A citation-based method for searching scientific literature

Yuanjin Zhan, Shuangting Yang, Fang Luo, Longhua Guo, Yanbo Zeng, Bin Qiu, Zhenyu Lin. ACS Appl Mater Interfaces 2020
Times Cited: 16List of co-cited articles
32 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Tumor marker detection using surface enhanced Raman spectroscopy on 3D Au butterfly wings.
Guofen Song, Han Zhou, Jiajun Gu, Qinglei Liu, Wang Zhang, Huilan Su, Yishi Su, Qinghua Yao, Di Zhang. J Mater Chem B 2017
17
12

Binary "island" shaped arrays with high-density hot spots for surface-enhanced Raman scattering substrates.
Weidong Zhao, Shuyuan Xiao, Yuxian Zhang, Dong Pan, Jiahui Wen, Ximei Qian, Dong Wang, Hui Cao, Wanli He, Maohua Quan,[...]. Nanoscale 2018
22
12


Mulberry-like Au@PtPd porous nanorods composites as signal amplifiers for sensitive detection of CEA.
Yilei Jia, Yueyun Li, Shuan Zhang, Ping Wang, Qing Liu, Yunhui Dong. Biosens Bioelectron 2020
21
12


Near-Infrared Excitation/Emission and Multiphoton-Induced Fluorescence of Carbon Dots.
Di Li, Pengtao Jing, Lihuan Sun, Yang An, Xinyan Shan, Xinghua Lu, Ding Zhou, Dong Han, Dezhen Shen, Yuechen Zhai,[...]. Adv Mater 2018
143
12

Carbon dots with red emission for bioimaging of fungal cells and detecting Hg2+ and ziram in aqueous solution.
Yanqiu Chen, Xiaobo Sun, Xiaoyu Wang, Wei Pan, Guifeng Yu, Jinping Wang. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc 2020
11
18

Near-infrared emissive carbon dots for two-photon fluorescence bioimaging.
Lulu Pan, Shan Sun, Ling Zhang, Kai Jiang, Hengwei Lin. Nanoscale 2016
108
12

Red-Emissive Carbon Dots for Fluorescent, Photoacoustic, and Thermal Theranostics in Living Mice.
Jiechao Ge, Qingyan Jia, Weimin Liu, Liang Guo, Qingyun Liu, Minhuan Lan, Hongyan Zhang, Xiangmin Meng, Pengfei Wang. Adv Mater 2015
364
12

Full-Color Light-Emitting Carbon Dots with a Surface-State-Controlled Luminescence Mechanism.
Hui Ding, Shang-Bo Yu, Ji-Shi Wei, Huan-Ming Xiong. ACS Nano 2016
681
12

Tunable photoluminescence across the entire visible spectrum from carbon dots excited by white light.
Shengliang Hu, Adrian Trinchi, Paul Atkin, Ivan Cole. Angew Chem Int Ed Engl 2015
215
12

Electrochemical tuning of luminescent carbon nanodots: from preparation to luminescence mechanism.
Lei Bao, Zhi-Ling Zhang, Zhi-Quan Tian, Li Zhang, Cui Liu, Yi Lin, Baoping Qi, Dai-Wen Pang. Adv Mater 2011
313
12

Hydrophobic carbon dots with blue dispersed emission and red aggregation-induced emission.
Haiyao Yang, Yingliang Liu, Zhouyi Guo, Bingfu Lei, Jianle Zhuang, Xuejie Zhang, Zhiming Liu, Chaofan Hu. Nat Commun 2019
143
12


Synthesis of dual-emissive carbon dots with a unique solvatochromism phenomenon.
Shuangshuang Wu, Wei Li, Yuqiong Sun, Xuejie Zhang, Jianle Zhuang, Hang Hu, Bingfu Lei, Chaofan Hu, Yingliang Liu. J Colloid Interface Sci 2019
22
12

Carbon Dots for In Vivo Bioimaging and Theranostics.
Jianjun Du, Ning Xu, Jiangli Fan, Wen Sun, Xiaojun Peng. Small 2019
128
12

