A citation-based method for searching scientific literature

Mart M Lamers, Joep Beumer, Jelte van der Vaart, Kèvin Knoops, Jens Puschhof, Tim I Breugem, Raimond B G Ravelli, J Paul van Schayck, Anna Z Mykytyn, Hans Q Duimel, Elly van Donselaar, Samra Riesebosch, Helma J H Kuijpers, Debby Schipper, Willine J van de Wetering, Miranda de Graaf, Marion Koopmans, Edwin Cuppen, Peter J Peters, Bart L Haagmans, Hans Clevers. Science 2020
Times Cited: 822List of co-cited articles
808 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


SARS-CoV-2 Cell Entry Depends on ACE2 and TMPRSS2 and Is Blocked by a Clinically Proven Protease Inhibitor.
Markus Hoffmann, Hannah Kleine-Weber, Simon Schroeder, Nadine Krüger, Tanja Herrler, Sandra Erichsen, Tobias S Schiergens, Georg Herrler, Nai-Huei Wu, Andreas Nitsche,[...]. Cell 2020
36

TMPRSS2 and TMPRSS4 promote SARS-CoV-2 infection of human small intestinal enterocytes.
Ruochen Zang, Maria Florencia Gomez Castro, Broc T McCune, Qiru Zeng, Paul W Rothlauf, Naomi M Sonnek, Zhuoming Liu, Kevin F Brulois, Xin Wang, Harry B Greenberg,[...]. Sci Immunol 2020
497
24

Infection of bat and human intestinal organoids by SARS-CoV-2.
Jie Zhou, Cun Li, Xiaojuan Liu, Man Chun Chiu, Xiaoyu Zhao, Dong Wang, Yuxuan Wei, Andrew Lee, Anna Jinxia Zhang, Hin Chu,[...]. Nat Med 2020
278
21

Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China.
Chaolin Huang, Yeming Wang, Xingwang Li, Lili Ren, Jianping Zhao, Yi Hu, Li Zhang, Guohui Fan, Jiuyang Xu, Xiaoying Gu,[...]. Lancet 2020
17

A Human Pluripotent Stem Cell-based Platform to Study SARS-CoV-2 Tropism and Model Virus Infection in Human Cells and Organoids.
Liuliu Yang, Yuling Han, Benjamin E Nilsson-Payant, Vikas Gupta, Pengfei Wang, Xiaohua Duan, Xuming Tang, Jiajun Zhu, Zeping Zhao, Fabrice Jaffré,[...]. Cell Stem Cell 2020
328
16

Inhibition of SARS-CoV-2 Infections in Engineered Human Tissues Using Clinical-Grade Soluble Human ACE2.
Vanessa Monteil, Hyesoo Kwon, Patricia Prado, Astrid Hagelkrüys, Reiner A Wimmer, Martin Stahl, Alexandra Leopoldi, Elena Garreta, Carmen Hurtado Del Pozo, Felipe Prosper,[...]. Cell 2020
15

A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin.
Peng Zhou, Xing-Lou Yang, Xian-Guang Wang, Ben Hu, Lei Zhang, Wei Zhang, Hao-Rui Si, Yan Zhu, Bei Li, Chao-Lin Huang,[...]. Nature 2020
15

Evidence for Gastrointestinal Infection of SARS-CoV-2.
Fei Xiao, Meiwen Tang, Xiaobin Zheng, Ye Liu, Xiaofeng Li, Hong Shan. Gastroenterology 2020
15

Identification of SARS-CoV-2 inhibitors using lung and colonic organoids.
Yuling Han, Xiaohua Duan, Liuliu Yang, Benjamin E Nilsson-Payant, Pengfei Wang, Fuyu Duan, Xuming Tang, Tomer M Yaron, Tuo Zhang, Skyler Uhl,[...]. Nature 2021
199
14

A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019.
Na Zhu, Dingyu Zhang, Wenling Wang, Xingwang Li, Bo Yang, Jingdong Song, Xiang Zhao, Baoying Huang, Weifeng Shi, Roujian Lu,[...]. N Engl J Med 2020
13

Gastrointestinal symptoms of 95 cases with SARS-CoV-2 infection.
Lu Lin, Xiayang Jiang, Zhenling Zhang, Siwen Huang, Zhenyi Zhang, Zhaoxiong Fang, Zhiqiang Gu, Liangqing Gao, Honggang Shi, Lei Mai,[...]. Gut 2020
456
12

