A citation-based method for searching scientific literature

Zheng Yu Ren, Li Qiang Zhu, Yan Bo Guo, Ting Yu Long, Fei Yu, Hui Xiao, Hong Liang Lu. ACS Appl Mater Interfaces 2020
Times Cited: 3List of co-cited articles
11 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Freestanding Artificial Synapses Based on Laterally Proton-Coupled Transistors on Chitosan Membranes.
Yang Hui Liu, Li Qiang Zhu, Ping Feng, Yi Shi, Qing Wan. Adv Mater 2015
75
100

Artificial synapse network on inorganic proton conductor for neuromorphic systems.
Li Qiang Zhu, Chang Jin Wan, Li Qiang Guo, Yi Shi, Qing Wan. Nat Commun 2014
163
66

Artificial Synapses Emulated by an Electrolyte-Gated Tungsten-Oxide Transistor.
Jing-Ting Yang, Chen Ge, Jian-Yu Du, He-Yi Huang, Meng He, Can Wang, Hui-Bin Lu, Guo-Zhen Yang, Kui-Juan Jin. Adv Mater 2018
59
66

A carbon nanotube synapse with dynamic logic and learning.
Kyunghyun Kim, Chia-Ling Chen, Quyen Truong, Alex M Shen, Yong Chen. Adv Mater 2013
81
66

A correlated nickelate synaptic transistor.
Jian Shi, Sieu D Ha, You Zhou, Frank Schoofs, Shriram Ramanathan. Nat Commun 2013
132
66

Organic core-sheath nanowire artificial synapses with femtojoule energy consumption.
Wentao Xu, Sung-Yong Min, Hyunsang Hwang, Tae-Woo Lee. Sci Adv 2016
111
66

An artificial nociceptor based on a diffusive memristor.
Jung Ho Yoon, Zhongrui Wang, Kyung Min Kim, Huaqiang Wu, Vignesh Ravichandran, Qiangfei Xia, Cheol Seong Hwang, J Joshua Yang. Nat Commun 2018
54
66

2D MoS2 Neuromorphic Devices for Brain-Like Computational Systems.
Jie Jiang, Junjie Guo, Xiang Wan, Yi Yang, Haipeng Xie, Dongmei Niu, Junliang Yang, Jun He, Yongli Gao, Qing Wan. Small 2017
68
66

Low-Power, Electrochemically Tunable Graphene Synapses for Neuromorphic Computing.
Mohammad Taghi Sharbati, Yanhao Du, Jorge Torres, Nolan D Ardolino, Minhee Yun, Feng Xiong. Adv Mater 2018
53
66

Spatiotemporal Information Processing Emulated by Multiterminal Neuro-Transistor Networks.
Yongli He, Sha Nie, Rui Liu, Shanshan Jiang, Yi Shi, Qing Wan. Adv Mater 2019
17
66

A bioinspired flexible organic artificial afferent nerve.
Yeongin Kim, Alex Chortos, Wentao Xu, Yuxin Liu, Jin Young Oh, Donghee Son, Jiheong Kang, Amir M Foudeh, Chenxin Zhu, Yeongjun Lee,[...]. Science 2018
212
66

Efficient and self-adaptive in-situ learning in multilayer memristor neural networks.
Can Li, Daniel Belkin, Yunning Li, Peng Yan, Miao Hu, Ning Ge, Hao Jiang, Eric Montgomery, Peng Lin, Zhongrui Wang,[...]. Nat Commun 2018
75
33

State-dependent computations: spatiotemporal processing in cortical networks.
Dean V Buonomano, Wolfgang Maass. Nat Rev Neurosci 2009
411
33

Proton-Conducting Graphene Oxide-Coupled Neuron Transistors for Brain-Inspired Cognitive Systems.
Chang Jin Wan, Li Qiang Zhu, Yang Hui Liu, Ping Feng, Zhao Ping Liu, Hai Liang Cao, Peng Xiao, Yi Shi, Qing Wan. Adv Mater 2016
57
33

Surface-Dependent Performance of Ultrathin TiN Films as an Electrically Conducting Li Diffusion Barrier for Li-Ion-Based Devices.
Jan Speulmanns, Alireza M Kia, Kati Kühnel, Sascha Bönhardt, Wenke Weinreich. ACS Appl Mater Interfaces 2020
2
50

