A citation-based method for searching scientific literature

Stefan R Bornstein, Rinkoo Dalan, David Hopkins, Geltrude Mingrone, Bernhard O Boehm. Nat Rev Endocrinol 2020
Times Cited: 149List of co-cited articles
591 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study.
Fei Zhou, Ting Yu, Ronghui Du, Guohui Fan, Ying Liu, Zhibo Liu, Jie Xiang, Yeming Wang, Bin Song, Xiaoying Gu,[...]. Lancet 2020
27

Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China.
Wei-Jie Guan, Zheng-Yi Ni, Yu Hu, Wen-Hua Liang, Chun-Quan Ou, Jian-Xing He, Lei Liu, Hong Shan, Chun-Liang Lei, David S C Hui,[...]. N Engl J Med 2020
24

SARS-CoV-2 Cell Entry Depends on ACE2 and TMPRSS2 and Is Blocked by a Clinically Proven Protease Inhibitor.
Markus Hoffmann, Hannah Kleine-Weber, Simon Schroeder, Nadine Krüger, Tanja Herrler, Sandra Erichsen, Tobias S Schiergens, Georg Herrler, Nai-Huei Wu, Andreas Nitsche,[...]. Cell 2020
23

Binding of SARS coronavirus to its receptor damages islets and causes acute diabetes.
Jin-Kui Yang, Shan-Shan Lin, Xiu-Juan Ji, Li-Min Guo. Acta Diabetol 2010
433
21

Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China.
Chaolin Huang, Yeming Wang, Xingwang Li, Lili Ren, Jianping Zhao, Yi Hu, Li Zhang, Guohui Fan, Jiuyang Xu, Xiaoying Gu,[...]. Lancet 2020
19

Plasma glucose levels and diabetes are independent predictors for mortality and morbidity in patients with SARS.
J K Yang, Y Feng, M Y Yuan, S Y Yuan, H J Fu, B Y Wu, G Z Sun, G R Yang, X L Zhang, L Wang,[...]. Diabet Med 2006
332
18


High Prevalence of Obesity in Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) Requiring Invasive Mechanical Ventilation.
Arthur Simonnet, Mikael Chetboun, Julien Poissy, Violeta Raverdy, Jerome Noulette, Alain Duhamel, Julien Labreuche, Daniel Mathieu, Francois Pattou, Merce Jourdain. Obesity (Silver Spring) 2020
846
16

Comorbidity and its impact on 1590 patients with COVID-19 in China: a nationwide analysis.
Wei-Jie Guan, Wen-Hua Liang, Yi Zhao, Heng-Rui Liang, Zi-Sheng Chen, Yi-Min Li, Xiao-Qing Liu, Ru-Chong Chen, Chun-Li Tang, Tao Wang,[...]. Eur Respir J 2020
15

Presenting Characteristics, Comorbidities, and Outcomes Among 5700 Patients Hospitalized With COVID-19 in the New York City Area.
Safiya Richardson, Jamie S Hirsch, Mangala Narasimhan, James M Crawford, Thomas McGinn, Karina W Davidson, Douglas P Barnaby, Lance B Becker, John D Chelico, Stuart L Cohen,[...]. JAMA 2020
15

Practical recommendations for the management of diabetes in patients with COVID-19.
Stefan R Bornstein, Francesco Rubino, Kamlesh Khunti, Geltrude Mingrone, David Hopkins, Andreas L Birkenfeld, Bernhard Boehm, Stephanie Amiel, Richard Ig Holt, Jay S Skyler,[...]. Lancet Diabetes Endocrinol 2020
330
15


Clinical characteristics of 140 patients infected with SARS-CoV-2 in Wuhan, China.
Jin-Jin Zhang, Xiang Dong, Yi-Yuan Cao, Ya-Dong Yuan, Yi-Bin Yang, You-Qin Yan, Cezmi A Akdis, Ya-Dong Gao. Allergy 2020
14

Prevalence and impact of cardiovascular metabolic diseases on COVID-19 in China.
Bo Li, Jing Yang, Faming Zhao, Lili Zhi, Xiqian Wang, Lin Liu, Zhaohui Bi, Yunhe Zhao. Clin Res Cardiol 2020
760
14

Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus-Infected Pneumonia in Wuhan, China.
Dawei Wang, Bo Hu, Chang Hu, Fangfang Zhu, Xing Liu, Jing Zhang, Binbin Wang, Hui Xiang, Zhenshun Cheng, Yong Xiong,[...]. JAMA 2020
13

