A citation-based method for searching scientific literature

Zhenming Jin, Xiaoyu Du, Yechun Xu, Yongqiang Deng, Meiqin Liu, Yao Zhao, Bing Zhang, Xiaofeng Li, Leike Zhang, Chao Peng, Yinkai Duan, Jing Yu, Lin Wang, Kailin Yang, Fengjiang Liu, Rendi Jiang, Xinglou Yang, Tian You, Xiaoce Liu, Xiuna Yang, Fang Bai, Hong Liu, Xiang Liu, Luke W Guddat, Wenqing Xu, Gengfu Xiao, Chengfeng Qin, Zhengli Shi, Hualiang Jiang, Zihe Rao, Haitao Yang. Nature 2020
Times Cited: 1143List of co-cited articles
702 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Crystal structure of SARS-CoV-2 main protease provides a basis for design of improved α-ketoamide inhibitors.
Linlin Zhang, Daizong Lin, Xinyuanyuan Sun, Ute Curth, Christian Drosten, Lucie Sauerhering, Stephan Becker, Katharina Rox, Rolf Hilgenfeld. Science 2020
43

A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin.
Peng Zhou, Xing-Lou Yang, Xian-Guang Wang, Ben Hu, Lei Zhang, Wei Zhang, Hao-Rui Si, Yan Zhu, Bei Li, Chao-Lin Huang,[...]. Nature 2020
33

Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel coronavirus (2019-nCoV) in vitro.
Manli Wang, Ruiyuan Cao, Leike Zhang, Xinglou Yang, Jia Liu, Mingyue Xu, Zhengli Shi, Zhihong Hu, Wu Zhong, Gengfu Xiao. Cell Res 2020
27

A new coronavirus associated with human respiratory disease in China.
Fan Wu, Su Zhao, Bin Yu, Yan-Mei Chen, Wen Wang, Zhi-Gang Song, Yi Hu, Zhao-Wu Tao, Jun-Hua Tian, Yuan-Yuan Pei,[...]. Nature 2020
26

A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019.
Na Zhu, Dingyu Zhang, Wenling Wang, Xingwang Li, Bo Yang, Jingdong Song, Xiang Zhao, Baoying Huang, Weifeng Shi, Roujian Lu,[...]. N Engl J Med 2020
25

Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus origins and receptor binding.
Roujian Lu, Xiang Zhao, Juan Li, Peihua Niu, Bo Yang, Honglong Wu, Wenling Wang, Hao Song, Baoying Huang, Na Zhu,[...]. Lancet 2020
23

Structure-based design of antiviral drug candidates targeting the SARS-CoV-2 main protease.
Wenhao Dai, Bing Zhang, Xia-Ming Jiang, Haixia Su, Jian Li, Yao Zhao, Xiong Xie, Zhenming Jin, Jingjing Peng, Fengjiang Liu,[...]. Science 2020
461
20

Coronavirus main proteinase (3CLpro) structure: basis for design of anti-SARS drugs.
Kanchan Anand, John Ziebuhr, Parvesh Wadhwani, Jeroen R Mesters, Rolf Hilgenfeld. Science 2003
888
19


Analysis of therapeutic targets for SARS-CoV-2 and discovery of potential drugs by computational methods.
Canrong Wu, Yang Liu, Yueying Yang, Peng Zhang, Wu Zhong, Yali Wang, Qiqi Wang, Yang Xu, Mingxue Li, Xingzhou Li,[...]. Acta Pharm Sin B 2020
794
18

Structure of the RNA-dependent RNA polymerase from COVID-19 virus.
Yan Gao, Liming Yan, Yucen Huang, Fengjiang Liu, Yao Zhao, Lin Cao, Tao Wang, Qianqian Sun, Zhenhua Ming, Lianqi Zhang,[...]. Science 2020
556
18

Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China.
Chaolin Huang, Yeming Wang, Xingwang Li, Lili Ren, Jianping Zhao, Yi Hu, Li Zhang, Guohui Fan, Jiuyang Xu, Xiaoying Gu,[...]. Lancet 2020
17

Cryo-EM structure of the 2019-nCoV spike in the prefusion conformation.
Daniel Wrapp, Nianshuang Wang, Kizzmekia S Corbett, Jory A Goldsmith, Ching-Lin Hsieh, Olubukola Abiona, Barney S Graham, Jason S McLellan. Science 2020
17

