A citation-based method for searching scientific literature

Tao Ai, Zhenlu Yang, Hongyan Hou, Chenao Zhan, Chong Chen, Wenzhi Lv, Qian Tao, Ziyong Sun, Liming Xia. Radiology 2020
Times Cited: 2875List of co-cited articles
419 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Sensitivity of Chest CT for COVID-19: Comparison to RT-PCR.
Yicheng Fang, Huangqi Zhang, Jicheng Xie, Minjie Lin, Lingjun Ying, Peipei Pang, Wenbin Ji. Radiology 2020
26

Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China.
Chaolin Huang, Yeming Wang, Xingwang Li, Lili Ren, Jianping Zhao, Yi Hu, Li Zhang, Guohui Fan, Jiuyang Xu, Xiaoying Gu,[...]. Lancet 2020
22


Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR.
Victor M Corman, Olfert Landt, Marco Kaiser, Richard Molenkamp, Adam Meijer, Daniel Kw Chu, Tobias Bleicker, Sebastian Brünink, Julia Schneider, Marie Luisa Schmidt,[...]. Euro Surveill 2020
17

Automated detection of COVID-19 cases using deep neural networks with X-ray images.
Tulin Ozturk, Muhammed Talo, Eylul Azra Yildirim, Ulas Baran Baloglu, Ozal Yildirim, U Rajendra Acharya. Comput Biol Med 2020
690
15

Using Artificial Intelligence to Detect COVID-19 and Community-acquired Pneumonia Based on Pulmonary CT: Evaluation of the Diagnostic Accuracy.
Lin Li, Lixin Qin, Zeguo Xu, Youbing Yin, Xin Wang, Bin Kong, Junjie Bai, Yi Lu, Zhenghan Fang, Qi Song,[...]. Radiology 2020
757
15

A deep learning algorithm using CT images to screen for Corona virus disease (COVID-19).
Shuai Wang, Bo Kang, Jinlu Ma, Xianjun Zeng, Mingming Xiao, Jia Guo, Mengjiao Cai, Jingyi Yang, Yaodong Li, Xiangfei Meng,[...]. Eur Radiol 2021
389
15

CoroNet: A deep neural network for detection and diagnosis of COVID-19 from chest x-ray images.
Asif Iqbal Khan, Junaid Latief Shah, Mohammad Mudasir Bhat. Comput Methods Programs Biomed 2020
356
14

CT Imaging Features of 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV).
Michael Chung, Adam Bernheim, Xueyan Mei, Ning Zhang, Mingqian Huang, Xianjun Zeng, Jiufa Cui, Wenjian Xu, Yang Yang, Zahi A Fayad,[...]. Radiology 2020
14


Detection of SARS-CoV-2 in Different Types of Clinical Specimens.
Wenling Wang, Yanli Xu, Ruqin Gao, Roujian Lu, Kai Han, Guizhen Wu, Wenjie Tan. JAMA 2020
12

Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China.
Wei-Jie Guan, Zheng-Yi Ni, Yu Hu, Wen-Hua Liang, Chun-Quan Ou, Jian-Xing He, Lei Liu, Hong Shan, Chun-Liang Lei, David S C Hui,[...]. N Engl J Med 2020
12

Chest CT for Typical Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pneumonia: Relationship to Negative RT-PCR Testing.
Xingzhi Xie, Zheng Zhong, Wei Zhao, Chao Zheng, Fei Wang, Jun Liu. Radiology 2020
12

Performance of Radiologists in Differentiating COVID-19 from Non-COVID-19 Viral Pneumonia at Chest CT.
Harrison X Bai, Ben Hsieh, Zeng Xiong, Kasey Halsey, Ji Whae Choi, Thi My Linh Tran, Ian Pan, Lin-Bo Shi, Dong-Cui Wang, Ji Mei,[...]. Radiology 2020
625
12


Deep Learning COVID-19 Features on CXR Using Limited Training Data Sets.
Yujin Oh, Sangjoon Park, Jong Chul Ye. IEEE Trans Med Imaging 2020
278
11

Review of Artificial Intelligence Techniques in Imaging Data Acquisition, Segmentation, and Diagnosis for COVID-19.
Feng Shi, Jun Wang, Jun Shi, Ziyan Wu, Qian Wang, Zhenyu Tang, Kelei He, Yinghuan Shi, Dinggang Shen. IEEE Rev Biomed Eng 2021
398
11

CO-RADS: A Categorical CT Assessment Scheme for Patients Suspected of Having COVID-19-Definition and Evaluation.
Mathias Prokop, Wouter van Everdingen, Tjalco van Rees Vellinga, Henriëtte Quarles van Ufford, Lauran Stöger, Ludo Beenen, Bram Geurts, Hester Gietema, Jasenko Krdzalic, Cornelia Schaefer-Prokop,[...]. Radiology 2020
434
10

Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study.
Nanshan Chen, Min Zhou, Xuan Dong, Jieming Qu, Fengyun Gong, Yang Han, Yang Qiu, Jingli Wang, Ying Liu, Yuan Wei,[...]. Lancet 2020
10

Chest CT manifestations of new coronavirus disease 2019 (COVID-19): a pictorial review.
Zheng Ye, Yun Zhang, Yi Wang, Zixiang Huang, Bin Song. Eur Radiol 2020
660
10

Time Course of Lung Changes at Chest CT during Recovery from Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
Feng Pan, Tianhe Ye, Peng Sun, Shan Gui, Bo Liang, Lingli Li, Dandan Zheng, Jiazheng Wang, Richard L Hesketh, Lian Yang,[...]. Radiology 2020
10

Chest CT Findings in Coronavirus Disease-19 (COVID-19): Relationship to Duration of Infection.
Adam Bernheim, Xueyan Mei, Mingqian Huang, Yang Yang, Zahi A Fayad, Ning Zhang, Kaiyue Diao, Bin Lin, Xiqi Zhu, Kunwei Li,[...]. Radiology 2020
10

Radiological findings from 81 patients with COVID-19 pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study.
Heshui Shi, Xiaoyu Han, Nanchuan Jiang, Yukun Cao, Osamah Alwalid, Jin Gu, Yanqing Fan, Chuansheng Zheng. Lancet Infect Dis 2020
9

A Weakly-Supervised Framework for COVID-19 Classification and Lesion Localization From Chest CT.
Xinggang Wang, Xianbo Deng, Qing Fu, Qiang Zhou, Jiapei Feng, Hui Ma, Wenyu Liu, Chuansheng Zheng. IEEE Trans Med Imaging 2020
199
9

Diagnosing COVID-19: The Disease and Tools for Detection.
Buddhisha Udugama, Pranav Kadhiresan, Hannah N Kozlowski, Ayden Malekjahani, Matthew Osborne, Vanessa Y C Li, Hongmin Chen, Samira Mubareka, Jonathan B Gubbay, Warren C W Chan. ACS Nano 2020
830
9

A Deep Learning System to Screen Novel Coronavirus Disease 2019 Pneumonia.
Xiaowei Xu, Xiangao Jiang, Chunlian Ma, Peng Du, Xukun Li, Shuangzhi Lv, Liang Yu, Qin Ni, Yanfei Chen, Junwei Su,[...]. Engineering (Beijing) 2020
370
9

Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus-Infected Pneumonia in Wuhan, China.
Dawei Wang, Bo Hu, Chang Hu, Fangfang Zhu, Xing Liu, Jing Zhang, Binbin Wang, Hui Xiang, Zhenshun Cheng, Yong Xiong,[...]. JAMA 2020
9

Artificial intelligence-enabled rapid diagnosis of patients with COVID-19.
Xueyan Mei, Hao-Chih Lee, Kai-Yue Diao, Mingqian Huang, Bin Lin, Chenyu Liu, Zongyu Xie, Yixuan Ma, Philip M Robson, Michael Chung,[...]. Nat Med 2020
385
9

Deep Learning Enables Accurate Diagnosis of Novel Coronavirus (COVID-19) With CT Images.
Ying Song, Shuangjia Zheng, Liang Li, Xiang Zhang, Xiaodong Zhang, Ziwang Huang, Jianwen Chen, Ruixuan Wang, Huiying Zhao, Yutian Chong,[...]. IEEE/ACM Trans Comput Biol Bioinform 2021
242
9

Inf-Net: Automatic COVID-19 Lung Infection Segmentation From CT Images.
Deng-Ping Fan, Tao Zhou, Ge-Peng Ji, Yi Zhou, Geng Chen, Huazhu Fu, Jianbing Shen, Ling Shao. IEEE Trans Med Imaging 2020
268
8

A new coronavirus associated with human respiratory disease in China.
Fan Wu, Su Zhao, Bin Yu, Yan-Mei Chen, Wen Wang, Zhi-Gang Song, Yi Hu, Zhao-Wu Tao, Jun-Hua Tian, Yuan-Yuan Pei,[...]. Nature 2020
8

Stability issues of RT-PCR testing of SARS-CoV-2 for hospitalized patients clinically diagnosed with COVID-19.
Yafang Li, Lin Yao, Jiawei Li, Lei Chen, Yiyan Song, Zhifang Cai, Chunhua Yang. J Med Virol 2020
405
8

AI-assisted CT imaging analysis for COVID-19 screening: Building and deploying a medical AI system.
Bo Wang, Shuo Jin, Qingsen Yan, Haibo Xu, Chuan Luo, Lai Wei, Wei Zhao, Xuexue Hou, Wenshuo Ma, Zhengqing Xu,[...]. Appl Soft Comput 2021
174
8

