A citation-based method for searching scientific literature


List of co-cited articles
17 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Electrophoretic analysis and purification of fluorescent single-walled carbon nanotube fragments.
Xiaoyou Xu, Robert Ray, Yunlong Gu, Harry J Ploehn, Latha Gearheart, Kyle Raker, Walter A Scrivens. J Am Chem Soc 2004
18

Quantum-sized carbon dots for bright and colorful photoluminescence.
Ya-Ping Sun, Bing Zhou, Yi Lin, Wei Wang, K A Shiral Fernando, Pankaj Pathak, Mohammed Jaouad Meziani, Barbara A Harruff, Xin Wang, Haifang Wang,[...]. J Am Chem Soc 2006
18Hemin@carbon dot hybrid nanozymes with peroxidase mimicking properties for dual (colorimetric and fluorometric) sensing of hydrogen peroxide, glucose and xanthine.
Li Su, Yexi Cai, Liang Wang, Wenpei Dong, Guojiang Mao, Ye Li, Mingsheng Zhao, Yanhua Ma, Hua Zhang. Mikrochim Acta 2020
12
16


Fluorescent gold nanoclusters based photoelectrochemical sensors for detection of H2O2 and glucose.
Jianxiu Zhang, Liping Tu, Shuang Zhao, Guohua Liu, Yangyun Wang, Yong Wang, Zhao Yue. Biosens Bioelectron 2015
36
12

A Mini Review on Carbon Quantum Dots: Preparation, Properties, and Electrocatalytic Application.
Xiao Wang, Yongqiang Feng, Peipei Dong, Jianfeng Huang. Front Chem 2019
83
12Surface modification and chemical functionalization of carbon dots: a review.
Fanyong Yan, Yingxia Jiang, Xiaodong Sun, Zhangjun Bai, Yan Zhang, Xuguang Zhou. Mikrochim Acta 2018
63
12
Carbon Dots as Fluorescent/Colorimetric Probes for Real-Time Detection of Hypochlorite and Ascorbic Acid in Cells and Body Fluid.
Zhenni Wei, Huiqing Li, Suibo Liu, Wei Wang, Hongli Chen, Lehui Xiao, Cuiling Ren, Xingguo Chen. Anal Chem 2019
38
12

Carbon Dots/Prussian Blue Satellite/Core Nanocomposites for Optical Imaging and Photothermal Therapy.
Xinyi Peng, Rui Wang, Tingjian Wang, Wanning Yang, Hao Wang, Wei Gu, Ling Ye. ACS Appl Mater Interfaces 2018
28
12

Plasmonic Detection of Glucose in Serum Based on Biocatalytic Shape-Altering of Gold Nanostars.
Masauso Moses Phiri, Danielle Wingrove Mulder, Barend Christiaan Vorster. Biosensors (Basel) 2019
3
66

Turn-on Luminescent Probe for Hydrogen Peroxide Sensing and Imaging in Living Cells based on an Iridium(III) Complex-Silver Nanoparticle Platform.
Jinshui Liu, Zhen-Zhen Dong, Chao Yang, Guodong Li, Chun Wu, Fu-Wa Lee, Chung-Hang Leung, Dik-Lung Ma. Sci Rep 2017
10
10

Advancements in electrochemical sensing of hydrogen peroxide, glucose and dopamine by using 2D nanoarchitectures of layered double hydroxides or metal dichalcogenides. A review.
Ayesha Aziz, Muhammad Asif, Ghazala Ashraf, Muhammad Azeem, Irfan Majeed, Muhammad Ajmal, Junlei Wang, Hongfang Liu. Mikrochim Acta 2019
36
6


Surface-controlled preparation of EuWO4(OH) nanobelts and their hybrid with Au nanoparticles as a novel enzyme-free sensing platform towards hydrogen peroxide.
Linglin Yu, Yao Wang, Qiong Wu, Ze Yuan, Xiaoji Xie, Zhiwei Wang, Ning Wang, Xiao Huang, Wei Huang. Chem Commun (Camb) 2017
1
100Simple sonochemical synthesis of lanthanum tungstate (La2(WO4)3) nanoparticles as an enhanced electrocatalyst for the selective electrochemical determination of anti-scald-inhibitor diphenylamine.
Periyasamy Sundaresan, Periyasami Gnanaprakasam, Shen-Ming Chen, Ramalinga Viswanathan Mangalaraja, Wu Lei, Qingli Hao. Ultrason Sonochem 2019
10
10

Versatile Histochemical Approach to Detection of Hydrogen Peroxide in Cells and Tissues Based on Puromycin Staining.
Clive Yik-Sham Chung, Greg A Timblin, Kaoru Saijo, Christopher J Chang. J Am Chem Soc 2018
50
6


