A citation-based method for searching scientific literature

Xiaolin Pei, Yifeng Wu, Jiapao Wang, Zhiji Chen, Wen Liu, Weike Su, Fangming Liu. Nanoscale 2020
Times Cited: 16List of co-cited articles
110 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Biomimetic mineralization of metal-organic frameworks as protective coatings for biomacromolecules.
Kang Liang, Raffaele Ricco, Cara M Doherty, Mark J Styles, Stephen Bell, Nigel Kirby, Stephen Mudie, David Haylock, Anita J Hill, Christian J Doonan,[...]. Nat Commun 2015
497
56

One-pot synthesis of protein-embedded metal-organic frameworks with enhanced biological activities.
Fengjiao Lyu, Yifei Zhang, Richard N Zare, Jun Ge, Zheng Liu. Nano Lett 2014
353
43

Enzyme-MOF (metal-organic framework) composites.
Xizhen Lian, Yu Fang, Elizabeth Joseph, Qi Wang, Jialuo Li, Sayan Banerjee, Christina Lollar, Xuan Wang, Hong-Cai Zhou. Chem Soc Rev 2017
422
43

Enhanced Activity of Enzymes Encapsulated in Hydrophilic Metal-Organic Frameworks.
Weibin Liang, Huoshu Xu, Francesco Carraro, Natasha K Maddigan, Qiaowei Li, Stephen G Bell, David M Huang, Andrew Tarzia, Marcello B Solomon, Heinz Amenitsch,[...]. J Am Chem Soc 2019
124
37

Modulating the Biofunctionality of Metal-Organic-Framework-Encapsulated Enzymes through Controllable Embedding Patterns.
Guosheng Chen, Xiaoxue Kou, Siming Huang, Linjing Tong, Yujian Shen, Wangshu Zhu, Fang Zhu, Gangfeng Ouyang. Angew Chem Int Ed Engl 2020
68
31

A Convenient and Versatile Amino-Acid-Boosted Biomimetic Strategy for the Nondestructive Encapsulation of Biomacromolecules within Metal-Organic Frameworks.
Guosheng Chen, Siming Huang, Xiaoxue Kou, Songbo Wei, Shuyao Huang, Shuqi Jiang, Jun Shen, Fang Zhu, Gangfeng Ouyang. Angew Chem Int Ed Engl 2019
97
31

Nanosizing a Metal-Organic Framework Enzyme Carrier for Accelerating Nerve Agent Hydrolysis.
Peng Li, Su-Young Moon, Mark A Guelta, Lu Lin, Diego A Gómez-Gualdrón, Randall Q Snurr, Steven P Harvey, Joseph T Hupp, Omar K Farha. ACS Nano 2016
95
25

Rational Design of Mimic Multienzyme Systems in Hierarchically Porous Biomimetic Metal-Organic Frameworks.
Xiao Liu, Wei Qi, Yuefei Wang, Daiwu Lin, Xuejiao Yang, Rongxin Su, Zhimin He. ACS Appl Mater Interfaces 2018
40
25

Role of Biocatalysis in Sustainable Chemistry.
Roger A Sheldon, John M Woodley. Chem Rev 2018
395
25


Packaging and delivering enzymes by amorphous metal-organic frameworks.
Xiaoling Wu, Hua Yue, Yuanyu Zhang, Xiaoyong Gao, Xiaoyang Li, Licheng Wang, Yufei Cao, Miao Hou, Haixia An, Lin Zhang,[...]. Nat Commun 2019
81
25

Rapid mechanochemical encapsulation of biocatalysts into robust metal-organic frameworks.
Tz-Han Wei, Shi-Hong Wu, Yi-Da Huang, Wei-Shang Lo, Benjamin P Williams, Sheng-Yu Chen, Hsun-Chih Yang, Yu-Shen Hsu, Zih-Yin Lin, Xin-Hua Chen,[...]. Nat Commun 2019
52
25

Metal-Organic Frameworks at the Biointerface: Synthetic Strategies and Applications.
Christian Doonan, Raffaele Riccò, Kang Liang, Darren Bradshaw, Paolo Falcaro. Acc Chem Res 2017
206
25

Imparting functionality to biocatalysts via embedding enzymes into nanoporous materials by a de novo approach: size-selective sheltering of catalase in metal-organic framework microcrystals.
Fa-Kuen Shieh, Shao-Chun Wang, Chia-I Yen, Chang-Cheng Wu, Saikat Dutta, Lien-Yang Chou, Joseph V Morabito, Pan Hu, Ming-Hua Hsu, Kevin C-W Wu,[...]. J Am Chem Soc 2015
321
25

