A citation-based method for searching scientific literature

Xiaowei Wei, Feika Bian, Xiaoxiao Cai, Yu Wang, Lijun Cai, Jian Yang, Yefei Zhu, Yuanjin Zhao. Anal Chem 2020
Times Cited: 22List of co-cited articles
91 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Triggered amplification by hybridization chain reaction.
Robert M Dirks, Niles A Pierce. Proc Natl Acad Sci U S A 2004
992
18

Rolling Circular Amplification (RCA)-Assisted CRISPR/Cas9 Cleavage (RACE) for Highly Specific Detection of Multiple Extracellular Vesicle MicroRNAs.
Ruixuan Wang, Xianxian Zhao, Xiaohui Chen, Xiaopei Qiu, Guangchao Qing, Hong Zhang, Liangliang Zhang, Xiaolin Hu, Zhuoqi He, Daidi Zhong,[...]. Anal Chem 2020
77
18

Molybdenum disulfide-integrated photonic barcodes for tumor markers screening.
Feika Bian, Lingyu Sun, Lijun Cai, Yu Wang, Yuanjin Zhao, Shuqi Wang, Mengtao Zhou. Biosens Bioelectron 2019
20
20

Encoded silica colloidal crystal beads as supports for potential multiplex immunoassay.
Yuanjin Zhao, Xiangwei Zhao, Cheng Sun, Juan Li, Rong Zhu, Zhongze Gu. Anal Chem 2008
125
18

Signal Amplification in Living Cells: A Review of microRNA Detection and Imaging.
Hanyong Peng, Ashley M Newbigging, Michael S Reid, Jagdeesh S Uppal, Jingyang Xu, Hongquan Zhang, X Chris Le. Anal Chem 2020
70
13


Digital direct detection of microRNAs using single molecule arrays.
Limor Cohen, Mark R Hartman, Aaron Amardey-Wellington, David R Walt. Nucleic Acids Res 2017
61
13


Programmable in situ amplification for multiplexed imaging of mRNA expression.
Harry M T Choi, Joann Y Chang, Le A Trinh, Jennifer E Padilla, Scott E Fraser, Niles A Pierce. Nat Biotechnol 2010
389
13


Circulating microRNAs as stable blood-based markers for cancer detection.
Patrick S Mitchell, Rachael K Parkin, Evan M Kroh, Brian R Fritz, Stacia K Wyman, Era L Pogosova-Agadjanyan, Amelia Peterson, Jennifer Noteboom, Kathy C O'Briant, April Allen,[...]. Proc Natl Acad Sci U S A 2008
13

Bioinspired photonic barcodes for multiplexed target cycling and hybridization chain reaction.
Dagan Zhang, Feika Bian, Lijun Cai, Tianfu Wang, Tiantian Kong, Yuanjin Zhao. Biosens Bioelectron 2019
8
37

A label-free electrochemical biosensor for microRNAs detection based on DNA nanomaterial by coupling with Y-shaped DNA structure and non-linear hybridization chain reaction.
Lin Zhou, Yang Wang, Cheng Yang, Huan Xu, Jie Luo, Wenqing Zhang, Xiaoqi Tang, Sha Yang, Weiling Fu, Kai Chang,[...]. Biosens Bioelectron 2019
38
13

An autonomous polymerization motor powered by DNA hybridization.
Suvir Venkataraman, Robert M Dirks, Paul W K Rothemund, Erik Winfree, Niles A Pierce. Nat Nanotechnol 2007
201
13

Encoded porous beads for label-free multiplex detection of tumor markers.
Yuanjin Zhao, Xiangwei Zhao, Jing Hu, Ming Xu, Wenju Zhao, Liguo Sun, Cun Zhu, Hua Xu, Zhongze Gu. Adv Mater 2009
121
13

Aptamer-functionalized barcode particles for the capture and detection of multiple types of circulating tumor cells.
Fuyin Zheng, Yao Cheng, Jie Wang, Jie Lu, Bin Zhang, Yuanjin Zhao, Zhongze Gu. Adv Mater 2014
110
13

Patterned Colloidal Photonic Crystals.
Jue Hou, Mingzhu Li, Yanlin Song. Angew Chem Int Ed Engl 2018
147
13

Single-molecule enzyme-linked immunosorbent assay detects serum proteins at subfemtomolar concentrations.
David M Rissin, Cheuk W Kan, Todd G Campbell, Stuart C Howes, David R Fournier, Linan Song, Tomasz Piech, Purvish P Patel, Lei Chang, Andrew J Rivnak,[...]. Nat Biotechnol 2010
13

Bioinspired Framework Nucleic Acid Capture Sensitively and Rapidly Resolving MicroRNAs Biomarkers in Living Cells.
Fan Yang, Yaru Cheng, Yiyi Zhang, Wei Wei, Haifeng Dong, Huiting Lu, Xueji Zhang. Anal Chem 2020
26
13


Enhanced visualization of cell surface glycans via a hybridization chain reaction.
Xiaohong Wen, Baoyin Yuan, Junxun Zhang, Xiangxian Meng, Qiuping Guo, Lie Li, Zenghui Li, Huishan Jiang, Kemin Wang. Chem Commun (Camb) 2019
9
22

