A citation-based method for searching scientific literature

Yanhao Shao, Yunda Sun, Ding Li, Yiping Chen. Am J Chin Med 2020
Times Cited: 16List of co-cited articles
33 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
SimilarityThe flower head of Chrysanthemum morifolium Ramat. (Juhua): A paradigm of flowers serving as Chinese dietary herbal medicine.
Hanwen Yuan, Sai Jiang, Yingkai Liu, Muhammad Daniyal, Yuqing Jian, Caiyun Peng, Jianliang Shen, Shifeng Liu, Wei Wang. J Ethnopharmacol 2020
30
25

Anti-inflammatory chemical constituents of Flos Chrysanthemi Indici determined by UPLC-MS/MS integrated with network pharmacology.
Dong Tian, Yong Yang, Meng Yu, Zheng-Zhou Han, Min Wei, Hong-Wu Zhang, Hong-Mei Jia, Zhong-Mei Zou. Food Funct 2020
26
18

Characterization of Composition and Antifungal Properties of Leaf Secondary Metabolites from Thirteen Cultivars of Chrysanthemum morifolium Ramat.
Huanhuan Xue, Yifan Jiang, Hongwei Zhao, Tobias G Köllner, Sumei Chen, Fadi Chen, Feng Chen. Molecules 2019
9
33

Flavonoids and caffeoylquinic acids in Chrysanthemum morifolium Ramat flowers: A potentially rich source of bioactive compounds.
Sha Chen, Jing Liu, Gangqiang Dong, Xueting Zhang, Yan Liu, Wei Sun, An Liu. Food Chem 2021
20
18

Highly Oxidized Guaianolide Sesquiterpenoids with Potential Anti-inflammatory Activity from Chrysanthemum indicum.
Gui-Min Xue, Xiao-Qing Li, Chen Chen, Kang Chen, Xiao-Bing Wang, Yu-Cheng Gu, Jian-Guang Luo, Ling-Yi Kong. J Nat Prod 2018
25
12

Sesquiterpenoids with Various Carbocyclic Skeletons from the Flowers of Chrysanthemum indicum.
Lei-Lei Liu, Thi Kim Quy Ha, Wei Ha, Won Keun Oh, Jun-Li Yang, Yan-Ping Shi. J Nat Prod 2017
21
12

1,10-seco guaianolide-type sesquiterpenoids from Chrysanthemum indicum.
Gui-Min Xue, Jin-Feng Xue, Chen-Guang Zhao, Zhen-Zhu Zhao, Yan-Le Zhi, Kun Du, Han-Wei Li, Yan-Jun Sun, Wei-Sheng Feng. J Asian Nat Prod Res 2021
4
50

Chemical composition and antimicrobial activities of volatile oil extracted from Chrysanthemum morifolium Ramat.
Chun-Lin Kuang, Du Lv, Guang-Hui Shen, Shan-Shan Li, Qing-Ying Luo, Zhi-Qing Zhang. J Food Sci Technol 2018
21
12

Effect of Enzymatic Treatment of Chrysanthemum indicum Linné Extracts on Lipid Accumulation and Adipogenesis in High-Fat-Diet-Induced Obese Male Mice.
Ji-Hyun Lee, Joo-Myung Moon, Yoon-Hee Kim, Bori Lee, Sang-Yong Choi, Bong-Joon Song, Dae-Ki Kim, Young-Mi Lee. Nutrients 2019
10
20


Chrysanthemum indicum Inhibits Adipogenesis and Activates the AMPK Pathway in High-Fat-Diet-Induced Obese Mice.
Sarmila Nepali, Ji-Yun Cha, Hyeon-Hui Ki, Hoon-Yeon Lee, Young-Ho Kim, Dae-Ki Kim, Bong-Joon Song, Young-Mi Lee. Am J Chin Med 2018
16
12


Neuroprotective Caffeoylquinic Acid Derivatives from the Flowers of Chrysanthemum morifolium.
Peng-Fei Yang, Zi-Ming Feng, Ya-Nan Yang, Jian-Shuang Jiang, Pei-Cheng Zhang. J Nat Prod 2017
26
12

Hepatoprotective effect of water extract from Chrysanthemum indicum L. flower.
Sang Chul Jeong, Sang Min Kim, Yong Tae Jeong, Chi Hyun Song. Chin Med 2013
28
12

Comparative Analysis of Phytochemical Composition of Gamma-Irradiated Mutant Cultivars of Chrysanthemum morifolium.
Jaihyunk Ryu, Bomi Nam, Bo-Ram Kim, Sang Hoon Kim, Yeong Deuk Jo, Joon-Woo Ahn, Jin-Baek Kim, Chang Hyun Jin, Ah-Reum Han. Molecules 2019
11
18

Current achievements and future prospects in the genetic breeding of chrysanthemum: a review.
Jiangshuo Su, Jiafu Jiang, Fei Zhang, Ye Liu, Lian Ding, Sumei Chen, Fadi Chen. Hortic Res 2019
43
12

Diverse Terpenoids and Their Associated Antifungal Properties from Roots of Different Cultivars of Chrysanthemum Morifolium Ramat.
Kaige Zhang, Yifan Jiang, Hongwei Zhao, Tobias G Köllner, Sumei Chen, Fadi Chen, Feng Chen. Molecules 2020
4
50A systematic review on botany, processing, application, phytochemistry and pharmacological action of Radix Rehmnniae.
Minmin Li, Huajuan Jiang, Yule Hao, Kequn Du, Hongling Du, Chuan Ma, He Tu, Yao He. J Ethnopharmacol 2022
10
20

