A citation-based method for searching scientific literature

Wenbo Liu, Xiaokang Li, Chiming Wang, Houhe Pan, Wenping Liu, Kang Wang, Qingdao Zeng, Rongming Wang, Jianzhuang Jiang. J Am Chem Soc 2019
Times Cited: 104List of co-cited articles
1068 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


A Covalent Organic Framework Bearing Single Ni Sites as a Synergistic Photocatalyst for Selective Photoreduction of CO2 to CO.
Wanfu Zhong, Rongjian Sa, Liuyi Li, Yajun He, Lingyun Li, Jinhong Bi, Zanyong Zhuang, Yan Yu, Zhigang Zou. J Am Chem Soc 2019
133
33

Porous, crystalline, covalent organic frameworks.
Adrien P Côté, Annabelle I Benin, Nathan W Ockwig, Michael O'Keeffe, Adam J Matzger, Omar M Yaghi. Science 2005
32

Covalent Organic Frameworks: Design, Synthesis, and Functions.
Keyu Geng, Ting He, Ruoyang Liu, Sasanka Dalapati, Ke Tian Tan, Zhongping Li, Shanshan Tao, Yifan Gong, Qiuhong Jiang, Donglin Jiang. Chem Rev 2020
469
29

2D Covalent Organic Frameworks as Intrinsic Photocatalysts for Visible Light-Driven CO2 Reduction.
Sizhuo Yang, Wenhui Hu, Xin Zhang, Peilei He, Brian Pattengale, Cunming Liu, Melissa Cendejas, Ive Hermans, Xiaoyi Zhang, Jian Zhang,[...]. J Am Chem Soc 2018
116
27


Covalent organic frameworks comprising cobalt porphyrins for catalytic CO₂ reduction in water.
Song Lin, Christian S Diercks, Yue-Biao Zhang, Nikolay Kornienko, Eva M Nichols, Yingbo Zhao, Aubrey R Paris, Dohyung Kim, Peidong Yang, Omar M Yaghi,[...]. Science 2015
749
26

Rational Design of Crystalline Covalent Organic Frameworks for Efficient CO2 Photoreduction with H2 O.
Meng Lu, Jiang Liu, Qiang Li, Mi Zhang, Ming Liu, Jin-Lan Wang, Da-Qiang Yuan, Ya-Qian Lan. Angew Chem Int Ed Engl 2019
89
26

The atom, the molecule, and the covalent organic framework.
Christian S Diercks, Omar M Yaghi. Science 2017
736
22

Single-crystal x-ray diffraction structures of covalent organic frameworks.
Tianqiong Ma, Eugene A Kapustin, Shawn X Yin, Lin Liang, Zhengyang Zhou, Jing Niu, Li-Hua Li, Yingying Wang, Jie Su, Jian Li,[...]. Science 2018
311
18

Reticular Electronic Tuning of Porphyrin Active Sites in Covalent Organic Frameworks for Electrocatalytic Carbon Dioxide Reduction.
Christian S Diercks, Song Lin, Nikolay Kornienko, Eugene A Kapustin, Eva M Nichols, Chenhui Zhu, Yingbo Zhao, Christopher J Chang, Omar M Yaghi. J Am Chem Soc 2018
158
17

Sulfone-containing covalent organic frameworks for photocatalytic hydrogen evolution from water.
Xiaoyan Wang, Linjiang Chen, Samantha Y Chong, Marc A Little, Yongzhen Wu, Wei-Hong Zhu, Rob Clowes, Yong Yan, Martijn A Zwijnenburg, Reiner Sebastian Sprick,[...]. Nat Chem 2018
265
16

A tunable azine covalent organic framework platform for visible light-induced hydrogen generation.
Vijay S Vyas, Frederik Haase, Linus Stegbauer, Gökcen Savasci, Filip Podjaski, Christian Ochsenfeld, Bettina V Lotsch. Nat Commun 2015
348
16

