A citation-based method for searching scientific literature


List of co-cited articles
5 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


A non-volatile organic electrochemical device as a low-voltage artificial synapse for neuromorphic computing.
Yoeri van de Burgt, Ewout Lubberman, Elliot J Fuller, Scott T Keene, Grégorio C Faria, Sapan Agarwal, Matthew J Marinella, A Alec Talin, Alberto Salleo. Nat Mater 2017
270
66

Artificial optic-neural synapse for colored and color-mixed pattern recognition.
Seunghwan Seo, Seo-Hyeon Jo, Sungho Kim, Jaewoo Shim, Seyong Oh, Jeong-Hoon Kim, Keun Heo, Jae-Woong Choi, Changhwan Choi, Saeroonter Oh,[...]. Nat Commun 2018
87
66

2D MoS2 Neuromorphic Devices for Brain-Like Computational Systems.
Jie Jiang, Junjie Guo, Xiang Wan, Yi Yang, Haipeng Xie, Dongmei Niu, Junliang Yang, Jun He, Yongli Gao, Qing Wan. Small 2017
68
66

Organic core-sheath nanowire artificial synapses with femtojoule energy consumption.
Wentao Xu, Sung-Yong Min, Hyunsang Hwang, Tae-Woo Lee. Sci Adv 2016
111
66

A bioinspired flexible organic artificial afferent nerve.
Yeongin Kim, Alex Chortos, Wentao Xu, Yuxin Liu, Jin Young Oh, Donghee Son, Jiheong Kang, Amir M Foudeh, Chenxin Zhu, Yeongjun Lee,[...]. Science 2018
212
66

Ultrasensitive Hybrid MoS2-ZnCdSe Quantum Dot Photodetectors with High Gain.
Shukui Zhang, Xudong Wang, Yan Chen, Guangjian Wu, Yicheng Tang, Liqing Zhu, Haoliang Wang, Wei Jiang, Liaoxin Sun, Tie Lin,[...]. ACS Appl Mater Interfaces 2019
11
33

Toward Broadband Imaging: Surface-Engineered PbS Quantum Dot/Perovskite Composite Integrated Ultrasensitive Photodetectors.
Jing-Yue Zhang, Jian-Long Xu, Tong Chen, Xu Gao, Sui-Dong Wang. ACS Appl Mater Interfaces 2019
5
33

Artificial synapse network on inorganic proton conductor for neuromorphic systems.
Li Qiang Zhu, Chang Jin Wan, Li Qiang Guo, Yi Shi, Qing Wan. Nat Commun 2014
163
33

High-Performance Photoinduced Memory with Ultrafast Charge Transfer Based on MoS2 /SWCNTs Network Van Der Waals Heterostructure.
Zhenyu Yang, Hao Hong, Fang Liu, Yuan Liu, Meng Su, Hao Huang, Kaihui Liu, Xuelei Liang, Woo Jong Yu, Quoc An Vu,[...]. Small 2019
8
33


Optically Stimulated Artificial Synapse Based on Layered Black Phosphorus.
Taimur Ahmed, Sruthi Kuriakose, Edwin L H Mayes, Rajesh Ramanathan, Vipul Bansal, Madhu Bhaskaran, Sharath Sriram, Sumeet Walia. Small 2019
33
33

Memristors with diffusive dynamics as synaptic emulators for neuromorphic computing.
Zhongrui Wang, Saumil Joshi, Sergey E Savel'ev, Hao Jiang, Rivu Midya, Peng Lin, Miao Hu, Ning Ge, John Paul Strachan, Zhiyong Li,[...]. Nat Mater 2017
341
33

Multi-gate memristive synapses realized with the lateral heterostructure of 2D WSe2 and WO3.
Hui-Kai He, Rui Yang, He-Ming Huang, Fan-Fan Yang, Ya-Zhou Wu, Jamal Shaibo, Xin Guo. Nanoscale 2020
10
33

In situ click chemistry generation of cyclooxygenase-2 inhibitors.
Atul Bhardwaj, Jatinder Kaur, Melinda Wuest, Frank Wuest. Nat Commun 2017
33

Graphene Dynamic Synapse with Modulatable Plasticity.
He Tian, Wentian Mi, Xue-Feng Wang, Haiming Zhao, Qian-Yi Xie, Cheng Li, Yu-Xing Li, Yi Yang, Tian-Ling Ren. Nano Lett 2015
60
33

Aligned Carbon Nanotube Synaptic Transistors for Large-Scale Neuromorphic Computing.
Ivan Sanchez Esqueda, Xiaodong Yan, Chris Rutherglen, Alex Kane, Tyler Cain, Phil Marsh, Qingzhou Liu, Kosmas Galatsis, Han Wang, Chongwu Zhou. ACS Nano 2018
31
33

