A citation-based method for searching scientific literature

A J Scheen. Diabetes Metab 2020
Times Cited: 52List of co-cited articles
512 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Association of Blood Glucose Control and Outcomes in Patients with COVID-19 and Pre-existing Type 2 Diabetes.
Lihua Zhu, Zhi-Gang She, Xu Cheng, Juan-Juan Qin, Xiao-Jing Zhang, Jingjing Cai, Fang Lei, Haitao Wang, Jing Xie, Wenxin Wang,[...]. Cell Metab 2020
588
32

Metformin Treatment Was Associated with Decreased Mortality in COVID-19 Patients with Diabetes in a Retrospective Analysis.
Pan Luo, Lin Qiu, Yi Liu, Xiu-Lan Liu, Jian-Ling Zheng, Hui-Ying Xue, Wen-Hua Liu, Dong Liu, Juan Li. Am J Trop Med Hyg 2020
103
32

Metformin Is Associated with Higher Incidence of Acidosis, but Not Mortality, in Individuals with COVID-19 and Pre-existing Type 2 Diabetes.
Xu Cheng, Ye-Mao Liu, Haomiao Li, Xin Zhang, Fang Lei, Juan-Juan Qin, Ze Chen, Ke-Qiong Deng, Lijin Lin, Ming-Ming Chen,[...]. Cell Metab 2020
49
32

Metformin in COVID-19: A possible role beyond diabetes.
Swati Sharma, Avik Ray, Balakrishnan Sadasivam. Diabetes Res Clin Pract 2020
80
30

SARS-CoV-2 Cell Entry Depends on ACE2 and TMPRSS2 and Is Blocked by a Clinically Proven Protease Inhibitor.
Markus Hoffmann, Hannah Kleine-Weber, Simon Schroeder, Nadine Krüger, Tanja Herrler, Sandra Erichsen, Tobias S Schiergens, Georg Herrler, Nai-Huei Wu, Andreas Nitsche,[...]. Cell 2020
30

Clinical Characteristics and Outcomes of Patients With Diabetes and COVID-19 in Association With Glucose-Lowering Medication.
Yuchen Chen, Dong Yang, Biao Cheng, Jian Chen, Anlin Peng, Chen Yang, Chong Liu, Mingrui Xiong, Aiping Deng, Yu Zhang,[...]. Diabetes Care 2020
163
26


Metformin Use Is Associated With Reduced Mortality in a Diverse Population With COVID-19 and Diabetes.
Andrew B Crouse, Tiffany Grimes, Peng Li, Matthew Might, Fernando Ovalle, Anath Shalev. Front Endocrinol (Lausanne) 2021
39
33

Phenotypic characteristics and prognosis of inpatients with COVID-19 and diabetes: the CORONADO study.
Bertrand Cariou, Samy Hadjadj, Matthieu Wargny, Matthieu Pichelin, Abdallah Al-Salameh, Ingrid Allix, Coralie Amadou, Gwénaëlle Arnault, Florence Baudoux, Bernard Bauduceau,[...]. Diabetologia 2020
334
23

Risk of Metformin in Patients With Type 2 Diabetes With COVID-19: A Preliminary Retrospective Report.
Yongchao Gao, Tao Liu, Weijun Zhong, Rong Liu, Honghao Zhou, Weihua Huang, Wei Zhang. Clin Transl Sci 2020
20
55

Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China.
Chaolin Huang, Yeming Wang, Xingwang Li, Lili Ren, Jianping Zhao, Yi Hu, Li Zhang, Guohui Fan, Jiuyang Xu, Xiaoying Gu,[...]. Lancet 2020
21

COVID-19 in people with diabetes: understanding the reasons for worse outcomes.
Matteo Apicella, Maria Cristina Campopiano, Michele Mantuano, Laura Mazoni, Alberto Coppelli, Stefano Del Prato. Lancet Diabetes Endocrinol 2020
269
19

Practical recommendations for the management of diabetes in patients with COVID-19.
Stefan R Bornstein, Francesco Rubino, Kamlesh Khunti, Geltrude Mingrone, David Hopkins, Andreas L Birkenfeld, Bernhard Boehm, Stephanie Amiel, Richard Ig Holt, Jay S Skyler,[...]. Lancet Diabetes Endocrinol 2020
330
17

Observational Study of Metformin and Risk of Mortality in Patients Hospitalized with Covid-19.
Carolyn T Bramante, Nicholas E Ingraham, Thomas A Murray, Schelomo Marmor, Shane Hovertsen, Jessica Gronski, Chace McNeil, Ruoying Feng, Gabriel Guzman, Nermine Abdelwahab,[...]. medRxiv 2020
42
21

