A citation-based method for searching scientific literature

Yanmei Si, Lan Xu, Ningning Wang, Jing Zheng, Ronghua Yang, Jishan Li. Anal Chem 2020
Times Cited: 33List of co-cited articles
196 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Stimuli-Responsive DNA-Based Hydrogels: From Basic Principles to Applications.
Jason S Kahn, Yuwei Hu, Itamar Willner. Acc Chem Res 2017
186
21

Dual-SERS biosensor for one-step detection of microRNAs in exosome and residual plasma of blood samples for diagnosing pancreatic cancer.
Yuanfeng Pang, Chaoguang Wang, LuChun Lu, Chongwen Wang, Zhiwei Sun, Rui Xiao. Biosens Bioelectron 2019
107
18


Real-time quantification of microRNAs by stem-loop RT-PCR.
Caifu Chen, Dana A Ridzon, Adam J Broomer, Zhaohui Zhou, Danny H Lee, Julie T Nguyen, Maura Barbisin, Nan Lan Xu, Vikram R Mahuvakar, Mark R Andersen,[...]. Nucleic Acids Res 2005
15

Supramolecular Hydrogels Based on DNA Self-Assembly.
Yu Shao, Haoyang Jia, Tianyang Cao, Dongsheng Liu. Acc Chem Res 2017
148
15

DNA Tetrahedra-Cross-linked Hydrogel Functionalized Paper for Onsite Analysis of DNA Methyltransferase Activity Using a Personal Glucose Meter.
Xin Gao, Xiuyuan Li, Xinzhi Sun, Jingyan Zhang, Yuecan Zhao, Xiaojuan Liu, Feng Li. Anal Chem 2020
35
15


An ultrasensitive polydopamine bi-functionalized SERS immunoassay for exosome-based diagnosis and classification of pancreatic cancer.
Teng-Da Li, Ren Zhang, Hui Chen, Zhi-Peng Huang, Xin Ye, Hui Wang, An-Mei Deng, Ji-Lie Kong. Chem Sci 2018
96
12

Enzyme-catalysed assembly of DNA hydrogel.
Soong Ho Um, Jong Bum Lee, Nokyoung Park, Sang Yeon Kwon, Christopher C Umbach, Dan Luo. Nat Mater 2006
422
12


Circulating microRNAs as stable blood-based markers for cancer detection.
Patrick S Mitchell, Rachael K Parkin, Evan M Kroh, Brian R Fritz, Stacia K Wyman, Era L Pogosova-Agadjanyan, Amelia Peterson, Jennifer Noteboom, Kathy C O'Briant, April Allen,[...]. Proc Natl Acad Sci U S A 2008
12

Simultaneous Surface-Enhanced Raman Spectroscopy Detection of Multiplexed MicroRNA Biomarkers.
Wen Zhou, Ya-Fei Tian, Bin-Cheng Yin, Bang-Ce Ye. Anal Chem 2017
94
12

DNA-Encoded Raman-Active Anisotropic Nanoparticles for microRNA Detection.
Lin Qi, Mingshu Xiao, Xiwei Wang, Cheng Wang, Lihua Wang, Shiping Song, Xiangmeng Qu, Li Li, Jiye Shi, Hao Pei. Anal Chem 2017
57
12

The role of MicroRNAs in human cancer.
Yong Peng, Carlo M Croce. Signal Transduct Target Ther 2016
9


A label-free, ultra-highly sensitive and multiplexed SERS nanoplasmonic biosensor for miRNA detection using a head-flocked gold nanopillar.
Woo Hyun Kim, Jong Uk Lee, Sojin Song, Soohyun Kim, Young Jae Choi, Sang Jun Sim. Analyst 2019
31
9

SERS biosensors for ultrasensitive detection of multiple biomarkers expressed in cancer cells.
Namhyun Choi, Hajun Dang, Anupam Das, Myeong Seong Sim, Il Yup Chung, Jaebum Choo. Biosens Bioelectron 2020
34
9

Control of capillary behavior through target-responsive hydrogel permeability alteration for sensitive visual quantitative detection.
Yansheng Li, Yanli Ma, Xiangyu Jiao, Tingyu Li, Zhehao Lv, Chaoyong James Yang, Xueji Zhang, Yongqiang Wen. Nat Commun 2019
31
9

