A citation-based method for searching scientific literature

Xihan Guo, Xiayu Wu, Juan Ni, Ling Zhang, Jinglun Xue, Xu Wang. Mutat Res Genet Toxicol Environ Mutagen 2020
Times Cited: 4List of co-cited articles
43 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity
High altitude species, high profits: Can the trade in wild harvested Fritillaria cirrhosa (Liliaceae) be sustained?
A B Cunningham, J A Brinckmann, S-J Pei, P Luo, U Schippmann, X Long, Y-F Bi. J Ethnopharmacol 2018
16
100

Isosteroid alkaloids from Fritillaria cirrhosa bulbus as inhibitors of cigarette smoke-induced oxidative stress.
Simei Liu, Tiechui Yang, Tse Wai Ming, Tse Kathy Wai Gaun, Ting Zhou, Shu Wang, Bengui Ye. Fitoterapia 2020
10
75


Antitussive, expectorant and anti-inflammatory alkaloids from Bulbus Fritillariae Cirrhosae.
Dongdong Wang, Jingyi Zhu, Shu Wang, Xiaoxia Wang, Yang Ou, Dandan Wei, Xueping Li. Fitoterapia 2011
56
75Metabolomics Study of Cultivated Bulbus Fritillariae Cirrhosae at Different Growth Stages using UHPLC-QTOF-MS Coupled with Multivariate Data Analysis.
Zhao Geng, YiFei Liu, Yan Gou, QinMei Zhou, ChengJun He, Li Guo, Juan Zhou, Liang Xiong. Phytochem Anal 2018
12
50


Antinociceptive efficacy of verticinone in murine models of inflammatory pain and paclitaxel induced neuropathic pain.
Fangzhou Xu, Shongzhou Xu, Lijun Wang, Chuntao Chen, Xueqing Zhou, Yuzhen Lu, Huihui Zhang. Biol Pharm Bull 2011
20
50


Extraction, purification and antioxidation of a polysaccharide from Fritillaria unibracteata var. wabuensis.
Feng Pan, Tian-Jiao Su, Yang Liu, Kai Hou, Chen Chen, Wei Wu. Int J Biol Macromol 2018
8
50

Mechanistic and therapeutic study of novel anti-tumor function of natural compound imperialine for treating non-small cell lung cancer.
Qing Lin, Mengke Qu, Hirak K Patra, Shanshan He, Luyao Wang, Xun Hu, Linyu Xiao, Yu Fu, Tao Gong, Qin He,[...]. J Ethnopharmacol 2020
7
50

Novel LC-MS/MS method for analyzing imperialine in rat plasma: development, validation, and application to pharmacokinetics.
Qing Lin, Quan Zhang, Xu Song, Tao Gong, Xun Sun, Zhirong Zhang. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci 2013
14
50Verticinone induces cell cycle arrest and apoptosis in immortalized and malignant human oral keratinocytes.
Young-Gab Yun, Byung-Hun Jeon, Jong-Hyun Lee, Sun-Kyung Lee, Hwa-Jeong Lee, Kyung-Hee Jung, Chang-Duk Jun, Suk-Keun Lee, Eun-Cheol Kim. Phytother Res 2008
19
50

Peiminine Attenuates Acute Lung Injury Induced by LPS Through Inhibiting Lipid Rafts Formation.
Boxiang Du, Liang Cao, Kai Wang, Juanjuan Miu, Lei Yao, Zhihua Xu, Jie Song. Inflammation 2020
8
50

Heavy collecting induces smaller and deeper Fritillariae Cirrhosae Bulbus in the wild.
Xinhui Li, Lin Liu, Xu Gu, Jianying Xiang. Plant Divers 2017
4
50

Metabolomic approach for rapid differentiation of Fritillaria bulbs by matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry and multivariate statistical analysis.
Ze Wang, Hanyi Xie, Juan Ren, Yang Chen, Xiaofei Li, Xiangfeng Chen, Tak-Wah Dominic Chan. J Pharm Biomed Anal 2020
3
66

[A new steroidal alkaloid from the bulbus of Fritillaria wabuensia].
Qian Chen, Li-hua Zhu, Yun-feng Xu, Ju-zheng Fan. Yao Xue Xue Bao 2004
6
50

Data on possible in vitro anti-diabetic effects of verticinone on β-TC6 pancreatic and C2C12 skeletal muscle cells.
Fargol Mashhadi Akbar Boojar, Reza Aghaei, Mahdi Mashhadi Akbar Boojar. Data Brief 2019
3
66

Differentiation-inducing effects of verticinone, an isosteroidal alkaloid isolated from the bulbus of Fritillaria ussuriensis, on human promyelocytic leukemia HL-60 cells.
Hyun-Ock Pae, Hyuncheol Oh, Byung-Min Choi, Gi-Su Oh, Sang-Gi Paik, Sejin Jeong, Kee-Myoung Hwang, Young-Gab Yun, Hun-Taeg Chung. Biol Pharm Bull 2002
15
50

Aqueous extract of Fritillariae cirrhosae induces cellular apoptosis through activation of STATs-mediated immunomodulation.
Rui Li, Yang Zhang, Yucheng Wang, Kejia Huang, Qianye Yang, Tiantian Zhang, Kun Xie, Jian Li, Qi Zhao. J Ethnopharmacol 2020
2
100