Metformin and risk of mortality in patients hospitalised with COVID-19: a retrospective cohort analysis.
Carolyn T Bramante, Nicholas E Ingraham, Thomas A Murray, Schelomo Marmor, Shane Hovertsen, Jessica Gronski, Chace McNeil, Ruoying Feng, Gabriel Guzman, Nermine Abdelwahab,[...]. Lancet Healthy Longev 2021
46
19

Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China.
Wei-Jie Guan, Zheng-Yi Ni, Yu Hu, Wen-Hua Liang, Chun-Quan Ou, Jian-Xing He, Lei Liu, Hong Shan, Chun-Liang Lei, David S C Hui,[...]. N Engl J Med 2020
15

Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study.
Fei Zhou, Ting Yu, Ronghui Du, Guohui Fan, Ying Liu, Zhibo Liu, Jie Xiang, Yeming Wang, Bin Song, Xiaoying Gu,[...]. Lancet 2020
15

Clinical characteristics and outcomes of patients with severe covid-19 with diabetes.
Yongli Yan, Yan Yang, Fen Wang, Huihui Ren, Shujun Zhang, Xiaoli Shi, Xuefeng Yu, Kun Dong. BMJ Open Diabetes Res Care 2020
209
13

Sitagliptin Treatment at the Time of Hospitalization Was Associated With Reduced Mortality in Patients With Type 2 Diabetes and COVID-19: A Multicenter, Case-Control, Retrospective, Observational Study.
Sebastiano Bruno Solerte, Francesca D'Addio, Roberto Trevisan, Elisabetta Lovati, Antonio Rossi, Ida Pastore, Marco Dell'Acqua, Elio Ippolito, Cristiana Scaranna, Rosalia Bellante,[...]. Diabetes Care 2020
88
13

Is there an association between metformin use and clinical outcomes in diabetes patients with COVID-19?
Jun Young Do, Sang Won Kim, Jong Won Park, Kyu Hyang Cho, Seok Hui Kang. Diabetes Metab 2021
11
63

Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study.
Nanshan Chen, Min Zhou, Xuan Dong, Jieming Qu, Fengyun Gong, Yang Han, Yang Qiu, Jingli Wang, Ying Liu, Yuan Wei,[...]. Lancet 2020
13


ACE2, Metformin, and COVID-19.
Atul Malhotra, Mark Hepokoski, Karen C McCowen, John Y-J Shyy. iScience 2020
20
35


Exposure to dipeptidyl-peptidase-4 inhibitors and COVID-19 among people with type 2 diabetes: A case-control study.
Gian Paolo Fadini, Mario Luca Morieri, Enrico Longato, Benedetta Maria Bonora, Silvia Pinelli, Elisa Selmin, Giacomo Voltan, Daniele Falaguasta, Silvia Tresso, Giorgia Costantini,[...]. Diabetes Obes Metab 2020
44
13

The mechanisms of action of metformin.
Graham Rena, D Grahame Hardie, Ewan R Pearson. Diabetologia 2017
632
11

Glycemic Characteristics and Clinical Outcomes of COVID-19 Patients Hospitalized in the United States.
Bruce Bode, Valerie Garrett, Jordan Messler, Raymie McFarland, Jennifer Crowe, Robby Booth, David C Klonoff. J Diabetes Sci Technol 2020
244
11

Metformin: historical overview.
Clifford J Bailey. Diabetologia 2017
228
11

Impact of Comorbidities and Glycemia at Admission and Dipeptidyl Peptidase 4 Inhibitors in Patients With Type 2 Diabetes With COVID-19: A Case Series From an Academic Hospital in Lombardy, Italy.
Marco Mirani, Giuseppe Favacchio, Flaminia Carrone, Nazarena Betella, Emilia Biamonte, Emanuela Morenghi, Gherardo Mazziotti, Andrea Gerardo Lania. Diabetes Care 2020
46
13

METFORMIN USE IS ASSOCIATED WITH REDUCED MORTALITY IN A DIVERSE POPULATION WITH COVID-19 AND DIABETES.
Andrew Crouse, Tiffany Grimes, Peng Li, Matthew Might, Fernando Ovalle, Anath Shalev. medRxiv 2020
17
35

Benefits of Metformin in Attenuating the Hallmarks of Aging.
Ameya S Kulkarni, Sriram Gubbi, Nir Barzilai. Cell Metab 2020
79
11