Electrochemical Biosensor for DNA Methylation Detection through Hybridization Chain-Amplified Reaction Coupled with a Tetrahedral DNA Nanostructure.
Xi Chen, Jian Huang, Shu Zhang, Fei Mo, Shasha Su, Yan Li, Lichao Fang, Jun Deng, Hui Huang, Zhaoxun Luo,[...]. ACS Appl Mater Interfaces 2019
49
9I-Motif-Based in Situ Bipedal Hybridization Chain Reaction for Specific Activatable Imaging and Enhanced Delivery of Antisense Oligonucleotides.
Wenjie Ma, Biao Chen, Shanzi Zou, Ruichen Jia, Hong Cheng, Jin Huang, Huizhen Wang, Xiaoxiao He, Kemin Wang. Anal Chem 2019
14
14Elucidation of leak-resistance DNA hybridization chain reaction with universality and extensibility.
Shaofei Li, Pan Li, Meihong Ge, Hongzhi Wang, Yizhuang Cheng, Gan Li, Qiang Huang, Huan He, Chentai Cao, Dongyue Lin,[...]. Nucleic Acids Res 2020
11
18

Branched hybridization chain reaction-using highly dimensional DNA nanostructures for label-free, reagent-less, multiplexed molecular diagnostics.
Gaolian Xu, Mingliang Lai, Rab Wilson, Andrew Glidle, Julien Reboud, Jonathan M Cooper. Microsyst Nanoeng 2019
10
20

RNA imaging in living mice enabled by an in vivo hybridization chain reaction circuit with a tripartite DNA probe.
Han Wu, Ting-Ting Chen, Xiang-Nan Wang, Yonggang Ke, Jian-Hui Jiang. Chem Sci 2019
41
9

Bright carbon nanodots for miRNA diagnostics coupled with concatenated hybridization chain reaction.
Guangxing Liu, Hua Chai, Yuguo Tang, Peng Miao. Chem Commun (Camb) 2020
18
11

Diagnostic applications of nucleic acid circuits.
Cheulhee Jung, Andrew D Ellington. Acc Chem Res 2014
178
9


Three-dimensional DNA nanostructures to improve the hyperbranched hybridization chain reaction.
Jing Wang, Dong-Xia Wang, Jia-Yi Ma, Ya-Xin Wang, De-Ming Kong. Chem Sci 2019
68
9

Programming biomolecular self-assembly pathways.
Peng Yin, Harry M T Choi, Colby R Calvert, Niles A Pierce. Nature 2008
860
9

A DNA-fuelled molecular machine made of DNA.
B Yurke, A J Turberfield, A P Mills, F C Simmel, J L Neumann. Nature 2000
9

Near-Infrared Light-Initiated Hybridization Chain Reaction for Spatially and Temporally Resolved Signal Amplification.
Hongqian Chu, Jian Zhao, Yongsheng Mi, Yuliang Zhao, Lele Li. Angew Chem Int Ed Engl 2019
77
9

Third-generation in situ hybridization chain reaction: multiplexed, quantitative, sensitive, versatile, robust.
Harry M T Choi, Maayan Schwarzkopf, Mark E Fornace, Aneesh Acharya, Georgios Artavanis, Johannes Stegmaier, Alexandre Cunha, Niles A Pierce. Development 2018
320
9

Metastable Dumbbell Probe-Based Hybridization Chain Reaction for Sensitive and Accurate Imaging of Intracellular-Specific MicroRNAs In Situ in Living Cells.
Jun Chen, Hui-Hui Yang, Wen Yin, Yanfei Zhang, Yingjun Ma, Danping Chen, Yuzhi Xu, Si-Yang Liu, Li Zhang, Zong Dai,[...]. Anal Chem 2019
22
9

DNA hairpins: fuel for autonomous DNA devices.
Simon J Green, Daniel Lubrich, Andrew J Turberfield. Biophys J 2006
110
9

Hollow Colloid Assembled Photonic Crystal Clusters as Suspension Barcodes for Multiplex Bioassays.
Yu Wang, Luoran Shang, Feika Bian, Xiaoxuan Zhang, Shuqi Wang, Mengtao Zhou, Yuanjin Zhao. Small 2019
15
13

Supramolecular spectrally encoded microgels with double strand probes for absolute and direct miRNA fluorescence detection at high sensitivity.
Filippo Causa, Anna Aliberti, Angela M Cusano, Edmondo Battista, Paolo A Netti. J Am Chem Soc 2015
62
9

The role of MicroRNAs in human cancer.
Yong Peng, Carlo M Croce. Signal Transduct Target Ther 2016
9

Single-cell microRNA-mRNA co-sequencing reveals non-genetic heterogeneity and mechanisms of microRNA regulation.
Nayi Wang, Ji Zheng, Zhuo Chen, Yang Liu, Burak Dura, Minsuk Kwak, Juliana Xavier-Ferrucio, Yi-Chien Lu, Miaomiao Zhang, Christine Roden,[...]. Nat Commun 2019
83
9

Hybridization chain reaction amplification of microRNA detection with a tetrahedral DNA nanostructure-based electrochemical biosensor.
Zhilei Ge, Meihua Lin, Ping Wang, Hao Pei, Juan Yan, Jiye Shi, Qing Huang, Dannong He, Chunhai Fan, Xiaolei Zuo. Anal Chem 2014
294
9

Triple-Input Molecular AND Logic Gates for Sensitive Detection of Multiple miRNAs.
Xiaoyi Ma, Xifeng Chen, Yuguo Tang, Ruhong Yan, Peng Miao. ACS Appl Mater Interfaces 2019
15
13

Hybridization chain reactions on silica coated Qbeads for the colorimetric detection of multiplex microRNAs.
Qingsheng Guo, Feika Bian, Yuqian Liu, Xiaojun Qu, Xianyun Hu, Qingjiang Sun. Chem Commun (Camb) 2017
30
9


Bio-Optics and Bio-Inspired Optical Materials.
Sirimuvva Tadepalli, Joseph M Slocik, Maneesh K Gupta, Rajesh R Naik, Srikanth Singamaneni. Chem Rev 2017
115
9

Structural Color Materials for Optical Anticounterfeiting.
Wei Hong, Zhongke Yuan, Xudong Chen. Small 2020
50
9


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.