A citation-based method for searching scientific literature

Shaoqing Lei, Fang Jiang, Wating Su, Chang Chen, Jingli Chen, Wei Mei, Li-Ying Zhan, Yifan Jia, Liangqing Zhang, Danyong Liu, Zhong-Yuan Xia, Zhengyuan Xia. EClinicalMedicine 2020
Times Cited: 626List of co-cited articles
428 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
SimilarityClinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus-Infected Pneumonia in Wuhan, China.
Dawei Wang, Bo Hu, Chang Hu, Fangfang Zhu, Xing Liu, Jing Zhang, Binbin Wang, Hui Xiang, Zhenshun Cheng, Yong Xiong,[...]. JAMA 2020
24

Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China.
Wei-Jie Guan, Zheng-Yi Ni, Yu Hu, Wen-Hua Liang, Chun-Quan Ou, Jian-Xing He, Lei Liu, Hong Shan, Chun-Liang Lei, David S C Hui,[...]. N Engl J Med 2020
19

Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study.
Fei Zhou, Ting Yu, Ronghui Du, Guohui Fan, Ying Liu, Zhibo Liu, Jie Xiang, Yeming Wang, Bin Song, Xiaoying Gu,[...]. Lancet 2020
19

Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China.
Chaolin Huang, Yeming Wang, Xingwang Li, Lili Ren, Jianping Zhao, Yi Hu, Li Zhang, Guohui Fan, Jiuyang Xu, Xiaoying Gu,[...]. Lancet 2020
19

Clinical course and outcomes of critically ill patients with SARS-CoV-2 pneumonia in Wuhan, China: a single-centered, retrospective, observational study.
Xiaobo Yang, Yuan Yu, Jiqian Xu, Huaqing Shu, Jia'an Xia, Hong Liu, Yongran Wu, Lu Zhang, Zhui Yu, Minghao Fang,[...]. Lancet Respir Med 2020
13


Clinical characteristics of 113 deceased patients with coronavirus disease 2019: retrospective study.
Tao Chen, Di Wu, Huilong Chen, Weiming Yan, Danlei Yang, Guang Chen, Ke Ma, Dong Xu, Haijing Yu, Hongwu Wang,[...]. BMJ 2020
11

A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019.
Na Zhu, Dingyu Zhang, Wenling Wang, Xingwang Li, Bo Yang, Jingdong Song, Xiang Zhao, Baoying Huang, Weifeng Shi, Roujian Lu,[...]. N Engl J Med 2020
11


Cancer patients in SARS-CoV-2 infection: a nationwide analysis in China.
Wenhua Liang, Weijie Guan, Ruchong Chen, Wei Wang, Jianfu Li, Ke Xu, Caichen Li, Qing Ai, Weixiang Lu, Hengrui Liang,[...]. Lancet Oncol 2020
11

The Incubation Period of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) From Publicly Reported Confirmed Cases: Estimation and Application.
Stephen A Lauer, Kyra H Grantz, Qifang Bi, Forrest K Jones, Qulu Zheng, Hannah R Meredith, Andrew S Azman, Nicholas G Reich, Justin Lessler. Ann Intern Med 2020
11

COVID-19 Outbreak and Surgical Practice: Unexpected Fatality in Perioperative Period.
Ali Aminian, Saeed Safari, Abdolali Razeghian-Jahromi, Mohammad Ghorbani, Conor P Delaney. Ann Surg 2020
191
11

Clinical characteristics of 140 patients infected with SARS-CoV-2 in Wuhan, China.
Jin-Jin Zhang, Xiang Dong, Yi-Yuan Cao, Ya-Dong Yuan, Yi-Bin Yang, You-Qin Yan, Cezmi A Akdis, Ya-Dong Gao. Allergy 2020
10


Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study.
Nanshan Chen, Min Zhou, Xuan Dong, Jieming Qu, Fengyun Gong, Yang Han, Yang Qiu, Jingli Wang, Ying Liu, Yuan Wei,[...]. Lancet 2020
10

Surgery in COVID-19 patients: operational directives.
Federico Coccolini, Gennaro Perrone, Massimo Chiarugi, Francesco Di Marzo, Luca Ansaloni, Ildo Scandroglio, Pierluigi Marini, Mauro Zago, Paolo De Paolis, Francesco Forfori,[...]. World J Emerg Surg 2020
171
9Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1.
Neeltje van Doremalen, Trenton Bushmaker, Dylan H Morris, Myndi G Holbrook, Amandine Gamble, Brandi N Williamson, Azaibi Tamin, Jennifer L Harcourt, Natalie J Thornburg, Susan I Gerber,[...]. N Engl J Med 2020
8

Immediate and long-term impact of the COVID-19 pandemic on delivery of surgical services.
K Søreide, J Hallet, J B Matthews, A A Schnitzbauer, P D Line, P B S Lai, J Otero, D Callegaro, S G Warner, N N Baxter,[...]. Br J Surg 2020
255
8

