A citation-based method for searching scientific literature

Ruoyang Liu, Ke Tian Tan, Yifan Gong, Yongzhi Chen, Zhuoer Li, Shuailei Xie, Ting He, Zhen Lu, Hao Yang, Donglin Jiang. Chem Soc Rev 2021
Times Cited: 95List of co-cited articles
791 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Porous, crystalline, covalent organic frameworks.
Adrien P Côté, Annabelle I Benin, Nathan W Ockwig, Michael O'Keeffe, Adam J Matzger, Omar M Yaghi. Science 2005
36

Covalent Organic Frameworks: Design, Synthesis, and Functions.
Keyu Geng, Ting He, Ruoyang Liu, Sasanka Dalapati, Ke Tian Tan, Zhongping Li, Shanshan Tao, Yifan Gong, Qiuhong Jiang, Donglin Jiang. Chem Rev 2020
469
30

A crystalline imine-linked 3-D porous covalent organic framework.
Fernando J Uribe-Romo, Joseph R Hunt, Hiroyasu Furukawa, Cornelius Klöck, Michael O'Keeffe, Omar M Yaghi. J Am Chem Soc 2009
489
18

Covalent organic frameworks for separation applications.
Zhifang Wang, Sainan Zhang, Yao Chen, Zhenjie Zhang, Shengqian Ma. Chem Soc Rev 2020
232
17

The atom, the molecule, and the covalent organic framework.
Christian S Diercks, Omar M Yaghi. Science 2017
736
16

Covalent Organic Frameworks: Chemistry beyond the Structure.
Sharath Kandambeth, Kaushik Dey, Rahul Banerjee. J Am Chem Soc 2019
286
16

Single-crystal x-ray diffraction structures of covalent organic frameworks.
Tianqiong Ma, Eugene A Kapustin, Shawn X Yin, Lin Liang, Zhengyang Zhou, Jing Niu, Li-Hua Li, Yingying Wang, Jie Su, Jian Li,[...]. Science 2018
311
16

Optoelectronic processes in covalent organic frameworks.
Niklas Keller, Thomas Bein. Chem Soc Rev 2021
59
25

Construction of covalent organic framework for catalysis: Pd/COF-LZU1 in Suzuki-Miyaura coupling reaction.
San-Yuan Ding, Jia Gao, Qiong Wang, Yuan Zhang, Wei-Guo Song, Cheng-Yong Su, Wei Wang. J Am Chem Soc 2011
758
15

Bulk COFs and COF nanosheets for electrochemical energy storage and conversion.
Jie Li, Xuechun Jing, Qingqing Li, Siwu Li, Xing Gao, Xiao Feng, Bo Wang. Chem Soc Rev 2020
134
15


Designed synthesis of 3D covalent organic frameworks.
Hani M El-Kaderi, Joseph R Hunt, José L Mendoza-Cortés, Adrien P Côté, Robert E Taylor, Michael O'Keeffe, Omar M Yaghi. Science 2007
774
15

Two-dimensional covalent organic frameworks with hierarchical porosity.
Rong-Ran Liang, Shu-Yan Jiang, Ru-Han A, Xin Zhao. Chem Soc Rev 2020
84
17

Construction of crystalline 2D covalent organic frameworks with remarkable chemical (acid/base) stability via a combined reversible and irreversible route.
Sharath Kandambeth, Arijit Mallick, Binit Lukose, Manoj V Mane, Thomas Heine, Rahul Banerjee. J Am Chem Soc 2012
509
14

New synthetic strategies toward covalent organic frameworks.
Yusen Li, Weiben Chen, Guolong Xing, Donglin Jiang, Long Chen. Chem Soc Rev 2020
90
15

Recent advances in covalent organic frameworks (COFs) as a smart sensing material.
Xigui Liu, Danlian Huang, Cui Lai, Guangming Zeng, Lei Qin, Han Wang, Huan Yi, Bisheng Li, Shiyu Liu, Mingming Zhang,[...]. Chem Soc Rev 2019
177
13

Two-dimensional sp2 carbon-conjugated covalent organic frameworks.
Enquan Jin, Mizue Asada, Qing Xu, Sasanka Dalapati, Matthew A Addicoat, Michael A Brady, Hong Xu, Toshikazu Nakamura, Thomas Heine, Qiuhong Chen,[...]. Science 2017
331
12

