A citation-based method for searching scientific literature

Chuyan Zhang, Jing Chen, Rui Sun, Zhijun Huang, Zewei Luo, Chen Zhou, Mengfan Wu, Yixiang Duan, Yongxin Li. ACS Sens 2020
Times Cited: 24List of co-cited articles
121 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Triggered amplification by hybridization chain reaction.
Robert M Dirks, Niles A Pierce. Proc Natl Acad Sci U S A 2004
958
54


Nonlinear hybridization chain reaction-based functional DNA nanostructure assembly for biosensing, bioimaging applications.
Zhuoer Zeng, Rong Zhou, Ruowei Sun, Xun Zhang, Zeneng Cheng, Chuanpin Chen, Qubo Zhu. Biosens Bioelectron 2020
19
31


Controlling the DNA Hybridization Chain Reaction.
C Adrian Figg, Peter H Winegar, Oliver G Hayes, Chad A Mirkin. J Am Chem Soc 2020
37
16

Chemical and Biological Sensing Using Hybridization Chain Reaction.
Erik E Augspurger, Muhit Rana, Mehmet V Yigit. ACS Sens 2018
35
16

Programming biomolecular self-assembly pathways.
Peng Yin, Harry M T Choi, Colby R Calvert, Niles A Pierce. Nature 2008
826
16


Recent advances in rolling circle amplification-based biosensing strategies-A review.
Lulu Xu, Jiaxin Duan, Junman Chen, Shijia Ding, Wei Cheng. Anal Chim Acta 2021
18
16


Dual amplification ratiometric biosensor based on a DNA tetrahedron nanostructure and hybridization chain reaction for the ultrasensitive detection of microRNA-133a.
Liping Zhu, Jing Ye, Shuang Wang, Mengxia Yan, Qiuju Zhu, Jianshe Huang, Xiurong Yang. Chem Commun (Camb) 2019
22
13

Electrochemical Methods for the Analysis of Clinically Relevant Biomolecules.
Mahmoud Labib, Edward H Sargent, Shana O Kelley. Chem Rev 2016
316
12

Amplified Visualization of Protein-Specific Glycosylation in Zebrafish via Proximity-Induced Hybridization Chain Reaction.
Jingying Li, Shuya Liu, Liqin Sun, Wei Li, Su-Yun Zhang, Sheng Yang, Juan Li, Huang-Hao Yang. J Am Chem Soc 2018
56
12

Hybridization chain reaction (HCR) for amplifying nanopore signals.
Hong Sun, Fujun Yao, Zhuoqun Su, Xiao-Feng Kang. Biosens Bioelectron 2020
15
20

Three-dimensional DNA nanostructures to improve the hyperbranched hybridization chain reaction.
Jing Wang, Dong-Xia Wang, Jia-Yi Ma, Ya-Xin Wang, De-Ming Kong. Chem Sci 2019
63
12


Hybridization chain reaction and its applications in biosensing.
Jingting Wu, Jinrui Lv, Xiaoqi Zheng, Zai-Sheng Wu. Talanta 2021
10
30

Rational, modular adaptation of enzyme-free DNA circuits to multiple detection methods.
Bingling Li, Andrew D Ellington, Xi Chen. Nucleic Acids Res 2011
310
12

EGFR detection in extracellular vesicles of breast cancer patients through immunosensor based on silica-chitosan nanoplatform.
Francisco G Ortega, Sofía V Piguillem, Germán A Messina, Gonzalo R Tortella, Olga Rubilar, María I Jiménez Castillo, Jose A Lorente, María J Serrano, Julio Raba, Martín A Fernández Baldo. Talanta 2019
14
14


An enzyme-free electrochemical biosensor combining target recycling with Fe3O4/CeO2@Au nanocatalysts for microRNA-21 detection.
Sihan Liu, Zhehan Yang, Yuanyuan Chang, Yaqin Chai, Ruo Yuan. Biosens Bioelectron 2018
25
8

Electrochemical sensor and biosensor platforms based on advanced nanomaterials for biological and biomedical applications.
Govindhan Maduraiveeran, Manickam Sasidharan, Vellaichamy Ganesan. Biosens Bioelectron 2018
216
8

An electrochemical aptasensor for analysis of MUC1 using gold platinum bimetallic nanoparticles deposited carboxylated graphene oxide.
Anu Bharti, Shilpa Rana, Divya Dahiya, Navneet Agnihotri, Nirmal Prabhakar. Anal Chim Acta 2020
13
15


Electrochemical biosensors.
Niina J Ronkainen, H Brian Halsall, William R Heineman. Chem Soc Rev 2010
548
8

Competitive electrochemical aptasensor based on a cDNA-ferrocene/MXene probe for detection of breast cancer marker Mucin1.
Haiyan Wang, Jingjing Sun, Lin Lu, Xiao Yang, Jianfei Xia, Feifei Zhang, Zonghua Wang. Anal Chim Acta 2020
29
8