Clinically Applicable AI System for Accurate Diagnosis, Quantitative Measurements, and Prognosis of COVID-19 Pneumonia Using Computed Tomography.
Kang Zhang, Xiaohong Liu, Jun Shen, Zhihuan Li, Ye Sang, Xingwang Wu, Yunfei Zha, Wenhua Liang, Chengdi Wang, Ke Wang,[...]. Cell 2020
305
8

Application of deep learning technique to manage COVID-19 in routine clinical practice using CT images: Results of 10 convolutional neural networks.
Ali Abbasian Ardakani, Alireza Rajabzadeh Kanafi, U Rajendra Acharya, Nazanin Khadem, Afshin Mohammadi. Comput Biol Med 2020
272
7

Frequency and Distribution of Chest Radiographic Findings in Patients Positive for COVID-19.
Ho Yuen Frank Wong, Hiu Yin Sonia Lam, Ambrose Ho-Tung Fong, Siu Ting Leung, Thomas Wing-Yan Chin, Christine Shing Yen Lo, Macy Mei-Sze Lui, Jonan Chun Yin Lee, Keith Wan-Hang Chiu, Tom Wai-Hin Chung,[...]. Radiology 2020
786
7

Diagnosis of the Coronavirus disease (COVID-19): rRT-PCR or CT?
Chunqin Long, Huaxiang Xu, Qinglin Shen, Xianghai Zhang, Bing Fan, Chuanhong Wang, Bingliang Zeng, Zicong Li, Xiaofen Li, Honglu Li. Eur J Radiol 2020
456
7


Serial Quantitative Chest CT Assessment of COVID-19: A Deep Learning Approach.
Lu Huang, Rui Han, Tao Ai, Pengxin Yu, Han Kang, Qian Tao, Liming Xia. Radiol Cardiothorac Imaging 2020
187
7

Real-time RT-PCR in COVID-19 detection: issues affecting the results.
Alireza Tahamtan, Abdollah Ardebili. Expert Rev Mol Diagn 2020
540
6

Presumed Asymptomatic Carrier Transmission of COVID-19.
Yan Bai, Lingsheng Yao, Tao Wei, Fei Tian, Dong-Yan Jin, Lijuan Chen, Meiyun Wang. JAMA 2020
6

A Noise-Robust Framework for Automatic Segmentation of COVID-19 Pneumonia Lesions From CT Images.
Guotai Wang, Xinglong Liu, Chaoping Li, Zhiyong Xu, Jiugen Ruan, Haifeng Zhu, Tao Meng, Kang Li, Ning Huang, Shaoting Zhang. IEEE Trans Med Imaging 2020
114
6

SARS-CoV-2 Viral Load in Upper Respiratory Specimens of Infected Patients.
Lirong Zou, Feng Ruan, Mingxing Huang, Lijun Liang, Huitao Huang, Zhongsi Hong, Jianxiang Yu, Min Kang, Yingchao Song, Jinyu Xia,[...]. N Engl J Med 2020
6

Deep-COVID: Predicting COVID-19 from chest X-ray images using deep transfer learning.
Shervin Minaee, Rahele Kafieh, Milan Sonka, Shakib Yazdani, Ghazaleh Jamalipour Soufi. Med Image Anal 2020
256
6


JCS: An Explainable COVID-19 Diagnosis System by Joint Classification and Segmentation.
Yu-Huan Wu, Shang-Hua Gao, Jie Mei, Jun Xu, Deng-Ping Fan, Rong-Guo Zhang, Ming-Ming Cheng. IEEE Trans Image Process 2021
119
6

The Role of Chest Imaging in Patient Management During the COVID-19 Pandemic: A Multinational Consensus Statement From the Fleischner Society.
Geoffrey D Rubin, Christopher J Ryerson, Linda B Haramati, Nicola Sverzellati, Jeffrey P Kanne, Suhail Raoof, Neil W Schluger, Annalisa Volpi, Jae-Joon Yim, Ian B K Martin,[...]. Chest 2020
467
6

COVID-19 identification in chest X-ray images on flat and hierarchical classification scenarios.
Rodolfo M Pereira, Diego Bertolini, Lucas O Teixeira, Carlos N Silla, Yandre M G Costa. Comput Methods Programs Biomed 2020
160
6

UNet++: A Nested U-Net Architecture for Medical Image Segmentation.
Zongwei Zhou, Md Mahfuzur Rahman Siddiquee, Nima Tajbakhsh, Jianming Liang. Deep Learn Med Image Anal Multimodal Learn Clin Decis Support (2018) 2018
584
6

Deep learning-based model for detecting 2019 novel coronavirus pneumonia on high-resolution computed tomography.
Jun Chen, Lianlian Wu, Jun Zhang, Liang Zhang, Dexin Gong, Yilin Zhao, Qiuxiang Chen, Shulan Huang, Ming Yang, Xiao Yang,[...]. Sci Rep 2020
214
6


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.