A citation-based method for searching scientific literature

Rong-Ran Liang, Shu-Yan Jiang, Ru-Han A, Xin Zhao. Chem Soc Rev 2020
Times Cited: 86List of co-cited articles
861 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Covalent Organic Frameworks: Design, Synthesis, and Functions.
Keyu Geng, Ting He, Ruoyang Liu, Sasanka Dalapati, Ke Tian Tan, Zhongping Li, Shanshan Tao, Yifan Gong, Qiuhong Jiang, Donglin Jiang. Chem Rev 2020
490
48

Porous, crystalline, covalent organic frameworks.
Adrien P Côté, Annabelle I Benin, Nathan W Ockwig, Michael O'Keeffe, Adam J Matzger, Omar M Yaghi. Science 2005
48

Covalent organic frameworks for separation applications.
Zhifang Wang, Sainan Zhang, Yao Chen, Zhenjie Zhang, Shengqian Ma. Chem Soc Rev 2020
244
37

The atom, the molecule, and the covalent organic framework.
Christian S Diercks, Omar M Yaghi. Science 2017
754
32


Single-crystal x-ray diffraction structures of covalent organic frameworks.
Tianqiong Ma, Eugene A Kapustin, Shawn X Yin, Lin Liang, Zhengyang Zhou, Jing Niu, Li-Hua Li, Yingying Wang, Jie Su, Jian Li,[...]. Science 2018
316
19

Bulk COFs and COF nanosheets for electrochemical energy storage and conversion.
Jie Li, Xuechun Jing, Qingqing Li, Siwu Li, Xing Gao, Xiao Feng, Bo Wang. Chem Soc Rev 2020
141
19

Design and applications of three dimensional covalent organic frameworks.
Xinyu Guan, Fengqian Chen, Qianrong Fang, Shilun Qiu. Chem Soc Rev 2020
142
18

Covalent organic frameworks: an ideal platform for designing ordered materials and advanced applications.
Ruoyang Liu, Ke Tian Tan, Yifan Gong, Yongzhi Chen, Zhuoer Li, Shuailei Xie, Ting He, Zhen Lu, Hao Yang, Donglin Jiang. Chem Soc Rev 2021
104
17

Construction of covalent organic framework for catalysis: Pd/COF-LZU1 in Suzuki-Miyaura coupling reaction.
San-Yuan Ding, Jia Gao, Qiong Wang, Yuan Zhang, Wei-Guo Song, Cheng-Yong Su, Wei Wang. J Am Chem Soc 2011
766
16

New synthetic strategies toward covalent organic frameworks.
Yusen Li, Weiben Chen, Guolong Xing, Donglin Jiang, Long Chen. Chem Soc Rev 2020
93
16

Chemistry of Covalent Organic Frameworks.
Peter J Waller, Felipe Gándara, Omar M Yaghi. Acc Chem Res 2015
513
15

Covalent organic frameworks comprising cobalt porphyrins for catalytic CO₂ reduction in water.
Song Lin, Christian S Diercks, Yue-Biao Zhang, Nikolay Kornienko, Eva M Nichols, Yingbo Zhao, Aubrey R Paris, Dohyung Kim, Peidong Yang, Omar M Yaghi,[...]. Science 2015
761
15

Chemically stable polyarylether-based covalent organic frameworks.
Xinyu Guan, Hui Li, Yunchao Ma, Ming Xue, Qianrong Fang, Yushan Yan, Valentin Valtchev, Shilun Qiu. Nat Chem 2019
184
15

Seeded growth of single-crystal two-dimensional covalent organic frameworks.
Austin M Evans, Lucas R Parent, Nathan C Flanders, Ryan P Bisbey, Edon Vitaku, Matthew S Kirschner, Richard D Schaller, Lin X Chen, Nathan C Gianneschi, William R Dichtel. Science 2018
206
13