Carbon quantum dots and their applications.
Shi Ying Lim, Wei Shen, Zhiqiang Gao. Chem Soc Rev 2015
12

Construction of flexible enzymatic electrode based on gradient hollow fiber membrane and multi-wall carbon tubes meshes.
Huating Huang, Tong Li, Min Jiang, Chenjie Wei, Shuyan Ma, Dajing Chen, Weijun Tong, Xiaojun Huang. Biosens Bioelectron 2020
12
16

The chain-like Au/carbon dots nanocomposites with peroxidase-like activity and their application for glucose detection.
Hao Gan, Wenzhao Han, Zhendong Fu, Liping Wang. Colloids Surf B Biointerfaces 2021
5
40

One-pot synthesis of active copper-containing carbon dots with laccase-like activities.
Xiangling Ren, Jing Liu, Jun Ren, Fangqiong Tang, Xianwei Meng. Nanoscale 2015
45
12

N, S, and P-Co-doped Carbon Quantum Dots: Intrinsic Peroxidase Activity in a Wide pH Range and Its Antibacterial Applications.
Kumud Malika Tripathi, Hee Tae Ahn, Minsoo Chung, Xuan Ai Le, Deepika Saini, Anshu Bhati, Sumit Kumar Sonkar, Moon Il Kim, TaeYoung Kim. ACS Biomater Sci Eng 2020
28
12

Phosphorescent Carbon Dots for Highly Efficient Oxygen Photosensitization and as Photo-oxidative Nanozymes.
Jinyi Zhang, Xiaomei Lu, Dandan Tang, Shihong Wu, Xiandeng Hou, Juewen Liu, Peng Wu. ACS Appl Mater Interfaces 2018
67
12

High-activity Mo, S co-doped carbon quantum dot nanozyme-based cascade colorimetric biosensor for sensitive detection of cholesterol.
Lianjing Zhao, Zepei Wu, Guannan Liu, Huiying Lu, Yuan Gao, Fangmeng Liu, Chenguang Wang, Jiuwei Cui, Geyu Lu. J Mater Chem B 2019
26
12

Carbon Dots and Graphene Quantum Dots in Electrochemical Biosensing.
Susana Campuzano, Paloma Yáñez-Sedeño, José M Pingarrón. Nanomaterials (Basel) 2019
66
12Ultrastructural Characterization of the Lower Motor System in a Mouse Model of Krabbe Disease.
Valentina Cappello, Laura Marchetti, Paola Parlanti, Silvia Landi, Ilaria Tonazzini, Marco Cecchini, Vincenzo Piazza, Mauro Gemmi. Sci Rep 2016
12

Nanomaterials with enzyme-like characteristics (nanozymes): next-generation artificial enzymes (II).
Jiangjiexing Wu, Xiaoyu Wang, Quan Wang, Zhangping Lou, Sirong Li, Yunyao Zhu, Li Qin, Hui Wei. Chem Soc Rev 2019
991
12

Heteroatom doped carbon dots with nanoenzyme like properties as theranostic platforms for free radical scavenging, imaging, and chemotherapy.
Khalilalrahman Dehvari, Sheng-Hui Chiu, Jin-Sheng Lin, Wubshet Mekonnen Girma, Yong-Chien Ling, Jia-Yaw Chang. Acta Biomater 2020
17
12

Recent Advances in Electrochemical Monitoring of Chromium.
Nazha Hilali, Hasna Mohammadi, Aziz Amine, Nadia Zine, Abdelhamid Errachid. Sensors (Basel) 2020
6
33

Manganese as a Catalytic Mediator for Photo-oxidation and Breaking the pH Limitation of Nanozymes.
Jinyi Zhang, Shihong Wu, Xiaomei Lu, Peng Wu, Juewen Liu. Nano Lett 2019
64
12


Recent advances in biosensor development for the detection of cancer biomarkers.
V S P K Sankara Aditya Jayanthi, Asim Bikas Das, Urmila Saxena. Biosens Bioelectron 2017
158
6

Magnetic immunoassay for cancer biomarker detection based on surface-enhanced resonance Raman scattering from coupled plasmonic nanostructures.
Zhen Rong, Chongwen Wang, Junfeng Wang, Donggen Wang, Rui Xiao, Shengqi Wang. Biosens Bioelectron 2016
37
6

