A citation-based method for searching scientific literature

Chunmei Fan, Shanshan Zhang, Zhaojian Gong, Xiayu Li, Bo Xiang, Hao Deng, Ming Zhou, Guiyuan Li, Yong Li, Wei Xiong, Zhaoyang Zeng, Xiaoling Li. Sci China Life Sci 2021
Times Cited: 9List of co-cited articles
55 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Epstein-Barr virus-encoded miR-BART6-3p inhibits cancer cell proliferation through the LOC553103-STMN1 axis.
Dan Wang, Zhaoyang Zeng, Shanshan Zhang, Fang Xiong, Baoyu He, Yingfen Wu, Weimin Li, Le Tang, Fang Wei, Bo Xiang,[...]. FASEB J 2020
21
77

Metabolic crosstalk in the tumor microenvironment regulates antitumor immunosuppression and immunotherapy resisitance.
Fang Wei, Dan Wang, Junyuan Wei, Niwen Tang, Le Tang, Fang Xiong, Can Guo, Ming Zhou, Xiaoling Li, Guiyuan Li,[...]. Cell Mol Life Sci 2021
18
77

Role of the tumor microenvironment in PD-L1/PD-1-mediated tumor immune escape.
Xianjie Jiang, Jie Wang, Xiangying Deng, Fang Xiong, Junshang Ge, Bo Xiang, Xu Wu, Jian Ma, Ming Zhou, Xiaoling Li,[...]. Mol Cancer 2019
271
66

CircARHGAP12 promotes nasopharyngeal carcinoma migration and invasion via ezrin-mediated cytoskeletal remodeling.
Chunmei Fan, Hongke Qu, Fang Xiong, Yanyan Tang, Ting Tang, Lishen Zhang, Yongzhen Mo, Xiayu Li, Can Guo, Shanshan Zhang,[...]. Cancer Lett 2021
16
66

Emerging role of tumor-related functional peptides encoded by lncRNA and circRNA.
Pan Wu, Yongzhen Mo, Miao Peng, Ting Tang, Yu Zhong, Xiangying Deng, Fang Xiong, Can Guo, Xu Wu, Yong Li,[...]. Mol Cancer 2020
94
66

EBV-miR-BART12 accelerates migration and invasion in EBV-associated cancer cells by targeting tubulin polymerization-promoting protein 1.
Yingfen Wu, Dan Wang, Fang Wei, Fang Xiong, Shanshan Zhang, Zhaojian Gong, Lei Shi, Xiayu Li, Bo Xiang, Jian Ma,[...]. FASEB J 2020
8
75

Analysis of status and countermeasures of cancer incidence and mortality in China.
Chunchun Wu, Mengna Li, Hanbing Meng, Yukun Liu, Weihong Niu, Yao Zhou, Ran Zhao, Yumei Duan, Zhaoyang Zeng, Xiaoling Li,[...]. Sci China Life Sci 2019
59
66

Single cell RNA-seq reveals the landscape of tumor and infiltrating immune cells in nasopharyngeal carcinoma.
Jin Zhao, Can Guo, Fang Xiong, Jianjun Yu, Junshang Ge, Hui Wang, Qianjin Liao, Yujuan Zhou, Qian Gong, Bo Xiang,[...]. Cancer Lett 2020
30
66

circMAN1A2 could serve as a novel serum biomarker for malignant tumors.
Chun-Mei Fan, Jin-Peng Wang, Yan-Yan Tang, Jin Zhao, Shu-Yi He, Fang Xiong, Can Guo, Bo Xiang, Ming Zhou, Xiao-Ling Li,[...]. Cancer Sci 2019
49
55

Predictive biomarkers and mechanisms underlying resistance to PD1/PD-L1 blockade cancer immunotherapy.
Daixi Ren, Yuze Hua, Boyao Yu, Xin Ye, Ziheng He, Chunwei Li, Jie Wang, Yongzhen Mo, Xiaoxu Wei, Yunhua Chen,[...]. Mol Cancer 2020
64
55

The role of microenvironment in tumor angiogenesis.
Xianjie Jiang, Jie Wang, Xiangying Deng, Fang Xiong, Shanshan Zhang, Zhaojian Gong, Xiayu Li, Ke Cao, Hao Deng, Yi He,[...]. J Exp Clin Cancer Res 2020
35
55

