A citation-based method for searching scientific literature

Shuangjie Liu, Yue Zhao, Wenting Hao, Xiao-Dong Zhang, Dong Ming. Biosens Bioelectron 2020
Times Cited: 2List of co-cited articles
articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Thermoresponsive hydrogels physically crosslinked with magnetically modified LAPONITE® nanoparticles.
Olena Goncharuk, Yurii Samchenko, Liudmyla Kernosenko, Olena Korotych, Tetiana Poltoratska, Natalia Pasmurtseva, Olena Oranska, Dariusz Sternik, Igor Mamyshev. Soft Matter 2020
3
50

Nanoclay-based drug delivery systems and their therapeutic potentials.
Nafeesa Khatoon, Mao Quan Chu, Chun Hui Zhou. J Mater Chem B 2020
7
50

Magnetically actuated intelligent hydrogel-based child-parent microrobots for targeted drug delivery.
Weinan Chen, Yongbing Wen, Xinjian Fan, Mengmeng Sun, Chenyao Tian, Mingxuan Yang, Hui Xie. J Mater Chem B 2021
1
100

A Magnesium-Enriched 3D Culture System that Mimics the Bone Development Microenvironment for Vascularized Bone Regeneration.
Sihan Lin, Guangzheng Yang, Fei Jiang, Mingliang Zhou, Shi Yin, Yanmei Tang, Tingting Tang, Zhiyuan Zhang, Wenjie Zhang, Xinquan Jiang. Adv Sci (Weinh) 2019
28
50

Cytotoxicity of PEGylated graphene oxide on lymphoma cells.
Li Du, Shaoling Wu, Yanhui Li, Xindong Zhao, Xiaoyan Ju, Yuzhen Wang. Biomed Mater Eng 2014
10
50

Cytotoxic effects of residual chemicals from polymeric biomaterials for artificial soft intraocular lenses.
T V Chirila, L N Walker, I J Constable, D E Thompson, G D Barrett. J Cataract Refract Surg 1991
12
50


Effect of crosslinker on drug delivery properties of curcumin loaded starch coated iron oxide nanoparticles.
Chinmayee Saikia, Monoj K Das, Anand Ramteke, Tarun K Maji. Int J Biol Macromol 2016
16
50

Fabrication of homobifunctional crosslinker stabilized collagen for biomedical application.
Rachita Lakra, Manikantan Syamala Kiran, Korrapati Purna Sai. Biomed Mater 2015
6
50


Enhanced antiviral activity of Acyclovir loaded into beta-cyclodextrin-poly(4-acryloylmorpholine) conjugate nanoparticles.
Roberta Cavalli, Manuela Donalisio, Andrea Civra, Paolo Ferruti, Elisabetta Ranucci, Francesco Trotta, David Lembo. J Control Release 2009
41
50


Novel hydroxyethyl chitosan/cellulose scaffolds with bubble-like porous structure for bone tissue engineering.
Yaping Wang, Junmin Qian, Na Zhao, Ting Liu, Weijun Xu, Aili Suo. Carbohydr Polym 2017
23
50

Integrating silicon/zinc dual elements with PLGA microspheres in calcium phosphate cement scaffolds synergistically enhances bone regeneration.
Weiwei Liang, Min Gao, Jingsheng Lou, Yunyang Bai, Jing Zhang, Teliang Lu, Xiaowen Sun, Jiandong Ye, Baowei Li, Li Sun,[...]. J Mater Chem B 2020
5
50

Coating of titanium with hydroxyapatite leads to decreased bone formation: A study in rabbits.
B G Bøe, R Ø Støen, L B Solberg, F P Reinholt, J E Ellingsen, L Nordsletten. Bone Joint Res 2012
8
50

25th anniversary article: Rational design and applications of hydrogels in regenerative medicine.
Nasim Annabi, Ali Tamayol, Jorge Alfredo Uquillas, Mohsen Akbari, Luiz E Bertassoni, Chaenyung Cha, Gulden Camci-Unal, Mehmet R Dokmeci, Nicholas A Peppas, Ali Khademhosseini. Adv Mater 2014
486
50