Surface-immobilized and self-shaped DNA hydrogels and their application in biosensing.
Xiaoxia Mao, Guifang Chen, Zihan Wang, Yuanguang Zhang, Xiaoli Zhu, Genxi Li. Chem Sci 2017
33
9

Microfluidic Distance Readout Sweet Hydrogel Integrated Paper-Based Analytical Device (μDiSH-PAD) for Visual Quantitative Point-of-Care Testing.
Xiaofeng Wei, Tian Tian, Shasha Jia, Zhi Zhu, Yanli Ma, Jianjun Sun, Zhenyu Lin, Chaoyong James Yang. Anal Chem 2016
94
9

pH- and ligand-induced release of loads from DNA-acrylamide hydrogel microcapsules.
Wei-Ching Liao, Sivan Lilienthal, Jason S Kahn, Marianna Riutin, Yang Sung Sohn, Rachel Nechushtai, Itamar Willner. Chem Sci 2017
78
9

DNA Hydrogel with Aptamer-Toehold-Based Recognition, Cloaking, and Decloaking of Circulating Tumor Cells for Live Cell Analysis.
Ping Song, Dekai Ye, Xiaolei Zuo, Jiang Li, Jianbang Wang, Huajie Liu, Michael T Hwang, Jie Chao, Shao Su, Lihua Wang,[...]. Nano Lett 2017
121
9

Controlled Self-Assembly of a Close-Packed Gold Octahedra Array for SERS Sensing Exosomal MicroRNAs.
Tuli Kang, Jingtian Zhu, Xiaojun Luo, Wenyu Jia, Ping Wu, Chenxin Cai. Anal Chem 2021
24
12

Plasmon Coupling-Enhanced Raman Sensing Platform Integrated with Exonuclease-Assisted Target Recycling Amplification for Ultrasensitive and Selective Detection of microRNA-21.
Shengping Wen, Yu Su, Chuanxiang Dai, Junran Jia, Gao-Chao Fan, Li-Ping Jiang, Rong-Bin Song, Jun-Jie Zhu. Anal Chem 2019
30
10

Ratiometric SERS biosensor for sensitive and reproducible detection of microRNA based on mismatched catalytic hairpin assembly.
Jinyang Chen, Yan Wu, Cuicui Fu, Haiyan Cao, Xiaoping Tan, Wenbing Shi, Zhaoyang Wu. Biosens Bioelectron 2019
32
9

Multicolor Gold-Silver Nano-Mushrooms as Ready-to-Use SERS Probes for Ultrasensitive and Multiplex DNA/miRNA Detection.
Jing Su, Dongfang Wang, Lena Nörbel, Jianlei Shen, Zhihan Zhao, Yanzhi Dou, Tianhuan Peng, Jiye Shi, Sanjay Mathur, Chunhai Fan,[...]. Anal Chem 2017
123
9

Reversible Modulation of DNA-Based Hydrogel Shapes by Internal Stress Interactions.
Yuwei Hu, Jason S Kahn, Weiwei Guo, Fujian Huang, Michael Fadeev, Daniel Harries, Itamar Willner. J Am Chem Soc 2016
51
9

A pure DNA hydrogel with stable catalytic ability produced by one-step rolling circle amplification.
Yishun Huang, Wanlin Xu, Guoyuan Liu, Leilei Tian. Chem Commun (Camb) 2017
43
9

Functional nucleic acid-based hydrogels for bioanalytical and biomedical applications.
Juan Li, Liuting Mo, Chun-Hua Lu, Ting Fu, Huang-Hao Yang, Weihong Tan. Chem Soc Rev 2016
260
9

A mechanical metamaterial made from a DNA hydrogel.
Jong Bum Lee, Songming Peng, Dayong Yang, Young Hoon Roh, Hisakage Funabashi, Nokyoung Park, Edward J Rice, Liwei Chen, Rong Long, Mingming Wu,[...]. Nat Nanotechnol 2012
280
9

Self-assembly of DNA nanohydrogels with controllable size and stimuli-responsive property for targeted gene regulation therapy.
Juan Li, Cheng Zheng, Sena Cansiz, Cuichen Wu, Jiehua Xu, Cheng Cui, Yuan Liu, Weijia Hou, Yanyue Wang, Liqin Zhang,[...]. J Am Chem Soc 2015
238
9

