A citation-based method for searching scientific literature

Sisi Kang, Mei Yang, Zhongsi Hong, Liping Zhang, Zhaoxia Huang, Xiaoxue Chen, Suhua He, Ziliang Zhou, Zhechong Zhou, Qiuyue Chen, Yan Yan, Changsheng Zhang, Hong Shan, Shoudeng Chen. Acta Pharm Sin B 2020
Times Cited: 299







List of co-cited articles
981 articles co-cited >1



Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Cryo-EM structure of the 2019-nCoV spike in the prefusion conformation.
Daniel Wrapp, Nianshuang Wang, Kizzmekia S Corbett, Jory A Goldsmith, Ching-Lin Hsieh, Olubukola Abiona, Barney S Graham, Jason S McLellan. Science 2020
34

A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin.
Peng Zhou, Xing-Lou Yang, Xian-Guang Wang, Ben Hu, Lei Zhang, Wei Zhang, Hao-Rui Si, Yan Zhu, Bei Li, Chao-Lin Huang,[...]. Nature 2020
31

Structure, Function, and Antigenicity of the SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein.
Alexandra C Walls, Young-Jun Park, M Alejandra Tortorici, Abigail Wall, Andrew T McGuire, David Veesler. Cell 2020
29

The coronavirus nucleocapsid is a multifunctional protein.
Ruth McBride, Marjorie van Zyl, Burtram C Fielding. Viruses 2014
424
28

SARS-CoV-2 Cell Entry Depends on ACE2 and TMPRSS2 and Is Blocked by a Clinically Proven Protease Inhibitor.
Markus Hoffmann, Hannah Kleine-Weber, Simon Schroeder, Nadine Krüger, Tanja Herrler, Sandra Erichsen, Tobias S Schiergens, Georg Herrler, Nai-Huei Wu, Andreas Nitsche,[...]. Cell 2020
26

A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019.
Na Zhu, Dingyu Zhang, Wenling Wang, Xingwang Li, Bo Yang, Jingdong Song, Xiang Zhao, Baoying Huang, Weifeng Shi, Roujian Lu,[...]. N Engl J Med 2020
25

A SARS-CoV-2 protein interaction map reveals targets for drug repurposing.
David E Gordon, Gwendolyn M Jang, Mehdi Bouhaddou, Jiewei Xu, Kirsten Obernier, Kris M White, Matthew J O'Meara, Veronica V Rezelj, Jeffrey Z Guo, Danielle L Swaney,[...]. Nature 2020
24

A new coronavirus associated with human respiratory disease in China.
Fan Wu, Su Zhao, Bin Yu, Yan-Mei Chen, Wen Wang, Zhi-Gang Song, Yi Hu, Zhao-Wu Tao, Jun-Hua Tian, Yuan-Yuan Pei,[...]. Nature 2020
23

Structure of the RNA-dependent RNA polymerase from COVID-19 virus.
Yan Gao, Liming Yan, Yucen Huang, Fengjiang Liu, Yao Zhao, Lin Cao, Tao Wang, Qianqian Sun, Zhenhua Ming, Lianqi Zhang,[...]. Science 2020
658
20

Structure of the SARS-CoV-2 spike receptor-binding domain bound to the ACE2 receptor.
Jun Lan, Jiwan Ge, Jinfang Yu, Sisi Shan, Huan Zhou, Shilong Fan, Qi Zhang, Xuanling Shi, Qisheng Wang, Linqi Zhang,[...]. Nature 2020
19

Nucleocapsid Protein Recruitment to Replication-Transcription Complexes Plays a Crucial Role in Coronaviral Life Cycle.
Yingying Cong, Mustafa Ulasli, Hein Schepers, Mario Mauthe, Philip V'kovski, Franziska Kriegenburg, Volker Thiel, Cornelis A M de Haan, Fulvio Reggiori. J Virol 2020
143
18

Crystal structure of SARS-CoV-2 main protease provides a basis for design of improved α-ketoamide inhibitors.
Linlin Zhang, Daizong Lin, Xinyuanyuan Sun, Ute Curth, Christian Drosten, Lucie Sauerhering, Stephan Becker, Katharina Rox, Rolf Hilgenfeld. Science 2020
18

The SARS coronavirus nucleocapsid protein--forms and functions.
Chung-ke Chang, Ming-Hon Hou, Chi-Fon Chang, Chwan-Deng Hsiao, Tai-huang Huang. Antiviral Res 2014
228
17

Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China.
Chaolin Huang, Yeming Wang, Xingwang Li, Lili Ren, Jianping Zhao, Yi Hu, Li Zhang, Guohui Fan, Jiuyang Xu, Xiaoying Gu,[...]. Lancet 2020
16

Structural basis for the recognition of SARS-CoV-2 by full-length human ACE2.
Renhong Yan, Yuanyuan Zhang, Yaning Li, Lu Xia, Yingying Guo, Qiang Zhou. Science 2020
16