Covalent organic framework photocatalysts: structures and applications.
Han Wang, Hui Wang, Ziwei Wang, Lin Tang, Guangming Zeng, Piao Xu, Ming Chen, Ting Xiong, Chengyun Zhou, Xiyi Li,[...]. Chem Soc Rev 2020
118
13


Covalent Organic Frameworks: Chemistry beyond the Structure.
Sharath Kandambeth, Kaushik Dey, Rahul Banerjee. J Am Chem Soc 2019
293
12


Optoelectronic processes in covalent organic frameworks.
Niklas Keller, Thomas Bein. Chem Soc Rev 2021
64
17

Two-dimensional sp2 carbon-conjugated covalent organic frameworks.
Enquan Jin, Mizue Asada, Qing Xu, Sasanka Dalapati, Matthew A Addicoat, Michael A Brady, Hong Xu, Toshikazu Nakamura, Thomas Heine, Qiuhong Chen,[...]. Science 2017
336
12

Designed synthesis of 3D covalent organic frameworks.
Hani M El-Kaderi, Joseph R Hunt, José L Mendoza-Cortés, Adrien P Côté, Robert E Taylor, Michael O'Keeffe, Omar M Yaghi. Science 2007
785
11

Covalent Organic Frameworks: Chemical Approaches to Designer Structures and Built-In Functions.
Xinyi Chen, Keyu Geng, Ruoyang Liu, Ke Tian Tan, Yifan Gong, Zhongping Li, Shanshan Tao, Qiuhong Jiang, Donglin Jiang. Angew Chem Int Ed Engl 2020
126
11

Covalent organic frameworks.
Xiao Feng, Xuesong Ding, Donglin Jiang. Chem Soc Rev 2012
929
11

Rational Design of Crystalline Covalent Organic Frameworks for Efficient CO2 Photoreduction with H2 O.
Meng Lu, Jiang Liu, Qiang Li, Mi Zhang, Ming Liu, Jin-Lan Wang, Da-Qiang Yuan, Ya-Qian Lan. Angew Chem Int Ed Engl 2019
92
11


Covalent organic frameworks for membrane separation.
Shushan Yuan, Xin Li, Junyong Zhu, Gang Zhang, Peter Van Puyvelde, Bart Van der Bruggen. Chem Soc Rev 2019
193
11

Recent advances in covalent organic frameworks (COFs) as a smart sensing material.
Xigui Liu, Danlian Huang, Cui Lai, Guangming Zeng, Lei Qin, Han Wang, Huan Yi, Bisheng Li, Shiyu Liu, Mingming Zhang,[...]. Chem Soc Rev 2019
183
11

Chiral covalent organic frameworks: design, synthesis and property.
Xing Han, Chen Yuan, Bang Hou, Lujia Liu, Haiyang Li, Yan Liu, Yong Cui. Chem Soc Rev 2020
68
14


2D and 3D Porphyrinic Covalent Organic Frameworks: The Influence of Dimensionality on Functionality.
Yi Meng, Yi Luo, Ji-Long Shi, Huimin Ding, Xianjun Lang, Wei Chen, Anmin Zheng, Junliang Sun, Cheng Wang. Angew Chem Int Ed Engl 2020
67
13

Isostructural Three-Dimensional Covalent Organic Frameworks.
Chao Gao, Jian Li, Sheng Yin, Guiqing Lin, Tianqiong Ma, Yi Meng, Junliang Sun, Cheng Wang. Angew Chem Int Ed Engl 2019
52
17

Locking covalent organic frameworks with hydrogen bonds: general and remarkable effects on crystalline structure, physical properties, and photochemical activity.
Xiong Chen, Matthew Addicoat, Enquan Jin, Lipeng Zhai, Hong Xu, Ning Huang, Zhaoqi Guo, Lili Liu, Stephan Irle, Donglin Jiang. J Am Chem Soc 2015
129
10

