A citation-based method for searching scientific literature


List of co-cited articles
582 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Factors Associated With Mental Health Outcomes Among Health Care Workers Exposed to Coronavirus Disease 2019.
Jianbo Lai, Simeng Ma, Ying Wang, Zhongxiang Cai, Jianbo Hu, Ning Wei, Jiang Wu, Hui Du, Tingting Chen, Ruiting Li,[...]. JAMA Netw Open 2020
71

Mental Health and Psychosocial Problems of Medical Health Workers during the COVID-19 Epidemic in China.
Wen-Rui Zhang, Kun Wang, Lu Yin, Wen-Feng Zhao, Qing Xue, Mao Peng, Bao-Quan Min, Qing Tian, Hai-Xia Leng, Jia-Lin Du,[...]. Psychother Psychosom 2020
538
43

Survey of Insomnia and Related Social Psychological Factors Among Medical Staff Involved in the 2019 Novel Coronavirus Disease Outbreak.
Chenxi Zhang, Lulu Yang, Shuai Liu, Simeng Ma, Ying Wang, Zhongxiang Cai, Hui Du, Ruiting Li, Lijun Kang, Meilei Su,[...]. Front Psychiatry 2020
272
42


Psychological impact of the COVID-19 pandemic on healthcare workers: a cross-sectional study in China.
Jianyu Que, Le Shi, Jiahui Deng, Jiajia Liu, Li Zhang, Suying Wu, Yimiao Gong, Weizhen Huang, Kai Yuan, Wei Yan,[...]. Gen Psychiatr 2020
173
35

Prevalence of depression, anxiety, and insomnia among healthcare workers during the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis.
Sofia Pappa, Vasiliki Ntella, Timoleon Giannakas, Vassilis G Giannakoulis, Eleni Papoutsi, Paraskevi Katsaounou. Brain Behav Immun 2020
33

Sleep disturbances among medical workers during the outbreak of COVID-2019.
S Wang, L Xie, Y Xu, S Yu, B Yao, D Xiang. Occup Med (Lond) 2020
74
31

The evaluation of sleep disturbances for Chinese frontline medical workers under the outbreak of COVID-19.
Jing Qi, Jing Xu, Bo-Zhi Li, Jin-Sha Huang, Yuan Yang, Zhen-Tao Zhang, Dong-Ai Yao, Qun-Hui Liu, Min Jia, Dao-Kai Gong,[...]. Sleep Med 2020
71
29

Prevalence of depression and its impact on quality of life among frontline nurses in emergency departments during the COVID-19 outbreak.
Ying An, Yuan Yang, Aiping Wang, Yue Li, Qinge Zhang, Teris Cheung, Gabor S Ungvari, Ming-Zhao Qin, Feng-Rong An, Yu-Tao Xiang. J Affect Disord 2020
84
29


Frontline nurses' burnout, anxiety, depression, and fear statuses and their associated factors during the COVID-19 outbreak in Wuhan, China: A large-scale cross-sectional study.
Deying Hu, Yue Kong, Wengang Li, Qiuying Han, Xin Zhang, Li Xia Zhu, Su Wei Wan, Zuofeng Liu, Qu Shen, Jingqiu Yang,[...]. EClinicalMedicine 2020
206
26

Impact on mental health and perceptions of psychological care among medical and nursing staff in Wuhan during the 2019 novel coronavirus disease outbreak: A cross-sectional study.
Lijun Kang, Simeng Ma, Min Chen, Jun Yang, Ying Wang, Ruiting Li, Lihua Yao, Hanping Bai, Zhongxiang Cai, Bing Xiang Yang,[...]. Brain Behav Immun 2020
515
24

Prevalence and Demographic Correlates of Poor Sleep Quality Among Frontline Health Professionals in Liaoning Province, China During the COVID-19 Outbreak.
Yifang Zhou, Yuan Yang, Tieying Shi, Yanzhuo Song, Yuning Zhou, Zhibo Zhang, Yanan Guo, Xixi Li, Yongning Liu, Guojun Xu,[...]. Front Psychiatry 2020
30
46

A multinational, multicentre study on the psychological outcomes and associated physical symptoms amongst healthcare workers during COVID-19 outbreak.
Nicholas W S Chew, Grace K H Lee, Benjamin Y Q Tan, Mingxue Jing, Yihui Goh, Nicholas J H Ngiam, Leonard L L Yeo, Aftab Ahmad, Faheem Ahmed Khan, Ganesh Napolean Shanmugam,[...]. Brain Behav Immun 2020
582
24

Prevalence of Depression, Anxiety, Distress and Insomnia and Related Factors in Healthcare Workers During COVID-19 Pandemic in Turkey.
Mustafa Kürşat Şahin, Servet Aker, Gülay Şahin, Aytül Karabekiroğlu. J Community Health 2020
76
24