Structure of the SARS coronavirus nucleocapsid protein RNA-binding dimerization domain suggests a mechanism for helical packaging of viral RNA.
Chun-Yuan Chen, Chung-Ke Chang, Yi-Wei Chang, Shih-Che Sue, Hsin-I Bai, Lilianty Riang, Chwan-Deng Hsiao, Tai-Huang Huang. J Mol Biol 2007
147
16

Structure of Mpro from SARS-CoV-2 and discovery of its inhibitors.
Zhenming Jin, Xiaoyu Du, Yechun Xu, Yongqiang Deng, Meiqin Liu, Yao Zhao, Bing Zhang, Xiaofeng Li, Leike Zhang, Chao Peng,[...]. Nature 2020
15

Coronavirus envelope protein: current knowledge.
Dewald Schoeman, Burtram C Fielding. Virol J 2019
763
15

Inhibition of SARS-CoV-2 (previously 2019-nCoV) infection by a highly potent pan-coronavirus fusion inhibitor targeting its spike protein that harbors a high capacity to mediate membrane fusion.
Shuai Xia, Meiqin Liu, Chao Wang, Wei Xu, Qiaoshuai Lan, Siliang Feng, Feifei Qi, Linlin Bao, Lanying Du, Shuwen Liu,[...]. Cell Res 2020
632
14

Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus origins and receptor binding.
Roujian Lu, Xiang Zhao, Juan Li, Peihua Niu, Bo Yang, Honglong Wu, Wenling Wang, Hao Song, Baoying Huang, Na Zhu,[...]. Lancet 2020
14

Characterization of spike glycoprotein of SARS-CoV-2 on virus entry and its immune cross-reactivity with SARS-CoV.
Xiuyuan Ou, Yan Liu, Xiaobo Lei, Pei Li, Dan Mi, Lili Ren, Li Guo, Ruixuan Guo, Ting Chen, Jiaxin Hu,[...]. Nat Commun 2020
14

Architecture and self-assembly of the SARS-CoV-2 nucleocapsid protein.
Qiaozhen Ye, Alan M V West, Steve Silletti, Kevin D Corbett. Protein Sci 2020
101
14

Crystal structure of Nsp15 endoribonuclease NendoU from SARS-CoV-2.
Youngchang Kim, Robert Jedrzejczak, Natalia I Maltseva, Mateusz Wilamowski, Michael Endres, Adam Godzik, Karolina Michalska, Andrzej Joachimiak. Protein Sci 2020
162
14


Biochemical characterization of SARS-CoV-2 nucleocapsid protein.
Weihong Zeng, Guangfeng Liu, Huan Ma, Dan Zhao, Yunru Yang, Muziying Liu, Ahmed Mohammed, Changcheng Zhao, Yun Yang, Jiajia Xie,[...]. Biochem Biophys Res Commun 2020
194
13

The proximal origin of SARS-CoV-2.
Kristian G Andersen, Andrew Rambaut, W Ian Lipkin, Edward C Holmes, Robert F Garry. Nat Med 2020
12

Delicate structural coordination of the Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus Nsp13 upon ATP hydrolysis.
Zhihui Jia, Liming Yan, Zhilin Ren, Lijie Wu, Jin Wang, Jing Guo, Litao Zheng, Zhenhua Ming, Lianqi Zhang, Zhiyong Lou,[...]. Nucleic Acids Res 2019
140
12

Origin and evolution of pathogenic coronaviruses.
Jie Cui, Fang Li, Zheng-Li Shi. Nat Rev Microbiol 2019
12

Genomic characterization of the 2019 novel human-pathogenic coronavirus isolated from a patient with atypical pneumonia after visiting Wuhan.
Jasper Fuk-Woo Chan, Kin-Hang Kok, Zheng Zhu, Hin Chu, Kelvin Kai-Wang To, Shuofeng Yuan, Kwok-Yung Yuen. Emerg Microbes Infect 2020
12

Coronaviruses: an overview of their replication and pathogenesis.
Anthony R Fehr, Stanley Perlman. Methods Mol Biol 2015
11

The Architecture of SARS-CoV-2 Transcriptome.
Dongwan Kim, Joo-Yeon Lee, Jeong-Sun Yang, Jun Won Kim, V Narry Kim, Hyeshik Chang. Cell 2020
835
11

The M, E, and N structural proteins of the severe acute respiratory syndrome coronavirus are required for efficient assembly, trafficking, and release of virus-like particles.
Y L Siu, K T Teoh, J Lo, C M Chan, F Kien, N Escriou, S W Tsao, J M Nicholls, R Altmeyer, J S M Peiris,[...]. J Virol 2008
248
11

Structural basis of receptor recognition by SARS-CoV-2.
Jian Shang, Gang Ye, Ke Shi, Yushun Wan, Chuming Luo, Hideki Aihara, Qibin Geng, Ashley Auerbach, Fang Li. Nature 2020
11

