A citation-based method for searching scientific literature


List of co-cited articles
5 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
SimilarityAtrial and brain natriuretic peptides: Hormones secreted from the heart.
Yasuaki Nakagawa, Toshio Nishikimi, Koichiro Kuwahara. Peptides 2019
49
28

Plasma C-Type Natriuretic Peptide: Emerging Applications in Disorders of Skeletal Growth.
Eric Espiner, Tim Prickett, Robert Olney. Horm Res Paediatr 2018
8
28

Genetic decreases in atrial natriuretic peptide and salt-sensitive hypertension.
S W John, J H Krege, P M Oliver, J R Hagaman, J B Hodgin, S C Pang, T G Flynn, O Smithies. Science 1995
493
28

Long-term neprilysin inhibition - implications for ARNIs.
Duncan J Campbell. Nat Rev Cardiol 2017
72
28

A molecular imprinting-based turn-on Ratiometric fluorescence sensor for highly selective and sensitive detection of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D).
Xiaoyan Wang, Jialuo Yu, Xiaqing Wu, Junqing Fu, Qi Kang, Dazhong Shen, Jinhua Li, Lingxin Chen. Biosens Bioelectron 2016
69
14

A reversible dual-response fluorescence switch for the detection of multiple analytes.
Junlong Geng, Ping Liu, Bianhua Liu, Guijian Guan, Zhongping Zhang, Ming-Yong Han. Chemistry 2010
23
14

Molecular imprinting ratiometric fluorescence sensor for highly selective and sensitive detection of phycocyanin.
Xiaoyan Wang, Jialuo Yu, Qi Kang, Dazhong Shen, Jinhua Li, Lingxin Chen. Biosens Bioelectron 2016
38
14

A biomimetic fluorescent nanosensor based on imprinted polymers modified with carbon dots for sensitive detection of alpha-fetoprotein in clinical samples.
Chenghong Sun, Linli Pan, Lei Zhang, Jiaojiao Huang, Dandan Yao, Chong-Zhi Wang, Yu Zhang, Nan Jiang, Lina Chen, Chun-Su Yuan. Analyst 2019
13
14

"French fries"-like luminescent metal organic frameworks for the fluorescence determination of cytochrome c released by apoptotic cells and screening of anticancer drug activity.
Ruirui Xie, Yanyan Liu, Peipei Yang, Lan Huang, Xun Zou, Jiamin Liu, Qingfan Ren, Jia Tao, Peng Zhao. Mikrochim Acta 2020
3
33

The aging heart, myocardial fibrosis, and its relationship to circulating C-type natriuretic Peptide.
S Jeson Sangaralingham, Brenda K Huntley, Fernando L Martin, Paul M McKie, Diego Bellavia, Tomoko Ichiki, Gerald E Harders, Horng H Chen, John C Burnett. Hypertension 2011
72
14


Urinary C-type natriuretic peptide: a new heart failure biomarker.
Rosita Zakeri, S Jeson Sangaralingham, Sharon M Sandberg, Denise M Heublein, Christopher G Scott, John C Burnett. JACC Heart Fail 2013
22
14

A ratiometric fluorescence probe for lysosomal polarity.
Miao Li, Jiangli Fan, Haidong Li, Jianjun Du, Saran Long, Xiaojun Peng. Biomaterials 2018
30
14

Fluorescence detection in automated DNA sequence analysis.
L M Smith, J Z Sanders, R J Kaiser, P Hughes, C Dodd, C R Connell, C Heiner, S B Kent, L E Hood. Nature 1986
972
14


Impact of age, phenotype and cardio-renal function on plasma C-type and B-type natriuretic peptide forms in an adult population.
T C R Prickett, R C Olney, V A Cameron, M J Ellis, A M Richards, E A Espiner. Clin Endocrinol (Oxf) 2013
32
14

Preparation of molecularly imprinted polymers on hemin-graphene surface for recognition of high molecular weight protein.
Xiu Wang, Kai Huang, Hongxing Zhang, Lingshuai Zeng, Yikai Zhou, Tao Jing. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl 2019
3
33Prognostic value of N-terminal pro C-type natriuretic peptide in heart failure patients with preserved and reduced ejection fraction.
Dirk J Lok, Ijsbrand T Klip, Adriaan A Voors, Sjoukje I Lok, Pieta W Bruggink-André de la Porte, Hans L Hillege, Tiny Jaarsma, Dirk J van Veldhuisen, Peter van der Meer. Eur J Heart Fail 2014
30
14

C-type natriuretic peptide plasma levels increase in patients with chronic heart failure as a function of clinical severity.
Silvia Del Ry, Claudio Passino, Maristella Maltinti, Michele Emdin, Daniela Giannessi. Eur J Heart Fail 2005
73
14

Molecularly Imprinted Core-Shell CdSe@SiO2/CDs as a Ratiometric Fluorescent Probe for 4-Nitrophenol Sensing.
Mingyue Liu, Zhao Gao, Yanjun Yu, Rongxin Su, Renliang Huang, Wei Qi, Zhimin He. Nanoscale Res Lett 2018
9
14


Fluorometric determination of fipronil by integrating the advantages of molecularly imprinted silica and carbon quantum dots.
Chunhui Yang, Lihong Wang, Zhen Zhang, Yujie Chen, Qiliang Deng, Shuo Wang. Mikrochim Acta 2019
3
33