Chemistry of Covalent Organic Frameworks.
Peter J Waller, Felipe Gándara, Omar M Yaghi. Acc Chem Res 2015
508
12Advances in Conjugated Microporous Polymers.
Jet-Sing M Lee, Andrew I Cooper. Chem Rev 2020
164
11

Covalent organic frameworks (COFs) for electrochemical applications.
Xiaojia Zhao, Pradip Pachfule, Arne Thomas. Chem Soc Rev 2021
60
18

Design and applications of three dimensional covalent organic frameworks.
Xinyu Guan, Fengqian Chen, Qianrong Fang, Shilun Qiu. Chem Soc Rev 2020
137
11

Porous Aromatic Frameworks (PAFs).
Yuyang Tian, Guangshan Zhu. Chem Rev 2020
86
11

3D Cage COFs: A Dynamic Three-Dimensional Covalent Organic Framework with High-Connectivity Organic Cage Nodes.
Qiang Zhu, Xue Wang, Rob Clowes, Peng Cui, Linjiang Chen, Marc A Little, Andrew I Cooper. J Am Chem Soc 2020
56
16

Selective Molecular Separation by Interfacially Crystallized Covalent Organic Framework Thin Films.
Kaushik Dey, Manas Pal, Kanhu Charan Rout, Shebeeb Kunjattu H, Anuja Das, Rabibrata Mukherjee, Ulhas K Kharul, Rahul Banerjee. J Am Chem Soc 2017
234
9

Three-Dimensional Anionic Cyclodextrin-Based Covalent Organic Frameworks.
Yuanyuan Zhang, Jiyun Duan, Dou Ma, Pengfei Li, Siwu Li, Haiwei Li, Junwen Zhou, Xiaojie Ma, Xiao Feng, Bo Wang. Angew Chem Int Ed Engl 2017
114
9

Designed Synthesis of a 2D Porphyrin-Based sp2 Carbon-Conjugated Covalent Organic Framework for Heterogeneous Photocatalysis.
Rufan Chen, Ji-Long Shi, Yuan Ma, Guiqing Lin, Xianjun Lang, Cheng Wang. Angew Chem Int Ed Engl 2019
144
9

Conjugated microporous polymers: design, synthesis and application.
Yanhong Xu, Shangbin Jin, Hong Xu, Atsushi Nagai, Donglin Jiang. Chem Soc Rev 2013
499
9

Opportunities of Covalent Organic Frameworks for Advanced Applications.
Yanpei Song, Qi Sun, Briana Aguila, Shengqian Ma. Adv Sci (Weinh) 2018
137
9

Seeded growth of single-crystal two-dimensional covalent organic frameworks.
Austin M Evans, Lucas R Parent, Nathan C Flanders, Ryan P Bisbey, Edon Vitaku, Matthew S Kirschner, Richard D Schaller, Lin X Chen, Nathan C Gianneschi, William R Dichtel. Science 2018
203
8

Porous, covalent triazine-based frameworks prepared by ionothermal synthesis.
Pierre Kuhn, Markus Antonietti, Arne Thomas. Angew Chem Int Ed Engl 2008
745
8

Covalent organic frameworks.
Xiao Feng, Xuesong Ding, Donglin Jiang. Chem Soc Rev 2012
924
8

Locking covalent organic frameworks with hydrogen bonds: general and remarkable effects on crystalline structure, physical properties, and photochemical activity.
Xiong Chen, Matthew Addicoat, Enquan Jin, Lipeng Zhai, Hong Xu, Ning Huang, Zhaoqi Guo, Lili Liu, Stephan Irle, Donglin Jiang. J Am Chem Soc 2015
129
8

The luminescent and photophysical properties of covalent organic frameworks.
W Karl Haug, Erica M Moscarello, Eric R Wolfson, Psaras L McGrier. Chem Soc Rev 2020
57
14

Crystalline covalent organic frameworks with hydrazone linkages.
Fernando J Uribe-Romo, Christian J Doonan, Hiroyasu Furukawa, Kounosuke Oisaki, Omar M Yaghi. J Am Chem Soc 2011
289
8