Alterations in Gut Microbiota of Patients With COVID-19 During Time of Hospitalization.
Tao Zuo, Fen Zhang, Grace C Y Lui, Yun Kit Yeoh, Amy Y L Li, Hui Zhan, Yating Wan, Arthur C K Chung, Chun Pan Cheung, Nan Chen,[...]. Gastroenterology 2020
491
12

SARS-CoV-2 targets neurons of 3D human brain organoids.
Anand Ramani, Lisa Müller, Philipp N Ostermann, Elke Gabriel, Pranty Abida-Islam, Andreas Müller-Schiffmann, Aruljothi Mariappan, Olivier Goureau, Henning Gruell, Andreas Walker,[...]. EMBO J 2020
192
11


Epidemiological, clinical and virological characteristics of 74 cases of coronavirus-infected disease 2019 (COVID-19) with gastrointestinal symptoms.
Xi Jin, Jiang-Shan Lian, Jian-Hua Hu, Jianguo Gao, Lin Zheng, Yi-Min Zhang, Shao-Rui Hao, Hong-Yu Jia, Huan Cai, Xiao-Li Zhang,[...]. Gut 2020
659
11

Recapitulation of SARS-CoV-2 infection and cholangiocyte damage with human liver ductal organoids.
Bing Zhao, Chao Ni, Ran Gao, Yuyan Wang, Li Yang, Jinsong Wei, Ting Lv, Jianqing Liang, Qisheng Zhang, Wei Xu,[...]. Protein Cell 2020
170
10

Imbalanced Host Response to SARS-CoV-2 Drives Development of COVID-19.
Daniel Blanco-Melo, Benjamin E Nilsson-Payant, Wen-Chun Liu, Skyler Uhl, Daisy Hoagland, Rasmus Møller, Tristan X Jordan, Kohei Oishi, Maryline Panis, David Sachs,[...]. Cell 2020
10

Endothelial cell infection and endotheliitis in COVID-19.
Zsuzsanna Varga, Andreas J Flammer, Peter Steiger, Martina Haberecker, Rea Andermatt, Annelies S Zinkernagel, Mandeep R Mehra, Reto A Schuepbach, Frank Ruschitzka, Holger Moch. Lancet 2020
10

Multiorgan and Renal Tropism of SARS-CoV-2.
Victor G Puelles, Marc Lütgehetmann, Maja T Lindenmeyer, Jan P Sperhake, Milagros N Wong, Lena Allweiss, Silvia Chilla, Axel Heinemann, Nicola Wanner, Shuya Liu,[...]. N Engl J Med 2020
933
10

Progenitor identification and SARS-CoV-2 infection in human distal lung organoids.
Ameen A Salahudeen, Shannon S Choi, Arjun Rustagi, Junjie Zhu, Vincent van Unen, Sean M de la O, Ryan A Flynn, Mar Margalef-Català, António J M Santos, Jihang Ju,[...]. Nature 2020
103
10

Single cell RNA sequencing of 13 human tissues identify cell types and receptors of human coronaviruses.
Furong Qi, Shen Qian, Shuye Zhang, Zheng Zhang. Biochem Biophys Res Commun 2020
457
9

SARS-CoV-2 infects human neural progenitor cells and brain organoids.
Bao-Zhong Zhang, Hin Chu, Shuo Han, Huiping Shuai, Jian Deng, Ye-Fan Hu, Hua-Rui Gong, Andrew Chak-Yiu Lee, Zijiao Zou, Thomas Yau,[...]. Cell Res 2020
138
9

SARS-CoV-2 entry factors are highly expressed in nasal epithelial cells together with innate immune genes.
Waradon Sungnak, Ni Huang, Christophe Bécavin, Marijn Berg, Rachel Queen, Monika Litvinukova, Carlos Talavera-López, Henrike Maatz, Daniel Reichart, Fotios Sampaziotis,[...]. Nat Med 2020
9

SARS-CoV-2 Receptor ACE2 Is an Interferon-Stimulated Gene in Human Airway Epithelial Cells and Is Detected in Specific Cell Subsets across Tissues.
Carly G K Ziegler, Samuel J Allon, Sarah K Nyquist, Ian M Mbano, Vincent N Miao, Constantine N Tzouanas, Yuming Cao, Ashraf S Yousif, Julia Bals, Blake M Hauser,[...]. Cell 2020
9

Long-term expanding human airway organoids for disease modeling.
Norman Sachs, Angelos Papaspyropoulos, Domenique D Zomer-van Ommen, Inha Heo, Lena Böttinger, Dymph Klay, Fleur Weeber, Guizela Huelsz-Prince, Nino Iakobachvili, Gimano D Amatngalim,[...]. EMBO J 2019
308
9

