A citation-based method for searching scientific literature

Angelo Homayoun All, Xiao Zeng, Daniel Boon Loong Teh, Zhigao Yi, Ankshita Prasad, Toru Ishizuka, Nitish Thakor, Yawo Hiromu, Xiaogang Liu. Adv Mater 2019
Times Cited: 35List of co-cited articles
221 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Near-infrared deep brain stimulation via upconversion nanoparticle-mediated optogenetics.
Shuo Chen, Adam Z Weitemier, Xiao Zeng, Linmeng He, Xiyu Wang, Yanqiu Tao, Arthur J Y Huang, Yuki Hashimotodani, Masanobu Kano, Hirohide Iwasaki,[...]. Science 2018
337
54

Dye-Sensitized Core/Active Shell Upconversion Nanoparticles for Optogenetics and Bioimaging Applications.
Xiang Wu, Yuanwei Zhang, Kendra Takle, Osman Bilsel, Zhanjun Li, Hyungseok Lee, Zijiao Zhang, Dongsheng Li, Wei Fan, Chunying Duan,[...]. ACS Nano 2016
178
22

Controlling upconversion nanocrystals for emerging applications.
Bo Zhou, Bingyang Shi, Dayong Jin, Xiaogang Liu. Nat Nanotechnol 2015
417
20

Mammalian Near-Infrared Image Vision through Injectable and Self-Powered Retinal Nanoantennae.
Yuqian Ma, Jin Bao, Yuanwei Zhang, Zhanjun Li, Xiangyu Zhou, Changlin Wan, Ling Huang, Yang Zhao, Gang Han, Tian Xue. Cell 2019
63
20

Lanthanide Nanoparticles: From Design toward Bioimaging and Therapy.
Hao Dong, Shuo-Ren Du, Xiao-Yu Zheng, Guang-Ming Lyu, Ling-Dong Sun, Lin-Dong Li, Pei-Zhi Zhang, Chao Zhang, Chun-Hua Yan. Chem Rev 2015
371
17

Upconversion nanoparticles: design, nanochemistry, and applications in theranostics.
Guanying Chen, Hailong Qiu, Paras N Prasad, Xiaoyuan Chen. Chem Rev 2014
879
17

Seeing, Targeting and Delivering with Upconverting Nanoparticles.
Ghulam Jalani, Vivienne Tam, Fiorenzo Vetrone, Marta Cerruti. J Am Chem Soc 2018
46
14

Remote Regulation of Membrane Channel Activity by Site-Specific Localization of Lanthanide-Doped Upconversion Nanocrystals.
Xiangzhao Ai, Linna Lyu, Yang Zhang, Yanxia Tang, Jing Mu, Fang Liu, Yixi Zhou, Zhenghong Zuo, Gang Liu, Bengang Xing. Angew Chem Int Ed Engl 2017
60
14

Nanotransducers for Near-Infrared Photoregulation in Biomedicine.
Jingchao Li, Hongwei Duan, Kanyi Pu. Adv Mater 2019
47
14

In vivo photodynamic therapy using upconversion nanoparticles as remote-controlled nanotransducers.
Niagara Muhammad Idris, Muthu Kumara Gnanasammandhan, Jing Zhang, Paul C Ho, Ratha Mahendran, Yong Zhang. Nat Med 2012
687
14

Activating Antitumor Immunity and Antimetastatic Effect Through Polydopamine-Encapsulated Core-Shell Upconversion Nanoparticles.
Shuangqian Yan, Xuemei Zeng, Yong'an Tang, Bi-Feng Liu, Yu Wang, Xiaogang Liu. Adv Mater 2019
68
14

Upconverting nanoparticles.
Markus Haase, Helmut Schäfer. Angew Chem Int Ed Engl 2011
949
14

ReaChR: a red-shifted variant of channelrhodopsin enables deep transcranial optogenetic excitation.
John Y Lin, Per Magne Knutsen, Arnaud Muller, David Kleinfeld, Roger Y Tsien. Nat Neurosci 2013
414
14

Mechanistic investigation of photon upconversion in Nd(3+)-sensitized core-shell nanoparticles.
Xiaoji Xie, Nengyue Gao, Renren Deng, Qiang Sun, Qing-Hua Xu, Xiaogang Liu. J Am Chem Soc 2013
314
14

