A citation-based method for searching scientific literature

Jie Lin, Dongping Cai, Wei Li, Ting Yu, Hui Mao, Shan Jiang, Bin Xiao. Clin Biochem 2019
Times Cited: 34List of co-cited articles
536 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Circular RNAs are abundant, conserved, and associated with ALU repeats.
William R Jeck, Jessica A Sorrentino, Kai Wang, Michael K Slevin, Christin E Burd, Jinze Liu, William F Marzluff, Norman E Sharpless. RNA 2013
52

Natural RNA circles function as efficient microRNA sponges.
Thomas B Hansen, Trine I Jensen, Bettina H Clausen, Jesper B Bramsen, Bente Finsen, Christian K Damgaard, Jørgen Kjems. Nature 2013
41

Exon-intron circular RNAs regulate transcription in the nucleus.
Zhaoyong Li, Chuan Huang, Chun Bao, Liang Chen, Mei Lin, Xiaolin Wang, Guolin Zhong, Bin Yu, Wanchen Hu, Limin Dai,[...]. Nat Struct Mol Biol 2015
41

Circular RNAs are a large class of animal RNAs with regulatory potency.
Sebastian Memczak, Marvin Jens, Antigoni Elefsinioti, Francesca Torti, Janna Krueger, Agnieszka Rybak, Luisa Maier, Sebastian D Mackowiak, Lea H Gregersen, Mathias Munschauer,[...]. Nature 2013
38

A 3-circular RNA signature as a noninvasive biomarker for diagnosis of colorectal cancer.
Dao-Xiong Ye, Si-Si Wang, Ying Huang, Pan Chi. Cancer Cell Int 2019
25
52

Extensive translation of circular RNAs driven by N6-methyladenosine.
Yun Yang, Xiaojuan Fan, Miaowei Mao, Xiaowei Song, Ping Wu, Yang Zhang, Yongfeng Jin, Yi Yang, Ling-Ling Chen, Yang Wang,[...]. Cell Res 2017
704
35

Noncoding Effects of Circular RNA CCDC66 Promote Colon Cancer Growth and Metastasis.
Kuei-Yang Hsiao, Ya-Chi Lin, Sachin Kumar Gupta, Ning Chang, Laising Yen, H Sunny Sun, Shaw-Jenq Tsai. Cancer Res 2017
378
35

Circular RNA is enriched and stable in exosomes: a promising biomarker for cancer diagnosis.
Yan Li, Qiupeng Zheng, Chunyang Bao, Shuyi Li, Weijie Guo, Jiang Zhao, Di Chen, Jianren Gu, Xianghuo He, Shenglin Huang. Cell Res 2015
35

Circular RNA circVAPA is up-regulated and exerts oncogenic properties by sponging miR-101 in colorectal cancer.
Xiang-Nan Li, Zhen-Jun Wang, Chun-Xiang Ye, Bao-Cheng Zhao, Xiao-Xi Huang, Lei Yang. Biomed Pharmacother 2019
58
32

A novel protein encoded by a circular RNA circPPP1R12A promotes tumor pathogenesis and metastasis of colon cancer via Hippo-YAP signaling.
Xiao Zheng, Lujun Chen, You Zhou, Qi Wang, Zhuojun Zheng, Bin Xu, Chen Wu, Qi Zhou, Wenwei Hu, Changping Wu,[...]. Mol Cancer 2019
160
32

circRNA biogenesis competes with pre-mRNA splicing.
Reut Ashwal-Fluss, Markus Meyer, Nagarjuna Reddy Pamudurti, Andranik Ivanov, Osnat Bartok, Mor Hanan, Naveh Evantal, Sebastian Memczak, Nikolaus Rajewsky, Sebastian Kadener. Mol Cell 2014
32

Complementary sequence-mediated exon circularization.
Xiao-Ou Zhang, Hai-Bin Wang, Yang Zhang, Xuhua Lu, Ling-Ling Chen, Li Yang. Cell 2014
933
32

Foxo3 circular RNA retards cell cycle progression via forming ternary complexes with p21 and CDK2.
William W Du, Weining Yang, Elizabeth Liu, Zhenguo Yang, Preet Dhaliwal, Burton B Yang. Nucleic Acids Res 2016
814
29

Circ-ZNF609 Is a Circular RNA that Can Be Translated and Functions in Myogenesis.
Ivano Legnini, Gaia Di Timoteo, Francesca Rossi, Mariangela Morlando, Francesca Briganti, Olga Sthandier, Alessandro Fatica, Tiziana Santini, Adrian Andronache, Mark Wade,[...]. Mol Cell 2017
949
29

Identification of Serum Exosomal hsa-circ-0004771 as a Novel Diagnostic Biomarker of Colorectal Cancer.
Bei Pan, Jian Qin, Xiangxiang Liu, Bangshun He, Xuhong Wang, Yuqin Pan, Huiling Sun, Tao Xu, Mu Xu, Xiaoxiang Chen,[...]. Front Genet 2019
71
29