The prevalence and influencing factors in anxiety in medical workers fighting COVID-19 in China: a cross-sectional survey.
Chen-Yun Liu, Yun-Zhi Yang, Xiao-Ming Zhang, Xinying Xu, Qing-Li Dou, Wen-Wu Zhang, Andy S K Cheng. Epidemiol Infect 2020
188
22

Prevalence and Influencing Factors of Anxiety and Depression Symptoms in the First-Line Medical Staff Fighting Against COVID-19 in Gansu.
Juhong Zhu, Lin Sun, Lan Zhang, Huan Wang, Ajiao Fan, Bin Yang, Wei Li, Shifu Xiao. Front Psychiatry 2020
111
22


The examination of sleep quality for frontline healthcare workers during the outbreak of COVID-19.
Haitham Jahrami, Ahmed S BaHammam, Haifa AlGahtani, Ahmed Ebrahim, MoezAlIslam Faris, Kawthar AlEid, Zahra Saif, Eman Haji, Ali Dhahi, Hussain Marzooq,[...]. Sleep Breath 2021
62
22

The mental health of frontline and non-frontline medical workers during the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: A case-control study.
Qi Cai, Hongliang Feng, Jing Huang, Meiyao Wang, Qunfeng Wang, Xuanzhen Lu, Yu Xie, Xing Wang, Zhenxing Liu, Botong Hou,[...]. J Affect Disord 2020
89
22

Mental health status of medical staff in emergency departments during the Coronavirus disease 2019 epidemic in China.
Xingyue Song, Wenning Fu, Xiaoran Liu, Zhiqian Luo, Rixing Wang, Ning Zhou, Shijiao Yan, Chuanzhu Lv. Brain Behav Immun 2020
96
22

Psychological distress, coping behaviors, and preferences for support among New York healthcare workers during the COVID-19 pandemic.
Ari Shechter, Franchesca Diaz, Nathalie Moise, D Edmund Anstey, Siqin Ye, Sachin Agarwal, Jeffrey L Birk, Daniel Brodie, Diane E Cannone, Bernard Chang,[...]. Gen Hosp Psychiatry 2020
331
22

Anxiety and depression and the related factors in nurses of Guilan University of Medical Sciences hospitals during COVID-19: A web-based cross-sectional study.
Moluk Pouralizadeh, Zahra Bostani, Saman Maroufizadeh, Atefeh Ghanbari, Maryam Khoshbakht, Seyed Amirhossein Alavi, Sadra Ashrafi. Int J Afr Nurs Sci 2020
48
27

Mental health status of the general population, healthcare professionals, and university students during 2019 coronavirus disease outbreak in Jordan: A cross-sectional study.
Abdallah Y Naser, Eman Zmaily Dahmash, Rabaa Al-Rousan, Hassan Alwafi, Hamzeh Mohammad Alrawashdeh, Imene Ghoul, Anwer Abidine, Mohammed A Bokhary, Hadeel T Al-Hadithi, Dalia Ali,[...]. Brain Behav 2020
126
21

Sleep Disturbance and Psychological Profiles of Medical Staff and Non-Medical Staff During the Early Outbreak of COVID-19 in Hubei Province, China.
Wei Wang, Wenqin Song, Zhongyuan Xia, Yuhong He, Linghua Tang, Jiabao Hou, Shaoqing Lei. Front Psychiatry 2020
42
26

Mental Health Outcomes Among Frontline and Second-Line Health Care Workers During the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic in Italy.
Rodolfo Rossi, Valentina Socci, Francesca Pacitti, Giorgio Di Lorenzo, Antinisca Di Marco, Alberto Siracusano, Alessandro Rossi. JAMA Netw Open 2020
317
19

Factors associated with insomnia among Chinese front-line nurses fighting against COVID-19 in Wuhan: A cross-sectional survey.
Yuxin Zhan, Yunfang Liu, Huan Liu, Mei Li, Yue Shen, Lingli Gui, Jun Zhang, Zhihua Luo, Xiubin Tao, Jiaohua Yu. J Nurs Manag 2020
35
31

[Mental health survey of medical staff in a tertiary infectious disease hospital for COVID-19].
J Z Huang, M F Han, T D Luo, A K Ren, X P Zhou. Zhonghua Lao Dong Wei Sheng Zhi Ye Bing Za Zhi 2020
233
17

The psychological impact of COVID-19 pandemic on medical staff in Guangdong, China: a cross-sectional study.
Huajun Wang, Daozheng Huang, Huigen Huang, Jihui Zhang, Lan Guo, Yuting Liu, Huan Ma, Qingshan Geng. Psychol Med 2022
28
35

Factors associated with mental health outcomes across healthcare settings in Oman during COVID-19: frontline versus non-frontline healthcare workers.
Muna Alshekaili, Walid Hassan, Nazik Al Said, Fatima Al Sulaimani, Sathish Kumar Jayapal, Adhra Al-Mawali, Moon Fai Chan, Sangeetha Mahadevan, Samir Al-Adawi. BMJ Open 2020
50
20


