A citation-based method for searching scientific literature

Savalan Babapoor-Farrokhran, Deanna Gill, Jackson Walker, Roozbeh Tarighati Rasekhi, Behnam Bozorgnia, Aman Amanullah. Life Sci 2020
Times Cited: 201List of co-cited articles
533 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Association of Cardiac Injury With Mortality in Hospitalized Patients With COVID-19 in Wuhan, China.
Shaobo Shi, Mu Qin, Bo Shen, Yuli Cai, Tao Liu, Fan Yang, Wei Gong, Xu Liu, Jinjun Liang, Qinyan Zhao,[...]. JAMA Cardiol 2020
40

Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China.
Chaolin Huang, Yeming Wang, Xingwang Li, Lili Ren, Jianping Zhao, Yi Hu, Li Zhang, Guohui Fan, Jiuyang Xu, Xiaoying Gu,[...]. Lancet 2020
32

Cardiovascular Implications of Fatal Outcomes of Patients With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
Tao Guo, Yongzhen Fan, Ming Chen, Xiaoyan Wu, Lin Zhang, Tao He, Hairong Wang, Jing Wan, Xinghuan Wang, Zhibing Lu. JAMA Cardiol 2020
32

Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus-Infected Pneumonia in Wuhan, China.
Dawei Wang, Bo Hu, Chang Hu, Fangfang Zhu, Xing Liu, Jing Zhang, Binbin Wang, Hui Xiang, Zhenshun Cheng, Yong Xiong,[...]. JAMA 2020
29

Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study.
Fei Zhou, Ting Yu, Ronghui Du, Guohui Fan, Ying Liu, Zhibo Liu, Jie Xiang, Yeming Wang, Bin Song, Xiaoying Gu,[...]. Lancet 2020
25

Outcomes of Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging in Patients Recently Recovered From Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
Valentina O Puntmann, M Ludovica Carerj, Imke Wieters, Masia Fahim, Christophe Arendt, Jedrzej Hoffmann, Anastasia Shchendrygina, Felicitas Escher, Mariuca Vasa-Nicotera, Andreas M Zeiher,[...]. JAMA Cardiol 2020
955
16

COVID-19 and the cardiovascular system.
Ying-Ying Zheng, Yi-Tong Ma, Jin-Ying Zhang, Xiang Xie. Nat Rev Cardiol 2020
15

Myocardial localization of coronavirus in COVID-19 cardiogenic shock.
Guido Tavazzi, Carlo Pellegrini, Marco Maurelli, Mirko Belliato, Fabio Sciutti, Andrea Bottazzi, Paola Alessandra Sepe, Tullia Resasco, Rita Camporotondo, Raffaele Bruno,[...]. Eur J Heart Fail 2020
570
15

Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China.
Wei-Jie Guan, Zheng-Yi Ni, Yu Hu, Wen-Hua Liang, Chun-Quan Ou, Jian-Xing He, Lei Liu, Hong Shan, Chun-Liang Lei, David S C Hui,[...]. N Engl J Med 2020
14

COVID-19 and the cardiovascular system: implications for risk assessment, diagnosis, and treatment options.
Tomasz J Guzik, Saidi A Mohiddin, Anthony Dimarco, Vimal Patel, Kostas Savvatis, Federica M Marelli-Berg, Meena S Madhur, Maciej Tomaszewski, Pasquale Maffia, Fulvio D'Acquisto,[...]. Cardiovasc Res 2020
676
13

COVID-19 and Cardiovascular Disease.
Kevin J Clerkin, Justin A Fried, Jayant Raikhelkar, Gabriel Sayer, Jan M Griffin, Amirali Masoumi, Sneha S Jain, Daniel Burkhoff, Deepa Kumaraiah, LeRoy Rabbani,[...]. Circulation 2020
932
13

Cardiovascular Considerations for Patients, Health Care Workers, and Health Systems During the COVID-19 Pandemic.
Elissa Driggin, Mahesh V Madhavan, Behnood Bikdeli, Taylor Chuich, Justin Laracy, Giuseppe Biondi-Zoccai, Tyler S Brown, Caroline Der Nigoghossian, David A Zidar, Jennifer Haythe,[...]. J Am Coll Cardiol 2020
12

Cardiovascular disease and COVID-19.
Manish Bansal. Diabetes Metab Syndr 2020
404
12

SARS-CoV-2 Cell Entry Depends on ACE2 and TMPRSS2 and Is Blocked by a Clinically Proven Protease Inhibitor.
Markus Hoffmann, Hannah Kleine-Weber, Simon Schroeder, Nadine Krüger, Tanja Herrler, Sandra Erichsen, Tobias S Schiergens, Georg Herrler, Nai-Huei Wu, Andreas Nitsche,[...]. Cell 2020
12

Potential Effects of Coronaviruses on the Cardiovascular System: A Review.
Mohammad Madjid, Payam Safavi-Naeini, Scott D Solomon, Orly Vardeny. JAMA Cardiol 2020
990
12

