A citation-based method for searching scientific literature

Dora Pinto, Young-Jun Park, Martina Beltramello, Alexandra C Walls, M Alejandra Tortorici, Siro Bianchi, Stefano Jaconi, Katja Culap, Fabrizia Zatta, Anna De Marco, Alessia Peter, Barbara Guarino, Roberto Spreafico, Elisabetta Cameroni, James Brett Case, Rita E Chen, Colin Havenar-Daughton, Gyorgy Snell, Amalio Telenti, Herbert W Virgin, Antonio Lanzavecchia, Michael S Diamond, Katja Fink, David Veesler, Davide Corti. Nature 2020
Times Cited: 845List of co-cited articles
985 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Cryo-EM structure of the 2019-nCoV spike in the prefusion conformation.
Daniel Wrapp, Nianshuang Wang, Kizzmekia S Corbett, Jory A Goldsmith, Ching-Lin Hsieh, Olubukola Abiona, Barney S Graham, Jason S McLellan. Science 2020
42

Structure, Function, and Antigenicity of the SARS-CoV-2 Spike Glycoprotein.
Alexandra C Walls, Young-Jun Park, M Alejandra Tortorici, Abigail Wall, Andrew T McGuire, David Veesler. Cell 2020
41

Studies in humanized mice and convalescent humans yield a SARS-CoV-2 antibody cocktail.
Johanna Hansen, Alina Baum, Kristen E Pascal, Vincenzo Russo, Stephanie Giordano, Elzbieta Wloga, Benjamin O Fulton, Ying Yan, Katrina Koon, Krunal Patel,[...]. Science 2020
595
39

SARS-CoV-2 neutralizing antibody structures inform therapeutic strategies.
Christopher O Barnes, Claudia A Jette, Morgan E Abernathy, Kim-Marie A Dam, Shannon R Esswein, Harry B Gristick, Andrey G Malyutin, Naima G Sharaf, Kathryn E Huey-Tubman, Yu E Lee,[...]. Nature 2020
528
36

Potent neutralizing antibodies against multiple epitopes on SARS-CoV-2 spike.
Lihong Liu, Pengfei Wang, Manoj S Nair, Jian Yu, Micah Rapp, Qian Wang, Yang Luo, Jasper F-W Chan, Vincent Sahi, Amir Figueroa,[...]. Nature 2020
715
33

Human neutralizing antibodies elicited by SARS-CoV-2 infection.
Bin Ju, Qi Zhang, Jiwan Ge, Ruoke Wang, Jing Sun, Xiangyang Ge, Jiazhen Yu, Sisi Shan, Bing Zhou, Shuo Song,[...]. Nature 2020
910
32

A neutralizing human antibody binds to the N-terminal domain of the Spike protein of SARS-CoV-2.
Xiangyang Chi, Renhong Yan, Jun Zhang, Guanying Zhang, Yuanyuan Zhang, Meng Hao, Zhe Zhang, Pengfei Fan, Yunzhu Dong, Yilong Yang,[...]. Science 2020
713
32

SARS-CoV-2 Cell Entry Depends on ACE2 and TMPRSS2 and Is Blocked by a Clinically Proven Protease Inhibitor.
Markus Hoffmann, Hannah Kleine-Weber, Simon Schroeder, Nadine Krüger, Tanja Herrler, Sandra Erichsen, Tobias S Schiergens, Georg Herrler, Nai-Huei Wu, Andreas Nitsche,[...]. Cell 2020
31

Structure of the SARS-CoV-2 spike receptor-binding domain bound to the ACE2 receptor.
Jun Lan, Jiwan Ge, Jinfang Yu, Sisi Shan, Huan Zhou, Shilong Fan, Qi Zhang, Xuanling Shi, Qisheng Wang, Linqi Zhang,[...]. Nature 2020
31

A human neutralizing antibody targets the receptor-binding site of SARS-CoV-2.
Rui Shi, Chao Shan, Xiaomin Duan, Zhihai Chen, Peipei Liu, Jinwen Song, Tao Song, Xiaoshan Bi, Chao Han, Lianao Wu,[...]. Nature 2020
698
31

Isolation of potent SARS-CoV-2 neutralizing antibodies and protection from disease in a small animal model.
Thomas F Rogers, Fangzhu Zhao, Deli Huang, Nathan Beutler, Alison Burns, Wan-Ting He, Oliver Limbo, Chloe Smith, Ge Song, Jordan Woehl,[...]. Science 2020
781
30