Circular RNA circ-LDLRAD3 as a biomarker in diagnosis of pancreatic cancer.
Fan Yang, Dong-Yan Liu, Jin-Tao Guo, Nan Ge, Ping Zhu, Xiang Liu, Sheng Wang, Guo-Xin Wang, Si-Yu Sun. World J Gastroenterol 2017
107
29

Analysis of intron sequences reveals hallmarks of circular RNA biogenesis in animals.
Andranik Ivanov, Sebastian Memczak, Emanuel Wyler, Francesca Torti, Hagit T Porath, Marta R Orejuela, Michael Piechotta, Erez Y Levanon, Markus Landthaler, Christoph Dieterich,[...]. Cell Rep 2015
534
29

The RNA binding protein quaking regulates formation of circRNAs.
Simon J Conn, Katherine A Pillman, John Toubia, Vanessa M Conn, Marika Salmanidis, Caroline A Phillips, Suraya Roslan, Andreas W Schreiber, Philip A Gregory, Gregory J Goodall. Cell 2015
997
29

Plasma circular RNA panel to diagnose hepatitis B virus-related hepatocellular carcinoma: A large-scale, multicenter study.
Jian Yu, Wen-Bing Ding, Meng-Chao Wang, Xing-Gang Guo, Jian Xu, Qing-Guo Xu, Yuan Yang, Shu-Han Sun, Jing-Feng Liu, Lun-Xiu Qin,[...]. Int J Cancer 2020
39
26

Regulation of circRNA biogenesis.
Ling-Ling Chen, Li Yang. RNA Biol 2015
798
26

CircHIPK3 promotes colorectal cancer growth and metastasis by sponging miR-7.
Kaixuan Zeng, Xiaoxiang Chen, Mu Xu, Xiangxiang Liu, Xiuxiu Hu, Tao Xu, Huiling Sun, Yuqin Pan, Bangshun He, Shukui Wang. Cell Death Dis 2018
313
26

circBase: a database for circular RNAs.
Petar Glažar, Panagiotis Papavasileiou, Nikolaus Rajewsky. RNA 2014
775
26

Circular intronic long noncoding RNAs.
Yang Zhang, Xiao-Ou Zhang, Tian Chen, Jian-Feng Xiang, Qing-Fei Yin, Yu-Hang Xing, Shanshan Zhu, Li Yang, Ling-Ling Chen. Mol Cell 2013
26

The biogenesis, biology and characterization of circular RNAs.
Lasse S Kristensen, Maria S Andersen, Lotte V W Stagsted, Karoline K Ebbesen, Thomas B Hansen, Jørgen Kjems. Nat Rev Genet 2019
818
26

Circular RNAs in the Mammalian Brain Are Highly Abundant, Conserved, and Dynamically Expressed.
Agnieszka Rybak-Wolf, Christin Stottmeister, Petar Glažar, Marvin Jens, Natalia Pino, Sebastian Giusti, Mor Hanan, Mikaela Behm, Osnat Bartok, Reut Ashwal-Fluss,[...]. Mol Cell 2015
23

Circular RNAs are the predominant transcript isoform from hundreds of human genes in diverse cell types.
Julia Salzman, Charles Gawad, Peter Lincoln Wang, Norman Lacayo, Patrick O Brown. PLoS One 2012
23

RNA-Seq profiling of circular RNAs in human colorectal Cancer liver metastasis and the potential biomarkers.
Hanchen Xu, Chunyan Wang, Haiyan Song, Yangxian Xu, Guang Ji. Mol Cancer 2019
75
23

Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries.
Freddie Bray, Jacques Ferlay, Isabelle Soerjomataram, Rebecca L Siegel, Lindsey A Torre, Ahmedin Jemal. CA Cancer J Clin 2018
23Circular RNA ciRS-7-A Promising Prognostic Biomarker and a Potential Therapeutic Target in Colorectal Cancer.
Wenhao Weng, Qing Wei, Shusuke Toden, Kazuhiro Yoshida, Takeshi Nagasaka, Toshiyoshi Fujiwara, Sanjun Cai, Huanlong Qin, Yanlei Ma, Ajay Goel. Clin Cancer Res 2017
251
23

Exosome-delivered circRNA promotes glycolysis to induce chemoresistance through the miR-122-PKM2 axis in colorectal cancer.
Xinyi Wang, Haiyang Zhang, Haiou Yang, Ming Bai, Tao Ning, Ting Deng, Rui Liu, Qian Fan, Kegan Zhu, Jialu Li,[...]. Mol Oncol 2020
101
23

Circular RNA circITGA7 inhibits colorectal cancer growth and metastasis by modulating the Ras pathway and upregulating transcription of its host gene ITGA7.
Xiaomin Li, Jianjun Wang, Chao Zhang, Chun Lin, Jianming Zhang, Wei Zhang, Wenjuan Zhang, Yanxia Lu, Lin Zheng, Xuenong Li. J Pathol 2018
113
23