Colorimetric multienzymatic smart sensors for hydrogen peroxide, glucose and catechol screening analysis.
Oana Hosu, Mariagrazia Lettieri, Nicoleta Papara, Andrea Ravalli, Robert Sandulescu, Cecilia Cristea, Giovanna Marrazza. Talanta 2019
15
6

Gold nanocluster-based ratiometric fluorescent probes for hydrogen peroxide and enzymatic sensing of uric acid.
Dongqin Yang, Minchuan Luo, Junwei Di, Yifeng Tu, Jilin Yan. Mikrochim Acta 2018
14
7

Novel properties and applications of carbon nanodots.
Lian Xiao, Handong Sun. Nanoscale Horiz 2018
64
6


Simple Chip Electrophoresis Titration of Neutralization Boundary with EDTA Photocatalysis for Distance-Based Sensing of Melamine in Dairy Products.
Wen-Lin Li, Fan-Zhi Kong, Qiang Zhang, Wei-Wen Liu, Hao Kong, Xiao-Ping Liu, Muhammad-Idrees Khan, Amir Wahid, Shah Saud, Hua Xiao,[...]. Anal Chem 2018
9
11

White light emitting lanthanide based carbon quantum dots as toxic Cr (VI) and pH sensor.
Tapas Kumar Mondal, Supriya Mondal, Uttam Kumar Ghorai, Shyamal K Saha. J Colloid Interface Sci 2019
19
6


Yellow-Emissive Carbon Dot-Based Optical Sensing Platforms: Cell Imaging and Analytical Applications for Biocatalytic Reactions.
Hongxia Li, Xu Yan, Shanpeng Qiao, Geyu Lu, Xingguang Su. ACS Appl Mater Interfaces 2018
31
6


Preparation of Dual-Emitting Ln@UiO-66-Hybrid Films via Electrophoretic Deposition for Ratiometric Temperature Sensing.
Ji-Fei Feng, Shui-Ying Gao, Tian-Fu Liu, Jianlin Shi, Rong Cao. ACS Appl Mater Interfaces 2018
29
6

MoS2 nanosheets with peroxidase mimicking activity as viable dual-mode optical probes for determination and imaging of intracellular hydrogen peroxide.
Huimei Liu, Baocheng Wang, Dehai Li, Xueyi Zeng, Xiao Tang, Qingsheng Gao, Jiye Cai, Huai-Hong Cai. Mikrochim Acta 2018
12
8

Porphyrin functionalized Co(OH)2/GO nanocomposites as an excellent peroxidase mimic for colorimetric biosensing.
Xin Zhao, Kaili Wu, Haoyuan Lyu, Xianxi Zhang, Zhenxue Liu, Gaochao Fan, Xiao Zhang, Xixi Zhu, Qingyun Liu. Analyst 2019
8
12


Metal-Organic Frameworks as Platforms for Catalytic Applications.
Long Jiao, Yang Wang, Hai-Long Jiang, Qiang Xu. Adv Mater 2018
348
6

Development of sarcosine quantification in urine based on enzyme-coupled colorimetric method for prostate cancer diagnosis.
Vichanan Yamkamon, Benjarong Phakdee, Sakda Yainoy, Thummaruk Suksrichawalit, Tararat Tatanandana, Premsant Sangkum, Warawan Eiamphungporn. EXCLI J 2018
5
20

Defect-Free Encapsulation of Fe0 in 2D Fused Organic Networks as a Durable Oxygen Reduction Electrocatalyst.
Seok-Jin Kim, Javeed Mahmood, Changmin Kim, Gao-Feng Han, Seong-Wook Kim, Sun-Min Jung, Guomin Zhu, James J De Yoreo, Guntae Kim, Jong-Beom Baek. J Am Chem Soc 2018
42
6

Ultrasmall Pt Nanoclusters as Robust Peroxidase Mimics for Colorimetric Detection of Glucose in Human Serum.
Lihua Jin, Zheng Meng, Yongqing Zhang, Shijie Cai, Zaihua Zhang, Cong Li, Li Shang, Yehua Shen. ACS Appl Mater Interfaces 2017
113
6


Colorimetric determination of sarcosine in urine samples of prostatic carcinoma by mimic enzyme palladium nanoparticles.
Jianming Lan, Wenming Xu, Qiping Wan, Xi Zhang, Jia Lin, Jinghua Chen, Jianzhong Chen. Anal Chim Acta 2014
49
6

Graphitic carbon nitride supported platinum nanocomposites for rapid and sensitive colorimetric detection of mercury ions.
Yi-Wei Wang, Lixing Wang, Fengping An, Hui Xu, Zejin Yin, Shurong Tang, Huang-Hao Yang, Hongbo Song. Anal Chim Acta 2017
20
6


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.