Effects and mechanisms of innate immune molecules on inhibiting nasopharyngeal carcinoma.
Fang Xiong, Su Deng, Hong-Bin Huang, Xia-Yu Li, Wen-Ling Zhang, Qian-Jin Liao, Jian Ma, Xiao-Ling Li, Wei Xiong, Gui-Yuan Li,[...]. Chin Med J (Engl) 2019
29
55

LncRNA AATBC regulates Pinin to promote metastasis in nasopharyngeal carcinoma.
Ting Tang, Liting Yang, Yujian Cao, Maonan Wang, Shanshan Zhang, Zhaojian Gong, Fang Xiong, Yi He, Yujuan Zhou, Qianjin Liao,[...]. Mol Oncol 2020
26
55

Long non-coding RNA PVT1 interacts with MYC and its downstream molecules to synergistically promote tumorigenesis.
Ke Jin, Shufei Wang, Yazhuo Zhang, Mengfang Xia, Yongzhen Mo, Xiaoling Li, Guiyuan Li, Zhaoyang Zeng, Wei Xiong, Yi He. Cell Mol Life Sci 2019
51
44

Natural killer group 2D receptor and its ligands in cancer immune escape.
Shixin Duan, Weihua Guo, Zuxing Xu, Yunbo He, Chuting Liang, Yongzhen Mo, Yian Wang, Fang Xiong, Can Guo, Yong Li,[...]. Mol Cancer 2019
65
44

GPC6 Promotes Cell Proliferation, Migration, and Invasion in Nasopharyngeal Carcinoma.
Chunmei Fan, Chaofeng Tu, Peng Qi, Can Guo, Bo Xiang, Ming Zhou, Xiayu Li, Xu Wu, Xiaoling Li, Guiyuan Li,[...]. J Cancer 2019
22
44

Neutrophils: Accomplices in metastasis.
Kunjie Zhu, Panchun Li, Yongzhen Mo, Jie Wang, Xianjie Jiang, Junshang Ge, Weilun Huang, Yan Liu, Yanyan Tang, Zhaojian Gong,[...]. Cancer Lett 2020
7
57

The role of Wnt signaling pathway in tumor metabolic reprogramming.
Yongzhen Mo, Yumin Wang, Lishen Zhang, Liting Yang, Ming Zhou, Xiaoling Li, Yong Li, Guiyuan Li, Zhaoyang Zeng, Wei Xiong,[...]. J Cancer 2019
44
44

Neoantigen vaccine: an emerging tumor immunotherapy.
Miao Peng, Yongzhen Mo, Yian Wang, Pan Wu, Yijie Zhang, Fang Xiong, Can Guo, Xu Wu, Yong Li, Xiaoling Li,[...]. Mol Cancer 2019
103
44

circSETD3 regulates MAPRE1 through miR-615-5p and miR-1538 sponges to promote migration and invasion in nasopharyngeal carcinoma.
Le Tang, Wei Xiong, Lishen Zhang, Dan Wang, Yian Wang, Yingfen Wu, Fang Wei, Yongzhen Mo, Xiangchan Hou, Lei Shi,[...]. Oncogene 2021
16
44

Circular RNAs function as ceRNAs to regulate and control human cancer progression.
Yaxian Zhong, Yajun Du, Xue Yang, Yongzhen Mo, Chunmei Fan, Fang Xiong, Daixi Ren, Xin Ye, Chunwei Li, Yumin Wang,[...]. Mol Cancer 2018
414
33

Upregulation of long non-coding RNA LOC284454 may serve as a new serum diagnostic biomarker for head and neck cancers.
Chunmei Fan, Jinpeng Wang, Yanyan Tang, Shanshan Zhang, Fang Xiong, Can Guo, Yanhong Zhou, Zheng Li, Xiaoling Li, Yong Li,[...]. BMC Cancer 2020
9
33

Herpesvirus acts with the cytoskeleton and promotes cancer progression.
Yingfen Wu, Fang Wei, Le Tang, Qianjin Liao, Hui Wang, Lei Shi, Zhaojian Gong, Wenling Zhang, Ming Zhou, Bo Xiang,[...]. J Cancer 2019
21
33

Proteomic Analysis of the Molecular Mechanism of Lovastatin Inhibiting the Growth of Nasopharyngeal Carcinoma Cells.
Yongzhen Mo, Yumin Wang, Fang Xiong, Xiaolu Ge, Zheng Li, Xiayu Li, Yong Li, Xiaoling Li, Wei Xiong, Guiyuan Li,[...]. J Cancer 2019
23
33

