A citation-based method for searching scientific literature

Felipe L Oliveira, Stefania P de Souza, Jonathan Bassut, Heiddy M Álvarez, Yunier Garcia-Basabe, Rodrigo O M Alves de Souza, Pierre M Esteves, Raoni S B Gonçalves. Chemistry 2019
Times Cited: 12List of co-cited articles
84 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
SimilarityPore Environment Control and Enhanced Performance of Enzymes Infiltrated in Covalent Organic Frameworks.
Qi Sun, Chung-Wei Fu, Briana Aguila, Jason Perman, Sai Wang, Hsi-Ya Huang, Feng-Shou Xiao, Shengqian Ma. J Am Chem Soc 2018
119
58

Covalent Organic Frameworks with Chirality Enriched by Biomolecules for Efficient Chiral Separation.
Sainan Zhang, Yunlong Zheng, Hongde An, Briana Aguila, Cheng-Xiong Yang, Yueyue Dong, Wei Xie, Peng Cheng, Zhenjie Zhang, Yao Chen,[...]. Angew Chem Int Ed Engl 2018
81
58

Fabricating Covalent Organic Framework Capsules with Commodious Microenvironment for Enzymes.
Mingmin Li, Shan Qiao, Yunlong Zheng, Yassin H Andaloussi, Xia Li, Zhenjie Zhang, Ang Li, Peng Cheng, Shengqian Ma, Yao Chen. J Am Chem Soc 2020
66
41

Porous, crystalline, covalent organic frameworks.
Adrien P Côté, Annabelle I Benin, Nathan W Ockwig, Michael O'Keeffe, Adam J Matzger, Omar M Yaghi. Science 2005
41

Self-templated chemically stable hollow spherical covalent organic framework.
Sharath Kandambeth, V Venkatesh, Digambar B Shinde, Sushma Kumari, Arjun Halder, Sandeep Verma, Rahul Banerjee. Nat Commun 2015
174
41

New synthetic strategies toward covalent organic frameworks.
Yusen Li, Weiben Chen, Guolong Xing, Donglin Jiang, Long Chen. Chem Soc Rev 2020
72
33

Covalent organic frameworks for separation applications.
Zhifang Wang, Sainan Zhang, Yao Chen, Zhenjie Zhang, Shengqian Ma. Chem Soc Rev 2020
195
33


Two-dimensional covalent organic frameworks for carbon dioxide capture through channel-wall functionalization.
Ning Huang, Xiong Chen, Rajamani Krishna, Donglin Jiang. Angew Chem Int Ed Engl 2015
206
25

Single-crystal x-ray diffraction structures of covalent organic frameworks.
Tianqiong Ma, Eugene A Kapustin, Shawn X Yin, Lin Liang, Zhengyang Zhou, Jing Niu, Li-Hua Li, Yingying Wang, Jie Su, Jian Li,[...]. Science 2018
287
25

Mechanochemical synthesis of chemically stable isoreticular covalent organic frameworks.
Bishnu P Biswal, Suman Chandra, Sharath Kandambeth, Binit Lukose, Thomas Heine, Rahul Banerjee. J Am Chem Soc 2013
256
25


The atom, the molecule, and the covalent organic framework.
Christian S Diercks, Omar M Yaghi. Science 2017
670
25

Efficient immobilisation of industrial biocatalysts: criteria and constraints for the selection of organic polymeric carriers and immobilisation methods.
Sara Cantone, Valerio Ferrario, Livia Corici, Cynthia Ebert, Diana Fattor, Patrizia Spizzo, Lucia Gardossi. Chem Soc Rev 2013
170
25

Covalent organic framework-coated magnetic graphene as a novel support for trypsin immobilization.
Heping Wang, Fenglong Jiao, Fangyuan Gao, Xinyuan Zhao, Yan Zhao, Yehua Shen, Yangjun Zhang, Xiaohong Qian. Anal Bioanal Chem 2017
19
25

Chiral Covalent Organic Frameworks with High Chemical Stability for Heterogeneous Asymmetric Catalysis.
Xing Han, Qingchun Xia, Jinjing Huang, Yan Liu, Chunxia Tan, Yong Cui. J Am Chem Soc 2017
142
25