A highly conserved cryptic epitope in the receptor binding domains of SARS-CoV-2 and SARS-CoV.
Meng Yuan, Nicholas C Wu, Xueyong Zhu, Chang-Chun D Lee, Ray T Y So, Huibin Lv, Chris K P Mok, Ian A Wilson. Science 2020
815
29

Convergent antibody responses to SARS-CoV-2 in convalescent individuals.
Davide F Robbiani, Christian Gaebler, Frauke Muecksch, Julio C C Lorenzi, Zijun Wang, Alice Cho, Marianna Agudelo, Christopher O Barnes, Anna Gazumyan, Shlomo Finkin,[...]. Nature 2020
27

Antibody resistance of SARS-CoV-2 variants B.1.351 and B.1.1.7.
Pengfei Wang, Manoj S Nair, Lihong Liu, Sho Iketani, Yang Luo, Yicheng Guo, Maple Wang, Jian Yu, Baoshan Zhang, Peter D Kwong,[...]. Nature 2021
845
26

Potently neutralizing and protective human antibodies against SARS-CoV-2.
Seth J Zost, Pavlo Gilchuk, James Brett Case, Elad Binshtein, Rita E Chen, Joseph P Nkolola, Alexandra Schäfer, Joseph X Reidy, Andrew Trivette, Rachel S Nargi,[...]. Nature 2020
522
25

Potent neutralizing antibodies from COVID-19 patients define multiple targets of vulnerability.
Philip J M Brouwer, Tom G Caniels, Karlijn van der Straten, Jonne L Snitselaar, Yoann Aldon, Sandhya Bangaru, Jonathan L Torres, Nisreen M A Okba, Mathieu Claireaux, Gius Kerster,[...]. Science 2020
625
24

A noncompeting pair of human neutralizing antibodies block COVID-19 virus binding to its receptor ACE2.
Yan Wu, Feiran Wang, Chenguang Shen, Weiyu Peng, Delin Li, Cheng Zhao, Zhaohui Li, Shihua Li, Yuhai Bi, Yang Yang,[...]. Science 2020
590
23

Potent Neutralizing Antibodies against SARS-CoV-2 Identified by High-Throughput Single-Cell Sequencing of Convalescent Patients' B Cells.
Yunlong Cao, Bin Su, Xianghua Guo, Wenjie Sun, Yongqiang Deng, Linlin Bao, Qinyu Zhu, Xu Zhang, Yinghui Zheng, Chenyang Geng,[...]. Cell 2020
671
23

Broadly neutralizing antibodies overcome SARS-CoV-2 Omicron antigenic shift.
Elisabetta Cameroni, John E Bowen, Laura E Rosen, Christian Saliba, Samantha K Zepeda, Katja Culap, Dora Pinto, Laura A VanBlargan, Anna De Marco, Julia di Iulio,[...]. Nature 2022
138
23

Distinct conformational states of SARS-CoV-2 spike protein.
Yongfei Cai, Jun Zhang, Tianshu Xiao, Hanqin Peng, Sarah M Sterling, Richard M Walsh, Shaun Rawson, Sophia Rits-Volloch, Bing Chen. Science 2020
438
22

Mapping Neutralizing and Immunodominant Sites on the SARS-CoV-2 Spike Receptor-Binding Domain by Structure-Guided High-Resolution Serology.
Luca Piccoli, Young-Jun Park, M Alejandra Tortorici, Nadine Czudnochowski, Alexandra C Walls, Martina Beltramello, Chiara Silacci-Fregni, Dora Pinto, Laura E Rosen, John E Bowen,[...]. Cell 2020
494
22

N-terminal domain antigenic mapping reveals a site of vulnerability for SARS-CoV-2.
Matthew McCallum, Anna De Marco, Florian A Lempp, M Alejandra Tortorici, Dora Pinto, Alexandra C Walls, Martina Beltramello, Alex Chen, Zhuoming Liu, Fabrizia Zatta,[...]. Cell 2021
311
22

Ultrapotent human antibodies protect against SARS-CoV-2 challenge via multiple mechanisms.
M Alejandra Tortorici, Martina Beltramello, Florian A Lempp, Dora Pinto, Ha V Dang, Laura E Rosen, Matthew McCallum, John Bowen, Andrea Minola, Stefano Jaconi,[...]. Science 2020
263
21

A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin.
Peng Zhou, Xing-Lou Yang, Xian-Guang Wang, Ben Hu, Lei Zhang, Wei Zhang, Hao-Rui Si, Yan Zhu, Bei Li, Chao-Lin Huang,[...]. Nature 2020
20