The presence of SARS-CoV-2 RNA in the feces of COVID-19 patients.
Yifei Chen, Liangjun Chen, Qiaoling Deng, Guqin Zhang, Kaisong Wu, Lan Ni, Yibin Yang, Bing Liu, Wei Wang, Chaojie Wei,[...]. J Med Virol 2020
395
9

Prolonged presence of SARS-CoV-2 viral RNA in faecal samples.
Yongjian Wu, Cheng Guo, Lantian Tang, Zhongsi Hong, Jianhui Zhou, Xin Dong, Huan Yin, Qiang Xiao, Yanping Tang, Xiujuan Qu,[...]. Lancet Gastroenterol Hepatol 2020
807
9

Human Pluripotent Stem Cell-Derived Neural Cells and Brain Organoids Reveal SARS-CoV-2 Neurotropism Predominates in Choroid Plexus Epithelium.
Fadi Jacob, Sarshan R Pather, Wei-Kai Huang, Feng Zhang, Samuel Zheng Hao Wong, Haowen Zhou, Beatrice Cubitt, Wenqiang Fan, Catherine Z Chen, Miao Xu,[...]. Cell Stem Cell 2020
147
8

Neuropilin-1 facilitates SARS-CoV-2 cell entry and infectivity.
Ludovico Cantuti-Castelvetri, Ravi Ojha, Liliana D Pedro, Minou Djannatian, Jonas Franz, Suvi Kuivanen, Franziska van der Meer, Katri Kallio, Tuğberk Kaya, Maria Anastasina,[...]. Science 2020
742
8

Neuroinvasion of SARS-CoV-2 in human and mouse brain.
Eric Song, Ce Zhang, Benjamin Israelow, Alice Lu-Culligan, Alba Vieites Prado, Sophie Skriabine, Peiwen Lu, Orr-El Weizman, Feimei Liu, Yile Dai,[...]. J Exp Med 2021
296
8

Differentiated human airway organoids to assess infectivity of emerging influenza virus.
Jie Zhou, Cun Li, Norman Sachs, Man Chun Chiu, Bosco Ho-Yin Wong, Hin Chu, Vincent Kwok-Man Poon, Dong Wang, Xiaoyu Zhao, Lei Wen,[...]. Proc Natl Acad Sci U S A 2018
114
8

Depicting SARS-CoV-2 faecal viral activity in association with gut microbiota composition in patients with COVID-19.
Tao Zuo, Qin Liu, Fen Zhang, Grace Chung-Yan Lui, Eugene Yk Tso, Yun Kit Yeoh, Zigui Chen, Siaw Shi Boon, Francis Kl Chan, Paul Ks Chan,[...]. Gut 2021
178
8

Gut microbiota composition reflects disease severity and dysfunctional immune responses in patients with COVID-19.
Yun Kit Yeoh, Tao Zuo, Grace Chung-Yan Lui, Fen Zhang, Qin Liu, Amy Yl Li, Arthur Ck Chung, Chun Pan Cheung, Eugene Yk Tso, Kitty Sc Fung,[...]. Gut 2021
259
8

An organoid-derived bronchioalveolar model for SARS-CoV-2 infection of human alveolar type II-like cells.
Mart M Lamers, Jelte van der Vaart, Kèvin Knoops, Samra Riesebosch, Tim I Breugem, Anna Z Mykytyn, Joep Beumer, Debby Schipper, Karel Bezstarosti, Charlotte D Koopman,[...]. EMBO J 2021
67
11

Single Lgr5 stem cells build crypt-villus structures in vitro without a mesenchymal niche.
Toshiro Sato, Robert G Vries, Hugo J Snippert, Marc van de Wetering, Nick Barker, Daniel E Stange, Johan H van Es, Arie Abo, Pekka Kujala, Peter J Peters,[...]. Nature 2009
8

Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China.
Wei-Jie Guan, Zheng-Yi Ni, Yu Hu, Wen-Hua Liang, Chun-Quan Ou, Jian-Xing He, Lei Liu, Hong Shan, Chun-Liang Lei, David S C Hui,[...]. N Engl J Med 2020
8

SARS-CoV-2 Reverse Genetics Reveals a Variable Infection Gradient in the Respiratory Tract.
Yixuan J Hou, Kenichi Okuda, Caitlin E Edwards, David R Martinez, Takanori Asakura, Kenneth H Dinnon, Takafumi Kato, Rhianna E Lee, Boyd L Yount, Teresa M Mascenik,[...]. Cell 2020
673
8