A SARS-CoV-2 protein interaction map reveals targets for drug repurposing.
David E Gordon, Gwendolyn M Jang, Mehdi Bouhaddou, Jiewei Xu, Kirsten Obernier, Kris M White, Matthew J O'Meara, Veronica V Rezelj, Jeffrey Z Guo, Danielle L Swaney,[...]. Nature 2020
11

Anti-Inflammatory Effects of Metformin Irrespective of Diabetes Status.
Amy R Cameron, Vicky L Morrison, Daniel Levin, Mohapradeep Mohan, Calum Forteath, Craig Beall, Alison D McNeilly, David J K Balfour, Terhi Savinko, Aaron K F Wong,[...]. Circ Res 2016
248
11

A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin.
Peng Zhou, Xing-Lou Yang, Xian-Guang Wang, Ben Hu, Lei Zhang, Wei Zhang, Hao-Rui Si, Yan Zhu, Bei Li, Chao-Lin Huang,[...]. Nature 2020
11

Metformin use is associated with a reduced risk of mortality in patients with diabetes hospitalised for COVID-19.
Jean-Daniel Lalau, Abdallah Al-Salameh, Samy Hadjadj, Thomas Goronflot, Nicolas Wiernsperger, Matthieu Pichelin, Ingrid Allix, Coralie Amadou, Olivier Bourron, Thierry Duriez,[...]. Diabetes Metab 2021
23
26

Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus-Infected Pneumonia in Wuhan, China.
Dawei Wang, Bo Hu, Chang Hu, Fangfang Zhu, Xing Liu, Jing Zhang, Binbin Wang, Hui Xiang, Zhenshun Cheng, Yong Xiong,[...]. JAMA 2020
11

Endothelial cell infection and endotheliitis in COVID-19.
Zsuzsanna Varga, Andreas J Flammer, Peter Steiger, Martina Haberecker, Rea Andermatt, Annelies S Zinkernagel, Mandeep R Mehra, Reto A Schuepbach, Frank Ruschitzka, Holger Moch. Lancet 2020
11

Binding of SARS coronavirus to its receptor damages islets and causes acute diabetes.
Jin-Kui Yang, Shan-Shan Lin, Xiu-Juan Ji, Li-Min Guo. Acta Diabetol 2010
433
11

Renin-Angiotensin-Aldosterone System Inhibitors and Risk of Covid-19.
Harmony R Reynolds, Samrachana Adhikari, Claudia Pulgarin, Andrea B Troxel, Eduardo Iturrate, Stephen B Johnson, Anaïs Hausvater, Jonathan D Newman, Jeffrey S Berger, Sripal Bangalore,[...]. N Engl J Med 2020
598
9


Association of Inpatient Use of Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors and Angiotensin II Receptor Blockers With Mortality Among Patients With Hypertension Hospitalized With COVID-19.
Peng Zhang, Lihua Zhu, Jingjing Cai, Fang Lei, Juan-Juan Qin, Jing Xie, Ye-Mao Liu, Yan-Ci Zhao, Xuewei Huang, Lijin Lin,[...]. Circ Res 2020
633
9

Outcomes in Patients With Hyperglycemia Affected by COVID-19: Can We Do More on Glycemic Control?
Celestino Sardu, Nunzia D'Onofrio, Maria Luisa Balestrieri, Michelangela Barbieri, Maria Rosaria Rizzo, Vincenzo Messina, Paolo Maggi, Nicola Coppola, Giuseppe Paolisso, Raffaele Marfella. Diabetes Care 2020
162
9

Clinical characteristics of 140 patients infected with SARS-CoV-2 in Wuhan, China.
Jin-Jin Zhang, Xiang Dong, Yi-Yuan Cao, Ya-Dong Yuan, Yi-Bin Yang, You-Qin Yan, Cezmi A Akdis, Ya-Dong Gao. Allergy 2020
9COVID-19 and diabetes: Is metformin a friend or foe?
Francesco Ursini, Jacopo Ciaffi, Maria Paola Landini, Riccardo Meliconi. Diabetes Res Clin Pract 2020
28
17


Prevalence of comorbidities and its effects in patients infected with SARS-CoV-2: a systematic review and meta-analysis.
Jing Yang, Ya Zheng, Xi Gou, Ke Pu, Zhaofeng Chen, Qinghong Guo, Rui Ji, Haojia Wang, Yuping Wang, Yongning Zhou. Int J Infect Dis 2020
9Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.