Chronic Diseases: A Systems Medicine Approach.
Antonio Cuadrado, Gina Manda, Ahmed Hassan, María José Alcaraz, Coral Barbas, Andreas Daiber, Pietro Ghezzi, Rafael León, Manuela G López, Baldo Oliva,[...]. Pharmacol Rev 2018
282
8

Kinsenoside ameliorates intervertebral disc degeneration through the activation of AKT-ERK1/2-Nrf2 signaling pathway.
Yanqiu Wang, Rui Zuo, Ziwen Wang, Liwen Luo, Junlong Wu, Chao Zhang, Minghan Liu, Chunmeng Shi, Yue Zhou. Aging (Albany NY) 2019
20
35

NRF2 and the Hallmarks of Cancer.
Montserrat Rojo de la Vega, Eli Chapman, Donna D Zhang. Cancer Cell 2018
566
8

Intervertebral disc ageing and degeneration: The antiapoptotic effect of oestrogen.
Sidong Yang, Feng Zhang, Jiangtao Ma, Wenyuan Ding. Ageing Res Rev 2020
105
8

p62/SQSTM1 is a target gene for transcription factor NRF2 and creates a positive feedback loop by inducing antioxidant response element-driven gene transcription.
Ashish Jain, Trond Lamark, Eva Sjøttem, Kenneth Bowitz Larsen, Jane Atesoh Awuh, Aud Øvervatn, Michael McMahon, John D Hayes, Terje Johansen. J Biol Chem 2010
925
8

Sirtuins and intervertebral disc degeneration: Roles in inflammation, oxidative stress, and mitochondrial function.
Guang-Zhi Zhang, Ya-Jun Deng, Qi-Qi Xie, En-Hui Ren, Zhan-Jun Ma, Xue-Gang He, Yi-Cheng Gao, Xue-Wen Kang. Clin Chim Acta 2020
39
17


Lycopene alleviates disc degeneration under oxidative stress through the Nrf2 signaling pathway.
Yang Lu, Li Zhou, Shan He, Hong-Lei Ren, Nian Zhou, Zhen-Ming Hu. Mol Cell Probes 2020
11
63

Magnetic resonance classification of lumbar intervertebral disc degeneration.
C W Pfirrmann, A Metzdorf, M Zanetti, J Hodler, N Boos. Spine (Phila Pa 1976) 2001
7


Transcriptional Regulation by Nrf2.
Claudia Tonelli, Iok In Christine Chio, David A Tuveson. Antioxid Redox Signal 2018
678
7

p62 links autophagy and Nrf2 signaling.
Tao Jiang, Bryan Harder, Montserrat Rojo de la Vega, Pak K Wong, Eli Chapman, Donna D Zhang. Free Radic Biol Med 2015
285
7

Restoration of Autophagic Flux Rescues Oxidative Damage and Mitochondrial Dysfunction to Protect against Intervertebral Disc Degeneration.
Liang Kang, Qian Xiang, Shengfeng Zhan, Yu Song, Kun Wang, Kangcheng Zhao, Shuai Li, Zengwu Shao, Cao Yang, Yukun Zhang. Oxid Med Cell Longev 2019
42
14

Circular RNAs in nucleus pulposus cell function and intervertebral disc degeneration.
Zheng Li, Xin Chen, Derong Xu, Shugang Li, Matthew T V Chan, William K K Wu. Cell Prolif 2019
47
12Nrf2 signaling pathway: Pivotal roles in inflammation.
Syed Minhaj Uddin Ahmed, Lin Luo, Akhileshwar Namani, Xiu Jun Wang, Xiuwen Tang. Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis 2017
749
6

SIRT1 protects against apoptosis by promoting autophagy in degenerative human disc nucleus pulposus cells.
Wei Jiang, Xuemei Zhang, Jie Hao, Jieliang Shen, Ji Fang, Wen Dong, Dawu Wang, Xiaojun Zhang, Wei Shui, Yi Luo,[...]. Sci Rep 2014
103
6

TFEB protects nucleus pulposus cells against apoptosis and senescence via restoring autophagic flux.
Gang Zheng, Zongyou Pan, Yu Zhan, Qian Tang, Fanghong Zheng, Yifei Zhou, Yaosen Wu, Yulong Zhou, Deheng Chen, Jiaoxiang Chen,[...]. Osteoarthritis Cartilage 2019
32
15

The emerging role of Nrf2 in mitochondrial function.
Albena T Dinkova-Kostova, Andrey Y Abramov. Free Radic Biol Med 2015
470
6

Wogonin mitigates intervertebral disc degeneration through the Nrf2/ARE and MAPK signaling pathways.
Weijing Fang, Xiaopeng Zhou, Jingkai Wang, Langhai Xu, Lijuan Zhou, Wei Yu, Yiqing Tao, Jian Zhu, Bin Hu, Chengzhen Liang,[...]. Int Immunopharmacol 2018
22
22
Role of Nrf2/HO-1 system in development, oxidative stress response and diseases: an evolutionarily conserved mechanism.
Agnieszka Loboda, Milena Damulewicz, Elzbieta Pyza, Alicja Jozkowicz, Jozef Dulak. Cell Mol Life Sci 2016
6

Cell survival responses to environmental stresses via the Keap1-Nrf2-ARE pathway.
Thomas W Kensler, Nobunao Wakabayashi, Shyam Biswal. Annu Rev Pharmacol Toxicol 2007
6