Structure of the SARS-CoV-2 spike receptor-binding domain bound to the ACE2 receptor.
Jun Lan, Jiwan Ge, Jinfang Yu, Sisi Shan, Huan Zhou, Shilong Fan, Qi Zhang, Xuanling Shi, Qisheng Wang, Linqi Zhang,[...]. Nature 2020
17

Novel 2019 coronavirus structure, mechanism of action, antiviral drug promises and rule out against its treatment.
Subramanian Boopathi, Adolfo B Poma, Ponmalai Kolandaivel. J Biomol Struct Dyn 2021
196
16

Structure, Function, and Antigenicity of the SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein.
Alexandra C Walls, Young-Jun Park, M Alejandra Tortorici, Abigail Wall, Andrew T McGuire, David Veesler. Cell 2020
16

A Trial of Lopinavir-Ritonavir in Adults Hospitalized with Severe Covid-19.
Bin Cao, Yeming Wang, Danning Wen, Wen Liu, Jingli Wang, Guohui Fan, Lianguo Ruan, Bin Song, Yanping Cai, Ming Wei,[...]. N Engl J Med 2020
15

A SARS-CoV-2 protein interaction map reveals targets for drug repurposing.
David E Gordon, Gwendolyn M Jang, Mehdi Bouhaddou, Jiewei Xu, Kirsten Obernier, Kris M White, Matthew J O'Meara, Veronica V Rezelj, Jeffrey Z Guo, Danielle L Swaney,[...]. Nature 2020
15

Structural basis for the recognition of SARS-CoV-2 by full-length human ACE2.
Renhong Yan, Yuanyuan Zhang, Yaning Li, Lu Xia, Yingying Guo, Qiang Zhou. Science 2020
15

SARS-CoV-2 Cell Entry Depends on ACE2 and TMPRSS2 and Is Blocked by a Clinically Proven Protease Inhibitor.
Markus Hoffmann, Hannah Kleine-Weber, Simon Schroeder, Nadine Krüger, Tanja Herrler, Sandra Erichsen, Tobias S Schiergens, Georg Herrler, Nai-Huei Wu, Andreas Nitsche,[...]. Cell 2020
15


A molecular modeling approach to identify effective antiviral phytochemicals against the main protease of SARS-CoV-2.
Rajib Islam, Md Rimon Parves, Archi Sundar Paul, Nizam Uddin, Md Sajjadur Rahman, Abdulla Al Mamun, Md Nayeem Hossain, Md Ackas Ali, Mohammad A Halim. J Biomol Struct Dyn 2021
120
14


AutoDock4 and AutoDockTools4: Automated docking with selective receptor flexibility.
Garrett M Morris, Ruth Huey, William Lindstrom, Michel F Sanner, Richard K Belew, David S Goodsell, Arthur J Olson. J Comput Chem 2009
14


Therapeutic options for the 2019 novel coronavirus (2019-nCoV).
Guangdi Li, Erik De Clercq. Nat Rev Drug Discov 2020
754
13

The crystal structures of severe acute respiratory syndrome virus main protease and its complex with an inhibitor.
Haitao Yang, Maojun Yang, Yi Ding, Yiwei Liu, Zhiyong Lou, Zhe Zhou, Lei Sun, Lijuan Mo, Sheng Ye, Hai Pang,[...]. Proc Natl Acad Sci U S A 2003
577
13

Identification of chymotrypsin-like protease inhibitors of SARS-CoV-2 via integrated computational approach.
Salman Ali Khan, Komal Zia, Sajda Ashraf, Reaz Uddin, Zaheer Ul-Haq. J Biomol Struct Dyn 2021
154
12

Peptide-like and small-molecule inhibitors against Covid-19.
Suyash Pant, Meenakshi Singh, V Ravichandiran, U S N Murty, Hemant Kumar Srivastava. J Biomol Struct Dyn 2021
145
12


An Overview of Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus (SARS-CoV) 3CL Protease Inhibitors: Peptidomimetics and Small Molecule Chemotherapy.
Thanigaimalai Pillaiyar, Manoj Manickam, Vigneshwaran Namasivayam, Yoshio Hayashi, Sang-Hun Jung. J Med Chem 2016
265
12