Immobilization of lipases on hydrophobic supports: immobilization mechanism, advantages, problems, and solutions.
Rafael C Rodrigues, Jose J Virgen-Ortíz, José C S Dos Santos, Ángel Berenguer-Murcia, Andres R Alcantara, Oveimar Barbosa, Claudia Ortiz, Roberto Fernandez-Lafuente. Biotechnol Adv 2019
124
25

Ionothermal Synthesis of Imide-Linked Covalent Organic Frameworks.
Johannes Maschita, Tanmay Banerjee, Gökcen Savasci, Frederik Haase, Christian Ochsenfeld, Bettina V Lotsch. Angew Chem Int Ed Engl 2020
33
25

Polymer-Covalent Organic Frameworks Composites for Glucose and pH Dual-Responsive Insulin Delivery in Mice.
Guiyang Zhang, Yan Ji, Xinle Li, Xiaoyun Wang, Mengmeng Song, Huilin Gou, Shan Gao, Xudong Jia. Adv Healthc Mater 2020
13
25

"Armor-Plating" Enzymes with Metal-Organic Frameworks (MOFs).
Siming Huang, Xiaoxue Kou, Jun Shen, Guosheng Chen, Gangfeng Ouyang. Angew Chem Int Ed Engl 2020
74
25

Covalent Organic Frameworks: Design, Synthesis, and Functions.
Keyu Geng, Ting He, Ruoyang Liu, Sasanka Dalapati, Ke Tian Tan, Zhongping Li, Shanshan Tao, Yifan Gong, Qiuhong Jiang, Donglin Jiang. Chem Rev 2020
374
25

Covalent organic frameworks as emerging host platforms for enzyme immobilization and robust biocatalysis - A review.
JianSong Gan, Ahmad Reza Bagheri, Nahal Aramesh, Ijaz Gul, Marcelo Franco, Yaaser Q Almulaiky, Muhammad Bilal. Int J Biol Macromol 2021
25
25

Rational synthesis of novel recyclable Fe₃O₄@MOF nanocomposites for enzymatic digestion.
Man Zhao, Xiangmin Zhang, Chunhui Deng. Chem Commun (Camb) 2015
41
16

Enzyme Encapsulation in a Porous Hydrogen-Bonded Organic Framework.
Weibin Liang, Francesco Carraro, Marcello B Solomon, Stephen G Bell, Heinz Amenitsch, Christopher J Sumby, Nicholas G White, Paolo Falcaro, Christian J Doonan. J Am Chem Soc 2019
57
16

A versatile covalent organic framework-based platform for sensing biomolecules.
Wei Li, Cheng-Xiong Yang, Xiu-Ping Yan. Chem Commun (Camb) 2017
69
16

Nanomaterials as matrices for enzyme immobilization.
Munishwar N Gupta, Mandeep Kaloti, Manali Kapoor, Kusum Solanki. Artif Cells Blood Substit Immobil Biotechnol 2011
44
16


Chemically stable polyarylether-based covalent organic frameworks.
Xinyu Guan, Hui Li, Yunchao Ma, Ming Xue, Qianrong Fang, Yushan Yan, Valentin Valtchev, Shilun Qiu. Nat Chem 2019
159
16

Rapid, Low Temperature Formation of Imine-Linked Covalent Organic Frameworks Catalyzed by Metal Triflates.
Michio Matsumoto, Raghunath R Dasari, Woojung Ji, Cameron H Feriante, Timothy C Parker, Seth R Marder, William R Dichtel. J Am Chem Soc 2017
92
16

Recent trends in nanomaterials immobilised enzymes for biofuel production.
Madan L Verma, Munish Puri, Colin J Barrow. Crit Rev Biotechnol 2016
50
16

Multi-point enzyme immobilization, surface chemistry, and novel platforms: a paradigm shift in biocatalyst design.
Muhammad Bilal, Muhammad Asgher, Hairong Cheng, Yunjun Yan, Hafiz M N Iqbal. Crit Rev Biotechnol 2019
79
16

