A citation-based method for searching scientific literature

Zhongxiang Cai, Qin Cui, Zhongchun Liu, Juanjuan Li, Xuan Gong, Jingfang Liu, Zhiying Wan, Xiaoping Yuan, Xiaofen Li, Chuang Chen, Gaohua Wang. J Psychiatr Res 2020
Times Cited: 54List of co-cited articles
558 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Factors Associated With Mental Health Outcomes Among Health Care Workers Exposed to Coronavirus Disease 2019.
Jianbo Lai, Simeng Ma, Ying Wang, Zhongxiang Cai, Jianbo Hu, Ning Wei, Jiang Wu, Hui Du, Tingting Chen, Ruiting Li,[...]. JAMA Netw Open 2020
66

Prevalence of depression, anxiety, and insomnia among healthcare workers during the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis.
Sofia Pappa, Vasiliki Ntella, Timoleon Giannakas, Vassilis G Giannakoulis, Eleni Papoutsi, Paraskevi Katsaounou. Brain Behav Immun 2020
37

Corrigendum to "Prevalence of depression, anxiety, and insomnia among healthcare workers during the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis" [Brain Behav. Immun. 88 (2020) 901-907].
Sofia Pappa, Vasiliki Ntella, Timoleon Giannakas, Vassilis G Giannakoulis, Eleni Papoutsi, Paraskevi Katsaounou. Brain Behav Immun 2021
525
22

Mental Health and Psychosocial Problems of Medical Health Workers during the COVID-19 Epidemic in China.
Wen-Rui Zhang, Kun Wang, Lu Yin, Wen-Feng Zhao, Qing Xue, Mao Peng, Bao-Quan Min, Qing Tian, Hai-Xia Leng, Jia-Lin Du,[...]. Psychother Psychosom 2020
568
20

The psychological impact of the SARS epidemic on hospital employees in China: exposure, risk perception, and altruistic acceptance of risk.
Ping Wu, Yunyun Fang, Zhiqiang Guan, Bin Fan, Junhui Kong, Zhongling Yao, Xinhua Liu, Cordelia J Fuller, Ezra Susser, Jin Lu,[...]. Can J Psychiatry 2009
733
20

Survey of Insomnia and Related Social Psychological Factors Among Medical Staff Involved in the 2019 Novel Coronavirus Disease Outbreak.
Chenxi Zhang, Lulu Yang, Shuai Liu, Simeng Ma, Ying Wang, Zhongxiang Cai, Hui Du, Ruiting Li, Lijun Kang, Meilei Su,[...]. Front Psychiatry 2020
284
18


Frontline nurses' burnout, anxiety, depression, and fear statuses and their associated factors during the COVID-19 outbreak in Wuhan, China: A large-scale cross-sectional study.
Deying Hu, Yue Kong, Wengang Li, Qiuying Han, Xin Zhang, Li Xia Zhu, Su Wei Wan, Zuofeng Liu, Qu Shen, Jingqiu Yang,[...]. EClinicalMedicine 2020
229
16

Psychological impact of COVID-19 on medical care workers in China.
Ming-Yu Si, Xiao-You Su, Yu Jiang, Wen-Jun Wang, Xiao-Fen Gu, Li Ma, Jing Li, Shao-Kai Zhang, Ze-Fang Ren, Ran Ren,[...]. Infect Dis Poverty 2020
71
16

Psychological distress, coping behaviors, and preferences for support among New York healthcare workers during the COVID-19 pandemic.
Ari Shechter, Franchesca Diaz, Nathalie Moise, D Edmund Anstey, Siqin Ye, Sachin Agarwal, Jeffrey L Birk, Daniel Brodie, Diane E Cannone, Bernard Chang,[...]. Gen Hosp Psychiatry 2020
354
16The mental health of frontline and non-frontline medical workers during the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: A case-control study.
Qi Cai, Hongliang Feng, Jing Huang, Meiyao Wang, Qunfeng Wang, Xuanzhen Lu, Yu Xie, Xing Wang, Zhenxing Liu, Botong Hou,[...]. J Affect Disord 2020
92
14

Psychological impact of the COVID-19 pandemic on healthcare workers: a cross-sectional study in China.
Jianyu Que, Le Shi, Jiahui Deng, Jiajia Liu, Li Zhang, Suying Wu, Yimiao Gong, Weizhen Huang, Kai Yuan, Wei Yan,[...]. Gen Psychiatr 2020
183
14

Prevalence of depression and its impact on quality of life among frontline nurses in emergency departments during the COVID-19 outbreak.
Ying An, Yuan Yang, Aiping Wang, Yue Li, Qinge Zhang, Teris Cheung, Gabor S Ungvari, Ming-Zhao Qin, Feng-Rong An, Yu-Tao Xiang. J Affect Disord 2020
91
14


