A citation-based method for searching scientific literature

Mingrong Lv, Wangjie Liu, Wangfei Chi, Xiaoqing Ni, Jiajia Wang, Huiru Cheng, Wei-Yu Li, Shenmin Yang, Huan Wu, Junqiang Zhang, Yang Gao, Chunyu Liu, Caihua Li, Chenyu Yang, Qing Tan, Dongdong Tang, Jingjing Zhang, Bing Song, Yu-Jie Chen, Qiang Li, Yading Zhong, Zhihua Zhang, Hexige Saiyin, Li Jin, Yuping Xu, Ping Zhou, Zhaolian Wei, Chuanmao Zhang, Xiaojin He, Feng Zhang, Yunxia Cao. J Med Genet 2020
Times Cited: 30List of co-cited articles
271 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Mutations in DNAH1, which encodes an inner arm heavy chain dynein, lead to male infertility from multiple morphological abnormalities of the sperm flagella.
Mariem Ben Khelifa, Charles Coutton, Raoudha Zouari, Thomas Karaouzène, John Rendu, Marie Bidart, Sandra Yassine, Virginie Pierre, Julie Delaroche, Sylviane Hennebicq,[...]. Am J Hum Genet 2014
200
70

Bi-allelic Mutations in TTC21A Induce Asthenoteratospermia in Humans and Mice.
Wangjie Liu, Xiaojin He, Shenmin Yang, Raoudha Zouari, Jiaxiong Wang, Huan Wu, Zine-Eddine Kherraf, Chunyu Liu, Charles Coutton, Rui Zhao,[...]. Am J Hum Genet 2019
52
53

Bi-allelic Mutations in TTC29 Cause Male Subfertility with Asthenoteratospermia in Humans and Mice.
Chunyu Liu, Xiaojin He, Wangjie Liu, Shenmin Yang, Lingbo Wang, Weiyu Li, Huan Wu, Shuyan Tang, Xiaoqing Ni, Jiaxiong Wang,[...]. Am J Hum Genet 2019
32
53

Bi-allelic DNAH8 Variants Lead to Multiple Morphological Abnormalities of the Sperm Flagella and Primary Male Infertility.
Chunyu Liu, Haruhiko Miyata, Yang Gao, Yanwei Sha, Shuyan Tang, Zoulan Xu, Marjorie Whitfield, Catherine Patrat, Huan Wu, Emmanuel Dulioust,[...]. Am J Hum Genet 2020
44
53

A homozygous CEP135 mutation is associated with multiple morphological abnormalities of the sperm flagella (MMAF).
Yan-Wei Sha, Xiaohui Xu, Li-Bin Mei, Ping Li, Zhi-Ying Su, Xiao-Qin He, Lin Li. Gene 2017
69
50

Biallelic Mutations in CFAP43 and CFAP44 Cause Male Infertility with Multiple Morphological Abnormalities of the Sperm Flagella.
Shuyan Tang, Xiong Wang, Weiyu Li, Xiaoyu Yang, Zheng Li, Wangjie Liu, Caihua Li, Zijue Zhu, Lingxiang Wang, Jiaxiong Wang,[...]. Am J Hum Genet 2017
132
46

Bi-allelic Loss-of-function Variants in CFAP58 Cause Flagellar Axoneme and Mitochondrial Sheath Defects and Asthenoteratozoospermia in Humans and Mice.
Xiaojin He, Chunyu Liu, Xiaoyu Yang, Mingrong Lv, Xiaoqing Ni, Qiang Li, Huiru Cheng, Wangjie Liu, Shixiong Tian, Huan Wu,[...]. Am J Hum Genet 2020
32
46

Mutations in DNAH17, Encoding a Sperm-Specific Axonemal Outer Dynein Arm Heavy Chain, Cause Isolated Male Infertility Due to Asthenozoospermia.
Marjorie Whitfield, Lucie Thomas, Emilie Bequignon, Alain Schmitt, Laurence Stouvenel, Guy Montantin, Sylvie Tissier, Philippe Duquesnoy, Bruno Copin, Sandra Chantot,[...]. Am J Hum Genet 2019
64
43

Biallelic mutations in CFAP65 cause male infertility with multiple morphological abnormalities of the sperm flagella in humans and mice.
Weiyu Li, Huan Wu, Fuping Li, Shixiong Tian, Zine-Eddine Kherraf, Jintao Zhang, Xiaoqing Ni, Mingrong Lv, Chunyu Liu, Qing Tan,[...]. J Med Genet 2020
29
44

Biallelic mutations of CFAP251 cause sperm flagellar defects and human male infertility.
Weiyu Li, Xiaojin He, Shenmin Yang, Chunyu Liu, Huan Wu, Wangjie Liu, Mingrong Lv, Dongdong Tang, Jing Tan, Shuyan Tang,[...]. J Hum Genet 2019
34
43