Combining DNA Barcoding and HPLC Fingerprints to Trace Species of an Important Traditional Chinese Medicine Fritillariae Bulbus.
Yingchun Zhong, Haiying Wang, Qianhe Wei, Rui Cao, Hailong Zhang, Yongzhi He, Lizhi Wang. Molecules 2019
5
50


Comparison and evaluation of antimuscarinic and anti-inflammatory effects of five Bulbus fritillariae species based on UPLC-Q/TOF integrated dual-luciferase reporter assay, PCA and ANN analysis.
Mengge Zhou, Xiaoyao Ma, Guoyu Ding, Zengyong Wang, Dan Liu, Yongling Tong, Hong Zhou, Jie Gao, Yuanyuan Hou, Min Jiang,[...]. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci 2017
15
50

Peiminine Protects Dopaminergic Neurons from Inflammation-Induced Cell Death by Inhibiting the ERK1/2 and NF-κB Signalling Pathways.
Guangxin Chen, Juxiong Liu, Liqiang Jiang, Xin Ran, Dewei He, Yuhang Li, Bingxu Huang, Wei Wang, Dianfeng Liu, Shoupeng Fu. Int J Mol Sci 2018
15
50

Simultaneous determination of nine nucleosides and nucleobases in different Fritillaria species by HPLC-diode array detector.
Xin-Wei Cao, Jun Li, Si-Bao Chen, Xiao-Bo Li, Pei-Gen Xiao, Shi-Lin Chen, Da-Jian Yang. J Sep Sci 2010
16
50

Steroidal saponins from Fritillaria pallidiflora Schrenk.
Shuo Shen, Guoyu Li, Jian Huang, Chaojun Chen, Bu Ren, Ga Lu, Yong Tan, Jiaxu Zhang, Xian Li, Jinhui Wang. Fitoterapia 2012
17
50

Antitussive, expectorant and anti-inflammatory activities of four alkaloids isolated from Bulbus of Fritillaria wabuensis.
Dongdong Wang, Shu Wang, Xiong Chen, Xiaolong Xu, Jingyi Zhu, Lihuan Nie, Xia Long. J Ethnopharmacol 2012
68
50


Steroidal alkaloids from the bulbs of Fritillaria unibracteata.
Qing-Jian Zhang, Zhong-Fei Zheng, De-Quan Yu. J Asian Nat Prod Res 2011
11
50

Plant Resource Availability of Medicinal Fritillaria Species in Traditional Producing Regions in Qinghai-Tibet Plateau.
Dongdong Wang, Xiong Chen, Atanas G Atanasov, Xiao Yi, Shu Wang. Front Pharmacol 2017
6
50
Intestinal absorption characteristics of imperialine: in vitro and in situ assessments.
Qing Lin, Li-qin Ling, Ling Guo, Tao Gong, Xun Sun, Zhi-rong Zhang. Acta Pharmacol Sin 2015
10
50

The Chinese herbs Scutellaria baicalensis and Fritillaria cirrhosa target NFκB to inhibit proliferation of ovarian and endometrial cancer cells.
Leyla Kavandi, Laura R Lee, Amber A Bokhari, John E Pirog, Yongping Jiang, Kashif A Ahmad, Viqar Syed. Mol Carcinog 2015
22
50


In vitro propagation of bulblets and LC-MS/MS analysis of isosteroidal alkaloids in tissue culture derived materials of Chinese medicinal herb Fritillaria cirrhosa D. Don.
Hung-Chi Chang, Hui-Min Xie, Maw-Rong Lee, Chiu-Ying Lin, Mei-Kuen Yip, Dinesh Chandra Agrawal, Hsin-Sheng Tsay. Bot Stud 2020
3
66


Mechanistic studies of the transport of peimine in the Caco-2 cell model.
Lihua Chen, Xueping Lu, Xinli Liang, Dandan Hong, Zhiyu Guan, Yongmei Guan, Weifeng Zhu. Acta Pharm Sin B 2016
15
25

[Isolation and structure flucidation of alkaloids from the bulb of Fritillaria Wabuensis S.Y. Tang et S.C. Yueh].
H Wang, A Zhang, X Tang, Y Zheng, X Yi, K Yu. Hua Xi Yi Ke Da Xue Xue Bao 1996
3
33


In vitro and in vivo antitumor activity of Bulbus Fritillariae Cirrhosae and preliminary investigation of its mechanism.
Dong-Dong Wang, Yong Feng, Zu Li, Li Zhang, Shu Wang, Chao-Yang Zhang, Xiao-Xia Wang, Zi-Yu Liu. Nutr Cancer 2014
18
25

Peimine impairs pro-inflammatory cytokine secretion through the inhibition of the activation of NF-κB and MAPK in LPS-induced RAW264.7 macrophages.
Peng-Fei Yi, Yi-Chun Wu, Hai-Bing Dong, Yang Guo, Qian Wei, Cui Zhang, Zhou Song, Qian-Qian Qin, Shuang Lv, Shuai-Cheng Wu,[...]. Immunopharmacol Immunotoxicol 2013
18
25


Marine nucleosides: structure, bioactivity, synthesis and biosynthesis.
Ri-Ming Huang, Yin-Ning Chen, Ziyu Zeng, Cheng-Hai Gao, Xiangdong Su, Yan Peng. Mar Drugs 2014
22
25


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.