Photophysical Behavior of Isocyanine/Clay Hybrids in the Solid State †.
Silvano R Valandro, Alessandra L Poli, Thaís F A Correia, Patricia C Lombardo, Carla C Schmitt. Langmuir 2017
2
50

HA/MgO nanocrystal-based hybrid hydrogel with high mechanical strength and osteoinductive potential for bone reconstruction in diabetic rats.
Rui Chen, Hang-Bo Chen, Peng-Peng Xue, Wai-Geng Yang, Lan-Zi Luo, Meng-Qi Tong, Bin Zhong, He-Lin Xu, Ying-Zheng Zhao, Jian-Dong Yuan. J Mater Chem B 2021
1
100


Vortex Fluidic-Mediated Fabrication of Fast Gelated Silica Hydrogels with Embedded Laccase Nanoflowers for Real-Time Biosensing under Flow.
Xuan Luo, Ahmed Hussein Mohammed Al-Antaki, Aghil Igder, Keith A Stubbs, Peng Su, Wei Zhang, Gregory A Weiss, Colin L Raston. ACS Appl Mater Interfaces 2020
2
50

Enhanced critical-size calvarial bone healing by ASCs engineered with Cre/loxP-based hybrid baculovirus.
Shih-Chun Lo, Kuei-Chang Li, Yu-Han Chang, Mu-Nung Hsu, Li-Yu Sung, Truong Anh Vu, Yu-Chen Hu. Biomaterials 2017
21
50

Temperature/near-infrared light-responsive conductive hydrogels for controlled drug release and real-time monitoring.
Yuting Zhu, Qian Zeng, Qiang Zhang, Kai Li, Xiaoli Shi, Feng Liang, Dong Han. Nanoscale 2020
10
50

The effects of titania nanotubes with embedded silver oxide nanoparticles on bacteria and osteoblasts.
Ang Gao, Ruiqiang Hang, Xiaobo Huang, Lingzhou Zhao, Xiangyu Zhang, Lin Wang, Bin Tang, Shengli Ma, Paul K Chu. Biomaterials 2014
132
50

Smart Hydrogel Microfluidics for Single-Cell Multiplexed Secretomic Analysis with High Sensitivity.
Myat Noe Hsu, Shih-Chung Wei, Song Guo, Dinh-Tuan Phan, Yong Zhang, Chia-Hung Chen. Small 2018
26
50

Cutting-edge progress and challenges in stimuli responsive hydrogel microenvironment for success in tissue engineering today.
Parinaz Abdollahiyan, Behzad Baradaran, Miguel de la Guardia, Fatemeh Oroojalian, Ahad Mokhtarzadeh. J Control Release 2020
5
50

3D-Printed High Strength Bioactive Supramolecular Polymer/Clay Nanocomposite Hydrogel Scaffold for Bone Regeneration.
Xinyun Zhai, Yufei Ma, Chunyong Hou, Fei Gao, Yinyu Zhang, Changshun Ruan, Haobo Pan, William Weijia Lu, Wenguang Liu. ACS Biomater Sci Eng 2017
35
50

Precisely controlled delivery of magnesium ions thru sponge-like monodisperse PLGA/nano-MgO-alginate core-shell microsphere device to enable in-situ bone regeneration.
Zhengjie Lin, Jun Wu, Wei Qiao, Ying Zhao, Karen H M Wong, Paul K Chu, Liming Bian, Shuilin Wu, Yufeng Zheng, Kenneth M C Cheung,[...]. Biomaterials 2018
46
50

Temperature- and light-responsive smart polymer materials.
Florian D Jochum, Patrick Theato. Chem Soc Rev 2013
271
50

Nanoclay Incorporated Polyethylene-Glycol Nanocomposite Hydrogels for Stimulating In Vitro and In Vivo Osteogenesis.
Xinyun Zhai, Chunyong Hou, Haobo Pan, William Weijia Lu, Wenguang Liu, Changshun Ruan. J Biomed Nanotechnol 2018
6
50

3D-Bioprinted Osteoblast-Laden Nanocomposite Hydrogel Constructs with Induced Microenvironments Promote Cell Viability, Differentiation, and Osteogenesis both In Vitro and In Vivo.
Xinyun Zhai, Changshun Ruan, Yufei Ma, Delin Cheng, Mingming Wu, Wenguang Liu, Xiaoli Zhao, Haobo Pan, William Weijia Lu. Adv Sci (Weinh) 2017
50
50