Special Article - Acute myocardial injury in patients hospitalized with COVID-19 infection: A review.
Chirag Bavishi, Robert O Bonow, Vrinda Trivedi, J Dawn Abbott, Franz H Messerli, Deepak L Bhatt. Prog Cardiovasc Dis 2020
131
11

Prevalence and Impact of Myocardial Injury in Patients Hospitalized With COVID-19 Infection.
Anuradha Lala, Kipp W Johnson, James L Januzzi, Adam J Russak, Ishan Paranjpe, Felix Richter, Shan Zhao, Sulaiman Somani, Tielman Van Vleck, Akhil Vaid,[...]. J Am Coll Cardiol 2020
384
11

Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study.
Nanshan Chen, Min Zhou, Xuan Dong, Jieming Qu, Fengyun Gong, Yang Han, Yang Qiu, Jingli Wang, Ying Liu, Yuan Wei,[...]. Lancet 2020
10

Pathological findings of COVID-19 associated with acute respiratory distress syndrome.
Zhe Xu, Lei Shi, Yijin Wang, Jiyuan Zhang, Lei Huang, Chao Zhang, Shuhong Liu, Peng Zhao, Hongxia Liu, Li Zhu,[...]. Lancet Respir Med 2020
10

The ACE2 expression in human heart indicates new potential mechanism of heart injury among patients infected with SARS-CoV-2.
Liang Chen, Xiangjie Li, Mingquan Chen, Yi Feng, Chenglong Xiong. Cardiovasc Res 2020
590
10

Cardiovascular complications in COVID-19.
Brit Long, William J Brady, Alex Koyfman, Michael Gottlieb. Am J Emerg Med 2020
396
10

Coronaviruses and the cardiovascular system: acute and long-term implications.
Tian-Yuan Xiong, Simon Redwood, Bernard Prendergast, Mao Chen. Eur Heart J 2020
365
10

COVID-19: consider cytokine storm syndromes and immunosuppression.
Puja Mehta, Daniel F McAuley, Michael Brown, Emilie Sanchez, Rachel S Tattersall, Jessica J Manson. Lancet 2020
9

Cardiac troponin I in patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19): Evidence from a meta-analysis.
Giuseppe Lippi, Carl J Lavie, Fabian Sanchis-Gomar. Prog Cardiovasc Dis 2020
392
9

Prevalence and impact of cardiovascular metabolic diseases on COVID-19 in China.
Bo Li, Jing Yang, Faming Zhao, Lili Zhi, Xiqian Wang, Lin Liu, Zhaohui Bi, Yunhe Zhao. Clin Res Cardiol 2020
954
9

Clinical characteristics of 113 deceased patients with coronavirus disease 2019: retrospective study.
Tao Chen, Di Wu, Huilong Chen, Weiming Yan, Danlei Yang, Guang Chen, Ke Ma, Dong Xu, Haijing Yu, Hongwu Wang,[...]. BMJ 2020
9

Cardiac Involvement in Patients Recovered From COVID-2019 Identified Using Magnetic Resonance Imaging.
Lu Huang, Peijun Zhao, Dazhong Tang, Tong Zhu, Rui Han, Chenao Zhan, Weiyong Liu, Hesong Zeng, Qian Tao, Liming Xia. JACC Cardiovasc Imaging 2020
271
9

Clinical predictors of mortality due to COVID-19 based on an analysis of data of 150 patients from Wuhan, China.
Qiurong Ruan, Kun Yang, Wenxia Wang, Lingyu Jiang, Jianxin Song. Intensive Care Med 2020
9

Extrapulmonary manifestations of COVID-19.
Aakriti Gupta, Mahesh V Madhavan, Kartik Sehgal, Nandini Nair, Shiwani Mahajan, Tejasav S Sehrawat, Behnood Bikdeli, Neha Ahluwalia, John C Ausiello, Elaine Y Wan,[...]. Nat Med 2020
9

Cardiac injury is associated with mortality and critically ill pneumonia in COVID-19: A meta-analysis.
Anwar Santoso, Raymond Pranata, Arief Wibowo, Makhyan Jibril Al-Farabi, Ian Huang, Budhi Antariksa. Am J Emerg Med 2021
105
9

Characteristics and Outcomes of 21 Critically Ill Patients With COVID-19 in Washington State.
Matt Arentz, Eric Yim, Lindy Klaff, Sharukh Lokhandwala, Francis X Riedo, Maria Chong, Melissa Lee. JAMA 2020
9

COVID-19 and cardiovascular disease: from basic mechanisms to clinical perspectives.
Masataka Nishiga, Dao Wen Wang, Yaling Han, David B Lewis, Joseph C Wu. Nat Rev Cardiol 2020
533
9


Recognizing COVID-19-related myocarditis: The possible pathophysiology and proposed guideline for diagnosis and management.
Bhurint Siripanthong, Saman Nazarian, Daniele Muser, Rajat Deo, Pasquale Santangeli, Mohammed Y Khanji, Leslie T Cooper, C Anwar A Chahal. Heart Rhythm 2020
309
9