Characteristics of pediatric SARS-CoV-2 infection and potential evidence for persistent fecal viral shedding.
Yi Xu, Xufang Li, Bing Zhu, Huiying Liang, Chunxiao Fang, Yu Gong, Qiaozhi Guo, Xin Sun, Danyang Zhao, Jun Shen,[...]. Nat Med 2020
795
8

Critical Role of Type III Interferon in Controlling SARS-CoV-2 Infection in Human Intestinal Epithelial Cells.
Megan L Stanifer, Carmon Kee, Mirko Cortese, Camila Metz Zumaran, Sergio Triana, Markus Mukenhirn, Hans-Georg Kraeusslich, Theodore Alexandrov, Ralf Bartenschlager, Steeve Boulant. Cell Rep 2020
170
7

Pathophysiology, Transmission, Diagnosis, and Treatment of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Review.
W Joost Wiersinga, Andrew Rhodes, Allen C Cheng, Sharon J Peacock, Hallie C Prescott. JAMA 2020
7

Extrapulmonary manifestations of COVID-19.
Aakriti Gupta, Mahesh V Madhavan, Kartik Sehgal, Nandini Nair, Shiwani Mahajan, Tejasav S Sehrawat, Behnood Bikdeli, Neha Ahluwalia, John C Ausiello, Elaine Y Wan,[...]. Nat Med 2020
7

ACE2 links amino acid malnutrition to microbial ecology and intestinal inflammation.
Tatsuo Hashimoto, Thomas Perlot, Ateequr Rehman, Jean Trichereau, Hiroaki Ishiguro, Magdalena Paolino, Verena Sigl, Toshikatsu Hanada, Reiko Hanada, Simone Lipinski,[...]. Nature 2012
664
7

Gastrointestinal Manifestations of SARS-CoV-2 Infection and Virus Load in Fecal Samples From a Hong Kong Cohort: Systematic Review and Meta-analysis.
Ka Shing Cheung, Ivan F N Hung, Pierre P Y Chan, K C Lung, Eugene Tso, Raymond Liu, Y Y Ng, Man Y Chu, Tom W H Chung, Anthony Raymond Tam,[...]. Gastroenterology 2020
757
7

Virological assessment of hospitalized patients with COVID-2019.
Roman Wölfel, Victor M Corman, Wolfgang Guggemos, Michael Seilmaier, Sabine Zange, Marcel A Müller, Daniela Niemeyer, Terry C Jones, Patrick Vollmar, Camilla Rothe,[...]. Nature 2020
7

Potential intestinal infection and faecal-oral transmission of SARS-CoV-2.
Meng Guo, Wanyin Tao, Richard A Flavell, Shu Zhu. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2021
100
7

Alterations of the Gut Microbiota in Patients With Coronavirus Disease 2019 or H1N1 Influenza.
Silan Gu, Yanfei Chen, Zhengjie Wu, Yunbo Chen, Hainv Gao, Longxian Lv, Feifei Guo, Xuewu Zhang, Rui Luo, Chenjie Huang,[...]. Clin Infect Dis 2020
266
7

SARS-CoV-2 Infects the Brain Choroid Plexus and Disrupts the Blood-CSF Barrier in Human Brain Organoids.
Laura Pellegrini, Anna Albecka, Donna L Mallery, Max J Kellner, David Paul, Andrew P Carter, Leo C James, Madeline A Lancaster. Cell Stem Cell 2020
161
7

Comparative tropism, replication kinetics, and cell damage profiling of SARS-CoV-2 and SARS-CoV with implications for clinical manifestations, transmissibility, and laboratory studies of COVID-19: an observational study.
Hin Chu, Jasper Fuk-Woo Chan, Terrence Tsz-Tai Yuen, Huiping Shuai, Shuofeng Yuan, Yixin Wang, Bingjie Hu, Cyril Chik-Yan Yip, Jessica Oi-Ling Tsang, Xiner Huang,[...]. Lancet Microbe 2020
396
6

Pathogenesis and transmission of SARS-CoV-2 in golden hamsters.
Sin Fun Sia, Li-Meng Yan, Alex W H Chin, Kevin Fung, Ka-Tim Choy, Alvina Y L Wong, Prathanporn Kaewpreedee, Ranawaka A P M Perera, Leo L M Poon, John M Nicholls,[...]. Nature 2020
625
6Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.