A citation-based method for searching scientific literature

Khalilalrahman Dehvari, Sheng-Hui Chiu, Jin-Sheng Lin, Wubshet Mekonnen Girma, Yong-Chien Ling, Jia-Yaw Chang. Acta Biomater 2020
Times Cited: 17List of co-cited articles
58 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Electrophoretic analysis and purification of fluorescent single-walled carbon nanotube fragments.
Xiaoyou Xu, Robert Ray, Yunlong Gu, Harry J Ploehn, Latha Gearheart, Kyle Raker, Walter A Scrivens. J Am Chem Soc 2004
17

Metal-doped and hybrid carbon dots: A comprehensive review on their synthesis and biomedical applications.
Neeraj Tejwan, Adesh K Saini, Anirudh Sharma, Th Abhishek Singh, Nitin Kumar, Joydeep Das. J Control Release 2021
29
17

Engineered gadolinium-doped carbon dots for magnetic resonance imaging-guided radiotherapy of tumors.
Fengyi Du, Lirong Zhang, Li Zhang, Miaomiao Zhang, Aihua Gong, Youwen Tan, Jiawen Miao, Yuhua Gong, Mingzhong Sun, Huixiang Ju,[...]. Biomaterials 2017
68
17

Nanomaterials with enzyme-like characteristics (nanozymes): next-generation artificial enzymes (II).
Jiangjiexing Wu, Xiaoyu Wang, Quan Wang, Zhangping Lou, Sirong Li, Yunyao Zhu, Li Qin, Hui Wei. Chem Soc Rev 2019
991
17

Carbon Nanozymes: Enzymatic Properties, Catalytic Mechanism, and Applications.
Hanjun Sun, Ya Zhou, Jinsong Ren, Xiaogang Qu. Angew Chem Int Ed Engl 2018
177
17


Manganese as a Catalytic Mediator for Photo-oxidation and Breaking the pH Limitation of Nanozymes.
Jinyi Zhang, Shihong Wu, Xiaomei Lu, Peng Wu, Juewen Liu. Nano Lett 2019
64
17

Recent Advances in Synthesis, Optical Properties, and Biomedical Applications of Carbon Dots.
Sadat Anwar, Haizhen Ding, Mingsheng Xu, Xiaolong Hu, Zhenzhen Li, Jingmin Wang, Li Liu, Lei Jiang, Dong Wang, Chen Dong,[...]. ACS Appl Bio Mater 2019
33
17

A carbon dot based theranostic platform for dual-modal imaging and free radical scavenging.
Jin-Sheng Lin, Yi-Wen Tsai, Khalilalrahman Dehvari, Chih-Ching Huang, Jia-Yaw Chang. Nanoscale 2019
14
21

Carbon quantum dots and their applications.
Shi Ying Lim, Wei Shen, Zhiqiang Gao. Chem Soc Rev 2015
11

Nitrogen-Doped Carbon Nanodots-Ionogels: Preparation, Characterization, and Radical Scavenging Activity.
Carla Rizzo, Francesca Arcudi, Luka Đorđević, Nadka Tzankova Dintcheva, Renato Noto, Francesca D'Anna, Maurizio Prato. ACS Nano 2018
37
11


QPRTase modified N-doped carbon quantum dots: A fluorescent bioprobe for selective detection of neurotoxin quinolinic acid in human serum.
Ranjana Singh, Sunayana Kashayap, Vimal Singh, Arvind M Kayastha, Hirdyesh Mishra, Preeti Suman Saxena, Anchal Srivastava, Ranjan K Singh. Biosens Bioelectron 2018
16
12

Nitrogen-doped carbon dots as a fluorescent probe for the highly sensitive detection of Ag+ and cell imaging.
Junjian Li, Gancheng Zuo, Xihao Pan, Wei Wei, Xiaoliang Qi, Ting Su, Wei Dong. Luminescence 2018
27
11

Biodegradable Nitrogen-Doped Carbon Nanodots for Non-Invasive Photoacoustic Imaging and Photothermal Therapy.
Changho Lee, Woosung Kwon, Songeun Beack, Donghyun Lee, Yoonsang Park, Hyemin Kim, Sei Kwang Hahn, Shi-Woo Rhee, Chulhong Kim. Theranostics 2016
58
11

Cetuximab-conjugated iodine doped carbon dots as a dual fluorescent/CT probe for targeted imaging of lung cancer cells.
Huifang Su, Ying Liao, Fengshou Wu, Xinzhi Sun, Hongjian Liu, Kai Wang, Xunjin Zhu. Colloids Surf B Biointerfaces 2018
33
11