SARS-coronavirus modulation of myocardial ACE2 expression and inflammation in patients with SARS.
G Y Oudit, Z Kassiri, C Jiang, P P Liu, S M Poutanen, J M Penninger, J Butany. Eur J Clin Invest 2009
539
8

Clinical course and outcomes of critically ill patients with SARS-CoV-2 pneumonia in Wuhan, China: a single-centered, retrospective, observational study.
Xiaobo Yang, Yuan Yu, Jiqian Xu, Huaqing Shu, Jia'an Xia, Hong Liu, Yongran Wu, Lu Zhang, Zhui Yu, Minghao Fang,[...]. Lancet Respir Med 2020
8


Analysis of heart injury laboratory parameters in 273 COVID-19 patients in one hospital in Wuhan, China.
Huan Han, Linlin Xie, Rui Liu, Jie Yang, Fang Liu, Kailang Wu, Lang Chen, Wei Hou, Yong Feng, Chengliang Zhu. J Med Virol 2020
136
8

Endothelial cell infection and endotheliitis in COVID-19.
Zsuzsanna Varga, Andreas J Flammer, Peter Steiger, Martina Haberecker, Rea Andermatt, Annelies S Zinkernagel, Mandeep R Mehra, Reto A Schuepbach, Frank Ruschitzka, Holger Moch. Lancet 2020
8

Association of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) With Myocardial Injury and Mortality.
Robert O Bonow, Gregg C Fonarow, Patrick T O'Gara, Clyde W Yancy. JAMA Cardiol 2020
340
8

Spectrum of Cardiac Manifestations in COVID-19: A Systematic Echocardiographic Study.
Yishay Szekely, Yael Lichter, Philippe Taieb, Ariel Banai, Aviram Hochstadt, Ilan Merdler, Amir Gal Oz, Ehud Rothschild, Guy Baruch, Yogev Peri,[...]. Circulation 2020
296
8

Cardiac Involvement in a Patient With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
Riccardo M Inciardi, Laura Lupi, Gregorio Zaccone, Leonardo Italia, Michela Raffo, Daniela Tomasoni, Dario S Cani, Manuel Cerini, Davide Farina, Emanuele Gavazzi,[...]. JAMA Cardiol 2020
8

Current state of knowledge on aetiology, diagnosis, management, and therapy of myocarditis: a position statement of the European Society of Cardiology Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases.
Alida L P Caforio, Sabine Pankuweit, Eloisa Arbustini, Cristina Basso, Juan Gimeno-Blanes, Stephan B Felix, Michael Fu, Tiina Heliö, Stephane Heymans, Roland Jahns,[...]. Eur Heart J 2013
7

Dexamethasone in Hospitalized Patients with Covid-19.
Peter Horby, Wei Shen Lim, Jonathan R Emberson, Marion Mafham, Jennifer L Bell, Louise Linsell, Natalie Staplin, Christopher Brightling, Andrew Ustianowski, Einas Elmahi,[...]. N Engl J Med 2021
7

Autopsy Findings and Venous Thromboembolism in Patients With COVID-19: A Prospective Cohort Study.
Dominic Wichmann, Jan-Peter Sperhake, Marc Lütgehetmann, Stefan Steurer, Carolin Edler, Axel Heinemann, Fabian Heinrich, Herbert Mushumba, Inga Kniep, Ann Sophie Schröder,[...]. Ann Intern Med 2020
7

Acute myocarditis presenting as a reverse Tako-Tsubo syndrome in a patient with SARS-CoV-2 respiratory infection.
Simone Sala, Giovanni Peretto, Mario Gramegna, Anna Palmisano, Andrea Villatore, Davide Vignale, Francesco De Cobelli, Moreno Tresoldi, Alberto Maria Cappelletti, Cristina Basso,[...]. Eur Heart J 2020
295
7

[Impact of complicated myocardial injury on the clinical outcome of severe or critically ill COVID-19 patients].
X W He, J S Lai, J Cheng, M W Wang, Y J Liu, Z C Xiao, C Xu, S S Li, H S Zeng. Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi 2020
82
8

Presenting Characteristics, Comorbidities, and Outcomes Among 5700 Patients Hospitalized With COVID-19 in the New York City Area.
Safiya Richardson, Jamie S Hirsch, Mangala Narasimhan, James M Crawford, Thomas McGinn, Karina W Davidson, Douglas P Barnaby, Lance B Becker, John D Chelico, Stuart L Cohen,[...]. JAMA 2020
7

Myocarditis in a patient with COVID-19: a cause of raised troponin and ECG changes.
Denis Doyen, Pamela Moceri, Dorothée Ducreux, Jean Dellamonica. Lancet 2020
149
7

COVID-19 and the Heart.
Akbarshakh Akhmerov, Eduardo Marbán. Circ Res 2020
370
7


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.