A citation-based method for searching scientific literature

Ting Liu, Ping Ye, Yuanyuan Ye, Sen Lu, Baosan Han. J Cell Mol Med 2020
Times Cited: 46List of co-cited articles
434 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Natural RNA circles function as efficient microRNA sponges.
Thomas B Hansen, Trine I Jensen, Bettina H Clausen, Jesper B Bramsen, Bente Finsen, Christian K Damgaard, Jørgen Kjems. Nature 2013
32

Circular RNAs are a large class of animal RNAs with regulatory potency.
Sebastian Memczak, Marvin Jens, Antigoni Elefsinioti, Francesca Torti, Janna Krueger, Agnieszka Rybak, Luisa Maier, Sebastian D Mackowiak, Lea H Gregersen, Mathias Munschauer,[...]. Nature 2013
30


Circular RNAs are abundant, conserved, and associated with ALU repeats.
William R Jeck, Jessica A Sorrentino, Kai Wang, Michael K Slevin, Christin E Burd, Jinze Liu, William F Marzluff, Norman E Sharpless. RNA 2013
21

circKIF4A acts as a prognostic factor and mediator to regulate the progression of triple-negative breast cancer.
Hailin Tang, Xiaojia Huang, Jin Wang, Lu Yang, Yanan Kong, Guanfeng Gao, Lijuan Zhang, Zhe-Sheng Chen, Xiaoming Xie. Mol Cancer 2019
111
21

Viroids are single-stranded covalently closed circular RNA molecules existing as highly base-paired rod-like structures.
H L Sanger, G Klotz, D Riesner, H J Gross, A K Kleinschmidt. Proc Natl Acad Sci U S A 1976
21

Exon-intron circular RNAs regulate transcription in the nucleus.
Zhaoyong Li, Chuan Huang, Chun Bao, Liang Chen, Mei Lin, Xiaolin Wang, Guolin Zhong, Bin Yu, Wanchen Hu, Limin Dai,[...]. Nat Struct Mol Biol 2015
21

Circular RNA hsa_circ_0061825 (circ-TFF1) contributes to breast cancer progression through targeting miR-326/TFF1 signalling.
Gaofeng Pan, Anwei Mao, Jiazhe Liu, Jingfeng Lu, Junbin Ding, Weiyan Liu. Cell Prolif 2020
77
21

Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries.
Freddie Bray, Jacques Ferlay, Isabelle Soerjomataram, Rebecca L Siegel, Lindsey A Torre, Ahmedin Jemal. CA Cancer J Clin 2018
19

The pro-metastasis effect of circANKS1B in breast cancer.
Kaixuan Zeng, Bangshun He, Burton B Yang, Tao Xu, Xiaoxiang Chen, Mu Xu, Xiangxiang Liu, Huiling Sun, Yuqin Pan, Shukui Wang. Mol Cancer 2018
166
19

circRNA biogenesis competes with pre-mRNA splicing.
Reut Ashwal-Fluss, Markus Meyer, Nagarjuna Reddy Pamudurti, Andranik Ivanov, Osnat Bartok, Mor Hanan, Naveh Evantal, Sebastian Memczak, Nikolaus Rajewsky, Sebastian Kadener. Mol Cell 2014
19


circKDM4C suppresses tumor progression and attenuates doxorubicin resistance by regulating miR-548p/PBLD axis in breast cancer.
Yiran Liang, Xiaojin Song, Yaming Li, Peng Su, Dianwen Han, Tingting Ma, Renbo Guo, Bing Chen, Wenjing Zhao, Yuting Sang,[...]. Oncogene 2019
87
19

circEPSTI1 as a Prognostic Marker and Mediator of Triple-Negative Breast Cancer Progression.
Bo Chen, Weidong Wei, Xiaojia Huang, Xinhua Xie, Yanan Kong, Danian Dai, Lu Yang, Jin Wang, Hailin Tang, Xiaoming Xie. Theranostics 2018
150
19

circTADA2As suppress breast cancer progression and metastasis via targeting miR-203a-3p/SOCS3 axis.
Jian-Zhen Xu, Chang-Chun Shao, Xiao-Jia Wang, Xing Zhao, Jun-Qing Chen, Yan-Xiu Ouyang, Jun Feng, Fan Zhang, Wen-He Huang, Qian Ying,[...]. Cell Death Dis 2019
134
19

Detecting and characterizing circular RNAs.
William R Jeck, Norman E Sharpless. Nat Biotechnol 2014
17