Macro/Microporous Covalent Organic Frameworks for Efficient Electrocatalysis.
Xiaojia Zhao, Pradip Pachfule, Shuang Li, Thomas Langenhahn, Mengyang Ye, Christopher Schlesiger, Sebastian Praetz, Johannes Schmidt, Arne Thomas. J Am Chem Soc 2019
101
10

Covalent organic framework nanosheets: preparation, properties and applications.
D Rodríguez-San-Miguel, C Montoro, F Zamora. Chem Soc Rev 2020
79
11Benzoxazole-Linked Ultrastable Covalent Organic Frameworks for Photocatalysis.
Pi-Feng Wei, Ming-Zhu Qi, Zhi-Peng Wang, San-Yuan Ding, Wei Yu, Qiang Liu, Li-Ke Wang, Huai-Zhen Wang, Wan-Kai An, Wei Wang. J Am Chem Soc 2018
176
9

3D Porous Crystalline Polyimide Covalent Organic Frameworks for Drug Delivery.
Qianrong Fang, Junhua Wang, Shuang Gu, Robert B Kaspar, Zhongbin Zhuang, Jie Zheng, Hongxia Guo, Shilun Qiu, Yushan Yan. J Am Chem Soc 2015
340
9

Multifunctional porous hydrogen-bonded organic framework materials.
Rui-Biao Lin, Yabing He, Peng Li, Hailong Wang, Wei Zhou, Banglin Chen. Chem Soc Rev 2019
225
9

An azine-linked covalent organic framework.
Sasanka Dalapati, Shangbin Jin, Jia Gao, Yanhong Xu, Atsushi Nagai, Donglin Jiang. J Am Chem Soc 2013
283
9

Designed Synthesis of a 2D Porphyrin-Based sp2 Carbon-Conjugated Covalent Organic Framework for Heterogeneous Photocatalysis.
Rufan Chen, Ji-Long Shi, Yuan Ma, Guiqing Lin, Xianjun Lang, Cheng Wang. Angew Chem Int Ed Engl 2019
151
9

The luminescent and photophysical properties of covalent organic frameworks.
W Karl Haug, Erica M Moscarello, Eric R Wolfson, Psaras L McGrier. Chem Soc Rev 2020
59
13

A crystalline imine-linked 3-D porous covalent organic framework.
Fernando J Uribe-Romo, Joseph R Hunt, Hiroyasu Furukawa, Cornelius Klöck, Michael O'Keeffe, Omar M Yaghi. J Am Chem Soc 2009
494
9

Two-Dimensional Chemiresistive Covalent Organic Framework with High Intrinsic Conductivity.
Zheng Meng, Robert M Stolz, Katherine A Mirica. J Am Chem Soc 2019
109
9

Designed synthesis of stable light-emitting two-dimensional sp2 carbon-conjugated covalent organic frameworks.
Enquan Jin, Juan Li, Keyu Geng, Qiuhong Jiang, Hong Xu, Qing Xu, Donglin Jiang. Nat Commun 2018
110
9

Crystalline Dioxin-Linked Covalent Organic Frameworks from Irreversible Reactions.
Bing Zhang, Mufeng Wei, Haiyan Mao, Xiaokun Pei, Sultan A Alshmimri, Jeffrey A Reimer, Omar M Yaghi. J Am Chem Soc 2018
101
9

Exfoliation of Covalent Organic Frameworks into Few-Layer Redox-Active Nanosheets as Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries.
Shan Wang, Qianyou Wang, Pengpeng Shao, Yuzhen Han, Xing Gao, Li Ma, Shuai Yuan, Xiaojie Ma, Junwen Zhou, Xiao Feng,[...]. J Am Chem Soc 2017
282
8

Post-synthetic modification of covalent organic frameworks.
José L Segura, Sergio Royuela, M Mar Ramos. Chem Soc Rev 2019
112
8

Covalent Organic Frameworks for CO2 Capture.
Yongfei Zeng, Ruqiang Zou, Yanli Zhao. Adv Mater 2016
273
8


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.