Designed synthesis of stable light-emitting two-dimensional sp2 carbon-conjugated covalent organic frameworks.
Enquan Jin, Juan Li, Keyu Geng, Qiuhong Jiang, Hong Xu, Qing Xu, Donglin Jiang. Nat Commun 2018
106
8

Two-Dimensional Chemiresistive Covalent Organic Framework with High Intrinsic Conductivity.
Zheng Meng, Robert M Stolz, Katherine A Mirica. J Am Chem Soc 2019
108
8

A tunable azine covalent organic framework platform for visible light-induced hydrogen generation.
Vijay S Vyas, Frederik Haase, Linus Stegbauer, Gökcen Savasci, Filip Podjaski, Christian Ochsenfeld, Bettina V Lotsch. Nat Commun 2015
348
8

Covalent organic frameworks comprising cobalt porphyrins for catalytic CO₂ reduction in water.
Song Lin, Christian S Diercks, Yue-Biao Zhang, Nikolay Kornienko, Eva M Nichols, Yingbo Zhao, Aubrey R Paris, Dohyung Kim, Peidong Yang, Omar M Yaghi,[...]. Science 2015
749
8

A Scalable General Synthetic Approach toward Ultrathin Imine-Linked Two-Dimensional Covalent Organic Framework Nanosheets for Photocatalytic CO2 Reduction.
Wenbo Liu, Xiaokang Li, Chiming Wang, Houhe Pan, Wenping Liu, Kang Wang, Qingdao Zeng, Rongming Wang, Jianzhuang Jiang. J Am Chem Soc 2019
104
8

Covalent organic framework photocatalysts: structures and applications.
Han Wang, Hui Wang, Ziwei Wang, Lin Tang, Guangming Zeng, Piao Xu, Ming Chen, Ting Xiong, Chengyun Zhou, Xiyi Li,[...]. Chem Soc Rev 2020
106
8

Enhancement of chemical stability and crystallinity in porphyrin-containing covalent organic frameworks by intramolecular hydrogen bonds.
Sharath Kandambeth, Digambar Balaji Shinde, Manas K Panda, Binit Lukose, Thomas Heine, Rahul Banerjee. Angew Chem Int Ed Engl 2013
170
8

Cationic Covalent Organic Frameworks: A Simple Platform of Anionic Exchange for Porosity Tuning and Proton Conduction.
Heping Ma, Bailing Liu, Bin Li, Liming Zhang, Yang-Guang Li, Hua-Qiao Tan, Hong-Ying Zang, Guangshan Zhu. J Am Chem Soc 2016
220
8

Proton conduction in crystalline and porous covalent organic frameworks.
Hong Xu, Shanshan Tao, Donglin Jiang. Nat Mater 2016
225
8

Designed synthesis of large-pore crystalline polyimide covalent organic frameworks.
Qianrong Fang, Zhongbin Zhuang, Shuang Gu, Robert B Kaspar, Jie Zheng, Junhua Wang, Shilun Qiu, Yushan Yan. Nat Commun 2014
217
8

Chiral covalent organic frameworks: design, synthesis and property.
Xing Han, Chen Yuan, Bang Hou, Lujia Liu, Haiyang Li, Yan Liu, Yong Cui. Chem Soc Rev 2020
66
12

Stable Radical Cation-Containing Covalent Organic Frameworks Exhibiting Remarkable Structure-Enhanced Photothermal Conversion.
Zhen Mi, Peng Yang, Rong Wang, Junjuda Unruangsri, Wuli Yang, Changchun Wang, Jia Guo. J Am Chem Soc 2019
72
9

Self-Exfoliated Guanidinium-Based Ionic Covalent Organic Nanosheets (iCONs).
Shouvik Mitra, Sharath Kandambeth, Bishnu P Biswal, Abdul Khayum M, Chandan K Choudhury, Mihir Mehta, Gagandeep Kaur, Subhrashis Banerjee, Asmita Prabhune, Sandeep Verma,[...]. J Am Chem Soc 2016
153
7

A metal-free polymeric photocatalyst for hydrogen production from water under visible light.
Xinchen Wang, Kazuhiko Maeda, Arne Thomas, Kazuhiro Takanabe, Gang Xin, Johan M Carlsson, Kazunari Domen, Markus Antonietti. Nat Mater 2009
7


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.