Circular RNA hsa_circ_001783 regulates breast cancer progression via sponging miR-200c-3p.
Zihao Liu, You Zhou, Gehao Liang, Yun Ling, Weige Tan, Luyuan Tan, Robert Andrews, Wenjing Zhong, Xuanxuan Zhang, Erwei Song,[...]. Cell Death Dis 2019
128
17


Circular RNA hsa_circ_0072995 promotes breast cancer cell migration and invasion through sponge for miR-30c-2-3p.
He-Da Zhang, Lin-Hong Jiang, Jun-Chen Hou, Si-Ying Zhou, Shan-Liang Zhong, Ling-Ping Zhu, Dan-Dan Wang, Su-Jin Yang, Yun-Jie He, Chang-Fei Mao,[...]. Epigenomics 2018
46
17

circGFRA1 and GFRA1 act as ceRNAs in triple negative breast cancer by regulating miR-34a.
Rongfang He, Peng Liu, Xiaoming Xie, Yujuan Zhou, Qianjin Liao, Wei Xiong, Xiaoling Li, Guiyuan Li, Zhaoyang Zeng, Hailin Tang. J Exp Clin Cancer Res 2017
224
17

circFBXW7 Inhibits Malignant Progression by Sponging miR-197-3p and Encoding a 185-aa Protein in Triple-Negative Breast Cancer.
Feng Ye, Guanfeng Gao, Yutian Zou, Shaoquan Zheng, Lijuan Zhang, Xueqi Ou, Xiaoming Xie, Hailin Tang. Mol Ther Nucleic Acids 2019
108
17

Circular intronic long noncoding RNAs.
Yang Zhang, Xiao-Ou Zhang, Tian Chen, Jian-Feng Xiang, Qing-Fei Yin, Yu-Hang Xing, Shanshan Zhu, Li Yang, Ling-Ling Chen. Mol Cell 2013
17

Screening circular RNA related to chemotherapeutic resistance in breast cancer.
Danfeng Gao, Xiufen Zhang, Beibei Liu, Dong Meng, Kai Fang, Zijian Guo, Lihua Li. Epigenomics 2017
109
17

Circular RNA hsa_circ_0001982 Promotes Breast Cancer Cell Carcinogenesis Through Decreasing miR-143.
Yi-Yin Tang, Ping Zhao, Tian-Ning Zou, Jia-Jun Duan, Rong Zhi, Si-Yuan Yang, De-Chun Yang, Xiao-Li Wang. DNA Cell Biol 2017
129
17

circRNA_0025202 Regulates Tamoxifen Sensitivity and Tumor Progression via Regulating the miR-182-5p/FOXO3a Axis in Breast Cancer.
Yuting Sang, Bing Chen, Xiaojin Song, Yaming Li, Yiran Liang, Dianwen Han, Ning Zhang, Hanwen Zhang, Ying Liu, Tong Chen,[...]. Mol Ther 2019
188
17

CircIRAK3 sponges miR-3607 to facilitate breast cancer metastasis.
Jie Wu, Zerun Jiang, Chen Chen, Qingsong Hu, Ziyi Fu, Junjie Chen, Zhangding Wang, Qiang Wang, Aiping Li, Jeffrey R Marks,[...]. Cancer Lett 2018
106
15


Novel Role of FBXW7 Circular RNA in Repressing Glioma Tumorigenesis.
Yibing Yang, Xinya Gao, Maolei Zhang, Sheng Yan, Chengjun Sun, Feizhe Xiao, Nunu Huang, Xuesong Yang, Kun Zhao, Huangkai Zhou,[...]. J Natl Cancer Inst 2018
602
15

Circular RNA MYLK as a competing endogenous RNA promotes bladder cancer progression through modulating VEGFA/VEGFR2 signaling pathway.
Zhenyu Zhong, Mengge Huang, Mengxin Lv, Yunfeng He, Changzhu Duan, Luyu Zhang, Junxia Chen. Cancer Lett 2017
330
15

Circulating circular RNA hsa_circ_0001785 acts as a diagnostic biomarker for breast cancer detection.
Wei-Bing Yin, Ming-Guang Yan, Xiao Fang, Jian-Jun Guo, Wei Xiong, Ruo-Peng Zhang. Clin Chim Acta 2018
100
15

Circular RNA hsa_circ_0052112 promotes cell migration and invasion by acting as sponge for miR-125a-5p in breast cancer.
He-da Zhang, Lin-Hong Jiang, Jun-Chen Hou, Shan-Liang Zhong, Si-Ying Zhou, Ling-Ping Zhu, Jian Li, Dan-Dan Wang, Da-Wei Sun, Zhen-Ling Ji,[...]. Biomed Pharmacother 2018
68
15