Anomalous behaviors of visible luminescence from graphene quantum dots: interplay between size and shape.
Sung Kim, Sung Won Hwang, Min-Kook Kim, Dong Yeol Shin, Dong Hee Shin, Chang Oh Kim, Seung Bum Yang, Jae Hee Park, Euyheon Hwang, Suk-Ho Choi,[...]. ACS Nano 2012
183
11

Carbon-based dots co-doped with nitrogen and sulfur for high quantum yield and excitation-independent emission.
Yongqiang Dong, Hongchang Pang, Hong Bin Yang, Chunxian Guo, Jingwei Shao, Yuwu Chi, Chang Ming Li, Ting Yu. Angew Chem Int Ed Engl 2013
746
11

Dual-functional carbon dot-labeled heavy-chain ferritin for self-targeting bio-imaging and chemo-photodynamic therapy.
Hanchun Yao, Weiwei Zhao, Suge Zhang, Xiaofang Guo, Ying Li, Bin Du. J Mater Chem B 2018
18
11

Microwave assisted green synthesis of fluorescent N-doped carbon dots: Cytotoxicity and bio-imaging applications.
Thomas Nesakumar Jebakumar Immanuel Edison, Raji Atchudan, Mathur Gopalakrishnan Sethuraman, Jae-Jin Shim, Yong Rok Lee. J Photochem Photobiol B 2016
78
11

Highly fluorescent Zn-doped carbon dots as Fenton reaction-based bio-sensors: an integrative experimental-theoretical consideration.
Quan Xu, Yao Liu, Rigu Su, Lulu Cai, Bofan Li, Yingyuan Zhang, Linzhou Zhang, Yajun Wang, Yan Wang, Neng Li,[...]. Nanoscale 2016
53
11

Turn-off fluorescence sensor for the detection of ferric ion in water using green synthesized N-doped carbon dots and its bio-imaging.
Thomas Nesakumar Jebakumar Immanuel Edison, Raji Atchudan, Jae-Jin Shim, Senthilkumar Kalimuthu, Byeong-Cheol Ahn, Yong Rok Lee. J Photochem Photobiol B 2016
81
11

Red Emission B, N, S-co-Doped Carbon Dots for Colorimetric and Fluorescent Dual Mode Detection of Fe3+ Ions in Complex Biological Fluids and Living Cells.
Yinghua Liu, Wenxiu Duan, Wei Song, Juanjuan Liu, Cuiling Ren, Jiang Wu, Dan Liu, Hongli Chen. ACS Appl Mater Interfaces 2017
188
11

Chemical redox modulated fluorescence of nitrogen-doped graphene quantum dots for probing the activity of alkaline phosphatase.
JingJing Liu, Duosi Tang, Zhitao Chen, Xiaomei Yan, Zhou Zhong, Longtian Kang, Jiannian Yao. Biosens Bioelectron 2017
59
11


Design and fabrication of carbon dots for energy conversion and storage.
Chao Hu, Mingyu Li, Jieshan Qiu, Ya-Ping Sun. Chem Soc Rev 2019
133
11

Nitrogen-doped graphene quantum dots with oxygen-rich functional groups.
Yan Li, Yang Zhao, Huhu Cheng, Yue Hu, Gaoquan Shi, Liming Dai, Liangti Qu. J Am Chem Soc 2012
630
11

GSH-Depleted Nanozymes with Hyperthermia-Enhanced Dual Enzyme-Mimic Activities for Tumor Nanocatalytic Therapy.
Shuming Dong, Yushan Dong, Tao Jia, Shikai Liu, Jing Liu, Dan Yang, Fei He, Shili Gai, Piaoping Yang, Jun Lin. Adv Mater 2020
117
11

Oxygen-producing catalase-based prodrug nanoparticles overcoming resistance in hypoxia-mediated chemo-photodynamic therapy.
Xu Cheng, Le He, Jiaxi Xu, Qin Fang, Lu Yang, Yanbing Xue, Xin Wang, Rupei Tang. Acta Biomater 2020
33
11

Reactive oxygen species generating systems meeting challenges of photodynamic cancer therapy.
Zijian Zhou, Jibin Song, Liming Nie, Xiaoyuan Chen. Chem Soc Rev 2016
796
11


Au2Pt-PEG-Ce6 nanoformulation with dual nanozyme activities for synergistic chemodynamic therapy / phototherapy.
Man Wang, Mengyu Chang, Qing Chen, Dongmei Wang, Chunxia Li, Zhiyao Hou, Jun Lin, Dayong Jin, Bengang Xing. Biomaterials 2020
94
11