Phylogeny of the genus Chrysanthemum L.: evidence from single-copy nuclear gene and chloroplast DNA sequences.
Ping-Li Liu, Qian Wan, Yan-Ping Guo, Ji Yang, Guang-Yuan Rao. PLoS One 2012
45
12

Comparative transcriptome analysis reveals whole-genome duplications and gene selection patterns in cultivated and wild Chrysanthemum species.
So Youn Won, Soo-Jin Kwon, Tae-Ho Lee, Jae-A Jung, Jung Sun Kim, Sang-Ho Kang, Seong-Han Sohn. Plant Mol Biol 2017
12
16The Chrysanthemum nankingense Genome Provides Insights into the Evolution and Diversification of Chrysanthemum Flowers and Medicinal Traits.
Chi Song, Yifei Liu, Aiping Song, Gangqiang Dong, Hongbo Zhao, Wei Sun, Shyam Ramakrishnan, Ying Wang, Shuaibin Wang, Tingzhao Li,[...]. Mol Plant 2018
85
12

Ethanol extract of Chrysanthemum zawadskii Herbich induces autophagy and apoptosis in mouse colon cancer cells through the regulation of reactive oxygen species.
Kwang-Youn Kim, Tae-Woo Oh, Hye-Jin Yang, Young-Woo Kim, Jin-Yeul Ma, Kwang-Il Park. BMC Complement Altern Med 2019
9
22
Antidiabetic-Like Effects of Naringenin-7-O-glucoside from Edible Chrysanthemum 'Kotobuki' and Naringenin by Activation of the PI3K/Akt Pathway and PPARγ.
Atsuyoshi Nishina, Daisuke Sato, Junpei Yamamoto, Kazuo Kobayashi-Hattori, Yasuaki Hirai, Hirokazu Kimura. Chem Biodivers 2019
10
20

Chrysanthemulide A induces apoptosis through DR5 upregulation via JNK-mediated autophagosome accumulation in human osteosarcoma cells.
Fang-Fang Zhuo, Chao Zhang, Hao Zhang, Yuanzheng Xia, Gui-Min Xue, Lei Yang, Ling-Yi Kong. J Cell Physiol 2019
9
22

Molecular Docking: Shifting Paradigms in Drug Discovery.
Luca Pinzi, Giulio Rastelli. Int J Mol Sci 2019
324
12

Cytotoxic constituents of Achillea clavennae from Montenegro.
Snezana Trifunović, Vlatka Vajs, Zorica Juranić, Zeljko Zizak, Vele Tesević, Slobodan Macura, Slobodan Milosavljević. Phytochemistry 2006
42
6

Coumarins from the fruits of Cnidium monnieri.
J N Cai, P Basnet, Z T Wang, K Komatsu, L S Xu, T Tani. J Nat Prod 2000
32
6

Norisoprenoids from Ulva lactuca.
Y Sun, Y-C Zhan, Y Sha, Y-H Pei. J Asian Nat Prod Res 2007
12
8


Development of Anticancer Agents from Plant-Derived Sesquiterpene Lactones.
Yulin Ren, Jianhua Yu, A Douglas Kinghorn. Curr Med Chem 2016
93
6

Monoamine oxidase inhibitory components from Cayratia japonica.
Xiang Hua Han, Seong Su Hong, Ji Sang Hwang, Myung Koo Lee, Bang Yeon Hwang, Jai Seup Ro. Arch Pharm Res 2007
84
6

Anti-inflammatory components of Chrysanthemum indicum flowers.
Bui Thi Thuy Luyen, Bui Huu Tai, Nguyen Phuong Thao, Ji Yun Cha, Hoon Yeon Lee, Young Mi Lee, Young Ho Kim. Bioorg Med Chem Lett 2015
41
6

Analysis of antioxidative phenolic compounds in artichoke (Cynara scolymus L.).
Mingfu Wang, James E Simon, Irma Fabiola Aviles, Kan He, Qun-Yi Zheng, Yaakov Tadmor. J Agric Food Chem 2003
167
6

The anti-osteoporosis and antioxidant activities of chemical constituents from Chrysanthemum indicum flowers.
Bui Thi Thuy Luyen, Bui Huu Tai, Nguyen Phuong Thao, Young Mi Lee, Sang Hyun Lee, Hae Dong Jang, Young Ho Kim. Phytother Res 2015
8
12

Anti-inflammatory effects and chemical study of a flavonoid-enriched fraction from adlay bran.
Hong-Jhang Chen, Cheng-Pei Chung, Wenchang Chiang, Yun-Lian Lin. Food Chem 2011
66
6

New sesquiterpenoids from Chrysanthemum indicum var. tuneful.
K Mladenova, E Tsankova, D van Hung. Planta Med 1988
7
14

Tissue factor inhibitory flavonoids from the fruits of Chaenomeles sinensis.
Ming Hong Lee, Yeon Kyoung Son, Yong Nam Han. Arch Pharm Res 2002
46
6

Microbial metabolism of the environmental estrogen bisphenol A.
Soon-Ho Yim, Hyun Jung Kim, Ik-Soo Lee. Arch Pharm Res 2003
15
6

A new hepatoprotective flavone glycoside from the flowers of Onopordum alexandrinum growing in Egypt.
Maha M Salama, Shahira M Ezzat, Amany A Sleem. Z Naturforsch C J Biosci 2011
10
10

Monomeric and Dimeric Cytotoxic Guaianolide-Type Sesquiterpenoids from the Aerial Parts of Chrysanthemum indicum.
Pan Luo, Yanfang Cheng, Zhiyong Yin, Chanjuan Li, Jun Xu, Qiong Gu. J Nat Prod 2019
8
12


α-Methylene-γ-lactones as a novel class of anti-leukemic agents.
Katarzyna Gach, Anna Janecka. Anticancer Agents Med Chem 2014
17
6


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.