Temperature-resilient solid-state organic artificial synapses for neuromorphic computing.
A Melianas, T J Quill, G LeCroy, Y Tuchman, H V Loo, S T Keene, A Giovannitti, H R Lee, I P Maria, I McCulloch,[...]. Sci Adv 2020
10
33

Spatiotemporal integration of tactile information in human somatosensory cortex.
Zhao Zhu, Elizabeth A Disbrow, Johanna M Zumer, David J McGonigle, Srikantan S Nagarajan. BMC Neurosci 2007
49
33

To spike, or when to spike?
Robert Gütig. Curr Opin Neurobiol 2014
29
33


Synaptic electronics: materials, devices and applications.
Duygu Kuzum, Shimeng Yu, H-S Philip Wong. Nanotechnology 2013
217
33

Protonic solid-state electrochemical synapse for physical neural networks.
Xiahui Yao, Konstantin Klyukin, Wenjie Lu, Murat Onen, Seungchan Ryu, Dongha Kim, Nicolas Emond, Iradwikanari Waluyo, Adrian Hunt, Jesús A Del Alamo,[...]. Nat Commun 2020
12
33

Memristive devices for computing.
J Joshua Yang, Dmitri B Strukov, Duncan R Stewart. Nat Nanotechnol 2013
621
33

Spatiotemporal pattern of neural processing in the human auditory cortex.
Erich Seifritz, Fabrizio Esposito, Franciszek Hennel, Henrietta Mustovic, John G Neuhoff, Deniz Bilecen, Gioacchino Tedeschi, Klaus Scheffler, Francesco Di Salle. Science 2002
151
33

Ion Gated Synaptic Transistors Based on 2D van der Waals Crystals with Tunable Diffusive Dynamics.
Jiadi Zhu, Yuchao Yang, Rundong Jia, Zhongxin Liang, Wen Zhu, Zia Ur Rehman, Lin Bao, Xiaoxian Zhang, Yimao Cai, Li Song,[...]. Adv Mater 2018
91
33

Ionic modulation and ionic coupling effects in MoS2 devices for neuromorphic computing.
Xiaojian Zhu, Da Li, Xiaogan Liang, Wei D Lu. Nat Mater 2019
85
33

High-rate electrochemical energy storage through Li+ intercalation pseudocapacitance.
Veronica Augustyn, Jérémy Come, Michael A Lowe, Jong Woung Kim, Pierre-Louis Taberna, Sarah H Tolbert, Héctor D Abruña, Patrice Simon, Bruce Dunn. Nat Mater 2013
766
33

A non-volatile organic electrochemical device as a low-voltage artificial synapse for neuromorphic computing.
Yoeri van de Burgt, Ewout Lubberman, Elliot J Fuller, Scott T Keene, Grégorio C Faria, Sapan Agarwal, Matthew J Marinella, A Alec Talin, Alberto Salleo. Nat Mater 2017
270
33

Learning the signatures of the human grasp using a scalable tactile glove.
Subramanian Sundaram, Petr Kellnhofer, Yunzhu Li, Jun-Yan Zhu, Antonio Torralba, Wojciech Matusik. Nature 2019
88
33

Learning of spatiotemporal patterns in a spiking neural network with resistive switching synapses.
Wei Wang, Giacomo Pedretti, Valerio Milo, Roberto Carboni, Alessandro Calderoni, Nirmal Ramaswamy, Alessandro S Spinelli, Daniele Ielmini. Sci Adv 2018
39
33

Parallel programming of an ionic floating-gate memory array for scalable neuromorphic computing.
Elliot J Fuller, Scott T Keene, Armantas Melianas, Zhongrui Wang, Sapan Agarwal, Yiyang Li, Yaakov Tuchman, Conrad D James, Matthew J Marinella, J Joshua Yang,[...]. Science 2019
92
33

Excellent synaptic behavior of lithium-based nano-ionic transistor based on optimal WO2.7 stoichiometry with high ion diffusivity.
Jongwon Lee, Revannath Dnyandeo Nikam, Seokjae Lim, Myonghoon Kwak, Hyunsang Hwang. Nanotechnology 2020
2
50