An Instant Donning Multi-Channel EEG Headset (with Comb-Shaped Dry Electrodes) and BCI Applications.
Jeehoon Kim, Jeongsu Lee, Chungmin Han, Kwangsuk Park. Sensors (Basel) 2019
4
50


Systematic comparison between a wireless EEG system with dry electrodes and a wired EEG system with wet electrodes.
Julia W Y Kam, Sandon Griffin, Alan Shen, Shawn Patel, Hermann Hinrichs, Hans-Jochen Heinze, Leon Y Deouell, Robert T Knight. Neuroimage 2019
26
50

Smart Oral Administration of Polydopamine-Coated Nanodrugs for Efficient Attenuation of Radiation-Induced Gastrointestinal Syndrome.
Yushuo Zhang, Lu Wang, Meiyun Xu, Tongxin Zhao, Liangju Kuang, Daoben Hua. Adv Healthc Mater 2020
5
50

Interfacial reinforcement in a poly-l-lactic acid/mesoporous bioactive glass scaffold via polydopamine.
Yong Xu, Ping Wu, Pei Feng, Wang Guo, Wenjing Yang, Cijun Shuai. Colloids Surf B Biointerfaces 2018
10
50


A Facile Electrochemical Preparation of Reduced Graphene Oxide@Polydopamine Composite: A Novel Electrochemical Sensing Platform for Amperometric Detection of Chlorpromazine.
Selvakumar Palanisamy, Balamurugan Thirumalraj, Shen-Ming Chen, Yi-Ting Wang, Vijayalakshmi Velusamy, Sayee Kannan Ramaraj. Sci Rep 2016
8
50

Skin Conformal Polymer Electrodes for Clinical ECG and EEG Recordings.
Flurin Stauffer, Moritz Thielen, Christina Sauter, Séverine Chardonnens, Simon Bachmann, Klas Tybrandt, Christian Peters, Christofer Hierold, Janos Vörös. Adv Healthc Mater 2018
33
50

Contact Pressure and Flexibility of Multipin Dry EEG Electrodes.
Patrique Fiedler, Richard Muhle, Stefan Griebel, Paulo Pedrosa, Carlos Fonseca, Filipe Vaz, Frank Zanow, Jens Haueisen. IEEE Trans Neural Syst Rehabil Eng 2018
10
50


High-Energy-Density Sodium-Ion Hybrid Capacitors Enabled by Interface-Engineered Hierarchical TiO2 Nanosheet Anodes.
Wenliang Feng, Rudi Ruben Maça, Vinodkumar Etacheri. ACS Appl Mater Interfaces 2020
5
50

An EEG system to detect brain signals from multiple adult zebrafish.
Yuhyun Lee, Kyeong Jae Lee, Jae-Won Jang, Sang-Im Lee, Sohee Kim. Biosens Bioelectron 2020
3
50

Confining TiO2 Nanotubes in PECVD-Enabled Graphene Capsules Toward Ultrafast K-Ion Storage: In Situ TEM/XRD Study and DFT Analysis.
Jingsheng Cai, Ran Cai, Zhongti Sun, Xiangguo Wang, Nan Wei, Feng Xu, Yuanlong Shao, Peng Gao, Shixue Dou, Jingyu Sun. Nanomicro Lett 2020
4
50


Facile and highly sensitive photoelectrochemical biosensing platform based on hierarchical architectured polydopamine/tungsten oxide nanocomposite film.
Yanyan Yu, Zhongnan Huang, Yao Zhou, Lihua Zhang, Ailin Liu, Wei Chen, Jianhua Lin, Huaping Peng. Biosens Bioelectron 2019
17
50

Polydopamine Nanosphere with In-Situ Loaded Gentamicin and Its Antimicrobial Activity.
Rahila Batul, Mrinal Bhave, Peter J Mahon, Aimin Yu. Molecules 2020
2
50


EEG-Based BCI Control Schemes for Lower-Limb Assistive-Robots.
Madiha Tariq, Pavel M Trivailo, Milan Simic. Front Hum Neurosci 2018
21
50


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.