Identification of genomic alterations in nasopharyngeal carcinoma and nasopharyngeal carcinoma-derived Epstein-Barr virus by whole-genome sequencing.
Chaofeng Tu, Zhaoyang Zeng, Peng Qi, Xiayu Li, Can Guo, Fang Xiong, Bo Xiang, Ming Zhou, Qianjin Liao, Jianjun Yu,[...]. Carcinogenesis 2018
47
33

Effects of tumor metabolic microenvironment on regulatory T cells.
Yi-An Wang, Xiao-Ling Li, Yong-Zhen Mo, Chun-Mei Fan, Le Tang, Fang Xiong, Can Guo, Bo Xiang, Ming Zhou, Jian Ma,[...]. Mol Cancer 2018
64
33

TSC22D2 identified as a candidate susceptibility gene of multi-cancer pedigree using genome-wide linkage analysis and whole-exome sequencing.
Lan Xiao, Fang Wei, Fang Liang, Qiao Li, Hao Deng, Shiming Tan, Shuai Chen, Fang Xiong, Can Guo, Qianjin Liao,[...]. Carcinogenesis 2019
17
33

LncRNA LINC00472 regulates cell stiffness and inhibits the migration and invasion of lung adenocarcinoma by binding to YBX1.
Xiangying Deng, Wei Xiong, Xianjie Jiang, Shanshan Zhang, Zheng Li, Yanhong Zhou, Bo Xiang, Ming Zhou, Xiaoling Li, Guiyuan Li,[...]. Cell Death Dis 2020
9
33

TP63 links chromatin remodeling and enhancer reprogramming to epidermal differentiation and squamous cell carcinoma development.
Mei Yi, Yixin Tan, Li Wang, Jing Cai, Xiaoling Li, Zhaoyang Zeng, Wei Xiong, Guiyuan Li, Xiayu Li, Pingqing Tan,[...]. Cell Mol Life Sci 2020
9
33

Mechanisms of vasculogenic mimicry in hypoxic tumor microenvironments.
Xiaoxu Wei, Yunhua Chen, Xianjie Jiang, Miao Peng, Yiduo Liu, Yongzhen Mo, Daixi Ren, Yuze Hua, Boyao Yu, Yujuan Zhou,[...]. Mol Cancer 2021
12
33

Long non-coding RNA PVT1 predicts poor prognosis and induces radioresistance by regulating DNA repair and cell apoptosis in nasopharyngeal carcinoma.
Yi He, Yizhou Jing, Fang Wei, Yanyan Tang, Liting Yang, Jia Luo, Pei Yang, Qianxi Ni, Jinmeng Pang, Qianjin Liao,[...]. Cell Death Dis 2018
90
22


Vasculogenic mimicry formation in EBV-associated epithelial malignancies.
Tong Xiang, Yu-Xin Lin, Wenlong Ma, Hao-Jiong Zhang, Ke-Ming Chen, Gui-Ping He, Xiao Zhang, Miao Xu, Qi-Sheng Feng, Ming-Yuan Chen,[...]. Nat Commun 2018
47
22

VEGF Induce Vasculogenic Mimicry of Choroidal Melanoma through the PI3k Signal Pathway.
Xiaoyan Xu, Yao Zong, Yunxia Gao, Xiangrong Sun, Han Zhao, Wenjuan Luo, Shaoyou Jia. Biomed Res Int 2019
19
22

Targeting PDGF-mediated recruitment of pericytes blocks vascular mimicry and tumor growth.
Victor Ljl Thijssen, Yvette Wj Paulis, Patrycja Nowak-Sliwinska, Katrin L Deumelandt, Kayoko Hosaka, Patricia Mmb Soetekouw, Anca M Cimpean, Marius Raica, Patrick Pauwels, Joost J van den Oord,[...]. J Pathol 2018
30
22

HIF-2α promotes the formation of vasculogenic mimicry in pancreatic cancer by regulating the binding of Twist1 to the VE-cadherin promoter.
Jian Yang, Dong-Ming Zhu, Xiao-Gang Zhou, Ni Yin, Yi Zhang, Zi-Xiang Zhang, De-Chun Li, Jian Zhou. Oncotarget 2017
27
22

Hypoxia-induced vasculogenic mimicry formation via VE-cadherin regulation by Bcl-2.
Nan Zhao, Bao-cun Sun, Tao Sun, Yue-mei Ma, Xiu-lan Zhao, Zhi-yong Liu, Xue-yi Dong, Na Che, Jing Mo, Qiang Gu. Med Oncol 2012
34
22

