A citation-based method for searching scientific literature

Kui Wang, Zhe Zhang, Lin Lin, Kai Hao, Jie Chen, Huayu Tian, Xuesi Chen. ACS Appl Mater Interfaces 2019
Times Cited: 35List of co-cited articles
465 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Nanoscale Covalent Organic Framework for Combinatorial Antitumor Photodynamic and Photothermal Therapy.
Qun Guan, Le-Le Zhou, Yan-An Li, Wen-Yan Li, Shumei Wang, Chun Song, Yu-Bin Dong. ACS Nano 2019
102
51

Targeted Drug Delivery in Covalent Organic Nanosheets (CONs) via Sequential Postsynthetic Modification.
Shouvik Mitra, Himadri Sekhar Sasmal, Tanay Kundu, Sharath Kandambeth, Kavya Illath, David Díaz Díaz, Rahul Banerjee. J Am Chem Soc 2017
222
45

Renal-clearable ultrasmall covalent organic framework nanodots as photodynamic agents for effective cancer therapy.
Yan Zhang, Lu Zhang, Zhenzhen Wang, Faming Wang, Lihua Kang, Fangfang Cao, Kai Dong, Jinsong Ren, Xiaogang Qu. Biomaterials 2019
44
45

Porphyrin-based covalent organic framework nanoparticles for photoacoustic imaging-guided photodynamic and photothermal combination cancer therapy.
Dianwei Wang, Zhe Zhang, Lin Lin, Feng Liu, Yanbing Wang, Zhaopei Guo, Yanhui Li, Huayu Tian, Xuesi Chen. Biomaterials 2019
81
42

BODIPY-Decorated Nanoscale Covalent Organic Frameworks for Photodynamic Therapy.
Qun Guan, Dan-Dan Fu, Yan-An Li, Xiang-Mei Kong, Zhi-Yuan Wei, Wen-Yan Li, Shao-Jun Zhang, Yu-Bin Dong. iScience 2019
55
42

Water-dispersible PEG-curcumin/amine-functionalized covalent organic framework nanocomposites as smart carriers for in vivo drug delivery.
Guiyang Zhang, Xinle Li, Qiaobo Liao, Yanfeng Liu, Kai Xi, Wenyu Huang, Xudong Jia. Nat Commun 2018
162
40

Covalent Organic Frameworks as Favorable Constructs for Photodynamic Therapy.
Liang Zhang, Shibo Wang, Yi Zhou, Chao Wang, Xian-Zheng Zhang, Hexiang Deng. Angew Chem Int Ed Engl 2019
64
40

Exploiting Noncovalent Interactions in an Imine-Based Covalent Organic Framework for Quercetin Delivery.
Vijay S Vyas, Medhavi Vishwakarma, Igor Moudrakovski, Frederik Haase, Gökcen Savasci, Christian Ochsenfeld, Joachim P Spatz, Bettina V Lotsch. Adv Mater 2016
148
37

One-Pot Synthesis of DOX@Covalent Organic Framework with Enhanced Chemotherapeutic Efficacy.
Sainan Liu, Chunling Hu, Ying Liu, Xueyan Zhao, Maolin Pang, Jun Lin. Chemistry 2019
53
37

Nanoscale covalent organic frameworks as smart carriers for drug delivery.
Linyi Bai, Soo Zeng Fiona Phua, Wei Qi Lim, Avijit Jana, Zhong Luo, Huijun Phoebe Tham, Lingzhi Zhao, Qiang Gao, Yanli Zhao. Chem Commun (Camb) 2016
176
37

Porous, crystalline, covalent organic frameworks.
Adrien P Côté, Annabelle I Benin, Nathan W Ockwig, Michael O'Keeffe, Adam J Matzger, Omar M Yaghi. Science 2005
34

Stable Radical Cation-Containing Covalent Organic Frameworks Exhibiting Remarkable Structure-Enhanced Photothermal Conversion.
Zhen Mi, Peng Yang, Rong Wang, Junjuda Unruangsri, Wuli Yang, Changchun Wang, Jia Guo. J Am Chem Soc 2019
72
31

Covalent organic nanosheets for bioimaging.
Gobinda Das, Farah Benyettou, Sudhir Kumar Sharma, Sudhir Kumar Sharama, Thirumurugan Prakasam, Felipe Gándara, Victor A de la Peña-O'Shea, Na'il Saleh, Renu Pasricha, Ramesh Jagannathan,[...]. Chem Sci 2018
42
31

3D Porous Crystalline Polyimide Covalent Organic Frameworks for Drug Delivery.
Qianrong Fang, Junhua Wang, Shuang Gu, Robert B Kaspar, Zhongbin Zhuang, Jie Zheng, Hongxia Guo, Shilun Qiu, Yushan Yan. J Am Chem Soc 2015
334
31