COVID-19 pandemic, coronaviruses, and diabetes mellitus.
Ranganath Muniyappa, Sriram Gubbi. Am J Physiol Endocrinol Metab 2020
271
13

Association of Blood Glucose Control and Outcomes in Patients with COVID-19 and Pre-existing Type 2 Diabetes.
Lihua Zhu, Zhi-Gang She, Xu Cheng, Juan-Juan Qin, Xiao-Jing Zhang, Jingjing Cai, Fang Lei, Haitao Wang, Jing Xie, Wenxin Wang,[...]. Cell Metab 2020
588
13

Covid-19 in Critically Ill Patients in the Seattle Region - Case Series.
Pavan K Bhatraju, Bijan J Ghassemieh, Michelle Nichols, Richard Kim, Keith R Jerome, Arun K Nalla, Alexander L Greninger, Sudhakar Pipavath, Mark M Wurfel, Laura Evans,[...]. N Engl J Med 2020
12

Are patients with hypertension and diabetes mellitus at increased risk for COVID-19 infection?
Lei Fang, George Karakiulakis, Michael Roth. Lancet Respir Med 2020
12

A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin.
Peng Zhou, Xing-Lou Yang, Xian-Guang Wang, Ben Hu, Lei Zhang, Wei Zhang, Hao-Rui Si, Yan Zhu, Bei Li, Chao-Lin Huang,[...]. Nature 2020
12

Diabetes is a risk factor for the progression and prognosis of COVID-19.
Weina Guo, Mingyue Li, Yalan Dong, Haifeng Zhou, Zili Zhang, Chunxia Tian, Renjie Qin, Haijun Wang, Yin Shen, Keye Du,[...]. Diabetes Metab Res Rev 2020
539
12

COVID-19: consider cytokine storm syndromes and immunosuppression.
Puja Mehta, Daniel F McAuley, Michael Brown, Emilie Sanchez, Rachel S Tattersall, Jessica J Manson. Lancet 2020
12

Clinical course and outcomes of critically ill patients with SARS-CoV-2 pneumonia in Wuhan, China: a single-centered, retrospective, observational study.
Xiaobo Yang, Yuan Yu, Jiqian Xu, Huaqing Shu, Jia'an Xia, Hong Liu, Yongran Wu, Lu Zhang, Zhui Yu, Minghao Fang,[...]. Lancet Respir Med 2020
12

Prevalence of comorbidities and its effects in patients infected with SARS-CoV-2: a systematic review and meta-analysis.
Jing Yang, Ya Zheng, Xi Gou, Ke Pu, Zhaofeng Chen, Qinghong Guo, Rui Ji, Haojia Wang, Yuping Wang, Yongning Zhou. Int J Infect Dis 2020
12

Characterization of ACE and ACE2 Expression within Different Organs of the NOD Mouse.
Heleia Roca-Ho, Marta Riera, Vanesa Palau, Julio Pascual, Maria Jose Soler. Int J Mol Sci 2017
130
11


COVID-19 and diabetes: Can DPP4 inhibition play a role?
Gianluca Iacobellis. Diabetes Res Clin Pract 2020
154
11

Baseline Characteristics and Outcomes of 1591 Patients Infected With SARS-CoV-2 Admitted to ICUs of the Lombardy Region, Italy.
Giacomo Grasselli, Alberto Zangrillo, Alberto Zanella, Massimo Antonelli, Luca Cabrini, Antonio Castelli, Danilo Cereda, Antonio Coluccello, Giuseppe Foti, Roberto Fumagalli,[...]. JAMA 2020
10

Renin-Angiotensin-Aldosterone System Inhibitors in Patients with Covid-19.
Muthiah Vaduganathan, Orly Vardeny, Thomas Michel, John J V McMurray, Marc A Pfeffer, Scott D Solomon. N Engl J Med 2020
10

Obesity and its Implications for COVID-19 Mortality.
William Dietz, Carlos Santos-Burgoa. Obesity (Silver Spring) 2020
272
10


Association of Inpatient Use of Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors and Angiotensin II Receptor Blockers With Mortality Among Patients With Hypertension Hospitalized With COVID-19.
Peng Zhang, Lihua Zhu, Jingjing Cai, Fang Lei, Juan-Juan Qin, Jing Xie, Ye-Mao Liu, Yan-Ci Zhao, Xuewei Huang, Lijin Lin,[...]. Circ Res 2020
633
10