Gold and silver bio/nano-hybrids-based electrochemical immunosensor for ultrasensitive detection of carcinoembryonic antigen.
Sattar Akbari Nakhjavani, Hadi Afsharan, Balal Khalilzadeh, Mohammad Hossein Ghahremani, Sandro Carrara, Yadollah Omidi. Biosens Bioelectron 2019
26
8

Electrochemical biosensors for the detection of lung cancer biomarkers: A review.
Akbar Khanmohammadi, Ali Aghaie, Ensieh Vahedi, Ali Qazvini, Mostafa Ghanei, Abbas Afkhami, Ali Hajian, Hasan Bagheri. Talanta 2020
73
8

Enzyme-free amplified and ultrafast detection of aflatoxin B1 using dual-terminal proximity aptamer probes.
Xuhan Xia, Yuxi Wang, Hao Yang, Yi Dong, Kaixiang Zhang, Yunhao Lu, Ruijie Deng, Qiang He. Food Chem 2019
37
8

A Highly Selective Electrochemical DNA-Based Sensor That Employs Steric Hindrance Effects to Detect Proteins Directly in Whole Blood.
Sahar Sadat Mahshid, Sébastien Camiré, Francesco Ricci, Alexis Vallée-Bélisle. J Am Chem Soc 2015
84
8

A simple aptamer-based fluorescent aflatoxin B1 sensor using humic acid as quencher.
Manli Guo, Qin Hou, Geoffrey I N Waterhouse, Juying Hou, Shiyun Ai, Xiangyang Li. Talanta 2019
13
15

Ratiometric Dual Signal-Enhancing-Based Electrochemical Biosensor for Ultrasensitive Kanamycin Detection.
Liang Tian, Yi Zhang, Liubo Wang, Qingjun Geng, Daxi Liu, Lili Duan, Yihong Wang, Jiansheng Cui. ACS Appl Mater Interfaces 2020
23
8

From Electrochemistry to Electroluminescence: Development and Application in a Ratiometric Aptasensor for Aflatoxin B1.
Long Wu, Fan Ding, Wenmin Yin, Jing Ma, Biru Wang, Axiu Nie, Heyou Han. Anal Chem 2017
69
8


A ratiometric electrochemical biosensor for the exosomal microRNAs detection based on bipedal DNA walkers propelled by locked nucleic acid modified toehold mediate strand displacement reaction.
Jing Zhang, Liang-Liang Wang, Mei-Feng Hou, Yao-Kun Xia, Wen-Hui He, An Yan, Yun-Ping Weng, Lu-Peng Zeng, Jing-Hua Chen. Biosens Bioelectron 2018
76
8

An electronic, aptamer-based small-molecule sensor for the rapid, label-free detection of cocaine in adulterated samples and biological fluids.
Brian R Baker, Rebecca Y Lai, McCall S Wood, Elaine H Doctor, Alan J Heeger, Kevin W Plaxco. J Am Chem Soc 2006
480
8

Challenges and opportunities for small molecule aptamer development.
Maureen McKeague, Maria C Derosa. J Nucleic Acids 2012
234
8

Fluorescent Sensors Based on Aptamer Self-Assembly.
Milan N Stojanovic, Paloma de Prada, Donald W Landry. J Am Chem Soc 2000
260
8

Aptamers as a replacement for antibodies in enzyme-linked immunosorbent assay.
Saw Yi Toh, Marimuthu Citartan, Subash C B Gopinath, Thean-Hock Tang. Biosens Bioelectron 2015
260
8

A DNA aptamer that binds adenosine and ATP.
D E Huizenga, J W Szostak. Biochemistry 1995
789
8

Energetic basis of molecular recognition in a DNA aptamer.
G Reid Bishop, Jinsong Ren, Brandon C Polander, Benjamin D Jeanfreau, John O Trent, Jonathan B Chaires. Biophys Chem 2007
48
8

Applications of aptamers as sensors.
Eun Jeong Cho, Joo-Woon Lee, Andrew D Ellington. Annu Rev Anal Chem (Palo Alto Calif) 2009
478
8

Aptasensors for Point-of-Care Detection of Small Molecules.
Marc Prante, Ester Segal, Thomas Scheper, Janina Bahnemann, Johanna Walter. Biosensors (Basel) 2020
13
15Hybridization chain reaction amplification of microRNA detection with a tetrahedral DNA nanostructure-based electrochemical biosensor.
Zhilei Ge, Meihua Lin, Ping Wang, Hao Pei, Juan Yan, Jiye Shi, Qing Huang, Dannong He, Chunhai Fan, Xiaolei Zuo. Anal Chem 2014
289
8


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.