Encapsulation of a Nerve Agent Detoxifying Enzyme by a Mesoporous Zirconium Metal-Organic Framework Engenders Thermal and Long-Term Stability.
Peng Li, Su-Young Moon, Mark A Guelta, Steven P Harvey, Joseph T Hupp, Omar K Farha. J Am Chem Soc 2016
138
25

Immobilization of amidase into a magnetic hierarchically porous metal-organic framework for efficient biocatalysis.
Chaoping Lin, Kongliang Xu, Renchao Zheng, Yuguo Zheng. Chem Commun (Camb) 2019
26
25

Carbonic Anhydrase Enzyme-MOFs Composite with a Superior Catalytic Performance to Promote CO2 Absorption into Tertiary Amine Solution.
Shihan Zhang, Mine Du, Peijing Shao, Lidong Wang, Jiexu Ye, Jun Chen, Jianmeng Chen. Environ Sci Technol 2018
23
25

Metal-Organic Frameworks for Enzyme Immobilization: Beyond Host Matrix Materials.
Xiaoliang Wang, Pui Ching Lan, Shengqian Ma. ACS Cent Sci 2020
60
25

Metal-Organic Framework-Based Enzyme Biocomposites.
Weibin Liang, Peter Wied, Francesco Carraro, Christopher J Sumby, Bernd Nidetzky, Chia-Kuang Tsung, Paolo Falcaro, Christian J Doonan. Chem Rev 2021
91
25

Immobilization of MP-11 into a mesoporous metal-organic framework, MP-11@mesoMOF: a new platform for enzymatic catalysis.
Vasiliki Lykourinou, Yao Chen, Xi-Sen Wang, Le Meng, Tran Hoang, Li-June Ming, Ronald L Musselman, Shengqian Ma. J Am Chem Soc 2011
258
18

The chemistry and applications of metal-organic frameworks.
Hiroyasu Furukawa, Kyle E Cordova, Michael O'Keeffe, Omar M Yaghi. Science 2013
18

Shielding against Unfolding by Embedding Enzymes in Metal-Organic Frameworks via a de Novo Approach.
Fu-Siang Liao, Wei-Shang Lo, Yu-Shen Hsu, Chang-Cheng Wu, Shao-Chun Wang, Fa-Kuen Shieh, Joseph V Morabito, Lien-Yang Chou, Kevin C-W Wu, Chia-Kuang Tsung. J Am Chem Soc 2017
138
18

How Do Enzymes Orient When Trapped on Metal-Organic Framework (MOF) Surfaces?
Yanxiong Pan, Hui Li, Jasmin Farmakes, Feng Xiao, Bingcan Chen, Shengqian Ma, Zhongyu Yang. J Am Chem Soc 2018
57
18

Imparting functionality to a metal-organic framework material by controlled nanoparticle encapsulation.
Guang Lu, Shaozhou Li, Zhen Guo, Omar K Farha, Brad G Hauser, Xiaoying Qi, Yi Wang, Xin Wang, Sanyang Han, Xiaogang Liu,[...]. Nat Chem 2012
745
18

Stabilization of Formate Dehydrogenase in a Metal-Organic Framework for Bioelectrocatalytic Reduction of CO2.
Yijing Chen, Peng Li, Hyunho Noh, Chung-Wei Kung, Cassandra T Buru, Xingjie Wang, Xuan Zhang, Omar K Farha. Angew Chem Int Ed Engl 2019
33
18

Glucose-Responsive Metal-Organic-Framework Nanoparticles Act as "Smart" Sense-and-Treat Carriers.
Wei-Hai Chen, Guo-Feng Luo, Margarita Vázquez-González, Rémi Cazelles, Yang Sung Sohn, Rachel Nechushtai, Yossi Mandel, Itamar Willner. ACS Nano 2018
104
18

Enzyme Encapsulation in Mesoporous Metal-Organic Frameworks for Selective Biodegradation of Harmful Dye Molecules.
Effrosyni Gkaniatsou, Clémence Sicard, Rémy Ricoux, Linda Benahmed, Flavien Bourdreux, Qi Zhang, Christian Serre, Jean-Pierre Mahy, Nathalie Steunou. Angew Chem Int Ed Engl 2018
43
18

How can proteins enter the interior of a MOF? Investigation of cytochrome c translocation into a MOF consisting of mesoporous cages with microporous windows.
Yao Chen, Vasiliki Lykourinou, Carissa Vetromile, Tran Hoang, Li-June Ming, Randy W Larsen, Shengqian Ma. J Am Chem Soc 2012
158
18

Engineering the third wave of biocatalysis.
U T Bornscheuer, G W Huisman, R J Kazlauskas, S Lutz, J C Moore, K Robins. Nature 2012
993
18