Nanozyme: new horizons for responsive biomedical applications.
Dawei Jiang, Dalong Ni, Zachary T Rosenkrans, Peng Huang, Xiyun Yan, Weibo Cai. Chem Soc Rev 2019
403
11

In vivo guiding nitrogen-doped carbon nanozyme for tumor catalytic therapy.
Kelong Fan, Juqun Xi, Lei Fan, Peixia Wang, Chunhua Zhu, Yan Tang, Xiangdong Xu, Minmin Liang, Bing Jiang, Xiyun Yan,[...]. Nat Commun 2018
320
11

A Nanozyme with Photo-Enhanced Dual Enzyme-Like Activities for Deep Pancreatic Cancer Therapy.
Shanshan Li, Lu Shang, Bolong Xu, Shunhao Wang, Kai Gu, Qingyuan Wu, Yun Sun, Qinghua Zhang, Hailong Yang, Fengrong Zhang,[...]. Angew Chem Int Ed Engl 2019
166
11

Intrinsic peroxidase-like activity of ferromagnetic nanoparticles.
Lizeng Gao, Jie Zhuang, Leng Nie, Jinbin Zhang, Yu Zhang, Ning Gu, Taihong Wang, Jing Feng, Dongling Yang, Sarah Perrett,[...]. Nat Nanotechnol 2007
11

Nanozymes: created by learning from nature.
Ruofei Zhang, Kelong Fan, Xiyun Yan. Sci China Life Sci 2020
33
11


Nanozyme-based catalytic theranostics.
Yanan Zhang, Yiliang Jin, Haixia Cui, Xiyun Yan, Kelong Fan. RSC Adv 2019
15
13

N, S, and P-Co-doped Carbon Quantum Dots: Intrinsic Peroxidase Activity in a Wide pH Range and Its Antibacterial Applications.
Kumud Malika Tripathi, Hee Tae Ahn, Minsoo Chung, Xuan Ai Le, Deepika Saini, Anshu Bhati, Sumit Kumar Sonkar, Moon Il Kim, TaeYoung Kim. ACS Biomater Sci Eng 2020
28
11

Carbon Dots as Potent Antimicrobial Agents.
Xiuli Dong, Weixiong Liang, Mohammed J Meziani, Ya-Ping Sun, Liju Yang. Theranostics 2020
69
11

Effect of carbon dots in combination with aqueous chitosan solution on shelf life and stability of soy milk.
Linlin Zhao, Min Zhang, Haixiang Wang, Sakamon Devahastin. Int J Food Microbiol 2020
10
20

Antioxidative, hemocompatible, fluorescent carbon nanodots from an "end-of-pipe" agricultural waste: exploring its new horizon in the food-packaging domain.
Manashi Das Purkayastha, Ajay Kumar Manhar, Vijay Kumar Das, Anjan Borah, Manabendra Mandal, Ashim Jyoti Thakur, Charu Lata Mahanta. J Agric Food Chem 2014
20
11

Carbon quantum dots from roasted Atlantic salmon (Salmo salar L.): Formation, biodistribution and cytotoxicity.
Yukun Song, Yanyang Wu, Haitao Wang, Shan Liu, Liang Song, Shen Li, Mingqian Tan. Food Chem 2019
32
11

Preparation and Performance of Radiata-Pine-Derived Polyvinyl Alcohol/Carbon Quantum Dots Fluorescent Films.
Li Xu, Yushu Zhang, Haiqing Pan, Nan Xu, Changtong Mei, Haiyan Mao, Wenqing Zhang, Jiabin Cai, Changyan Xu. Materials (Basel) 2019
17
11


Preparation of antimicrobial/ultraviolet protective bacterial nanocellulose film with carbon dots synthesized from lactic acid bacteria.
Seyedeh Alaleh Kousheh, Mehran Moradi, Hossein Tajik, Rahim Molaei. Int J Biol Macromol 2020
24
11

Use of carbon dots to enhance UV-blocking of transparent nanocellulose films.
Xin Feng, Yafei Zhao, Yaoquan Jiang, Miao Miao, Shaomei Cao, Jianhui Fang. Carbohydr Polym 2017
26
11


Green chitosan-carbon dots nanocomposite hydrogel film with superior properties.
Achyut Konwar, Neelam Gogoi, Gitanjali Majumdar, Devasish Chowdhury. Carbohydr Polym 2015
56
11


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.