Risk Factors Associated With Acute Respiratory Distress Syndrome and Death in Patients With Coronavirus Disease 2019 Pneumonia in Wuhan, China.
Chaomin Wu, Xiaoyan Chen, Yanping Cai, Jia'an Xia, Xing Zhou, Sha Xu, Hanping Huang, Li Zhang, Xia Zhou, Chunling Du,[...]. JAMA Intern Med 2020
9

Obesity and impaired metabolic health in patients with COVID-19.
Norbert Stefan, Andreas L Birkenfeld, Matthias B Schulze, David S Ludwig. Nat Rev Endocrinol 2020
228
9

Obesity in Patients Younger Than 60 Years Is a Risk Factor for COVID-19 Hospital Admission.
Jennifer Lighter, Michael Phillips, Sarah Hochman, Stephanie Sterling, Diane Johnson, Fritz Francois, Anna Stachel. Clin Infect Dis 2020
540
9

Comorbid diabetes results in immune dysregulation and enhanced disease severity following MERS-CoV infection.
Kirsten A Kulcsar, Christopher M Coleman, Sarah E Beck, Matthew B Frieman. JCI Insight 2019
152
9

Endothelial cell infection and endotheliitis in COVID-19.
Zsuzsanna Varga, Andreas J Flammer, Peter Steiger, Martina Haberecker, Rea Andermatt, Annelies S Zinkernagel, Mandeep R Mehra, Reto A Schuepbach, Frank Ruschitzka, Holger Moch. Lancet 2020
9


Evidence that Vitamin D Supplementation Could Reduce Risk of Influenza and COVID-19 Infections and Deaths.
William B Grant, Henry Lahore, Sharon L McDonnell, Carole A Baggerly, Christine B French, Jennifer L Aliano, Harjit P Bhattoa. Nutrients 2020
636
9

Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus origins and receptor binding.
Roujian Lu, Xiang Zhao, Juan Li, Peihua Niu, Bo Yang, Honglong Wu, Wenling Wang, Hao Song, Baoying Huang, Na Zhu,[...]. Lancet 2020
9

A crucial role of angiotensin converting enzyme 2 (ACE2) in SARS coronavirus-induced lung injury.
Keiji Kuba, Yumiko Imai, Shuan Rao, Hong Gao, Feng Guo, Bin Guan, Yi Huan, Peng Yang, Yanli Zhang, Wei Deng,[...]. Nat Med 2005
8


Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study.
Nanshan Chen, Min Zhou, Xuan Dong, Jieming Qu, Fengyun Gong, Yang Han, Yang Qiu, Jingli Wang, Ying Liu, Yuan Wei,[...]. Lancet 2020
8

Prevalence and impact of diabetes among people infected with SARS-CoV-2.
G P Fadini, M L Morieri, E Longato, A Avogaro. J Endocrinol Invest 2020
181
8

COVID-19 infection may cause ketosis and ketoacidosis.
Juyi Li, Xiufang Wang, Jian Chen, Xiuran Zuo, Hongmei Zhang, Aiping Deng. Diabetes Obes Metab 2020
186
8

Glycemic Characteristics and Clinical Outcomes of COVID-19 Patients Hospitalized in the United States.
Bruce Bode, Valerie Garrett, Jordan Messler, Raymie McFarland, Jennifer Crowe, Robby Booth, David C Klonoff. J Diabetes Sci Technol 2020
244
8

COVID-19 and diabetes: Knowledge in progress.
Akhtar Hussain, Bishwajit Bhowmik, Nayla Cristina do Vale Moreira. Diabetes Res Clin Pract 2020
252
8

New-Onset Diabetes in Covid-19.
Francesco Rubino, Stephanie A Amiel, Paul Zimmet, George Alberti, Stefan Bornstein, Robert H Eckel, Geltrude Mingrone, Bernhard Boehm, Mark E Cooper, Zhonglin Chai,[...]. N Engl J Med 2020
253
8


Timely blood glucose management for the outbreak of 2019 novel coronavirus disease (COVID-19) is urgently needed.
Aihong Wang, Weibo Zhao, Zhangrong Xu, Jianwen Gu. Diabetes Res Clin Pract 2020
80
8


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.