A citation-based method for searching scientific literature

Tian Tian, Martin Renqiang Min, Zhi Wei. Methods 2021
Times Cited: 2List of co-cited articles
12 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


A novel subnetwork representation learning method for uncovering disease-disease relationships.
Jiajie Peng, Jiaojiao Guan, Weiwei Hui, Xuequn Shang. Methods 2021
3
100

Variational graph auto-encoders for miRNA-disease association prediction.
Yulian Ding, Li-Ping Tian, Xiujuan Lei, Bo Liao, Fang-Xiang Wu. Methods 2021
6
100

Brain controllability and morphometry similarity of internet gaming addiction.
Lei Wei, Xu Han, Xuchen Yu, Yawen Sun, Ming Ding, Yasong Du, Wenqing Jiang, Yan Zhou, He Wang. Methods 2021
2
100

PrGeFNE: Predicting disease-related genes by fast network embedding.
Ju Xiang, Ning-Rui Zhang, Jia-Shuai Zhang, Xiao-Yi Lv, Min Li. Methods 2021
3
100Deep learning of brain magnetic resonance images: A brief review.
Xingzhong Zhao, Xing-Ming Zhao. Methods 2021
3
100

Prediction of drug response in multilayer networks based on fusion of multiomics data.
Liang Yu, Dandan Zhou, Lin Gao, Yunhong Zha. Methods 2021
5
100

Prediction and interpretation of cancer survival using graph convolution neural networks.
Ricardo Ramirez, Yu-Chiao Chiu, SongYao Zhang, Joshua Ramirez, Yidong Chen, Yufei Huang, Yu-Fang Jin. Methods 2021
2
100

A heat diffusion multilayer network approach for the identification of functional biomarkers in rumen methane emissions.
Mengyuan Wang, Haiying Wang, Huiru Zheng, Richard J Dewhurst, Rainer Roehe. Methods 2021
2
100TPQCI: A topology potential-based method to quantify functional influence of copy number variations.
Yusong Liu, Xiufen Ye, Xiaohui Zhan, Christina Y Yu, Jie Zhang, Kun Huang. Methods 2021
1
100


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.