Natriuretic peptide system in human heart failure.
C M Wei, D M Heublein, M A Perrella, A Lerman, R J Rodeheffer, C G McGregor, W D Edwards, H V Schaff, J C Burnett. Circulation 1993
363
14

C-type natriuretic peptide.
C S Barr, P Rhodes, A D Struthers. Peptides 1996
102
14


Calcium ion assisted fluorescence determination of microRNA-167 using carbon dots-labeled probe DNA and polydopamine-coated Fe3O4 nanoparticles.
Xiaodong Cao, Kairui Zhang, Wuwen Yan, Zihao Xia, Shudong He, Xuan Xu, Yongkang Ye, Zhaojun Wei, Songqin Liu. Mikrochim Acta 2020
5
20


Molecularly imprinted polymers based on SBA-15 for selective solid-phase extraction of baicalein from plasma samples.
Hongliang He, Xiaoli Gu, Liying Shi, Junli Hong, Hongjuan Zhang, Yankun Gao, Shuhu Du, Lina Chen. Anal Bioanal Chem 2015
21
14

Myocardial production of C-type natriuretic peptide in chronic heart failure.
Paul R Kalra, Jonathon R Clague, Aidan P Bolger, Stefan D Anker, Phillip A Poole-Wilson, Allan D Struthers, Andrew J Coats. Circulation 2003
135
14

Carbon dots coated with molecularly imprinted polymers: A facile bioprobe for fluorescent determination of caffeic acid.
Xiaoman Xu, Guanhong Xu, Fangdi Wei, Yao Cen, Menglan Shi, Xia Cheng, Yuying Chai, Muhammad Sohail, Qin Hu. J Colloid Interface Sci 2018
19
14Application of single-step genomic best linear unbiased prediction with a multiple-lactation random regression test-day model for Japanese Holsteins.
Toshimi Baba, Yusaku Gotoh, Satoshi Yamaguchi, Satoshi Nakagawa, Hayato Abe, Yutaka Masuda, Takayoshi Kawahara. Anim Sci J 2017
11
14

Experience with a test-day model.
L R Schaeffer, J Jamrozik, G J Kistemaker, B J Van Doormaal. J Dairy Sci 2000
99
14

Transcriptome Analysis Reveals Potential Regulatory Genes Related to Heat Tolerance in Holstein Dairy Cattle.
Shenhe Liu, Tingting Yue, Muhammad Jamil Ahmad, Xiangwei Hu, Xinxin Zhang, Tingxian Deng, Yan Hu, Changjiu He, Yang Zhou, Liguo Yang. Genes (Basel) 2020
8
14

Phenotypic Characterization of Milk Yield and Quality Traits in a Large Population of Water Buffaloes.
Angela Costa, Riccardo Negrini, Massimo De Marchi, Giuseppe Campanile, Gianluca Neglia. Animals (Basel) 2020
7
14Genetic parameters for somatic cell count (SCC) and milk production traits of Guzerá cows using data normalized by different procedures.
Roberta Polyana Araújo da Silva, Raimundo Nonato Braga Lôbo, Lenira El Faro, Glaucyana Gouvêa Dos Santos, Frank Ângelo Tomita Bruneli, Maria Gabriela Campolina Diniz Peixoto. Trop Anim Health Prod 2020
1
100

ClueGO: a Cytoscape plug-in to decipher functionally grouped gene ontology and pathway annotation networks.
Gabriela Bindea, Bernhard Mlecnik, Hubert Hackl, Pornpimol Charoentong, Marie Tosolini, Amos Kirilovsky, Wolf-Herman Fridman, Franck Pagès, Zlatko Trajanoski, Jérôme Galon. Bioinformatics 2009
14

Genome wide association study identifies novel potential candidate genes for bovine milk cholesterol content.
Duy N Do, Flavio S Schenkel, Filippo Miglior, Xin Zhao, Eveline M Ibeagha-Awemu. Sci Rep 2018
13
14


Models to Estimate Lactation Curves of Milk Yield and Somatic Cell Count in Dairy Cows at the Herd Level for the Use in Simulations and Predictive Models.
Kaare Græsbøll, Carsten Kirkeby, Søren Saxmose Nielsen, Tariq Halasa, Nils Toft, Lasse Engbo Christiansen. Front Vet Sci 2016
14
14

Single-step genome-wide association for longitudinal traits of Canadian Ayrshire, Holstein, and Jersey dairy cattle.
H R Oliveira, D A L Lourenco, Y Masuda, I Misztal, S Tsuruta, J Jamrozik, L F Brito, F F Silva, J P Cant, F S Schenkel. J Dairy Sci 2019
17
14

Application of single-step genomic evaluation using multiple-trait random regression test-day models in dairy cattle.
H R Oliveira, D A L Lourenco, Y Masuda, I Misztal, S Tsuruta, J Jamrozik, L F Brito, F F Silva, F S Schenkel. J Dairy Sci 2019
19
14

Whole Genome Mapping Reveals Novel Genes and Pathways Involved in Milk Production Under Heat Stress in US Holstein Cows.
Anil Sigdel, Rostam Abdollahi-Arpanahi, Ignacio Aguilar, Francisco Peñagaricano. Front Genet 2019
15
14

Genome-wide association mapping including phenotypes from relatives without genotypes.
H Wang, I Misztal, I Aguilar, A Legarra, W M Muir. Genet Res (Camb) 2012
223
14


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.