An Enzyme-Coated Metal-Organic Framework Shell for Synthetically Adaptive Cell Survival.
Kang Liang, Joseph J Richardson, Christian J Doonan, Xavier Mulet, Yi Ju, Jiwei Cui, Frank Caruso, Paolo Falcaro. Angew Chem Int Ed Engl 2017
74
18

Stable metal-organic frameworks containing single-molecule traps for enzyme encapsulation.
Dawei Feng, Tian-Fu Liu, Jie Su, Mathieu Bosch, Zhangwen Wei, Wei Wan, Daqiang Yuan, Ying-Pin Chen, Xuan Wang, Kecheng Wang,[...]. Nat Commun 2015
259
18


Mesoporous Metal-Organic Framework with Well-Defined Cruciate Flower-Like Morphology for Enzyme Immobilization.
Jiandong Cui, Yuxiao Feng, Tao Lin, Zhilei Tan, Cheng Zhong, Shiru Jia. ACS Appl Mater Interfaces 2017
69
18

Structure, Stability, and Activity of Adsorbed Enzymes
Zoungrana, Findenegg, Norde. J Colloid Interface Sci 1997
158
18

Construction of Thermophilic Lipase-Embedded Metal-Organic Frameworks via Biomimetic Mineralization: A Biocatalyst for Ester Hydrolysis and Kinetic Resolution.
Hongming He, Haobo Han, Hui Shi, Yuyang Tian, Fuxing Sun, Yang Song, Quanshun Li, Guangshan Zhu. ACS Appl Mater Interfaces 2016
85
18

Coupling two enzymes into a tandem nanoreactor utilizing a hierarchically structured MOF.
Xizhen Lian, Ying-Pin Chen, Tian-Fu Liu, Hong-Cai Zhou. Chem Sci 2016
95
18

Understanding protein adsorption phenomena at solid surfaces.
Michael Rabe, Dorinel Verdes, Stefan Seeger. Adv Colloid Interface Sci 2011
746
18

Direct Observation of Amorphous Precursor Phases in the Nucleation of Protein-Metal-Organic Frameworks.
Alana F Ogata, Alexander M Rakowski, Brooke P Carpenter, Dmitry A Fishman, Jovany G Merham, Paul J Hurst, Joseph P Patterson. J Am Chem Soc 2020
26
18


Endosomal Escape and Delivery of CRISPR/Cas9 Genome Editing Machinery Enabled by Nanoscale Zeolitic Imidazolate Framework.
Shahad K Alsaiari, Sachin Patil, Mram Alyami, Kholod O Alamoudi, Fajr A Aleisa, Jasmeen S Merzaban, Mo Li, Niveen M Khashab. J Am Chem Soc 2018
206
18

Enzyme encapsulation in zeolitic imidazolate frameworks: a comparison between controlled co-precipitation and biomimetic mineralisation.
Kang Liang, Campbell J Coghlan, Stephen G Bell, Christian Doonan, Paolo Falcaro. Chem Commun (Camb) 2016
102
18User-Tailored Metal-Organic Frameworks as Supports for Carbonic Anhydrase.
Qian Liu, Jordan Chapman, Aisheng Huang, Kenneth Chandler Williams, Alixandra Wagner, Nagasree Garapati, Konstantinos A Sierros, Cerasela Zoica Dinu. ACS Appl Mater Interfaces 2018
16
18

Electrostatic Interaction-Induced Formation of Enzyme-on-MOF as Chemo-Biocatalyst for Cascade Reaction with Unexpectedly Acid-Stable Catalytic Performance.
Wenlong Tan, Ting Wei, Jia Huo, Mohammed Loubidi, Tingting Liu, Yu Liang, Libo Deng. ACS Appl Mater Interfaces 2019
12
25

Facile synthesis of multiple enzyme-containing metal-organic frameworks in a biomolecule-friendly environment.
Xiaoling Wu, Jun Ge, Cheng Yang, Miao Hou, Zheng Liu. Chem Commun (Camb) 2015
219
18

Enzyme embedded metal organic framework (enzyme-MOF): De novo approaches for immobilization.
Shamraja S Nadar, Leena Vaidya, Virendra K Rathod. Int J Biol Macromol 2020
47
18

"Armor-Plating" Enzymes with Metal-Organic Frameworks (MOFs).
Siming Huang, Xiaoxue Kou, Jun Shen, Guosheng Chen, Gangfeng Ouyang. Angew Chem Int Ed Engl 2020
85
18

Immobilization of proline activated lipase within metal organic framework (MOF).
Shamraja S Nadar, Virendra K Rathod. Int J Biol Macromol 2020
32
18

Industrial use of immobilized enzymes.
Robert DiCosimo, Joseph McAuliffe, Ayrookaran J Poulose, Gregory Bohlmann. Chem Soc Rev 2013
441
18


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.