An Upconversion Nanoparticle Enables Near Infrared-Optogenetic Manipulation of the Caenorhabditis elegans Motor Circuit.
Yanxiao Ao, Kanghua Zeng, Bin Yu, Yu Miao, Wesley Hung, Zhongzheng Yu, Yanhong Xue, Timothy Thatt Yang Tan, Tao Xu, Mei Zhen,[...]. ACS Nano 2019
19
26

Near-Infrared-Light Activatable Nanoparticles for Deep-Tissue-Penetrating Wireless Optogenetics.
Nuo Yu, Ling Huang, Yubin Zhou, Tian Xue, Zhigang Chen, Gang Han. Adv Healthc Mater 2019
28
17

In vivo molecular imaging for immunotherapy using ultra-bright near-infrared-IIb rare-earth nanoparticles.
Yeteng Zhong, Zhuoran Ma, Feifei Wang, Xi Wang, Yijun Yang, Yulai Liu, Xiang Zhao, Jiachen Li, Haotian Du, Mingxi Zhang,[...]. Nat Biotechnol 2019
99
14

Millisecond-timescale, genetically targeted optical control of neural activity.
Edward S Boyden, Feng Zhang, Ernst Bamberg, Georg Nagel, Karl Deisseroth. Nat Neurosci 2005
14


Upconversion Luminescence-Activated DNA Nanodevice for ATP Sensing in Living Cells.
Jian Zhao, Jinhong Gao, Wenting Xue, Zhenghan Di, Hang Xing, Yi Lu, Lele Li. J Am Chem Soc 2018
116
11


In vivo covalent cross-linking of photon-converted rare-earth nanostructures for tumour localization and theranostics.
Xiangzhao Ai, Chris Jun Hui Ho, Junxin Aw, Amalina Binte Ebrahim Attia, Jing Mu, Yu Wang, Xiaoyong Wang, Yong Wang, Xiaogang Liu, Huabing Chen,[...]. Nat Commun 2016
200
11

Near-infrared light-triggered dissociation of block copolymer micelles using upconverting nanoparticles.
Bin Yan, John-Christopher Boyer, Neil R Branda, Yue Zhao. J Am Chem Soc 2011
220
11

Core-Shell-Shell Upconversion Nanoparticles with Enhanced Emission for Wireless Optogenetic Inhibition.
Xudong Lin, Xian Chen, Wenchong Zhang, Tianying Sun, Peilin Fang, Qinghai Liao, Xi Chen, Jufang He, Ming Liu, Feng Wang,[...]. Nano Lett 2018
55
11

Advances in highly doped upconversion nanoparticles.
Shihui Wen, Jiajia Zhou, Kezhi Zheng, Artur Bednarkiewicz, Xiaogang Liu, Dayong Jin. Nat Commun 2018
189
11

A wireless closed-loop system for optogenetic peripheral neuromodulation.
Aaron D Mickle, Sang Min Won, Kyung Nim Noh, Jangyeol Yoon, Kathleen W Meacham, Yeguang Xue, Lisa A McIlvried, Bryan A Copits, Vijay K Samineni, Kaitlyn E Crawford,[...]. Nature 2019
115
11

Near-Infrared Light Triggered Upconversion Optogenetic Nanosystem for Cancer Therapy.
Bin Zheng, Hanjie Wang, Huizhuo Pan, Chao Liang, Wanying Ji, Li Zhao, Hongbin Chen, Xiaoqun Gong, Xiaoli Wu, Jin Chang. ACS Nano 2017
43
11

Lifetime-engineered NIR-II nanoparticles unlock multiplexed in vivo imaging.
Yong Fan, Peiyuan Wang, Yiqing Lu, Rui Wang, Lei Zhou, Xianlin Zheng, Xiaomin Li, James A Piper, Fan Zhang. Nat Nanotechnol 2018
222
11

Single-band upconversion nanoprobes for multiplexed simultaneous in situ molecular mapping of cancer biomarkers.
Lei Zhou, Rui Wang, Chi Yao, Xiaomin Li, Chengli Wang, Xiaoyan Zhang, Congjian Xu, Aijun Zeng, Dongyuan Zhao, Fan Zhang. Nat Commun 2015
118
8Near-Infrared Light-Initiated Hybridization Chain Reaction for Spatially and Temporally Resolved Signal Amplification.
Hongqian Chu, Jian Zhao, Yongsheng Mi, Yuliang Zhao, Lele Li. Angew Chem Int Ed Engl 2019
52
8