Three-dimensional and time-ordered surface-enhanced Raman scattering hotspot matrix.
Honglin Liu, Zhilin Yang, Lingyan Meng, Yudie Sun, Jie Wang, Liangbao Yang, Jinhuai Liu, Zhongqun Tian. J Am Chem Soc 2014
155
6

10×-Enhanced Heterogeneous Nanocatalysis on a Nanoporous Gold Disk Array with High-Density Hot Spots.
Md Masud Parvez Arnob, Camille Artur, Ibrahim Misbah, Syed Mubeen, Wei-Chuan Shih. ACS Appl Mater Interfaces 2019
11
9

Attomole sensitivity of staphylococcal enterotoxin B detection using an aptamer-modified surface-enhanced Raman scattering probe.
Erhan Temur, Adem Zengin, İsmail Hakkı Boyacı, Fahriye Ceyda Dudak, Hilal Torul, Uğur Tamer. Anal Chem 2012
46
6

Dual biorecognition by combining molecularly-imprinted polymer and antibody in SERS detection. Application to carcinoembryonic antigen.
Mariana C C G Carneiro, Ana Sousa-Castillo, Miguel A Correa-Duarte, M Goreti F Sales. Biosens Bioelectron 2019
20
6

Automated support-resolution strategy for a one-way chemiluminescent multiplex immunoassay.
Zhanjun Yang, Hong Liu, Chen Zong, Feng Yan, Huangxian Ju. Anal Chem 2009
62
6

Magnetically Assisted Surface-Enhanced Raman Spectroscopy for the Detection of Staphylococcus aureus Based on Aptamer Recognition.
Junfeng Wang, Xuezhong Wu, Chongwen Wang, Ningsheng Shao, Peitao Dong, Rui Xiao, Shengqi Wang. ACS Appl Mater Interfaces 2015
92
6

Portable and multiplexed lateral flow immunoassay reader based on SERS for highly sensitive point-of-care testing.
Rui Xiao, Luchun Lu, Zhen Rong, Chongwen Wang, Yongjin Peng, Feng Wang, Jinhai Wang, Meijie Sun, Jian Dong, Dongfeng Wang,[...]. Biosens Bioelectron 2020
25
6


Polypeptide Functional Surface for the Aptamer Immobilization: Electrochemical Cocaine Biosensing.
Guliz Bozokalfa, Huseyin Akbulut, Bilal Demir, Emine Guler, Z Pınar Gumus, Dilek Odaci Demirkol, Ebru Aldemir, Shuhei Yamada, Takeshi Endo, Hakan Coskunol,[...]. Anal Chem 2016
46
6Nanopipette-Based SERS Aptasensor for Subcellular Localization of Cancer Biomarker in Single Cells.
Sumaira Hanif, Hai-Ling Liu, Saud Asif Ahmed, Jin-Mei Yang, Yue Zhou, Jie Pang, Li-Na Ji, Xing-Hua Xia, Kang Wang. Anal Chem 2017
29
6


Frequency-Domain Proof of the Existence of Atomic-Scale SERS Hot-Spots.
Hyun-Hang Shin, Gyu Jin Yeon, Han-Kyu Choi, Sang-Min Park, Kang Sup Lee, Zee Hwan Kim. Nano Lett 2018
39
6

Surface Enhanced Raman Scattering Detection of Cancer Biomarkers with Bifunctional Nanocomposite Probes.
Jing Li, Zakiya Skeete, Shiyao Shan, Shan Yan, Katarzyna Kurzatkowska, Wei Zhao, Quang Minh Ngo, Polina Holubovska, Jin Luo, Maria Hepel,[...]. Anal Chem 2015
43
6

Excitation wavelength dependent surface enhanced Raman scattering of 4-aminothiophenol on gold nanorings.
Jian Ye, James Andell Hutchison, Hiroshi Uji-i, Johan Hofkens, Liesbet Lagae, Guido Maes, Gustaaf Borghs, Pol Van Dorpe. Nanoscale 2012
52
6


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.