The biogenesis, biology and characterization of circular RNAs.
Lasse S Kristensen, Maria S Andersen, Lotte V W Stagsted, Karoline K Ebbesen, Thomas B Hansen, Jørgen Kjems. Nat Rev Genet 2019
15

circNFIC suppresses breast cancer progression by sponging miR-658.
Gaosheng Xu, Dongmei Ye, Qiang Zhao, Rongfang He, Wei Ma, Yuxuan Li, Shujie Tang, Zhiwei Zhou, Xing Li, Zhiwei Zhang. J Cancer 2020
12
58
Circular RNA 0007255 regulates the progression of breast cancer through miR-335-5p/SIX2 axis.
Qianxin Jia, Lanlan Ye, Shangwen Xu, Hui Xiao, Siding Xu, Zhaoyin Shi, Jinsheng Li, Ziqian Chen. Thorac Cancer 2020
28
25Circular RNA hsa_circ_0008039 promotes breast cancer cell proliferation and migration by regulating miR-432-5p/E2F3 axis.
Yanhua Liu, Cuntao Lu, Yizhou Zhou, Zhihong Zhang, Li Sun. Biochem Biophys Res Commun 2018
96
15

The Landscape of Circular RNA in Cancer.
Josh N Vo, Marcin Cieslik, Yajia Zhang, Sudhanshu Shukla, Lanbo Xiao, Yuping Zhang, Yi-Mi Wu, Saravana M Dhanasekaran, Carl G Engelke, Xuhong Cao,[...]. Cell 2019
731
13

Extensive translation of circular RNAs driven by N6-methyladenosine.
Yun Yang, Xiaojuan Fan, Miaowei Mao, Xiaowei Song, Ping Wu, Yang Zhang, Yongfeng Jin, Yi Yang, Ling-Ling Chen, Yang Wang,[...]. Cell Res 2017
932
13

Circular RNAs are the predominant transcript isoform from hundreds of human genes in diverse cell types.
Julia Salzman, Charles Gawad, Peter Lincoln Wang, Norman Lacayo, Patrick O Brown. PLoS One 2012
13

A novel FLI1 exonic circular RNA promotes metastasis in breast cancer by coordinately regulating TET1 and DNMT1.
Naifei Chen, Gang Zhao, Xu Yan, Zheng Lv, Hongmei Yin, Shilin Zhang, Wei Song, Xueli Li, Lingyu Li, Zhonghua Du,[...]. Genome Biol 2018
192
13

Induction of tumor apoptosis through a circular RNA enhancing Foxo3 activity.
William W Du, Ling Fang, Weining Yang, Nan Wu, Faryal Mehwish Awan, Zhenguo Yang, Burton B Yang. Cell Death Differ 2017
380
13

CircHIPK3 sponges miR-558 to suppress heparanase expression in bladder cancer cells.
Yawei Li, Fuxin Zheng, Xingyuan Xiao, Fei Xie, Dan Tao, Chao Huang, Dong Liu, Miao Wang, Liang Wang, Fuqing Zeng,[...]. EMBO Rep 2017
384
13

Circular RNA: A new star of noncoding RNAs.
Shibin Qu, Xisheng Yang, Xiaolei Li, Jianlin Wang, Yuan Gao, Runze Shang, Wei Sun, Kefeng Dou, Haimin Li. Cancer Lett 2015
13

Knockdown of circDENND4C inhibits glycolysis, migration and invasion by up-regulating miR-200b/c in breast cancer under hypoxia.
Shasha Ren, Jiuzhou Liu, Yun Feng, Zhenyu Li, Liang He, Leilei Li, Xiaozhong Cao, Zhenghua Wang, Yanwu Zhang. J Exp Clin Cancer Res 2019
85
13

Circular RNA circASS1 is downregulated in breast cancer cells MDA-MB-231 and suppressed invasion and migration.
Jun-Chen Hou, Zhi Xu, Shan-Liang Zhong, He-da Zhang, Lin-Hong Jiang, Xiu Chen, Ling-Ping Zhu, Jian Li, Si-Ying Zhou, Su-Jin Yang,[...]. Epigenomics 2019
25
24

Autophagy-associated circRNA circCDYL augments autophagy and promotes breast cancer progression.
Gehao Liang, Yun Ling, Maryam Mehrpour, Phei Er Saw, Zihao Liu, Weige Tan, Zhenluan Tian, Wenjing Zhong, Wanyi Lin, Qing Luo,[...]. Mol Cancer 2020
76
13


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.