Prevalence of Depression, Anxiety, Distress and Insomnia and Related Factors in Healthcare Workers During COVID-19 Pandemic in Turkey.
Mustafa Kürşat Şahin, Servet Aker, Gülay Şahin, Aytül Karabekiroğlu. J Community Health 2020
82
14

The PHQ-9: validity of a brief depression severity measure.
K Kroenke, R L Spitzer, J B Williams. J Gen Intern Med 2001
14

Long-term psychological and occupational effects of providing hospital healthcare during SARS outbreak.
Robert G Maunder, William J Lancee, Kenneth E Balderson, Jocelyn P Bennett, Bjug Borgundvaag, Susan Evans, Christopher M B Fernandes, David S Goldbloom, Mona Gupta, Jonathan J Hunter,[...]. Emerg Infect Dis 2006
523
14

Impact of coronavirus syndromes on physical and mental health of health care workers: Systematic review and meta-analysis.
Gonzalo Salazar de Pablo, Julio Vaquerizo-Serrano, Ana Catalan, Celso Arango, Carmen Moreno, Francisco Ferre, Jae Il Shin, Sarah Sullivan, Natascia Brondino, Marco Solmi,[...]. J Affect Disord 2020
228
14

Assessment of Mental Health Factors among Health Professionals Depending on Their Contact with COVID-19 Patients.
Paweł Wańkowicz, Aleksandra Szylińska, Iwona Rotter. Int J Environ Res Public Health 2020
41
17

Mental Health Outcomes Among Frontline and Second-Line Health Care Workers During the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic in Italy.
Rodolfo Rossi, Valentina Socci, Francesca Pacitti, Giorgio Di Lorenzo, Antinisca Di Marco, Alberto Siracusano, Alessandro Rossi. JAMA Netw Open 2020
337
12

Factors associated with insomnia among Chinese front-line nurses fighting against COVID-19 in Wuhan: A cross-sectional survey.
Yuxin Zhan, Yunfang Liu, Huan Liu, Mei Li, Yue Shen, Lingli Gui, Jun Zhang, Zhihua Luo, Xiubin Tao, Jiaohua Yu. J Nurs Manag 2020
36
19


Immediate Psychological Responses and Associated Factors during the Initial Stage of the 2019 Coronavirus Disease (COVID-19) Epidemic among the General Population in China.
Cuiyan Wang, Riyu Pan, Xiaoyang Wan, Yilin Tan, Linkang Xu, Cyrus S Ho, Roger C Ho. Int J Environ Res Public Health 2020
12

The mental health impact of the covid-19 pandemic on healthcare workers, and interventions to help them: A rapid systematic review.
Ashley Elizabeth Muller, Elisabet Vivianne Hafstad, Jan Peter William Himmels, Geir Smedslund, Signe Flottorp, Synne Øien Stensland, Stijn Stroobants, Stijn Van de Velde, Gunn Elisabeth Vist. Psychiatry Res 2020
233
12

Physical and mental health impacts of COVID-19 on healthcare workers: a scoping review.
Natasha Shaukat, Daniyal Mansoor Ali, Junaid Razzak. Int J Emerg Med 2020
224
12

Mental health impacts among health workers during COVID-19 in a low resource setting: a cross-sectional survey from Nepal.
Pratik Khanal, Navin Devkota, Minakshi Dahal, Kiran Paudel, Devavrat Joshi. Global Health 2020
81
12

[Mental health survey of medical staff in a tertiary infectious disease hospital for COVID-19].
J Z Huang, M F Han, T D Luo, A K Ren, X P Zhou. Zhonghua Lao Dong Wei Sheng Zhi Ye Bing Za Zhi 2020
247
12

Prevalence of psychiatric disorders among Toronto hospital workers one to two years after the SARS outbreak.
William J Lancee, Robert G Maunder, David S Goldbloom. Psychiatr Serv 2008
185
12

Sleep Disturbance and Psychological Profiles of Medical Staff and Non-Medical Staff During the Early Outbreak of COVID-19 in Hubei Province, China.
Wei Wang, Wenqin Song, Zhongyuan Xia, Yuhong He, Linghua Tang, Jiabao Hou, Shaoqing Lei. Front Psychiatry 2020
44
15

Mental Health in Frontline Medical Workers during the 2019 Novel Coronavirus Disease Epidemic in China: A Comparison with the General Population.
Yiming Liang, Kankan Wu, Yongjie Zhou, Xin Huang, Yueyue Zhou, Zhengkui Liu. Int J Environ Res Public Health 2020
56
12The prevalence and risk factors of psychological disturbances of frontline medical staff in china under the COVID-19 epidemic: Workload should be concerned.
Yongjie Zhou, Wenjuan Wang, Yanping Sun, Wei Qian, Zhengkui Liu, Ruoxi Wang, Ling Qi, Jiezhi Yang, Xiuli Song, Xin Zhou,[...]. J Affect Disord 2020
65
11