Simultaneous phase and size control of upconversion nanocrystals through lanthanide doping.
Feng Wang, Yu Han, Chin Seong Lim, Yunhao Lu, Juan Wang, Jun Xu, Hongyu Chen, Chun Zhang, Minghui Hong, Xiaogang Liu. Nature 2010
8

Hypoxia Induced by Upconversion-Based Photodynamic Therapy: Towards Highly Effective Synergistic Bioreductive Therapy in Tumors.
Yanyan Liu, Yong Liu, Wenbo Bu, Chao Cheng, Changjing Zuo, Qingfeng Xiao, Yong Sun, Dalong Ni, Chen Zhang, Jianan Liu,[...]. Angew Chem Int Ed Engl 2015
221
8

Nitric oxide releasing materials triggered by near-infrared excitation through tissue filters.
Peter T Burks, John V Garcia, Ricardo GonzalezIrias, Jason T Tillman, Mutong Niu, Alexander A Mikhailovsky, Jinping Zhang, Fan Zhang, Peter C Ford. J Am Chem Soc 2013
59
8

Ultralow-intensity near-infrared light induces drug delivery by upconverting nanoparticles.
Shuqing He, Kristina Krippes, Sandra Ritz, Zhijun Chen, Andreas Best, Hans-Jürgen Butt, Volker Mailänder, Si Wu. Chem Commun (Camb) 2015
89
8

Near infrared light triggered release of biomacromolecules from hydrogels loaded with upconversion nanoparticles.
Bin Yan, John-Christopher Boyer, Damien Habault, Neil R Branda, Yue Zhao. J Am Chem Soc 2012
211
8

Near-infrared upconversion controls photocaged cell adhesion.
Wen Li, Jiasi Wang, Jinsong Ren, Xiaogang Qu. J Am Chem Soc 2014
113
8


Dye-sensitized lanthanide-doped upconversion nanoparticles.
Xindong Wang, Rashid R Valiev, Tymish Y Ohulchanskyy, Hans Ågren, Chunhui Yang, Guanying Chen. Chem Soc Rev 2017
87
8

Quasi-Continuous Wave Near-Infrared Excitation of Upconversion Nanoparticles for Optogenetic Manipulation of C. elegans.
Akshaya Bansal, Haichun Liu, Muthu Kumara Gnanasammandhan Jayakumar, Stefan Andersson-Engels, Yong Zhang. Small 2016
38
8

Near-infrared (NIR) up-conversion optogenetics.
Shoko Hososhima, Hideya Yuasa, Toru Ishizuka, Mohammad Razuanul Hoque, Takayuki Yamashita, Akihiro Yamanaka, Eriko Sugano, Hiroshi Tomita, Hiromu Yawo. Sci Rep 2015
47
8

Independent optical excitation of distinct neural populations.
Nathan C Klapoetke, Yasunobu Murata, Sung Soo Kim, Stefan R Pulver, Amanda Birdsey-Benson, Yong Ku Cho, Tania K Morimoto, Amy S Chuong, Eric J Carpenter, Zhijian Tian,[...]. Nat Methods 2014
892
8

Visualization of Intra-neuronal Motor Protein Transport through Upconversion Microscopy.
Xiao Zeng, Shuo Chen, Adam Weitemier, Sanyang Han, Agata Blasiak, Ankshita Prasad, Kezhi Zheng, Zhigao Yi, Baiwen Luo, In-Hong Yang,[...]. Angew Chem Int Ed Engl 2019
24
12

Wireless magnetothermal deep brain stimulation.
Ritchie Chen, Gabriela Romero, Michael G Christiansen, Alan Mohr, Polina Anikeeva. Science 2015
236
8

Enabling Photon Upconversion and Precise Control of Donor-Acceptor Interaction through Interfacial Energy Transfer.
Bo Zhou, Long Yan, Lili Tao, Nan Song, Ming Wu, Ting Wang, Qinyuan Zhang. Adv Sci (Weinh) 2017
22
13

Semiconducting Polymer Nanobioconjugates for Targeted Photothermal Activation of Neurons.
Yan Lyu, Chen Xie, Svetlana A Chechetka, Eijiro Miyako, Kanyi Pu. J Am Chem Soc 2016
212
8


Temporal full-colour tuning through non-steady-state upconversion.
Renren Deng, Fei Qin, Runfeng Chen, Wei Huang, Minghui Hong, Xiaogang Liu. Nat Nanotechnol 2015
236
8Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.