Two-dimensional sp2 carbon-conjugated covalent organic frameworks.
Enquan Jin, Mizue Asada, Qing Xu, Sasanka Dalapati, Matthew A Addicoat, Michael A Brady, Hong Xu, Toshikazu Nakamura, Thomas Heine, Qiuhong Chen,[...]. Science 2017
331
16

Regulating Photocatalysis by Spin-State Manipulation of Cobalt in Covalent Organic Frameworks.
Yun-Nan Gong, Wenhui Zhong, Yang Li, Yunze Qiu, Lirong Zheng, Jun Jiang, Hai-Long Jiang. J Am Chem Soc 2020
70
22

Covalent organic frameworks.
Xiao Feng, Xuesong Ding, Donglin Jiang. Chem Soc Rev 2012
924
15

Construction of covalent organic framework for catalysis: Pd/COF-LZU1 in Suzuki-Miyaura coupling reaction.
San-Yuan Ding, Jia Gao, Qiong Wang, Yuan Zhang, Wei-Guo Song, Cheng-Yong Su, Wei Wang. J Am Chem Soc 2011
758
15

Chemical sensing in two dimensional porous covalent organic nanosheets.
Gobinda Das, Bishnu P Biswal, Sharath Kandambeth, V Venkatesh, Gagandeep Kaur, Matthew Addicoat, Thomas Heine, Sandeep Verma, Rahul Banerjee. Chem Sci 2015
212
14

2D and 3D Porphyrinic Covalent Organic Frameworks: The Influence of Dimensionality on Functionality.
Yi Meng, Yi Luo, Ji-Long Shi, Huimin Ding, Xianjun Lang, Wei Chen, Anmin Zheng, Junliang Sun, Cheng Wang. Angew Chem Int Ed Engl 2020
65
21

Covalent organic frameworks for separation applications.
Zhifang Wang, Sainan Zhang, Yao Chen, Zhenjie Zhang, Shengqian Ma. Chem Soc Rev 2020
232
14

Semiconductor/Covalent-Organic-Framework Z-Scheme Heterojunctions for Artificial Photosynthesis.
Mi Zhang, Meng Lu, Zhong-Ling Lang, Jiang Liu, Ming Liu, Jia-Nan Chang, Le-Yan Li, Lin-Jie Shang, Min Wang, Shun-Li Li,[...]. Angew Chem Int Ed Engl 2020
68
20

A stable covalent organic framework for photocatalytic carbon dioxide reduction.
Zhiwei Fu, Xiaoyan Wang, Adrian M Gardner, Xue Wang, Samantha Y Chong, Gaia Neri, Alexander J Cowan, Lunjie Liu, Xiaobo Li, Anastasia Vogel,[...]. Chem Sci 2019
65
21

Designed Synthesis of a 2D Porphyrin-Based sp2 Carbon-Conjugated Covalent Organic Framework for Heterogeneous Photocatalysis.
Rufan Chen, Ji-Long Shi, Yuan Ma, Guiqing Lin, Xianjun Lang, Cheng Wang. Angew Chem Int Ed Engl 2019
144
14

Bulk COFs and COF nanosheets for electrochemical energy storage and conversion.
Jie Li, Xuechun Jing, Qingqing Li, Siwu Li, Xing Gao, Xiao Feng, Bo Wang. Chem Soc Rev 2020
134
14

Chemically stable polyarylether-based covalent organic frameworks.
Xinyu Guan, Hui Li, Yunchao Ma, Ming Xue, Qianrong Fang, Yushan Yan, Valentin Valtchev, Shilun Qiu. Nat Chem 2019
180
13


Efficient electron transmission in covalent organic framework nanosheets for highly active electrocatalytic carbon dioxide reduction.
Hong-Jing Zhu, Meng Lu, Yi-Rong Wang, Su-Juan Yao, Mi Zhang, Yu-He Kan, Jiang Liu, Yifa Chen, Shun-Li Li, Ya-Qian Lan. Nat Commun 2020
77
16