Presumed Asymptomatic Carrier Transmission of COVID-19.
Yan Bai, Lingsheng Yao, Tao Wei, Fei Tian, Dong-Yan Jin, Lijuan Chen, Meiyun Wang. JAMA 2020
8

Surgical Management of Patients With COVID-19 Infection. Recommendations of the Spanish Association of Surgeons.
Jose Mose Balibrea, Josep Mose Badia, Inés Rubio Pérez, Esteban Martín Antona, Estíbaliz Álvarez Peña, Sandra García Botella, Mario Álvarez Gallego, Elena Martín Pérez, Sagrario Martínez Cortijo, Isabel Pascual Miguelañez,[...]. Cir Esp (Engl Ed) 2020
61
11

Virological assessment of hospitalized patients with COVID-2019.
Roman Wölfel, Victor M Corman, Wolfgang Guggemos, Michael Seilmaier, Sabine Zange, Marcel A Müller, Daniela Niemeyer, Terry C Jones, Patrick Vollmar, Camilla Rothe,[...]. Nature 2020
6

Clinical Features and Short-term Outcomes of 102 Patients with Coronavirus Disease 2019 in Wuhan, China.
Jianlei Cao, Wen-Jun Tu, Wenlin Cheng, Lei Yu, Ya-Kun Liu, Xiaorong Hu, Qiang Liu. Clin Infect Dis 2020
213
6

Risk Factors Associated With Acute Respiratory Distress Syndrome and Death in Patients With Coronavirus Disease 2019 Pneumonia in Wuhan, China.
Chaomin Wu, Xiaoyan Chen, Yanping Cai, Jia'an Xia, Xing Zhou, Sha Xu, Hanping Huang, Li Zhang, Xia Zhou, Chunling Du,[...]. JAMA Intern Med 2020
6

Association of Cardiac Injury With Mortality in Hospitalized Patients With COVID-19 in Wuhan, China.
Shaobo Shi, Mu Qin, Bo Shen, Yuli Cai, Tao Liu, Fan Yang, Wei Gong, Xu Liu, Jinjun Liang, Qinyan Zhao,[...]. JAMA Cardiol 2020
6

SARS-CoV-2 Cell Entry Depends on ACE2 and TMPRSS2 and Is Blocked by a Clinically Proven Protease Inhibitor.
Markus Hoffmann, Hannah Kleine-Weber, Simon Schroeder, Nadine Krüger, Tanja Herrler, Sandra Erichsen, Tobias S Schiergens, Georg Herrler, Nai-Huei Wu, Andreas Nitsche,[...]. Cell 2020
6

Clinical features and short-term outcomes of 221 patients with COVID-19 in Wuhan, China.
Guqin Zhang, Chang Hu, Linjie Luo, Fang Fang, Yongfeng Chen, Jianguo Li, Zhiyong Peng, Huaqin Pan. J Clin Virol 2020
268
6

Urology practice during the COVID-19 pandemic.
Vincenzo Ficarra, Giacomo Novara, Alberto Abrate, Riccardo Bartoletti, Alessandro Crestani, Cosimo De Nunzio, Gianluca Giannarini, Andrea Gregori, Giovanni Liguori, Vincenzo Mirone,[...]. Minerva Urol Nefrol 2020
132
6

Considerations in the Triage of Urologic Surgeries During the COVID-19 Pandemic.
Kristian D Stensland, Todd M Morgan, Alireza Moinzadeh, Cheryl T Lee, Alberto Briganti, James W F Catto, David Canes. Eur Urol 2020
153
6


Detection of SARS-CoV-2 in Different Types of Clinical Specimens.
Wenling Wang, Yanli Xu, Ruqin Gao, Roujian Lu, Kai Han, Guizhen Wu, Wenjie Tan. JAMA 2020
6

Coronavirus Disease 19 Infection Does Not Result in Acute Kidney Injury: An Analysis of 116 Hospitalized Patients from Wuhan, China.
Luwen Wang, Xun Li, Hui Chen, Shaonan Yan, Dong Li, Yan Li, Zuojiong Gong. Am J Nephrol 2020
182
6

Clinical findings in a group of patients infected with the 2019 novel coronavirus (SARS-Cov-2) outside of Wuhan, China: retrospective case series.
Xiao-Wei Xu, Xiao-Xin Wu, Xian-Gao Jiang, Kai-Jin Xu, Ling-Jun Ying, Chun-Lian Ma, Shi-Bo Li, Hua-Ying Wang, Sheng Zhang, Hai-Nv Gao,[...]. BMJ 2020
937
5

Comorbidity and its impact on 1590 patients with COVID-19 in China: a nationwide analysis.
Wei-Jie Guan, Wen-Hua Liang, Yi Zhao, Heng-Rui Liang, Zi-Sheng Chen, Yi-Min Li, Xiao-Qing Liu, Ru-Chong Chen, Chun-Li Tang, Tao Wang,[...]. Eur Respir J 2020
5