Structural basis for the inhibition of SARS-CoV-2 main protease by antineoplastic drug carmofur.
Zhenming Jin, Yao Zhao, Yuan Sun, Bing Zhang, Haofeng Wang, Yan Wu, Yan Zhu, Chen Zhu, Tianyu Hu, Xiaoyu Du,[...]. Nat Struct Mol Biol 2020
149
12

Discovery of potential multi-target-directed ligands by targeting host-specific SARS-CoV-2 structurally conserved main protease.
Rakesh S Joshi, Shounak S Jagdale, Sneha B Bansode, S Shiva Shankar, Meenakshi B Tellis, Vaibhav Kumar Pandya, Anita Chugh, Ashok P Giri, Mahesh J Kulkarni. J Biomol Struct Dyn 2021
135
11

UCSF Chimera--a visualization system for exploratory research and analysis.
Eric F Pettersen, Thomas D Goddard, Conrad C Huang, Gregory S Couch, Daniel M Greenblatt, Elaine C Meng, Thomas E Ferrin. J Comput Chem 2004
11

VMD: visual molecular dynamics.
W Humphrey, A Dalke, K Schulten. J Mol Graph 1996
11


Origin and evolution of pathogenic coronaviruses.
Jie Cui, Fang Li, Zheng-Li Shi. Nat Rev Microbiol 2019
11

Coronaviruses: an overview of their replication and pathogenesis.
Anthony R Fehr, Stanley Perlman. Methods Mol Biol 2015
11

Moroccan Medicinal plants as inhibitors against SARS-CoV-2 main protease: Computational investigations.
I Aanouz, A Belhassan, K El-Khatabi, T Lakhlifi, M El-Ldrissi, M Bouachrine. J Biomol Struct Dyn 2021
129
10

Targeting SARS-CoV-2: a systematic drug repurposing approach to identify promising inhibitors against 3C-like proteinase and 2'-O-ribose methyltransferase.
Rameez Jabeer Khan, Rajat Kumar Jha, Gizachew Muluneh Amera, Monika Jain, Ekampreet Singh, Amita Pathak, Rashmi Prabha Singh, Jayaraman Muthukumaran, Amit Kumar Singh. J Biomol Struct Dyn 2021
155
9


A review on the cleavage priming of the spike protein on coronavirus by angiotensin-converting enzyme-2 and furin.
Anwarul Hasan, Bilal Ahamad Paray, Arif Hussain, Fikry Ali Qadir, Farnoosh Attar, Falah Mohammad Aziz, Majid Sharifi, Hossein Derakhshankhah, Behnam Rasti, Masoumeh Mehrabi,[...]. J Biomol Struct Dyn 2021
154
9


Structural basis of SARS-CoV-2 3CLpro and anti-COVID-19 drug discovery from medicinal plants.
Muhammad Tahir Ul Qamar, Safar M Alqahtani, Mubarak A Alamri, Ling-Ling Chen. J Pharm Anal 2020
324
9

Coronaviruses - drug discovery and therapeutic options.
Alimuddin Zumla, Jasper F W Chan, Esam I Azhar, David S C Hui, Kwok-Yung Yuen. Nat Rev Drug Discov 2016
784
9

Identification of potential molecules against COVID-19 main protease through structure-guided virtual screening approach.
Lovika Mittal, Anita Kumari, Mitul Srivastava, Mrityunjay Singh, Shailendra Asthana. J Biomol Struct Dyn 2021
87
10

Rapid Identification of Potential Inhibitors of SARS-CoV-2 Main Protease by Deep Docking of 1.3 Billion Compounds.
Anh-Tien Ton, Francesco Gentile, Michael Hsing, Fuqiang Ban, Artem Cherkasov. Mol Inform 2020
190
9

Design of wide-spectrum inhibitors targeting coronavirus main proteases.
Haitao Yang, Weiqing Xie, Xiaoyu Xue, Kailin Yang, Jing Ma, Wenxue Liang, Qi Zhao, Zhe Zhou, Duanqing Pei, John Ziebuhr,[...]. PLoS Biol 2005
316
9

An orally bioavailable broad-spectrum antiviral inhibits SARS-CoV-2 in human airway epithelial cell cultures and multiple coronaviruses in mice.
Timothy P Sheahan, Amy C Sims, Shuntai Zhou, Rachel L Graham, Andrea J Pruijssers, Maria L Agostini, Sarah R Leist, Alexandra Schäfer, Kenneth H Dinnon, Laura J Stevens,[...]. Sci Transl Med 2020
365
9Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.