Novel homozygous CFAP69 mutations in humans and mice cause severe asthenoteratospermia with multiple morphological abnormalities of the sperm flagella.
Xiaojin He, Weiyu Li, Huan Wu, Mingrong Lv, Wangjie Liu, Chunyu Liu, Fuxi Zhu, Caihua Li, Youyan Fang, Chenyu Yang,[...]. J Med Genet 2019
45
40

Loss-of-function mutations in QRICH2 cause male infertility with multiple morphological abnormalities of the sperm flagella.
Ying Shen, Feng Zhang, Fuping Li, Xiaohui Jiang, Yihong Yang, Xiaoliang Li, Weiyu Li, Xiang Wang, Juan Cheng, Mohan Liu,[...]. Nat Commun 2019
60
40

Bi-allelic Mutations in ARMC2 Lead to Severe Astheno-Teratozoospermia Due to Sperm Flagellum Malformations in Humans and Mice.
Charles Coutton, Guillaume Martinez, Zine-Eddine Kherraf, Amir Amiri-Yekta, Magalie Boguenet, Antoine Saut, Xiaojin He, Feng Zhang, Marie Cristou-Kent, Jessica Escoffier,[...]. Am J Hum Genet 2019
62
40

World Health Organization reference values for human semen characteristics.
Trevor G Cooper, Elizabeth Noonan, Sigrid von Eckardstein, Jacques Auger, H W Gordon Baker, Hermann M Behre, Trine B Haugen, Thinus Kruger, Christina Wang, Michael T Mbizvo,[...]. Hum Reprod Update 2010
36

Biallelic variants in MAATS1 encoding CFAP91, a calmodulin-associated and spoke-associated complex protein, cause severe astheno-teratozoospermia and male infertility.
Guillaume Martinez, Julie Beurois, Denis Dacheux, Caroline Cazin, Marie Bidart, Zine-Eddine Kherraf, Derrick R Robinson, Véronique Satre, Gerald Le Gac, Chandran Ka,[...]. J Med Genet 2020
18
61

Whole-exome sequencing identifies mutations in FSIP2 as a recurrent cause of multiple morphological abnormalities of the sperm flagella.
Guillaume Martinez, Zine-Eddine Kherraf, Raoudha Zouari, Selima Fourati Ben Mustapha, Antoine Saut, Karin Pernet-Gallay, Anne Bertrand, Marie Bidart, Jean Pascal Hograindleur, Amir Amiri-Yekta,[...]. Hum Reprod 2018
57
33

The genetic architecture of morphological abnormalities of the sperm tail.
Aminata Touré, Guillaume Martinez, Zine-Eddine Kherraf, Caroline Cazin, Julie Beurois, Christophe Arnoult, Pierre F Ray, Charles Coutton. Hum Genet 2021
45
33

CFAP70 mutations lead to male infertility due to severe astheno-teratozoospermia. A case report.
Julie Beurois, Guillaume Martinez, Caroline Cazin, Zine-Eddine Kherraf, Amir Amiri-Yekta, Nicolas Thierry-Mieg, Marie Bidart, Graciane Petre, Véronique Satre, Sophie Brouillet,[...]. Hum Reprod 2019
24
41

DNAH2 is a novel candidate gene associated with multiple morphological abnormalities of the sperm flagella.
Yang Li, Yanwei Sha, Xiong Wang, Lu Ding, Wensheng Liu, Zhiyong Ji, Libin Mei, Xianjing Huang, Shaobin Lin, Shuangbo Kong,[...]. Clin Genet 2019
38
33

Loss of Calmodulin- and Radial-Spoke-Associated Complex Protein CFAP251 Leads to Immotile Spermatozoa Lacking Mitochondria and Infertility in Men.
Yasmina Auguste, Valérie Delague, Jean-Pierre Desvignes, Guy Longepied, Audrey Gnisci, Pierre Besnier, Nicolas Levy, Christophe Beroud, André Megarbane, Catherine Metzler-Guillemain,[...]. Am J Hum Genet 2018
45
30

A DNAH17 missense variant causes flagella destabilization and asthenozoospermia.
Beibei Zhang, Hui Ma, Teka Khan, Ao Ma, Tao Li, Huan Zhang, Jianing Gao, Jianteng Zhou, Yang Li, Changping Yu,[...]. J Exp Med 2020
40
30

Homozygous mutations in SPEF2 induce multiple morphological abnormalities of the sperm flagella and male infertility.
Chunyu Liu, Mingrong Lv, Xiaojin He, Yong Zhu, Amir Amiri-Yekta, Weiyu Li, Huan Wu, Zine-Eddine Kherraf, Wangjie Liu, Jingjing Zhang,[...]. J Med Genet 2020
37
30