Ultrathin two-dimensional covalent organic framework nanoprobe for interference-resistant two-photon fluorescence bioimaging.
Peng Wang, Fang Zhou, Cheng Zhang, Sheng-Yan Yin, Lili Teng, Lanlan Chen, Xiao-Xiao Hu, Hong-Wen Liu, Xia Yin, Xiao-Bing Zhang. Chem Sci 2018
60
31

Monodispersed CuSe Sensitized Covalent Organic Framework Photosensitizer with an Enhanced Photodynamic and Photothermal Effect for Cancer Therapy.
Chunling Hu, Zhixiang Zhang, Sainan Liu, Xiangjian Liu, Maolin Pang. ACS Appl Mater Interfaces 2019
50
28


Chemically stable multilayered covalent organic nanosheets from covalent organic frameworks via mechanical delamination.
Suman Chandra, Sharath Kandambeth, Bishnu P Biswal, Binit Lukose, Shrikant M Kunjir, Minakshi Chaudhary, Ravichandar Babarao, Thomas Heine, Rahul Banerjee. J Am Chem Soc 2013
271
25

A COF-based nanoplatform for highly efficient cancer diagnosis, photodynamic therapy and prognosis.
Peng Gao, Mengzhen Wang, Yuanyuan Chen, Wei Pan, Ping Zhou, Xiuyan Wan, Na Li, Bo Tang. Chem Sci 2020
35
25

Covalent Organic Frameworks (COFs) for Cancer Therapeutics.
Qun Guan, Le-Le Zhou, Wen-Yan Li, Yan-An Li, Yu-Bin Dong. Chemistry 2020
52
25

In vivo therapeutic response monitoring by a self-reporting upconverting covalent organic framework nanoplatform.
Peng Wang, Fang Zhou, Kesong Guan, Youjuan Wang, Xiaoyi Fu, Yue Yang, Xia Yin, Guosheng Song, Xiao-Bing Zhang, Weihong Tan. Chem Sci 2019
34
26

A versatile covalent organic framework-based platform for sensing biomolecules.
Wei Li, Cheng-Xiong Yang, Xiu-Ping Yan. Chem Commun (Camb) 2017
75
22

Covalent Organic Framework Material Bearing Phloroglucinol Building Units as a Potent Anticancer Agent.
Piyali Bhanja, Snehasis Mishra, Krishnendu Manna, Arijit Mallick, Krishna Das Saha, Asim Bhaumik. ACS Appl Mater Interfaces 2017
46
22

Covalent Organic Framework-Based Nanocomposite for Synergetic Photo-, Chemodynamic-, and Immunotherapies.
Sainan Liu, Ying Zhou, Chunling Hu, Lihan Cai, Maolin Pang. ACS Appl Mater Interfaces 2020
20
40

A covalent organic framework as a nanocarrier for synergistic phototherapy and immunotherapy.
Ying Zhou, Sainan Liu, Chunling Hu, Lihan Cai, Maolin Pang. J Mater Chem B 2020
29
27

Facile Fabrication of Redox-Responsive Covalent Organic Framework Nanocarriers for Efficiently Loading and Delivering Doxorubicin.
Shuai Liu, Jumin Yang, Ruiwei Guo, Liandong Deng, Anjie Dong, Jianhua Zhang. Macromol Rapid Commun 2020
26
30

A Glycosylated Covalent Organic Framework Equipped with BODIPY and CaCO3 for Synergistic Tumor Therapy.
Qun Guan, Le-Le Zhou, Fan-Hong Lv, Wen-Yan Li, Yan-An Li, Yu-Bin Dong. Angew Chem Int Ed Engl 2020
49
22

Nanoscale Covalent Organic Frameworks with Donor-Acceptor Structure for Enhanced Photothermal Ablation of Tumors.
Rui Xia, Xiaohua Zheng, Chaonan Li, Xiaodie Yuan, Jian Wang, Zhigang Xie, Xiabin Jing. ACS Nano 2021
22
36

Covalent Organic Framework for Improving Near-Infrared Light Induced Fluorescence Imaging through Two-Photon Induction.
Jin-Yue Zeng, Xiao-Shuang Wang, Bo-Ru Xie, Min-Jie Li, Xian-Zheng Zhang. Angew Chem Int Ed Engl 2020
30
26

Exfoliation of Covalent Organic Frameworks into Few-Layer Redox-Active Nanosheets as Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries.
Shan Wang, Qianyou Wang, Pengpeng Shao, Yuzhen Han, Xing Gao, Li Ma, Shuai Yuan, Xiaojie Ma, Junwen Zhou, Xiao Feng,[...]. J Am Chem Soc 2017
274
20


A Synthetic Route for Crystals of Woven Structures, Uniform Nanocrystals, and Thin Films of Imine Covalent Organic Frameworks.
Yingbo Zhao, Lei Guo, Felipe Gándara, Yanhang Ma, Zheng Liu, Chenhui Zhu, Hao Lyu, Christopher A Trickett, Eugene A Kapustin, Osamu Terasaki,[...]. J Am Chem Soc 2017
80
20