Circular RNA VMA21 protects against intervertebral disc degeneration through targeting miR-200c and X linked inhibitor-of-apoptosis protein.
Xiaofei Cheng, Liang Zhang, Kai Zhang, Guoying Zhang, Ying Hu, Xiaojiang Sun, Changqing Zhao, Hua Li, Yan Michael Li, Jie Zhao. Ann Rheum Dis 2018
164
6

The KEAP1-NRF2 System: a Thiol-Based Sensor-Effector Apparatus for Maintaining Redox Homeostasis.
Masayuki Yamamoto, Thomas W Kensler, Hozumi Motohashi. Physiol Rev 2018
547
6

Phosphorylation of p62 activates the Keap1-Nrf2 pathway during selective autophagy.
Yoshinobu Ichimura, Satoshi Waguri, Yu-Shin Sou, Shun Kageyama, Jun Hasegawa, Ryosuke Ishimura, Tetsuya Saito, Yinjie Yang, Tsuguka Kouno, Toshiaki Fukutomi,[...]. Mol Cell 2013
640
6

Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy (3rd edition).
Daniel J Klionsky, Kotb Abdelmohsen, Akihisa Abe, Md Joynal Abedin, Hagai Abeliovich, Abraham Acevedo Arozena, Hiroaki Adachi, Christopher M Adams, Peter D Adams, Khosrow Adeli,[...]. Autophagy 2016
6

Mesenchymal stem cells deliver exogenous miR-21 via exosomes to inhibit nucleus pulposus cell apoptosis and reduce intervertebral disc degeneration.
Xiaofei Cheng, Guoying Zhang, Liang Zhang, Ying Hu, Kai Zhang, Xiaojiang Sun, Changqing Zhao, Hua Li, Yan Michael Li, Jie Zhao. J Cell Mol Med 2018
145
6

Exosomes from mesenchymal stem cells modulate endoplasmic reticulum stress to protect against nucleus pulposus cell death and ameliorate intervertebral disc degeneration in vivo.
Zhiwei Liao, Rongjin Luo, Gaocai Li, Yu Song, Shengfeng Zhan, Kangcheng Zhao, Wenbin Hua, Yukun Zhang, Xinghuo Wu, Cao Yang. Theranostics 2019
125
6

Mitochondrial-derived reactive oxygen species (ROS) play a causal role in aging-related intervertebral disc degeneration.
Luigi A Nasto, Andria R Robinson, Kevin Ngo, Cheryl L Clauson, Qing Dong, Claudette St Croix, Gwendolyn Sowa, Enrico Pola, Paul D Robbins, James Kang,[...]. J Orthop Res 2013
121
6

Mesenchymal stem cell-derived exosomes ameliorate intervertebral disc degeneration via anti-oxidant and anti-inflammatory effects.
Chen Xia, Zhongyou Zeng, Bin Fang, Min Tao, Chenhui Gu, Lin Zheng, Yiyun Wang, Yiling Shi, Chen Fang, Sheng Mei,[...]. Free Radic Biol Med 2019
82
6

Molecular mechanisms of the Keap1–Nrf2 pathway in stress response and cancer evolution.
Keiko Taguchi, Hozumi Motohashi, Masayuki Yamamoto. Genes Cells 2011
949
4

Rapamycin Induced Autophagy Inhibits Inflammation-Mediated Endplate Degeneration by Enhancing Nrf2/Keap1 Signaling of Cartilage Endplate Stem Cells.
Rui Zuo, Yanqiu Wang, Jie Li, Junlong Wu, Wenkai Wang, Bin Li, Chao Sun, Ziwen Wang, Chunmeng Shi, Yue Zhou,[...]. Stem Cells 2019
32
12

Berberine ameliorates oxidative stress-induced apoptosis by modulating ER stress and autophagy in human nucleus pulposus cells.
Rongjin Luo, Zhiwei Liao, Yu Song, Huipeng Yin, Shengfeng Zhan, Gaocai Li, Liang Ma, Saideng Lu, Kun Wang, Shuai Li,[...]. Life Sci 2019
39
10

Age-related increases of macroautophagy and chaperone-mediated autophagy in rat nucleus pulposus.
Wei Ye, Kang Xu, Dongsheng Huang, Anjing Liang, Yan Peng, Weirong Zhu, Chunhai Li. Connect Tissue Res 2011
68
5

Role of mitochondrial pathway in compression-induced apoptosis of nucleus pulposus cells.
Fan Ding, Zeng-Wu Shao, Shu-Hua Yang, Qiang Wu, Fei Gao, Li-Ming Xiong. Apoptosis 2012
116
4

Honokiol alleviates the degeneration of intervertebral disc via suppressing the activation of TXNIP-NLRP3 inflammasome signal pathway.
Pan Tang, Jia-Ming Gu, Zi-Ang Xie, Yu Gu, Zhi-Wei Jie, Kang-Mao Huang, Ji-Ying Wang, Shun-Wu Fan, Xue-Sheng Jiang, Zhi-Jun Hu. Free Radic Biol Med 2018
64
6

Molecular basis of intervertebral disc degeneration and herniations: what are the important translational questions?
Tiffany Kadow, Gwendolyn Sowa, Nam Vo, James D Kang. Clin Orthop Relat Res 2015
145
4

Sirtuin 3-dependent mitochondrial redox homeostasis protects against AGEs-induced intervertebral disc degeneration.
Yu Song, Shuai Li, Wen Geng, Rongjin Luo, Wei Liu, Ji Tu, Kun Wang, Liang Kang, Huipeng Yin, Xinghuo Wu,[...]. Redox Biol 2018
71
5


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.