The neutralizing antibody, LY-CoV555, protects against SARS-CoV-2 infection in nonhuman primates.
Bryan E Jones, Patricia L Brown-Augsburger, Kizzmekia S Corbett, Kathryn Westendorf, Julian Davies, Thomas P Cujec, Christopher M Wiethoff, Jamie L Blackbourne, Beverly A Heinz, Denisa Foster,[...]. Sci Transl Med 2021
133
20

Antibody cocktail to SARS-CoV-2 spike protein prevents rapid mutational escape seen with individual antibodies.
Alina Baum, Benjamin O Fulton, Elzbieta Wloga, Richard Copin, Kristen E Pascal, Vincenzo Russo, Stephanie Giordano, Kathryn Lanza, Nicole Negron, Min Ni,[...]. Science 2020
641
20

Structural basis for the recognition of SARS-CoV-2 by full-length human ACE2.
Renhong Yan, Yuanyuan Zhang, Yaning Li, Lu Xia, Yingying Guo, Qiang Zhou. Science 2020
19

Structure-based design of prefusion-stabilized SARS-CoV-2 spikes.
Ching-Lin Hsieh, Jory A Goldsmith, Jeffrey M Schaub, Andrea M DiVenere, Hung-Che Kuo, Kamyab Javanmardi, Kevin C Le, Daniel Wrapp, Alison G Lee, Yutong Liu,[...]. Science 2020
382
19

REGN-COV2, a Neutralizing Antibody Cocktail, in Outpatients with Covid-19.
David M Weinreich, Sumathi Sivapalasingam, Thomas Norton, Shazia Ali, Haitao Gao, Rafia Bhore, Bret J Musser, Yuhwen Soo, Diana Rofail, Joseph Im,[...]. N Engl J Med 2021
690
19

UCSF Chimera--a visualization system for exploratory research and analysis.
Eric F Pettersen, Thomas D Goddard, Conrad C Huang, Gregory S Couch, Daniel M Greenblatt, Elaine C Meng, Thomas E Ferrin. J Comput Chem 2004
18

Broad neutralization of SARS-related viruses by human monoclonal antibodies.
Anna Z Wec, Daniel Wrapp, Andrew S Herbert, Daniel P Maurer, Denise Haslwanter, Mrunal Sakharkar, Rohit K Jangra, M Eugenia Dieterle, Asparouh Lilov, Deli Huang,[...]. Science 2020
321
18

Broad and potent activity against SARS-like viruses by an engineered human monoclonal antibody.
C Garrett Rappazzo, Longping V Tse, Chengzi I Kaku, Daniel Wrapp, Mrunal Sakharkar, Deli Huang, Laura M Deveau, Thomas J Yockachonis, Andrew S Herbert, Michael B Battles,[...]. Science 2021
114
18

Structural basis for neutralization of SARS-CoV-2 and SARS-CoV by a potent therapeutic antibody.
Zhe Lv, Yong-Qiang Deng, Qing Ye, Lei Cao, Chun-Yun Sun, Changfa Fan, Weijin Huang, Shihui Sun, Yao Sun, Ling Zhu,[...]. Science 2020
206
18

SARS-CoV-2 RBD antibodies that maximize breadth and resistance to escape.
Tyler N Starr, Nadine Czudnochowski, Zhuoming Liu, Fabrizia Zatta, Young-Jun Park, Amin Addetia, Dora Pinto, Martina Beltramello, Patrick Hernandez, Allison J Greaney,[...]. Nature 2021
87
20

Escape from neutralizing antibodies by SARS-CoV-2 spike protein variants.
Yiska Weisblum, Fabian Schmidt, Fengwen Zhang, Justin DaSilva, Daniel Poston, Julio Cc Lorenzi, Frauke Muecksch, Magdalena Rutkowska, Hans-Heinrich Hoffmann, Eleftherios Michailidis,[...]. Elife 2020
649
17


Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine.
Fernando P Polack, Stephen J Thomas, Nicholas Kitchin, Judith Absalon, Alejandra Gurtman, Stephen Lockhart, John L Perez, Gonzalo Pérez Marc, Edson D Moreira, Cristiano Zerbini,[...]. N Engl J Med 2020
17

A human monoclonal antibody blocking SARS-CoV-2 infection.
Chunyan Wang, Wentao Li, Dubravka Drabek, Nisreen M A Okba, Rien van Haperen, Albert D M E Osterhaus, Frank J M van Kuppeveld, Bart L Haagmans, Frank Grosveld, Berend-Jan Bosch. Nat Commun 2020
635
17