Covalent Organic Frameworks: From Materials Design to Biomedical Application.
Fuli Zhao, Huiming Liu, Salva D R Mathe, Anjie Dong, Jianhua Zhang. Nanomaterials (Basel) 2017
59
20

Ultrathin Two-Dimensional Covalent Organic Framework Nanosheets: Preparation and Application in Highly Sensitive and Selective DNA Detection.
Yongwu Peng, Ying Huang, Yihan Zhu, Bo Chen, Liying Wang, Zhuangchai Lai, Zhicheng Zhang, Meiting Zhao, Chaoliang Tan, Nailiang Yang,[...]. J Am Chem Soc 2017
200
20


Fluorescence-enhanced covalent organic framework nanosystem for tumor imaging and photothermal therapy.
Yang Liu, Yapei Zhang, Xiaomin Li, Xuefeng Gao, Xiaoyan Niu, Wei Wang, Qiang Wu, Zhi Yuan. Nanoscale 2019
17
41

Covalent organic framework-engineered polydopamine nanoplatform for multimodal imaging-guided tumor photothermal-chemotherapy.
Peng Gao, Ruyue Wei, Xiaohan Liu, Yuanyuan Chen, Tong Wu, Mingwan Shi, Mengzhen Wang, Na Li, Bo Tang. Chem Commun (Camb) 2021
17
41

A Corrole-Based Covalent Organic Framework Featuring Desymmetrized Topology.
Yanming Zhao, Wenhao Dai, Yunlei Peng, Zheng Niu, Qi Sun, Chuan Shan, Hui Yang, Gaurav Verma, Lukasz Wojtas, Daqiang Yuan,[...]. Angew Chem Int Ed Engl 2020
34
20

Light-Activated Hypoxia-Sensitive Covalent Organic Framework for Tandem-Responsive Drug Delivery.
Lei Ge, Chenyang Qiao, Yikai Tang, Xiaoke Zhang, Xiqun Jiang. Nano Lett 2021
45
20

Chemically stable polyarylether-based covalent organic frameworks.
Xinyu Guan, Hui Li, Yunchao Ma, Ming Xue, Qianrong Fang, Yushan Yan, Valentin Valtchev, Shilun Qiu. Nat Chem 2019
180
17

Recent advances in covalent organic frameworks (COFs) as a smart sensing material.
Xigui Liu, Danlian Huang, Cui Lai, Guangming Zeng, Lei Qin, Han Wang, Huan Yi, Bisheng Li, Shiyu Liu, Mingming Zhang,[...]. Chem Soc Rev 2019
177
17

Seeded growth of single-crystal two-dimensional covalent organic frameworks.
Austin M Evans, Lucas R Parent, Nathan C Flanders, Ryan P Bisbey, Edon Vitaku, Matthew S Kirschner, Richard D Schaller, Lin X Chen, Nathan C Gianneschi, William R Dichtel. Science 2018
203
17

Designing Porphyrinic Covalent Organic Frameworks for the Photodynamic Inactivation of Bacteria.
Jan Hynek, Jaroslav Zelenka, Jiří Rathouský, Pavel Kubát, Tomáš Ruml, Jan Demel, Kamil Lang. ACS Appl Mater Interfaces 2018
49
17

Mechanochemical synthesis of chemically stable isoreticular covalent organic frameworks.
Bishnu P Biswal, Suman Chandra, Sharath Kandambeth, Binit Lukose, Thomas Heine, Rahul Banerjee. J Am Chem Soc 2013
268
17


Covalent organic framework nanosheets: preparation, properties and applications.
D Rodríguez-San-Miguel, C Montoro, F Zamora. Chem Soc Rev 2020
77
17

Remodeling extracellular matrix based on functional covalent organic framework to enhance tumor photodynamic therapy.
Shi-Bo Wang, Zhao-Xia Chen, Fan Gao, Cheng Zhang, Mei-Zhen Zou, Jing-Jie Ye, Xuan Zeng, Xian-Zheng Zhang. Biomaterials 2020
32
18

pH-Responsive Nanoscale Covalent Organic Polymers as a Biodegradable Drug Carrier for Combined Photodynamic Chemotherapy of Cancer.
Hairong Wang, Wenwen Zhu, Jingjing Liu, Ziliang Dong, Zhuang Liu. ACS Appl Mater Interfaces 2018
57
17

A carbon nanomaterial derived from a nanoscale covalent organic framework for photothermal therapy in the NIR-II biowindow.
Qun Guan, Le-Le Zhou, Li-Na Zhou, Mengdi Li, Guo-Xin Qin, Wen-Yan Li, Yan-An Li, Yu-Bin Dong. Chem Commun (Camb) 2020
15
40

Covalent Organic Frameworks for Biomedical Applications.
Arezoo Esrafili, Avery Wagner, Sahil Inamdar, Abhinav P Acharya. Adv Healthc Mater 2021
23
26


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.