Hybrid graphene-quantum dot phototransistors with ultrahigh gain.
Gerasimos Konstantatos, Michela Badioli, Louis Gaudreau, Johann Osmond, Maria Bernechea, F Pelayo Garcia de Arquer, Fabio Gatti, Frank H L Koppens. Nat Nanotechnol 2012
623
33

Pattern Recognition Using Carbon Nanotube Synaptic Transistors with an Adjustable Weight Update Protocol.
Sungho Kim, Bongsik Choi, Meehyun Lim, Jinsu Yoon, Juhee Lee, Hee-Dong Kim, Sung-Jin Choi. ACS Nano 2017
69
33

A Synaptic Transistor based on Quasi-2D Molybdenum Oxide.
Chuan Sen Yang, Da Shan Shang, Nan Liu, Gang Shi, Xi Shen, Ri Cheng Yu, Yong Qing Li, Young Sun. Adv Mater 2017
88
33

Brain-Inspired Photonic Neuromorphic Devices using Photodynamic Amorphous Oxide Semiconductors and their Persistent Photoconductivity.
Minkyung Lee, Woobin Lee, Seungbeom Choi, Jeong-Wan Jo, Jaekyun Kim, Sung Kyu Park, Yong-Hoon Kim. Adv Mater 2017
66
33

Artificial 2D van der Waals Synapse Devices via Interfacial Engineering for Neuromorphic Systems.
Woojin Park, Hye Yeon Jang, Jae Hyeon Nam, Jung-Dae Kwon, Byungjin Cho, Yonghun Kim. Nanomaterials (Basel) 2020
2
50

Photogating in Low Dimensional Photodetectors.
Hehai Fang, Weida Hu. Adv Sci (Weinh) 2017
119
33

Memory--a century of consolidation.
J L McGaugh. Science 2000
33

Ultrasensitive Memristive Synapses Based on Lightly Oxidized Sulfide Films.
Lingxiang Hu, Sheng Fu, Youhu Chen, Hongtao Cao, Lingyan Liang, Hongliang Zhang, Junhua Gao, Jingrui Wang, Fei Zhuge. Adv Mater 2017
32
33

Photonic Potentiation and Electric Habituation in Ultrathin Memristive Synapses Based on Monolayer MoS2.
Hui-Kai He, Rui Yang, Wen Zhou, He-Ming Huang, Jue Xiong, Lin Gan, Tian-You Zhai, Xin Guo. Small 2018
36
33

Self-Selective Multi-Terminal Memtransistor Crossbar Array for In-Memory Computing.
Xuewei Feng, Sifan Li, Swee Liang Wong, Shiwun Tong, Li Chen, Panpan Zhang, Lingfei Wang, Xuanyao Fong, Dongzhi Chi, Kah-Wee Ang. ACS Nano 2021
4
33

Synaptic transistors and neuromorphic systems based on carbon nano-materials.
Chunyu Du, Yanyun Ren, Zhiyang Qu, Lili Gao, Yongbiao Zhai, Su-Ting Han, Ye Zhou. Nanoscale 2021
1
100

Stress, memory and the amygdala.
Benno Roozendaal, Bruce S McEwen, Sumantra Chattarji. Nat Rev Neurosci 2009
999
33

Mimicking efferent nerves using a graphdiyne-based artificial synapse with multiple ion diffusion dynamics.
Huanhuan Wei, Rongchao Shi, Lin Sun, Haiyang Yu, Jiangdong Gong, Chao Liu, Zhipeng Xu, Yao Ni, Jialiang Xu, Wentao Xu. Nat Commun 2021
5
33

Artificial Synapses Emulated by an Electrolyte-Gated Tungsten-Oxide Transistor.
Jing-Ting Yang, Chen Ge, Jian-Yu Du, He-Yi Huang, Meng He, Can Wang, Hui-Bin Lu, Guo-Zhen Yang, Kui-Juan Jin. Adv Mater 2018
59
33

A carbon nanotube synapse with dynamic logic and learning.
Kyunghyun Kim, Chia-Ling Chen, Quyen Truong, Alex M Shen, Yong Chen. Adv Mater 2013
81
33

Spin-state-dependent electrical conductivity in single-walled carbon nanotubes encapsulating spin-crossover molecules.
Julia Villalva, Aysegul Develioglu, Nicolas Montenegro-Pohlhammer, Rocío Sánchez-de-Armas, Arturo Gamonal, Eduardo Rial, Mar García-Hernández, Luisa Ruiz-Gonzalez, José Sánchez Costa, Carmen J Calzado,[...]. Nat Commun 2021
9
33