Sleep disturbances among medical workers during the outbreak of COVID-2019.
S Wang, L Xie, Y Xu, S Yu, B Yao, D Xiang. Occup Med (Lond) 2020
78
11

Anxiety and depression and the related factors in nurses of Guilan University of Medical Sciences hospitals during COVID-19: A web-based cross-sectional study.
Moluk Pouralizadeh, Zahra Bostani, Saman Maroufizadeh, Atefeh Ghanbari, Maryam Khoshbakht, Seyed Amirhossein Alavi, Sadra Ashrafi. Int J Afr Nurs Sci 2020
49
12

Managing mental health challenges faced by healthcare workers during covid-19 pandemic.
Neil Greenberg, Mary Docherty, Sam Gnanapragasam, Simon Wessely. BMJ 2020
708
11

A longitudinal study on the mental health of general population during the COVID-19 epidemic in China.
Cuiyan Wang, Riyu Pan, Xiaoyang Wan, Yilin Tan, Linkang Xu, Roger S McIntyre, Faith N Choo, Bach Tran, Roger Ho, Vijay K Sharma,[...]. Brain Behav Immun 2020
11

Mental health problems faced by healthcare workers due to the COVID-19 pandemic-A review.
Mamidipalli Sai Spoorthy, Sree Karthik Pratapa, Supriya Mahant. Asian J Psychiatr 2020
392
11

A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7.
Robert L Spitzer, Kurt Kroenke, Janet B W Williams, Bernd Löwe. Arch Intern Med 2006
11

Insomnia and psychological reactions during the COVID-19 outbreak in China.
Yun Li, Qingsong Qin, Qimeng Sun, Larry D Sanford, Alexandros N Vgontzas, Xiangdong Tang. J Clin Sleep Med 2020
81
11

Coping with COVID-19: Exposure to COVID-19 and Negative Impact on Livelihood Predict Elevated Mental Health Problems in Chinese Adults.
Jing Guo, Xing Lin Feng, Xiao Hua Wang, Marinus H van IJzendoorn. Int J Environ Res Public Health 2020
89
11

Impact on mental health and perceptions of psychological care among medical and nursing staff in Wuhan during the 2019 novel coronavirus disease outbreak: A cross-sectional study.
Lijun Kang, Simeng Ma, Min Chen, Jun Yang, Ying Wang, Ruiting Li, Lihua Yao, Hanping Bai, Zhongxiang Cai, Bing Xiang Yang,[...]. Brain Behav Immun 2020
541
11

Impact of COVID-19 lockdown on sleep quality in university students and administration staff.
Sara Marelli, Alessandra Castelnuovo, Antonella Somma, Vincenza Castronovo, Samantha Mombelli, Daniela Bottoni, Caterina Leitner, Andrea Fossati, Luigi Ferini-Strambi. J Neurol 2021
169
11

Prevalence of poor psychiatric status and sleep quality among frontline healthcare workers during and after the COVID-19 outbreak: a longitudinal study.
Yifang Zhou, Hailong Ding, Yifan Zhang, Baoyan Zhang, Yingrui Guo, Teris Cheung, Brian J Hall, Tieying Shi, Yu-Tao Xiang, Yanqing Tang. Transl Psychiatry 2021
10
60

Perceived Stress, Stigma, Traumatic Stress Levels and Coping Responses amongst Residents in Training across Multiple Specialties during COVID-19 Pandemic-A Longitudinal Study.
Qian Hui Chew, Faith Li-Ann Chia, Wee Khoon Ng, Wan Cheong Ivan Lee, Pei Lin Lynnette Tan, Chen Seong Wong, Ser Hon Puah, Vishalkumar G Shelat, Ee-Jin Darren Seah, Cheong Wei Terence Huey,[...]. Int J Environ Res Public Health 2020
35
17

The evaluation of sleep disturbances for Chinese frontline medical workers under the outbreak of COVID-19.
Jing Qi, Jing Xu, Bo-Zhi Li, Jin-Sha Huang, Yuan Yang, Zhen-Tao Zhang, Dong-Ai Yao, Qun-Hui Liu, Min Jia, Dao-Kai Gong,[...]. Sleep Med 2020
75
9

Risk of COVID-19 among front-line health-care workers and the general community: a prospective cohort study.
Long H Nguyen, David A Drew, Mark S Graham, Amit D Joshi, Chuan-Guo Guo, Wenjie Ma, Raaj S Mehta, Erica T Warner, Daniel R Sikavi, Chun-Han Lo,[...]. Lancet Public Health 2020
849
9

Job-related factors associated with changes in sleep quality among healthcare workers screening for 2019 novel coronavirus infection: a longitudinal study.
Xiaolong Zhao, Tong Zhang, Bin Li, Xiaoxu Yu, Zhiyue Ma, Luhong Cao, Qingjia Gu, Chuan Dong, Yunhua Jin, Jiangang Fan,[...]. Sleep Med 2020
12
41


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.