Structural basis for inhibition of the RNA-dependent RNA polymerase from SARS-CoV-2 by remdesivir.
Wanchao Yin, Chunyou Mao, Xiaodong Luan, Dan-Dan Shen, Qingya Shen, Haixia Su, Xiaoxi Wang, Fulai Zhou, Wenfeng Zhao, Minqi Gao,[...]. Science 2020
519
11

Structural Basis for RNA Replication by the SARS-CoV-2 Polymerase.
Quan Wang, Jiqin Wu, Haofeng Wang, Yan Gao, Qiaojie Liu, An Mu, Wenxin Ji, Liming Yan, Yan Zhu, Chen Zhu,[...]. Cell 2020
270
11

Structure-based design of antiviral drug candidates targeting the SARS-CoV-2 main protease.
Wenhao Dai, Bing Zhang, Xia-Ming Jiang, Haixia Su, Jian Li, Yao Zhao, Xiong Xie, Zhenming Jin, Jingjing Peng, Fengjiang Liu,[...]. Science 2020
584
11

Oligomerization of the carboxyl terminal domain of the human coronavirus 229E nucleocapsid protein.
Yu-Sheng Lo, Shing-Yen Lin, Shiu-Mei Wang, Chin-Tien Wang, Ya-Li Chiu, Tai-Huang Huang, Ming-Hon Hou. FEBS Lett 2013
48
20

Transient oligomerization of the SARS-CoV N protein--implication for virus ribonucleoprotein packaging.
Chung-ke Chang, Chia-Min Michael Chen, Ming-hui Chiang, Yen-lan Hsu, Tai-huang Huang. PLoS One 2013
67
14

Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel coronavirus (2019-nCoV) in vitro.
Manli Wang, Ruiyuan Cao, Leike Zhang, Xinglou Yang, Jia Liu, Mingyue Xu, Zhengli Shi, Zhihong Hu, Wu Zhong, Gengfu Xiao. Cell Res 2020
10

Structural basis of RNA recognition by the SARS-CoV-2 nucleocapsid phosphoprotein.
Dhurvas Chandrasekaran Dinesh, Dominika Chalupska, Jan Silhan, Eliska Koutna, Radim Nencka, Vaclav Veverka, Evzen Boura. PLoS Pathog 2020
75
13


Molecular Architecture of the SARS-CoV-2 Virus.
Hangping Yao, Yutong Song, Yong Chen, Nanping Wu, Jialu Xu, Chujie Sun, Jiaxing Zhang, Tianhao Weng, Zheyuan Zhang, Zhigang Wu,[...]. Cell 2020
308
10

Structural and Functional Basis of SARS-CoV-2 Entry by Using Human ACE2.
Qihui Wang, Yanfang Zhang, Lili Wu, Sheng Niu, Chunli Song, Zengyuan Zhang, Guangwen Lu, Chengpeng Qiao, Yu Hu, Kwok-Yung Yuen,[...]. Cell 2020
10

Crystal Structure of the SARS-CoV-2 Non-structural Protein 9, Nsp9.
Dene R Littler, Benjamin S Gully, Rhys N Colson, Jamie Rossjohn. iScience 2020
83
12

Structural basis for translational shutdown and immune evasion by the Nsp1 protein of SARS-CoV-2.
Matthias Thoms, Robert Buschauer, Michael Ameismeier, Lennart Koepke, Timo Denk, Maximilian Hirschenberger, Hanna Kratzat, Manuel Hayn, Timur Mackens-Kiani, Jingdong Cheng,[...]. Science 2020
310
10

Structure of replicating SARS-CoV-2 polymerase.
Hauke S Hillen, Goran Kokic, Lucas Farnung, Christian Dienemann, Dimitry Tegunov, Patrick Cramer. Nature 2020
298
10

Tracking Changes in SARS-CoV-2 Spike: Evidence that D614G Increases Infectivity of the COVID-19 Virus.
Bette Korber, Will M Fischer, Sandrasegaram Gnanakaran, Hyejin Yoon, James Theiler, Werner Abfalterer, Nick Hengartner, Elena E Giorgi, Tanmoy Bhattacharya, Brian Foley,[...]. Cell 2020
10


Structural basis for the identification of the N-terminal domain of coronavirus nucleocapsid protein as an antiviral target.
Shing-Yen Lin, Chia-Ling Liu, Yu-Ming Chang, Jincun Zhao, Stanley Perlman, Ming-Hon Hou. J Med Chem 2014
69
13

A highly conserved cryptic epitope in the receptor binding domains of SARS-CoV-2 and SARS-CoV.
Meng Yuan, Nicholas C Wu, Xueyong Zhu, Chang-Chun D Lee, Ray T Y So, Huibin Lv, Chris K P Mok, Ian A Wilson. Science 2020
815
9


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.