Homozygous missense mutation L673P in adenylate kinase 7 (AK7) leads to primary male infertility and multiple morphological anomalies of the flagella but not to primary ciliary dyskinesia.
Patrick Lorès, Charles Coutton, Elma El Khouri, Laurence Stouvenel, Maëlle Givelet, Lucie Thomas, Baptiste Rode, Alain Schmitt, Bruno Louis, Zeinab Sakheli,[...]. Hum Mol Genet 2018
60
30

Mutations in CFAP43 and CFAP44 cause male infertility and flagellum defects in Trypanosoma and human.
Charles Coutton, Alexandra S Vargas, Amir Amiri-Yekta, Zine-Eddine Kherraf, Selima Fourati Ben Mustapha, Pauline Le Tanno, Clémentine Wambergue-Legrand, Thomas Karaouzène, Guillaume Martinez, Serge Crouzy,[...]. Nat Commun 2018
98
26

Absence of CFAP69 Causes Male Infertility due to Multiple Morphological Abnormalities of the Flagella in Human and Mouse.
Frederick N Dong, Amir Amiri-Yekta, Guillaume Martinez, Antoine Saut, Julie Tek, Laurence Stouvenel, Patrick Lorès, Thomas Karaouzène, Nicolas Thierry-Mieg, Véronique Satre,[...]. Am J Hum Genet 2018
75
26

DNAH1 gene mutations and their potential association with dysplasia of the sperm fibrous sheath and infertility in the Han Chinese population.
Yanwei Sha, Xiaoyu Yang, Libin Mei, Zhiyong Ji, Xu Wang, Lu Ding, Ping Li, Shenmin Yang. Fertil Steril 2017
51
26

Teratozoospermia: spotlight on the main genetic actors in the human.
Charles Coutton, Jessica Escoffier, Guillaume Martinez, Christophe Arnoult, Pierre F Ray. Hum Reprod Update 2015
154
26

Patients with multiple morphological abnormalities of the sperm flagella due to DNAH1 mutations have a good prognosis following intracytoplasmic sperm injection.
Clémentine Wambergue, Raoudha Zouari, Selima Fourati Ben Mustapha, Guillaume Martinez, Françoise Devillard, Sylviane Hennebicq, Véronique Satre, Sophie Brouillet, Lazhar Halouani, Ouafi Marrakchi,[...]. Hum Reprod 2016
56
26

A Homozygous Ancestral SVA-Insertion-Mediated Deletion in WDR66 Induces Multiple Morphological Abnormalities of the Sperm Flagellum and Male Infertility.
Zine-Eddine Kherraf, Amir Amiri-Yekta, Denis Dacheux, Thomas Karaouzène, Charles Coutton, Marie Christou-Kent, Guillaume Martinez, Nicolas Landrein, Pauline Le Tanno, Selima Fourati Ben Mustapha,[...]. Am J Hum Genet 2018
46
23

Mutations in TTC29, Encoding an Evolutionarily Conserved Axonemal Protein, Result in Asthenozoospermia and Male Infertility.
Patrick Lorès, Denis Dacheux, Zine-Eddine Kherraf, Jean-Fabrice Nsota Mbango, Charles Coutton, Laurence Stouvenel, Come Ialy-Radio, Amir Amiri-Yekta, Marjorie Whitfield, Alain Schmitt,[...]. Am J Hum Genet 2019
18
38

Genetics of male infertility.
Csilla Krausz, Antoni Riera-Escamilla. Nat Rev Urol 2018
221
23

Identification of DNAH6 mutations in infertile men with multiple morphological abnormalities of the sperm flagella.
Chaofeng Tu, Hongchuan Nie, Lanlan Meng, Shimin Yuan, Wenbin He, Aixiang Luo, Haiyu Li, Wen Li, Juan Du, Guangxiu Lu,[...]. Sci Rep 2019
22
31

Loss-of-function mutations in SPEF2 cause multiple morphological abnormalities of the sperm flagella (MMAF).
Wensheng Liu, Yanwei Sha, Yang Li, Libin Mei, Shaobin Lin, Xianjing Huang, Jinhua Lu, Lu Ding, Shuangbo Kong, Zhongxian Lu. J Med Genet 2019
38
23

Another look at human sperm morphology.
J Auger, P Jouannet, F Eustache. Hum Reprod 2016
71
20

Biallelic mutations in CFAP65 lead to severe asthenoteratospermia due to acrosome hypoplasia and flagellum malformations.
Weili Wang, Chaofeng Tu, Hongchuan Nie, Lanlan Meng, Yong Li, Shimin Yuan, Qianjun Zhang, Juan Du, Junpu Wang, Fei Gong,[...]. J Med Genet 2019
30
20