Vasculogenic mimicry signaling revisited: focus on non-vascular VE-cadherin.
Daniel Delgado-Bellido, Santiago Serrano-Saenz, Mónica Fernández-Cortés, F Javier Oliver. Mol Cancer 2017
88
22


HIF-1α promoted vasculogenic mimicry formation in hepatocellular carcinoma through LOXL2 up-regulation in hypoxic tumor microenvironment.
Meili Wang, Xiulan Zhao, Dongwang Zhu, Tieju Liu, Xiaohui Liang, Fang Liu, Yanhui Zhang, Xueyi Dong, Baocun Sun. J Exp Clin Cancer Res 2017
67
22

High Expression of lncRNA AFAP1-AS1 Promotes the Progression of Colon Cancer and Predicts Poor Prognosis.
Hao Bo, Liqing Fan, Jingjing Li, Zhizhong Liu, Shanshan Zhang, Lei Shi, Can Guo, Xiayu Li, Qianjin Liao, Wenling Zhang,[...]. J Cancer 2018
46
22

The emerging role of Epstein-Barr virus encoded microRNAs in nasopharyngeal carcinoma.
Chunmei Fan, Yanyan Tang, Jinpeng Wang, Fang Xiong, Can Guo, Yumin Wang, Bo Xiang, Ming Zhou, Xiayu Li, Xu Wu,[...]. J Cancer 2018
54
22

Abnormal X chromosome inactivation and tumor development.
Dan Wang, Le Tang, Yingfen Wu, Chunmei Fan, Shanshan Zhang, Bo Xiang, Ming Zhou, Xiaoling Li, Yong Li, Guiyuan Li,[...]. Cell Mol Life Sci 2020
15
22

Upregulation and hypomethylation of lncRNA AFAP1‑AS1 predicts a poor prognosis and promotes the migration and invasion of cervical cancer.
Hao Bo, Liqing Fan, Zhaojian Gong, Zhizhong Liu, Lei Shi, Can Guo, Xiayu Li, Qianjin Liao, Wenling Zhang, Ming Zhou,[...]. Oncol Rep 2019
31
22

EGFR-PKM2 signaling promotes the metastatic potential of nasopharyngeal carcinoma through induction of FOSL1 and ANTXR2.
Shengnan Chen, Tang Youhong, Yixin Tan, Yuxiang He, Yuanyuan Ban, Jing Cai, Xiaoling Li, Wei Xiong, Zhaoyang Zeng, Guiyuan Li,[...]. Carcinogenesis 2020
16
22

Simultaneous epitope and transcriptome measurement in single cells.
Marlon Stoeckius, Christoph Hafemeister, William Stephenson, Brian Houck-Loomis, Pratip K Chattopadhyay, Harold Swerdlow, Rahul Satija, Peter Smibert. Nat Methods 2017
673
22

Single-cell RNA-seq enables comprehensive tumour and immune cell profiling in primary breast cancer.
Woosung Chung, Hye Hyeon Eum, Hae-Ock Lee, Kyung-Min Lee, Han-Byoel Lee, Kyu-Tae Kim, Han Suk Ryu, Sangmin Kim, Jeong Eon Lee, Yeon Hee Park,[...]. Nat Commun 2017
337
22

Lineage tracking reveals dynamic relationships of T cells in colorectal cancer.
Lei Zhang, Xin Yu, Liangtao Zheng, Yuanyuan Zhang, Yansen Li, Qiao Fang, Ranran Gao, Boxi Kang, Qiming Zhang, Julie Y Huang,[...]. Nature 2018
226
22

The BRAF V600E mutation is a predictor of the effect of radioiodine therapy in papillary thyroid cancer.
Junshang Ge, Jie Wang, Hui Wang, Xianjie Jiang, Qianjin Liao, Qian Gong, Yongzhen Mo, Xiaoling Li, Guiyuan Li, Wei Xiong,[...]. J Cancer 2020
20
22

Single-Cell RNA-Seq Reveals AML Hierarchies Relevant to Disease Progression and Immunity.
Peter van Galen, Volker Hovestadt, Marc H Wadsworth Ii, Travis K Hughes, Gabriel K Griffin, Sofia Battaglia, Julia A Verga, Jason Stephansky, Timothy J Pastika, Jennifer Lombardi Story,[...]. Cell 2019
205
22


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.