Designed synthesis of 3D covalent organic frameworks.
Hani M El-Kaderi, Joseph R Hunt, José L Mendoza-Cortés, Adrien P Côté, Robert E Taylor, Michael O'Keeffe, Omar M Yaghi. Science 2007
774
13

Exfoliation of Covalent Organic Frameworks into Few-Layer Redox-Active Nanosheets as Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries.
Shan Wang, Qianyou Wang, Pengpeng Shao, Yuzhen Han, Xing Gao, Li Ma, Shuai Yuan, Xiaojie Ma, Junwen Zhou, Xiao Feng,[...]. J Am Chem Soc 2017
274
12

Targeted Drug Delivery in Covalent Organic Nanosheets (CONs) via Sequential Postsynthetic Modification.
Shouvik Mitra, Himadri Sekhar Sasmal, Tanay Kundu, Sharath Kandambeth, Kavya Illath, David Díaz Díaz, Rahul Banerjee. J Am Chem Soc 2017
222
12

Thioether-Based Fluorescent Covalent Organic Framework for Selective Detection and Facile Removal of Mercury(II).
San-Yuan Ding, Ming Dong, Ya-Wen Wang, Yan-Tao Chen, Huai-Zhen Wang, Cheng-Yong Su, Wei Wang. J Am Chem Soc 2016
410
12

Cocatalysts for Selective Photoreduction of CO2 into Solar Fuels.
Xin Li, Jiaguo Yu, Mietek Jaroniec, Xiaobo Chen. Chem Rev 2019
296
12

Construction of crystalline 2D covalent organic frameworks with remarkable chemical (acid/base) stability via a combined reversible and irreversible route.
Sharath Kandambeth, Arijit Mallick, Binit Lukose, Manoj V Mane, Thomas Heine, Rahul Banerjee. J Am Chem Soc 2012
509
12

Nickel Metal-Organic Framework Monolayers for Photoreduction of Diluted CO2 : Metal-Node-Dependent Activity and Selectivity.
Bin Han, Xinwen Ou, Ziqi Deng, Yao Song, Chen Tian, Hong Deng, Yi-Jun Xu, Zhang Lin. Angew Chem Int Ed Engl 2018
90
13

Covalent organic framework photocatalysts: structures and applications.
Han Wang, Hui Wang, Ziwei Wang, Lin Tang, Guangming Zeng, Piao Xu, Ming Chen, Ting Xiong, Chengyun Zhou, Xiyi Li,[...]. Chem Soc Rev 2020
106
12

Ultrathin Two-Dimensional Covalent Organic Framework Nanosheets: Preparation and Application in Highly Sensitive and Selective DNA Detection.
Yongwu Peng, Ying Huang, Yihan Zhu, Bo Chen, Liying Wang, Zhuangchai Lai, Zhicheng Zhang, Meiting Zhao, Chaoliang Tan, Nailiang Yang,[...]. J Am Chem Soc 2017
200
11

Semiconducting 2D Triazine-Cored Covalent Organic Frameworks with Unsubstituted Olefin Linkages.
Shice Wei, Fan Zhang, Wenbei Zhang, Peirong Qiang, Kaijin Yu, Xiaobin Fu, Dongqing Wu, Shuai Bi, Fan Zhang. J Am Chem Soc 2019
97
11

Two-Dimensional Chemiresistive Covalent Organic Framework with High Intrinsic Conductivity.
Zheng Meng, Robert M Stolz, Katherine A Mirica. J Am Chem Soc 2019
108
11

Benzoxazole-Linked Ultrastable Covalent Organic Frameworks for Photocatalysis.
Pi-Feng Wei, Ming-Zhu Qi, Zhi-Peng Wang, San-Yuan Ding, Wei Yu, Qiang Liu, Li-Ke Wang, Huai-Zhen Wang, Wan-Kai An, Wei Wang. J Am Chem Soc 2018
175
11

