A citation-based method for searching scientific literature


List of co-cited articles
articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Advancing functional connectivity research from association to causation.
Andrew T Reid, Drew B Headley, Ravi D Mill, Ruben Sanchez-Romero, Lucina Q Uddin, Daniele Marinazzo, Daniel J Lurie, Pedro A Valdés-Sosa, Stephen José Hanson, Bharat B Biswal,[...]. Nat Neurosci 2019
101
100

Capturing Dynamic Connectivity from Resting State fMRI using Time-Varying Graphical Lasso.
Biao Cai, Gemeng Zhang, Aiying Zhang, Julia M Stephen, Tony W Wilson, Vince D Calhoun, Yuping Wang. IEEE Trans Biomed Eng 2018
20
100

Joint Bayesian-Incorporating Estimation of Multiple Gaussian Graphical Models to Study Brain Connectivity Development in Adolescence.
Aiying Zhang, Biao Cai, Wenxing Hu, Bochao Jia, Faming Liang, Tony W Wilson, Julia M Stephen, Vince D Calhoun, Yu-Ping Wang. IEEE Trans Med Imaging 2020
2
100

Altered default mode network connectivity in Alzheimer's disease--a resting functional MRI and Bayesian network study.
Xia Wu, Rui Li, Adam S Fleisher, Eric M Reiman, Xiaoting Guan, Yumei Zhang, Kewei Chen, Li Yao. Hum Brain Mapp 2011
142
100

Connectivity strength-weighted sparse group representation-based brain network construction for MCI classification.
Renping Yu, Han Zhang, Le An, Xiaobo Chen, Zhihui Wei, Dinggang Shen. Hum Brain Mapp 2017
45
100

Self-calibrated brain network estimation and joint non-convex multi-task learning for identification of early Alzheimer's disease.
Baiying Lei, Nina Cheng, Alejandro F Frangi, Ee-Leng Tan, Jiuwen Cao, Peng Yang, Ahmed Elazab, Jie Du, Yanwu Xu, Tianfu Wang. Med Image Anal 2020
12
100

Dynamic functional network connectivity in idiopathic generalized epilepsy with generalized tonic-clonic seizure.
Feng Liu, Yifeng Wang, Meiling Li, Wenqin Wang, Rong Li, Zhiqiang Zhang, Guangming Lu, Huafu Chen. Hum Brain Mapp 2017
193
100

Can sliding-window correlations reveal dynamic functional connectivity in resting-state fMRI?
R Hindriks, M H Adhikari, Y Murayama, M Ganzetti, D Mantini, N K Logothetis, G Deco. Neuroimage 2016
324
100

Graph convolution network with similarity awareness and adaptive calibration for disease-induced deterioration prediction.
Xuegang Song, Feng Zhou, Alejandro F Frangi, Jiuwen Cao, Xiaohua Xiao, Yi Lei, Tianfu Wang, Baiying Lei. Med Image Anal 2021
16
100

Multimodal hyper-connectivity of functional networks using functionally-weighted LASSO for MCI classification.
Yang Li, Jingyu Liu, Xinqiang Gao, Biao Jie, Minjeong Kim, Pew-Thian Yap, Chong-Yaw Wee, Dinggang Shen. Med Image Anal 2019
26
100


Virtual Adversarial Training: A Regularization Method for Supervised and Semi-Supervised Learning.
Takeru Miyato, Shin-Ichi Maeda, Masanori Koyama, Shin Ishii. IEEE Trans Pattern Anal Mach Intell 2019
110
100

Fusion of ULS Group Constrained High- and Low-Order Sparse Functional Connectivity Networks for MCI Classification.
Yang Li, Jingyu Liu, Ziwen Peng, Can Sheng, Minjeong Kim, Pew-Thian Yap, Chong-Yaw Wee, Dinggang Shen. Neuroinformatics 2020
7
100


Cortical graph neural network for AD and MCI diagnosis and transfer learning across populations.
Chong-Yaw Wee, Chaoqiang Liu, Annie Lee, Joann S Poh, Hui Ji, Anqi Qiu. Neuroimage Clin 2019
38
100

Multi-Hypergraph Learning-Based Brain Functional Connectivity Analysis in fMRI Data.
Li Xiao, Junqi Wang, Peyman H Kassani, Yipu Zhang, Yuntong Bai, Julia M Stephen, Tony W Wilson, Vince D Calhoun, Yu-Ping Wang. IEEE Trans Med Imaging 2020
9
100

Disease prediction using graph convolutional networks: Application to Autism Spectrum Disorder and Alzheimer's disease.
Sarah Parisot, Sofia Ira Ktena, Enzo Ferrante, Matthew Lee, Ricardo Guerrero, Ben Glocker, Daniel Rueckert. Med Image Anal 2018
116
100