A novel homozygous mutation in WDR19 induces disorganization of microtubules in sperm flagella and nonsyndromic asthenoteratospermia.
Xiaoqing Ni, Jiajia Wang, Mingrong Lv, Chunyu Liu, Yading Zhong, Shixiong Tian, Huan Wu, Huiru Cheng, Yang Gao, Qing Tan,[...]. J Assist Reprod Genet 2020
14
42

Deleterious variants in X-linked CFAP47 induce asthenoteratozoospermia and primary male infertility.
Chunyu Liu, Chaofeng Tu, Lingbo Wang, Huan Wu, Brendan J Houston, Francesco K Mastrorosa, Wen Zhang, Ying Shen, Jiaxiong Wang, Shixiong Tian,[...]. Am J Hum Genet 2021
14
42

NovelCFAP43 andCFAP44 mutations cause male infertility with multiple morphological abnormalities of the sperm flagella (MMAF).
Huan Wu, Weiyu Li, Xiaojin He, Chunyu Liu, Youyan Fang, Fuxi Zhu, Huanhuan Jiang, Wangjie Liu, Bing Song, Xue Wang,[...]. Reprod Biomed Online 2019
18
27

Novel mutations in SPEF2 causing different defects between flagella and cilia bridge: the phenotypic link between MMAF and PCD.
Chaofeng Tu, Hongchuan Nie, Lanlan Meng, Weili Wang, Haiyu Li, Shimin Yuan, Dehua Cheng, Wenbin He, Gang Liu, Juan Du,[...]. Hum Genet 2020
24
20

A novel homozygous CFAP65 mutation in humans causes male infertility with multiple morphological abnormalities of the sperm flagella.
Xueguang Zhang, Ying Shen, Xiang Wang, Guiping Yuan, Chaoliang Zhang, Yihong Yang. Clin Genet 2019
16
31

DNAH17 is associated with asthenozoospermia and multiple morphological abnormalities of sperm flagella.
Yanwei Sha, Xiaoli Wei, Lu Ding, Libin Mei, Xianjing Huang, Shaobin Lin, Zhiying Su, Lingyuan Kong, Yi Zhang, Zhiyong Ji. Ann Hum Genet 2020
14
35

The Genome Analysis Toolkit: a MapReduce framework for analyzing next-generation DNA sequencing data.
Aaron McKenna, Matthew Hanna, Eric Banks, Andrey Sivachenko, Kristian Cibulskis, Andrew Kernytsky, Kiran Garimella, David Altshuler, Stacey Gabriel, Mark Daly,[...]. Genome Res 2010
16

Whole-exome sequencing of familial cases of multiple morphological abnormalities of the sperm flagella (MMAF) reveals new DNAH1 mutations.
Amir Amiri-Yekta, Charles Coutton, Zine-Eddine Kherraf, Thomas Karaouzène, Pauline Le Tanno, Mohammad Hossein Sanati, Marjan Sabbaghian, Navid Almadani, Mohammad Ali Sadighi Gilani, Seyedeh Hanieh Hosseini,[...]. Hum Reprod 2016
71
16

Homozygous DNAH1 frameshift mutation causes multiple morphological anomalies of the sperm flagella in Chinese.
X Wang, H Jin, F Han, Y Cui, J Chen, C Yang, P Zhu, W Wang, G Jiao, W Wang,[...]. Clin Genet 2017
55
16

A familial study of twins with severe asthenozoospermia identified a homozygous SPAG17 mutation by whole-exome sequencing.
X Xu, Y-W Sha, L-B Mei, Z-Y Ji, P-P Qiu, H Ji, P Li, T Wang, L Li. Clin Genet 2018
28
14

Biallelic SUN5 Mutations Cause Autosomal-Recessive Acephalic Spermatozoa Syndrome.
Fuxi Zhu, Fengsong Wang, Xiaoyu Yang, Jingjing Zhang, Huan Wu, Zhou Zhang, Zhiguo Zhang, Xiaojin He, Ping Zhou, Zhaolian Wei,[...]. Am J Hum Genet 2016
68
13

Mutations in Outer Dynein Arm Heavy Chain DNAH9 Cause Motile Cilia Defects and Situs Inversus.
Mahmoud R Fassad, Amelia Shoemark, Marie Legendre, Robert A Hirst, France Koll, Pierrick le Borgne, Bruno Louis, Farheen Daudvohra, Mitali P Patel, Lucie Thomas,[...]. Am J Hum Genet 2018
56
13

Coiled-coil domain containing 42 (Ccdc42) is necessary for proper sperm development and male fertility in the mouse.
Raymond C Pasek, Erik Malarkey, Nicolas F Berbari, Neeraj Sharma, Robert A Kesterson, Laura L Tres, Abraham L Kierszenbaum, Bradley K Yoder. Dev Biol 2016
31
13
Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.