Structural basis for the neutralization of SARS-CoV-2 by an antibody from a convalescent patient.
Daming Zhou, Helen M E Duyvesteyn, Cheng-Pin Chen, Chung-Guei Huang, Ting-Hua Chen, Shin-Ru Shih, Yi-Chun Lin, Chien-Yu Cheng, Shu-Hsing Cheng, Yhu-Chering Huang,[...]. Nat Struct Mol Biol 2020
150
16

Structural basis of a shared antibody response to SARS-CoV-2.
Meng Yuan, Hejun Liu, Nicholas C Wu, Chang-Chun D Lee, Xueyong Zhu, Fangzhu Zhao, Deli Huang, Wenli Yu, Yuanzi Hua, Henry Tien,[...]. Science 2020
273
16

Potent SARS-CoV-2 neutralizing antibodies directed against spike N-terminal domain target a single supersite.
Gabriele Cerutti, Yicheng Guo, Tongqing Zhou, Jason Gorman, Myungjin Lee, Micah Rapp, Eswar R Reddem, Jian Yu, Fabiana Bahna, Jude Bimela,[...]. Cell Host Microbe 2021
173
16

Tracking Changes in SARS-CoV-2 Spike: Evidence that D614G Increases Infectivity of the COVID-19 Virus.
Bette Korber, Will M Fischer, Sandrasegaram Gnanakaran, Hyejin Yoon, James Theiler, Werner Abfalterer, Nick Hengartner, Elena E Giorgi, Tanmoy Bhattacharya, Brian Foley,[...]. Cell 2020
16

Resistance of SARS-CoV-2 variants to neutralization by monoclonal and serum-derived polyclonal antibodies.
Rita E Chen, Xianwen Zhang, James Brett Case, Emma S Winkler, Yang Liu, Laura A VanBlargan, Jianying Liu, John M Errico, Xuping Xie, Naveenchandra Suryadevara,[...]. Nat Med 2021
429
16

Rapid isolation and profiling of a diverse panel of human monoclonal antibodies targeting the SARS-CoV-2 spike protein.
Seth J Zost, Pavlo Gilchuk, Rita E Chen, James Brett Case, Joseph X Reidy, Andrew Trivette, Rachel S Nargi, Rachel E Sutton, Naveenchandra Suryadevara, Elaine C Chen,[...]. Nat Med 2020
246
16

Reduced sensitivity of SARS-CoV-2 variant Delta to antibody neutralization.
Delphine Planas, David Veyer, Artem Baidaliuk, Isabelle Staropoli, Florence Guivel-Benhassine, Maaran Michael Rajah, Cyril Planchais, Françoise Porrot, Nicolas Robillard, Julien Puech,[...]. Nature 2021
648
16

Broad sarbecovirus neutralization by a human monoclonal antibody.
M Alejandra Tortorici, Nadine Czudnochowski, Tyler N Starr, Roberta Marzi, Alexandra C Walls, Fabrizia Zatta, John E Bowen, Stefano Jaconi, Julia Di Iulio, Zhaoqian Wang,[...]. Nature 2021
66
24

Omicron escapes the majority of existing SARS-CoV-2 neutralizing antibodies.
Yunlong Cao, Jing Wang, Fanchong Jian, Tianhe Xiao, Weiliang Song, Ayijiang Yisimayi, Weijin Huang, Qianqian Li, Peng Wang, Ran An,[...]. Nature 2022
126
16

mRNA vaccine-elicited antibodies to SARS-CoV-2 and circulating variants.
Zijun Wang, Fabian Schmidt, Yiska Weisblum, Frauke Muecksch, Christopher O Barnes, Shlomo Finkin, Dennis Schaefer-Babajew, Melissa Cipolla, Christian Gaebler, Jenna A Lieberman,[...]. Nature 2021
667
15

Structural and functional ramifications of antigenic drift in recent SARS-CoV-2 variants.
Meng Yuan, Deli Huang, Chang-Chun D Lee, Nicholas C Wu, Abigail M Jackson, Xueyong Zhu, Hejun Liu, Linghang Peng, Marit J van Gils, Rogier W Sanders,[...]. Science 2021
120
15

SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody LY-CoV555 in Outpatients with Covid-19.
Peter Chen, Ajay Nirula, Barry Heller, Robert L Gottlieb, Joseph Boscia, Jason Morris, Gregory Huhn, Jose Cardona, Bharat Mocherla, Valentina Stosor,[...]. N Engl J Med 2021
648
15


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.