Carbon dot-DNA-protoporphyrin hybrid hydrogel for sustained photoinduced antimicrobial activity.
Sonam Kumari, Surendra Rajit Prasad, Debabrata Mandal, Prolay Das. J Colloid Interface Sci 2019
16
18

Switchable catalytic acrylamide hydrogels cross-linked by hemin/G-quadruplexes.
Chun-Hua Lu, Xiu-Juan Qi, Ron Orbach, Huang-Hao Yang, Iris Mironi-Harpaz, Dror Seliktar, Itamar Willner. Nano Lett 2013
103
9

Bioresponsive DNA Hydrogels: Beyond the Conventional Stimuli Responsiveness.
Dong Wang, Yue Hu, Peifeng Liu, Dan Luo. Acc Chem Res 2017
98
9

Self-assembled DNA hydrogel as switchable material for aptamer-based fluorescent detection of protein.
Lei Zhang, Jianping Lei, Lin Liu, Changfeng Li, Huangxian Ju. Anal Chem 2013
96
9


A Fluorescent DNA Hydrogel Aptasensor Based on the Self-Assembly of Rolling Circle Amplification Products for Sensitive Detection of Ochratoxin A.
Liling Hao, Wei Wang, Xueqing Shen, Shuliu Wang, Qian Li, Faliang An, Shijia Wu. J Agric Food Chem 2020
26
11

Target-responsive "sweet" hydrogel with glucometer readout for portable and quantitative detection of non-glucose targets.
Ling Yan, Zhi Zhu, Yuan Zou, Yishun Huang, Dewen Liu, Shasha Jia, Dunming Xu, Min Wu, Yu Zhou, Shuang Zhou,[...]. J Am Chem Soc 2013
199
9

Reversible Ag(+)-crosslinked DNA hydrogels.
Weiwei Guo, Xiu-Juan Qi, Ron Orbach, Chun-Hua Lu, Lina Freage, Iris Mironi-Harpaz, Dror Seliktar, Huang-Hao Yang, Itamar Willner. Chem Commun (Camb) 2014
76
9


Constructing Tissuelike Complex Structures Using Cell-Laden DNA Hydrogel Bricks.
Yijie Wang, Yu Shao, Xiaozhou Ma, Bini Zhou, Alan Faulkner-Jones, Wenmiao Shu, Dongsheng Liu. ACS Appl Mater Interfaces 2017
36
9

MicroRNA Detection with Turnover Amplification via Hybridization-Mediated Staudinger Reduction for Pancreatic Cancer Diagnosis.
Liman Xian, Feng Xu, Jianzhou Liu, Ning Xu, Haidong Li, Haoying Ge, Kun Shao, Jiangli Fan, Guishan Xiao, Xiaojun Peng. J Am Chem Soc 2019
18
16

DNA Hydrogelation-Enhanced Imaging Ellipsometry for Sensing Exosomal microRNAs with a Tunable Detection Range.
Liyuan Zou, Zhaoxing Wu, Xiaofeng Liu, Yan Zheng, Wenjing Mei, Qing Wang, Xiaohai Yang, Kemin Wang. Anal Chem 2020
10
30

MicroRNA: function, detection, and bioanalysis.
Haifeng Dong, Jianping Lei, Lin Ding, Yongqiang Wen, Huangxian Ju, Xueji Zhang. Chem Rev 2013
696
9


An aptamer cross-linked hydrogel as a colorimetric platform for visual detection.
Zhi Zhu, Cuichen Wu, Haipeng Liu, Yuan Zou, Xiaoling Zhang, Huaizhi Kang, Chaoyong James Yang, Weihong Tan. Angew Chem Int Ed Engl 2010
221
9

In situ terminus-regulated DNA hydrogelation for ultrasensitive on-chip microRNA assay.
Shengyuan Deng, Juan Yan, Fei Wang, Yan Su, Xueli Zhang, Qian Li, Guang Liu, Chunhai Fan, Hao Pei, Ying Wan. Biosens Bioelectron 2019
14
21


Live-Cell Pyrophosphate Imaging by in Situ Hot-Spot Generation.
Mingmin Li, Jin Li, Huixia Di, Huiqiao Liu, Dingbin Liu. Anal Chem 2017
23
13Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.