Organic electronics: Battery-like artificial synapses.
J Joshua Yang, Qiangfei Xia. Nat Mater 2017
9
33

Electrochemical-reaction-induced synaptic plasticity in MoOx-based solid state electrochemical cells.
Chuan-Sen Yang, Da-Shan Shang, Yi-Sheng Chai, Li-Qin Yan, Bao-Gen Shen, Young Sun. Phys Chem Chem Phys 2017
11
33

Memristive crossbar arrays for brain-inspired computing.
Qiangfei Xia, J Joshua Yang. Nat Mater 2019
124
33

Low-Voltage, CMOS-Free Synaptic Memory Based on LiXTiO2 Redox Transistors.
Yiyang Li, Elliot J Fuller, Shiva Asapu, Sapan Agarwal, Tomochika Kurita, J Joshua Yang, A Alec Talin. ACS Appl Mater Interfaces 2019
11
33


An artificial spiking afferent nerve based on Mott memristors for neurorobotics.
Xumeng Zhang, Ye Zhuo, Qing Luo, Zuheng Wu, Rivu Midya, Zhongrui Wang, Wenhao Song, Rui Wang, Navnidhi K Upadhyay, Yilin Fang,[...]. Nat Commun 2020
27
33

Nanoionics-Based Three-Terminal Synaptic Device Using Zinc Oxide.
Premlal Balakrishna Pillai, Maria Merlyne De Souza. ACS Appl Mater Interfaces 2017
21
33


Understanding the conductive channel evolution in Na:WO(3-x)-based planar devices.
Dashan Shang, Peining Li, Tao Wang, Egidio Carria, Jirong Sun, Baogen Shen, Thomas Taubner, Ilia Valov, Rainer Waser, Matthias Wuttig. Nanoscale 2015
5
33Real-time observation on dynamic growth/dissolution of conductive filaments in oxide-electrolyte-based ReRAM.
Qi Liu, Jun Sun, Hangbing Lv, Shibing Long, Kuibo Yin, Neng Wan, Yingtao Li, Litao Sun, Ming Liu. Adv Mater 2012
143
33

Facile Synthesis of Nb2O5@Carbon Core-Shell Nanocrystals with Controlled Crystalline Structure for High-Power Anodes in Hybrid Supercapacitors.
Eunho Lim, Changshin Jo, Haegyeom Kim, Mok-Hwa Kim, Yeongdong Mun, Jinyoung Chun, Youngjin Ye, Jongkook Hwang, Kyoung-Su Ha, Kwang Chul Roh,[...]. ACS Nano 2015
63
33

Artificial brains. A million spiking-neuron integrated circuit with a scalable communication network and interface.
Paul A Merolla, John V Arthur, Rodrigo Alvarez-Icaza, Andrew S Cassidy, Jun Sawada, Filipp Akopyan, Bryan L Jackson, Nabil Imam, Chen Guo, Yutaka Nakamura,[...]. Science 2014
466
33

Neuromorphic Functions in PEDOT:PSS Organic Electrochemical Transistors.
Paschalis Gkoupidenis, Nathan Schaefer, Benjamin Garlan, George G Malliaras. Adv Mater 2015
101
33

Artificial Sensory Memory.
Changjin Wan, Pingqiang Cai, Ming Wang, Yan Qian, Wei Huang, Xiaodong Chen. Adv Mater 2020
29
33

A Synaptic Transistor based on Quasi-2D Molybdenum Oxide.
Chuan Sen Yang, Da Shan Shang, Nan Liu, Gang Shi, Xi Shen, Ri Cheng Yu, Yong Qing Li, Young Sun. Adv Mater 2017
88
33

Short-Term Synaptic Plasticity Regulation in Solution-Gated Indium-Gallium-Zinc-Oxide Electric-Double-Layer Transistors.
Chang Jin Wan, Yang Hui Liu, Li Qiang Zhu, Ping Feng, Yi Shi, Qing Wan. ACS Appl Mater Interfaces 2016
19
33

Li-Ion Synaptic Transistor for Low Power Analog Computing.
Elliot J Fuller, Farid El Gabaly, François Léonard, Sapan Agarwal, Steven J Plimpton, Robin B Jacobs-Gedrim, Conrad D James, Matthew J Marinella, A Alec Talin. Adv Mater 2017
93
33


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.