Immediate psychological impact on nurses working at 42 government-designated hospitals during COVID-19 outbreak in China: A cross-sectional study.
Su Hong, Ming Ai, Xiaoming Xu, Wo Wang, Jianmei Chen, Qi Zhang, Lixia Wang, Li Kuang. Nurs Outlook 2021
39
25

Anxiety and related factors in frontline clinical nurses fighting COVID-19 in Wuhan.
Ruilin Li, Youlin Chen, Jianlin Lv, Linlin Liu, Shiqin Zong, Hanxia Li, Hong Li. Medicine (Baltimore) 2020
23
43

Mental health impacts among health workers during COVID-19 in a low resource setting: a cross-sectional survey from Nepal.
Pratik Khanal, Navin Devkota, Minakshi Dahal, Kiran Paudel, Devavrat Joshi. Global Health 2020
74
17

The mental health of neurological doctors and nurses in Hunan Province, China during the initial stages of the COVID-19 outbreak.
Xianjun Ning, Fang Yu, Qin Huang, Xi Li, Yunfang Luo, Qing Huang, Changqing Chen. BMC Psychiatry 2020
26
38

The prevalence and risk factors of psychological disturbances of frontline medical staff in china under the COVID-19 epidemic: Workload should be concerned.
Yongjie Zhou, Wenjuan Wang, Yanping Sun, Wei Qian, Zhengkui Liu, Ruoxi Wang, Ling Qi, Jiezhi Yang, Xiuli Song, Xin Zhou,[...]. J Affect Disord 2020
61
17

Psychological impact of COVID-19 on medical care workers in China.
Ming-Yu Si, Xiao-You Su, Yu Jiang, Wen-Jun Wang, Xiao-Fen Gu, Li Ma, Jing Li, Shao-Kai Zhang, Ze-Fang Ren, Ran Ren,[...]. Infect Dis Poverty 2020
68
17

Mental Health in Frontline Medical Workers during the 2019 Novel Coronavirus Disease Epidemic in China: A Comparison with the General Population.
Yiming Liang, Kankan Wu, Yongjie Zhou, Xin Huang, Yueyue Zhou, Zhengkui Liu. Int J Environ Res Public Health 2020
52
19

At the height of the storm: Healthcare staff's health conditions and job satisfaction and their associated predictors during the epidemic peak of COVID-19.
Stephen X Zhang, Jing Liu, Asghar Afshar Jahanshahi, Khaled Nawaser, Ali Yousefi, Jizhen Li, Shuhua Sun. Brain Behav Immun 2020
102
15Psychological impact on women health workers involved in COVID-19 outbreak in Wuhan: a cross-sectional study.
Guo Li, Jinfeng Miao, Hui Wang, Shabei Xu, Wenzhe Sun, Yebin Fan, Chenyan Zhang, Suiqiang Zhu, Zhou Zhu, Wei Wang. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2020
52
17

Psychological Impact of the COVID-19 Pandemic on Health Care Workers in Singapore.
Benjamin Y Q Tan, Nicholas W S Chew, Grace K H Lee, Mingxue Jing, Yihui Goh, Leonard L L Yeo, Ka Zhang, Howe-Keat Chin, Aftab Ahmad, Faheem Ahmed Khan,[...]. Ann Intern Med 2020
486
15

Differences in Distress and Coping with the COVID-19 Stressor in Nurses and Physicians.
Darija Salopek-Žiha, Marina Hlavati, Zvjezdana Gvozdanović, Mario Gašić, Harolt Placento, Hrvoje Jakić, Denis Klapan, Hrvoje Šimić. Psychiatr Danub 2020
27
33

Psychological impact of coronavirus disease (2019) (COVID-19) epidemic on medical staff in different posts in China: A multicenter study.
Li-Qiong Wang, Meng Zhang, Guang-Mei Liu, Shi-Ying Nan, Tao Li, Li Xu, Yan Xue, Min Zhang, Lei Wang, Yun-Dong Qu,[...]. J Psychiatr Res 2020
43
20

Nurses endured high risks of psychological problems under the epidemic of COVID-19 in a longitudinal study in Wuhan China.
Zhongxiang Cai, Qin Cui, Zhongchun Liu, Juanjuan Li, Xuan Gong, Jingfang Liu, Zhiying Wan, Xiaoping Yuan, Xiaofen Li, Chuang Chen,[...]. J Psychiatr Res 2020
53
16


Mental health care for medical staff in China during the COVID-19 outbreak.
Qiongni Chen, Mining Liang, Yamin Li, Jincai Guo, Dongxue Fei, Ling Wang, Li He, Caihua Sheng, Yiwen Cai, Xiaojuan Li,[...]. Lancet Psychiatry 2020
844
14


Quality of sleep and health-related quality of life among health care professionals treating patients with coronavirus disease-19.
Jelena Stojanov, Marina Malobabic, Goran Stanojevic, Milos Stevic, Vuk Milosevic, Aleksandar Stojanov. Int J Soc Psychiatry 2021
44
18


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.