Dynamic functional connectivity changes associated with dementia in Parkinson's disease.
Eleonora Fiorenzato, Antonio P Strafella, Jinhee Kim, Roberta Schifano, Luca Weis, Angelo Antonini, Roberta Biundo. Brain 2019
102
100


Deep Spatial-Temporal Feature Fusion From Adaptive Dynamic Functional Connectivity for MCI Identification.
Yang Li, Jingyu Liu, Zhenyu Tang, Baiying Lei. IEEE Trans Med Imaging 2020
16
100

Joint Multi-Modal Longitudinal Regression and Classification for Alzheimer's Disease Prediction.
Lodewijk Brand, Kai Nichols, Hua Wang, Li Shen, Heng Huang. IEEE Trans Med Imaging 2020
12
100

Weighted average of shared trajectory: A new estimator for dynamic functional connectivity efficiently estimates both rapid and slow changes over time.
Ashkan Faghiri, Armin Iraji, Eswar Damaraju, Aysenil Belger, Judy Ford, Daniel Mathalon, Sarah Mcewen, Bryon Mueller, Godfrey Pearlson, Adrian Preda,[...]. J Neurosci Methods 2020
13
100

Sparse multivariate autoregressive modeling for mild cognitive impairment classification.
Yang Li, Chong-Yaw Wee, Biao Jie, Ziwen Peng, Dinggang Shen. Neuroinformatics 2014
19
100

Deep Learning of Static and Dynamic Brain Functional Networks for Early MCI Detection.
Tae-Eui Kam, Han Zhang, Zhicheng Jiao, Dinggang Shen. IEEE Trans Med Imaging 2020
36
100


Tau and Cortical Thickness in Alzheimer Disease.
Joseph C Masdeu. JAMA Neurol 2017
5
100

Fused Sparse Network Learning for Longitudinal Analysis of Mild Cognitive Impairment.
Peng Yang, Feng Zhou, Dong Ni, Yanwu Xu, Siping Chen, Tianfu Wang, Baiying Lei. IEEE Trans Cybern 2021
16
100

Modeling sparse connectivity between underlying brain sources for EEG/MEG.
Stefan Haufe, Ryota Tomioka, Guido Nolte, Klaus-Robert Müller, Motoaki Kawanabe. IEEE Trans Biomed Eng 2010
50
100

Attention-Guided Hybrid Network for Dementia Diagnosis With Structural MR Images.
Chunfeng Lian, Mingxia Liu, Yongsheng Pan, Dinggang Shen. IEEE Trans Cybern 2022
12
100

Recurrent and concurrent patterns of regional BOLD dynamics and functional connectivity dynamics in cognitive decline.
Lingyan Liang, Yueming Yuan, Yichen Wei, Bihan Yu, Wei Mai, Gaoxiong Duan, Xiucheng Nong, Chong Li, Jiahui Su, Lihua Zhao,[...]. Alzheimers Res Ther 2021
7
100

Segmentation and volumetric analysis of the caudate nucleus in Alzheimer's disease.
Sudevan Jiji, Karavallil Achuthan Smitha, Arun Kumar Gupta, Vellara Pappukutty Mahadevan Pillai, Ramapurath S Jayasree. Eur J Radiol 2013
42
100

Automated optimized parameters for T-distributed stochastic neighbor embedding improve visualization and analysis of large datasets.
Anna C Belkina, Christopher O Ciccolella, Rina Anno, Richard Halpert, Josef Spidlen, Jennifer E Snyder-Cappione. Nat Commun 2019
118
100

Resting-State Functional Connectivity Predicts Cognitive Impairment Related to Alzheimer's Disease.
Qi Lin, Monica D Rosenberg, Kwangsun Yoo, Tiffany W Hsu, Thomas P O'Connell, Marvin M Chun. Front Aging Neurosci 2018
51
100

Factors underlying cognitive decline in old age and Alzheimer's disease: the role of the hippocampus.
Wafa Jaroudi, Julia Garami, Sandra Garrido, Michael Hornberger, Szabolcs Keri, Ahmed A Moustafa. Rev Neurosci 2017
48
100

Multi-View Separable Pyramid Network for AD Prediction at MCI Stage by 18F-FDG Brain PET Imaging.
Xiaoxi Pan, Trong-Le Phan, Mouloud Adel, Caroline Fossati, Thierry Gaidon, Julien Wojak, Eric Guedj. IEEE Trans Med Imaging 2021
12
100

Knowledge-based Collaborative Deep Learning for Benign-Malignant Lung Nodule Classification on Chest CT.
Yutong Xie, Yong Xia, Jianpeng Zhang, Yang Song, Dagan Feng, Michael Fulham, Weidong Cai. IEEE Trans Med Imaging 2019
105
100Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.