H2 Evolution with Covalent Organic Framework Photocatalysts.
Tanmay Banerjee, Kerstin Gottschling, Gökcen Savasci, Christian Ochsenfeld, Bettina V Lotsch. ACS Energy Lett 2018
104
10

Sustained Solar H2 Evolution from a Thiazolo[5,4-d]thiazole-Bridged Covalent Organic Framework and Nickel-Thiolate Cluster in Water.
Bishnu P Biswal, Hugo A Vignolo-González, Tanmay Banerjee, Lars Grunenberg, Gökcen Savasci, Kerstin Gottschling, Jürgen Nuss, Christian Ochsenfeld, Bettina V Lotsch. J Am Chem Soc 2019
69
14

Covalent Organic Framework-Covalent Organic Framework Bilayer Membranes for Highly Selective Gas Separation.
Hongwei Fan, Alexander Mundstock, Armin Feldhoff, Alexander Knebel, Jiahui Gu, Hong Meng, Jürgen Caro. J Am Chem Soc 2018
147
10

Selective Molecular Separation by Interfacially Crystallized Covalent Organic Framework Thin Films.
Kaushik Dey, Manas Pal, Kanhu Charan Rout, Shebeeb Kunjattu H, Anuja Das, Rabibrata Mukherjee, Ulhas K Kharul, Rahul Banerjee. J Am Chem Soc 2017
234
10

Chemically stable multilayered covalent organic nanosheets from covalent organic frameworks via mechanical delamination.
Suman Chandra, Sharath Kandambeth, Bishnu P Biswal, Binit Lukose, Shrikant M Kunjir, Minakshi Chaudhary, Ravichandar Babarao, Thomas Heine, Rahul Banerjee. J Am Chem Soc 2013
271
10

Recent progress in covalent organic framework thin films: fabrications, applications and perspectives.
Han Wang, Zhuotong Zeng, Piao Xu, Lianshan Li, Guangming Zeng, Rong Xiao, Zhiyong Tang, Danlian Huang, Lin Tang, Cui Lai,[...]. Chem Soc Rev 2019
168
10

Microporous 3D Covalent Organic Frameworks for Liquid Chromatographic Separation of Xylene Isomers and Ethylbenzene.
Jinjing Huang, Xing Han, Shi Yang, Yongyong Cao, Chen Yuan, Yan Liu, Jianguo Wang, Yong Cui. J Am Chem Soc 2019
69
14

Synthesis of metallophthalocyanine covalent organic frameworks that exhibit high carrier mobility and photoconductivity.
Xuesong Ding, Jia Guo, Xiao Feng, Yoshihito Honsho, Jingdong Guo, Shu Seki, Phornphimon Maitarad, Akinori Saeki, Shigeru Nagase, Donglin Jiang. Angew Chem Int Ed Engl 2011
189
10

Design and applications of three dimensional covalent organic frameworks.
Xinyu Guan, Fengqian Chen, Qianrong Fang, Shilun Qiu. Chem Soc Rev 2020
137
10

Covalent Organic Frameworks: Chemistry beyond the Structure.
Sharath Kandambeth, Kaushik Dey, Rahul Banerjee. J Am Chem Soc 2019
286
10

Unveiling Electronic Properties in Metal-Phthalocyanine-Based Pyrazine-Linked Conjugated Two-Dimensional Covalent Organic Frameworks.
Mingchao Wang, Marco Ballabio, Mao Wang, Hung-Hsuan Lin, Bishnu P Biswal, Xiaocang Han, Silvia Paasch, Eike Brunner, Pan Liu, Mingwei Chen,[...]. J Am Chem Soc 2019
79
12

Interlayer Hydrogen-Bonded Covalent Organic Frameworks as High-Performance Supercapacitors.
Arjun Halder, Meena Ghosh, Abdul Khayum M, Saibal Bera, Matthew Addicoat, Himadri Sekhar Sasmal, Suvendu Karak, Sreekumar Kurungot, Rahul Banerjee. J Am Chem Soc 2018
104
10


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.