Two-dimensional sp2 carbon-conjugated covalent organic frameworks.
Enquan Jin, Mizue Asada, Qing Xu, Sasanka Dalapati, Matthew A Addicoat, Michael A Brady, Hong Xu, Toshikazu Nakamura, Thomas Heine, Qiuhong Chen,[...]. Science 2017
309
16

Crystalline Dioxin-Linked Covalent Organic Frameworks from Irreversible Reactions.
Bing Zhang, Mufeng Wei, Haiyan Mao, Xiaokun Pei, Sultan A Alshmimri, Jeffrey A Reimer, Omar M Yaghi. J Am Chem Soc 2018
86
16

Facile transformation of imine covalent organic frameworks into ultrastable crystalline porous aromatic frameworks.
Xinle Li, Changlin Zhang, Songliang Cai, Xiaohe Lei, Virginia Altoe, Fang Hong, Jeffrey J Urban, Jim Ciston, Emory M Chan, Yi Liu. Nat Commun 2018
86
16

Production and use of immobilized lipases in/on nanomaterials: A review from the waste to biodiesel production.
Le Zhong, Yuxiao Feng, Gaoyang Wang, Ziyuan Wang, Muhammad Bilal, Hexin Lv, Shiru Jia, Jiandong Cui. Int J Biol Macromol 2020
50
16

Ultrathin Two-Dimensional Covalent Organic Framework Nanosheets: Preparation and Application in Highly Sensitive and Selective DNA Detection.
Yongwu Peng, Ying Huang, Yihan Zhu, Bo Chen, Liying Wang, Zhuangchai Lai, Zhicheng Zhang, Meiting Zhao, Chaoliang Tan, Nailiang Yang,[...]. J Am Chem Soc 2017
178
16

Radical covalent organic frameworks: a general strategy to immobilize open-accessible polyradicals for high-performance capacitive energy storage.
Fei Xu, Hong Xu, Xiong Chen, Dingcai Wu, Yang Wu, Hao Liu, Cheng Gu, Ruowen Fu, Donglin Jiang. Angew Chem Int Ed Engl 2015
138
16

Recent advances in dynamic covalent chemistry.
Yinghua Jin, Chao Yu, Ryan J Denman, Wei Zhang. Chem Soc Rev 2013
507
16

Effect of pore size on the performance of immobilised enzymes.
Lauren Bayne, Rein V Ulijn, Peter J Halling. Chem Soc Rev 2013
55
16


Room temperature synthesis of covalent-organic framework films through vapor-assisted conversion.
Dana D Medina, Julian M Rotter, Yinghong Hu, Mirjam Dogru, Veronika Werner, Florian Auras, John T Markiewicz, Paul Knochel, Thomas Bein. J Am Chem Soc 2015
102
16

Construction of crystalline 2D covalent organic frameworks with remarkable chemical (acid/base) stability via a combined reversible and irreversible route.
Sharath Kandambeth, Arijit Mallick, Binit Lukose, Manoj V Mane, Thomas Heine, Rahul Banerjee. J Am Chem Soc 2012
486
16

Seeded growth of single-crystal two-dimensional covalent organic frameworks.
Austin M Evans, Lucas R Parent, Nathan C Flanders, Ryan P Bisbey, Edon Vitaku, Matthew S Kirschner, Richard D Schaller, Lin X Chen, Nathan C Gianneschi, William R Dichtel. Science 2018
190
16


Porous, covalent triazine-based frameworks prepared by ionothermal synthesis.
Pierre Kuhn, Markus Antonietti, Arne Thomas. Angew Chem Int Ed Engl 2008
723
16Covalent organic frameworks for membrane separation.
Shushan Yuan, Xin Li, Junyong Zhu, Gang Zhang, Peter Van Puyvelde, Bart Van der Bruggen. Chem Soc Rev 2019
163
16

Recent advances in covalent organic frameworks (COFs) as a smart sensing material.
Xigui Liu, Danlian Huang, Cui Lai, Guangming Zeng, Lei Qin, Han Wang, Huan Yi, Bisheng Li, Shiyu Liu, Mingming Zhang,[...]. Chem Soc Rev 2019
152
16


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.