Hysteresis-Free Carbon Nanotube Field-Effect Transistors.
Rebecca S Park, Gage Hills, Joon Sohn, Subhasish Mitra, Max M Shulaker, H-S Philip Wong. ACS Nano 2017
10
33

Proton-enabled activation of peptide materials for biological bimodal memory.
Min-Kyu Song, Seok Daniel Namgung, Daehwan Choi, Hyeohn Kim, Hongmin Seo, Misong Ju, Yoon Ho Lee, Taehoon Sung, Yoon-Sik Lee, Ki Tae Nam,[...]. Nat Commun 2020
2
50


Flexible organic field-effect transistor arrays for wearable neuromorphic device applications.
Qing-Xuan Li, Tian-Yu Wang, Xiao-Lin Wang, Lin Chen, Hao Zhu, Xiao-Han Wu, Qing-Qing Sun, David Wei Zhang. Nanoscale 2020
2
50

Flexible Artificial Sensory Systems Based on Neuromorphic Devices.
Fuqin Sun, Qifeng Lu, Simin Feng, Ting Zhang. ACS Nano 2021
7
33


Skin-like pressure and strain sensors based on transparent elastic films of carbon nanotubes.
Darren J Lipomi, Michael Vosgueritchian, Benjamin C-K Tee, Sondra L Hellstrom, Jennifer A Lee, Courtney H Fox, Zhenan Bao. Nat Nanotechnol 2011
995
33

Solution-Processing of High-Purity Semiconducting Single-Walled Carbon Nanotubes for Electronics Devices.
Song Qiu, Kunjie Wu, Bing Gao, Liqiang Li, Hehua Jin, Qingwen Li. Adv Mater 2019
21
33

Monochromatic Carbon Nanotube Tangles Grown by Microfluidic Switching between Chaos and Fractals.
Zhenxing Zhu, Nan Wei, Bowen Yan, Boyuan Shen, Jun Gao, Silei Sun, Huanhuan Xie, Hao Xiong, Chenxi Zhang, Rufan Zhang,[...]. ACS Nano 2021
1
100

Multi-terminal ionic-gated low-power silicon nanowire synaptic transistors with dendritic functions for neuromorphic systems.
Xiaokang Li, Bocheng Yu, Bowen Wang, Lin Bao, Baotong Zhang, Haixia Li, Zhizhen Yu, Teng Zhang, Yuancheng Yang, Ru Huang,[...]. Nanoscale 2020
3
33

NMDA receptor-dependent long-term potentiation and long-term depression (LTP/LTD).
Christian Lüscher, Robert C Malenka. Cold Spring Harb Perspect Biol 2012
469
33

Freestanding Artificial Synapses Based on Laterally Proton-Coupled Transistors on Chitosan Membranes.
Yang Hui Liu, Li Qiang Zhu, Ping Feng, Yi Shi, Qing Wan. Adv Mater 2015
75
33

Low-Power, Electrochemically Tunable Graphene Synapses for Neuromorphic Computing.
Mohammad Taghi Sharbati, Yanhao Du, Jorge Torres, Nolan D Ardolino, Minhee Yun, Feng Xiong. Adv Mater 2018
53
33

Flexible Neuromorphic Electronics for Computing, Soft Robotics, and Neuroprosthetics.
Hea-Lim Park, Yeongjun Lee, Naryung Kim, Dae-Gyo Seo, Gyeong-Tak Go, Tae-Woo Lee. Adv Mater 2020
43
33

Sodium-based nano-ionic synaptic transistor with improved retention characteristics.
Kyumin Lee, Jongwon Lee, Revannath Dnyandeo Nikam, Seongjae Heo, Hyunsang Hwang. Nanotechnology 2020
2
50

Amyloid-beta protein dimers isolated directly from Alzheimer's brains impair synaptic plasticity and memory.
Ganesh M Shankar, Shaomin Li, Tapan H Mehta, Amaya Garcia-Munoz, Nina E Shepardson, Imelda Smith, Francesca M Brett, Michael A Farrell, Michael J Rowan, Cynthia A Lemere,[...]. Nat Med 2008
33

Paclitaxel-loaded lignin particle encapsulated into electrospun PVA/PVP composite nanofiber for effective cervical cancer cell inhibition.
Baoe Li, Xiaomei Xia, Jiatian Chen, Dan Xia, Ruodan Xu, Xianrui Zou, Hongshui Wang, Chunyong Liang. Nanotechnology 2021
5
33

High-Performance Nonvolatile Organic Photonic Transistor Memory Devices using Conjugated Rod-Coil Materials as a Floating Gate.
Yun-Chi Chiang, Chih-Chien Hung, Yan-Cheng Lin, Yu-Cheng Chiu, Takuya Isono, Toshifumi Satoh, Wen-Chang Chen. Adv Mater 2020
4
33


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.