Circular RNA circMTO1 acts as the sponge of microRNA-9 to suppress hepatocellular carcinoma progression.
Dan Han, Jiangxue Li, Huamin Wang, Xiaoping Su, Jin Hou, Yan Gu, Cheng Qian, Yun Lin, Xiang Liu, Mingyan Huang,[...]. Hepatology 2017
675
23

Cell-type specific features of circular RNA expression.
Julia Salzman, Raymond E Chen, Mari N Olsen, Peter L Wang, Patrick O Brown. PLoS Genet 2013
995
23

Identification and Characterization of Circular RNAs As a New Class of Putative Biomarkers in Human Blood.
Sebastian Memczak, Panagiotis Papavasileiou, Oliver Peters, Nikolaus Rajewsky. PLoS One 2015
370
23

Viroids are single-stranded covalently closed circular RNA molecules existing as highly base-paired rod-like structures.
H L Sanger, G Klotz, D Riesner, H J Gross, A K Kleinschmidt. Proc Natl Acad Sci U S A 1976
979
23

Translation of CircRNAs.
Nagarjuna Reddy Pamudurti, Osnat Bartok, Marvin Jens, Reut Ashwal-Fluss, Christin Stottmeister, Larissa Ruhe, Mor Hanan, Emanuel Wyler, Daniel Perez-Hernandez, Evelyn Ramberger,[...]. Mol Cell 2017
779
23

Hsa_circ_0007534 as a blood-based marker for the diagnosis of colorectal cancer and its prognostic value.
Wanchuan Zhang, Shihua Yang, Yanlong Liu, Yongpeng Wang, Tao Lin, Yanxi Li, Rui Zhang. Int J Clin Exp Pathol 2018
14
57

The CircRNA-ACAP2/Hsa-miR-21-5p/ Tiam1 Regulatory Feedback Circuit Affects the Proliferation, Migration, and Invasion of Colon Cancer SW480 Cells.
Jin-Hua He, Yu-Guang Li, Ze-Ping Han, Jia-Bin Zhou, Wei-Ming Chen, Yu-Bing Lv, Meng-Ling He, Ji-Dong Zuo, Lei Zheng. Cell Physiol Biochem 2018
75
20

CircACC1 Regulates Assembly and Activation of AMPK Complex under Metabolic Stress.
Qidong Li, Yichun Wang, Shuang Wu, Zhong Zhou, Xiaojuan Ding, Ronghua Shi, Rick F Thorne, Xu Dong Zhang, Wanglai Hu, Mian Wu. Cell Metab 2019
72
20

Hsa_circ_0001649: A circular RNA and potential novel biomarker for colorectal cancer.
Wenxin Ji, Chunli Qiu, Mao Wang, Ning Mao, Shaofeng Wu, Yinhai Dai. Biochem Biophys Res Commun 2018
66
20


A novel FLI1 exonic circular RNA promotes metastasis in breast cancer by coordinately regulating TET1 and DNMT1.
Naifei Chen, Gang Zhao, Xu Yan, Zheng Lv, Hongmei Yin, Shilin Zhang, Wei Song, Xueli Li, Lingyu Li, Zhonghua Du,[...]. Genome Biol 2018
132
20

Detecting and characterizing circular RNAs.
William R Jeck, Norman E Sharpless. Nat Biotechnol 2014
20

Novel Role of FBXW7 Circular RNA in Repressing Glioma Tumorigenesis.
Yibing Yang, Xinya Gao, Maolei Zhang, Sheng Yan, Chengjun Sun, Feizhe Xiao, Nunu Huang, Xuesong Yang, Kun Zhao, Huangkai Zhou,[...]. J Natl Cancer Inst 2018
468
20

Expanded identification and characterization of mammalian circular RNAs.
Junjie U Guo, Vikram Agarwal, Huili Guo, David P Bartel. Genome Biol 2014
892
20

Using circular RNA SMARCA5 as a potential novel biomarker for hepatocellular carcinoma.
Zuhua Li, Ye Zhou, Guohua Yang, Siying He, Xueping Qiu, Lei Zhang, Qianyun Deng, Fang Zheng. Clin Chim Acta 2019
46
20

The Landscape of Circular RNA in Cancer.
Josh N Vo, Marcin Cieslik, Yajia Zhang, Sudhanshu Shukla, Lanbo Xiao, Yuping Zhang, Yi-Mi Wu, Saravana M Dhanasekaran, Carl G Engelke, Xuhong Cao,[...]. Cell 2019
491
20

A novel plasma circular RNA circFARSA is a potential biomarker for non-small cell lung cancer.
Dong Hang, Jing Zhou, Na Qin, Wen Zhou, Hongxia Ma, Guangfu Jin, Zhibin Hu, Juncheng Dai, Hongbing Shen. Cancer Med 2018
103
20


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.