COVID-19 with Different Severities: A Multicenter Study of Clinical Features.
Yun Feng, Yun Ling, Tao Bai, Yusang Xie, Jie Huang, Jian Li, Weining Xiong, Dexiang Yang, Rong Chen, Fangying Lu,[...]. Am J Respir Crit Care Med 2020
340
5

Dysregulation of Immune Response in Patients With Coronavirus 2019 (COVID-19) in Wuhan, China.
Chuan Qin, Luoqi Zhou, Ziwei Hu, Shuoqi Zhang, Sheng Yang, Yu Tao, Cuihong Xie, Ke Ma, Ke Shang, Wei Wang,[...]. Clin Infect Dis 2020
5

Clinical and immunological features of severe and moderate coronavirus disease 2019.
Guang Chen, Di Wu, Wei Guo, Yong Cao, Da Huang, Hongwu Wang, Tao Wang, Xiaoyun Zhang, Huilong Chen, Haijing Yu,[...]. J Clin Invest 2020
5

COVID-19 and urology: a comprehensive review of the literature.
Stefano Puliatti, Ahmed Eissa, Radwa Eissa, Marco Amato, Elio Mazzone, Paolo Dell'Oglio, Maria Chiara Sighinolfi, Ahmed Zoeir, Salvatore Micali, Giampaolo Bianchi,[...]. BJU Int 2020
92
5

European Association of Urology Guidelines Office Rapid Reaction Group: An Organisation-wide Collaborative Effort to Adapt the European Association of Urology Guidelines Recommendations to the Coronavirus Disease 2019 Era.
Maria J Ribal, Philip Cornford, Alberto Briganti, Thomas Knoll, Stavros Gravas, Marek Babjuk, Christopher Harding, Alberto Breda, Axel Bex, Jens J Rassweiler,[...]. Eur Urol 2020
108
5

Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus-Infected Pneumonia.
Qun Li, Xuhua Guan, Peng Wu, Xiaoye Wang, Lei Zhou, Yeqing Tong, Ruiqi Ren, Kathy S M Leung, Eric H Y Lau, Jessica Y Wong,[...]. N Engl J Med 2020
5

Factors Associated With Surgical Mortality and Complications Among Patients With and Without Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Italy.
Francesco Doglietto, Marika Vezzoli, Federico Gheza, Gian Luca Lussardi, Marco Domenicucci, Luca Vecchiarelli, Luca Zanin, Giorgio Saraceno, Liana Signorini, Pier Paolo Panciani,[...]. JAMA Surg 2020
79
6

Molecular and serological investigation of 2019-nCoV infected patients: implication of multiple shedding routes.
Wei Zhang, Rong-Hui Du, Bei Li, Xiao-Shuang Zheng, Xing-Lou Yang, Ben Hu, Yan-Yi Wang, Geng-Fu Xiao, Bing Yan, Zheng-Li Shi,[...]. Emerg Microbes Infect 2020
814
5

A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin.
Peng Zhou, Xing-Lou Yang, Xian-Guang Wang, Ben Hu, Lei Zhang, Wei Zhang, Hao-Rui Si, Yan Zhu, Bei Li, Chao-Lin Huang,[...]. Nature 2020
5

First Case of 2019 Novel Coronavirus in the United States.
Michelle L Holshue, Chas DeBolt, Scott Lindquist, Kathy H Lofy, John Wiesman, Hollianne Bruce, Christopher Spitters, Keith Ericson, Sara Wilkerson, Ahmet Tural,[...]. N Engl J Med 2020
5

Collateral damage: the impact on outcomes from cancer surgery of the COVID-19 pandemic.
A Sud, M E Jones, J Broggio, C Loveday, B Torr, A Garrett, D L Nicol, S Jhanji, S A Boyce, F Gronthoud,[...]. Ann Oncol 2020
159
5

SARS-CoV-2 Transmission in Patients With Cancer at a Tertiary Care Hospital in Wuhan, China.
Jing Yu, Wen Ouyang, Melvin L K Chua, Conghua Xie. JAMA Oncol 2020
528
5

Coronavirus disease 2019 in elderly patients: Characteristics and prognostic factors based on 4-week follow-up.
Lang Wang, Wenbo He, Xiaomei Yu, Dalong Hu, Mingwei Bao, Huafen Liu, Jiali Zhou, Hong Jiang. J Infect 2020
470
4

Cardiovascular Implications of Fatal Outcomes of Patients With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
Tao Guo, Yongzhen Fan, Ming Chen, Xiaoyan Wu, Lin Zhang, Tao He, Hairong Wang, Jing Wan, Xinghuan Wang, Zhibing Lu. JAMA Cardiol 2020
4


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.