A citation-based method for searching scientific literature

Zhibin Zhang, Ying Zhang, Judy Lieberman. Cancer Immunol Res 2021
Times Cited: 20List of co-cited articles
171 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Gasdermin E suppresses tumour growth by activating anti-tumour immunity.
Zhibin Zhang, Ying Zhang, Shiyu Xia, Qing Kong, Shunying Li, Xing Liu, Caroline Junqueira, Karla F Meza-Sosa, Temy Mo Yin Mok, James Ansara,[...]. Nature 2020
327
65

Granzyme A from cytotoxic lymphocytes cleaves GSDMB to trigger pyroptosis in target cells.
Zhiwei Zhou, Huabin He, Kun Wang, Xuyan Shi, Yupeng Wang, Ya Su, Yao Wang, Da Li, Wang Liu, Yongliang Zhang,[...]. Science 2020
282
55

Cleavage of GSDMD by inflammatory caspases determines pyroptotic cell death.
Jianjin Shi, Yue Zhao, Kun Wang, Xuyan Shi, Yue Wang, Huanwei Huang, Yinghua Zhuang, Tao Cai, Fengchao Wang, Feng Shao. Nature 2015
55

Chemotherapy drugs induce pyroptosis through caspase-3 cleavage of a gasdermin.
Yupeng Wang, Wenqing Gao, Xuyan Shi, Jingjin Ding, Wang Liu, Huabin He, Kun Wang, Feng Shao. Nature 2017
860
50

Pore-forming activity and structural autoinhibition of the gasdermin family.
Jingjin Ding, Kun Wang, Wang Liu, Yang She, Qi Sun, Jianjin Shi, Hanzi Sun, Da-Cheng Wang, Feng Shao. Nature 2016
50

Pyroptosis: Gasdermin-Mediated Programmed Necrotic Cell Death.
Jianjin Shi, Wenqing Gao, Feng Shao. Trends Biochem Sci 2017
975
45

Caspase-11 cleaves gasdermin D for non-canonical inflammasome signalling.
Nobuhiko Kayagaki, Irma B Stowe, Bettina L Lee, Karen O'Rourke, Keith Anderson, Søren Warming, Trinna Cuellar, Benjamin Haley, Merone Roose-Girma, Qui T Phung,[...]. Nature 2015
40


PD-L1-mediated gasdermin C expression switches apoptosis to pyroptosis in cancer cells and facilitates tumour necrosis.
Junwei Hou, Rongce Zhao, Weiya Xia, Chiung-Wen Chang, Yun You, Jung-Mao Hsu, Lei Nie, Yeh Chen, Yu-Chuan Wang, Chunxiao Liu,[...]. Nat Cell Biol 2020
177
40

Mutant BRAF and MEK Inhibitors Regulate the Tumor Immune Microenvironment via Pyroptosis.
Dan A Erkes, Weijia Cai, Ileine M Sanchez, Timothy J Purwin, Corey Rogers, Conroy O Field, Adam C Berger, Edward J Hartsough, Ulrich Rodeck, Emad S Alnemri,[...]. Cancer Discov 2020
128
35

Gasdermin D is an executor of pyroptosis and required for interleukin-1β secretion.
Wan-ting He, Haoqiang Wan, Lichen Hu, Pengda Chen, Xin Wang, Zhe Huang, Zhang-Hua Yang, Chuan-Qi Zhong, Jiahuai Han. Cell Res 2015
947
35

Inflammasome-activated gasdermin D causes pyroptosis by forming membrane pores.
Xing Liu, Zhibin Zhang, Jianbin Ruan, Youdong Pan, Venkat Giri Magupalli, Hao Wu, Judy Lieberman. Nature 2016
35

Downregulation of gasdermin D promotes gastric cancer proliferation by regulating cell cycle-related proteins.
Wei Jie Wang, Di Chen, Ming Zuo Jiang, Bing Xu, Xiao Wei Li, Yi Chu, Yu Jie Zhang, Ren Mao, Jie Liang, Dai Ming Fan. J Dig Dis 2018
66
35

A bioorthogonal system reveals antitumour immune function of pyroptosis.
Qinyang Wang, Yupeng Wang, Jingjin Ding, Chunhong Wang, Xuehan Zhou, Wenqing Gao, Huanwei Huang, Feng Shao, Zhibo Liu. Nature 2020
210
35

Inflammatory caspases are innate immune receptors for intracellular LPS.
Jianjin Shi, Yue Zhao, Yupeng Wang, Wenqing Gao, Jingjin Ding, Peng Li, Liyan Hu, Feng Shao. Nature 2014
35

Pyroptosis: A new frontier in cancer.
Yuan Fang, Shengwang Tian, Yutian Pan, Wei Li, Qiming Wang, Yu Tang, Tao Yu, Xi Wu, Yongkang Shi, Pei Ma,[...]. Biomed Pharmacother 2020
223
35

Distinctive expression and function of four GSDM family genes (GSDMA-D) in normal and malignant upper gastrointestinal epithelium.
Norihisa Saeki, Takebumi Usui, Kazuhiko Aoyagi, Dal Ho Kim, Megumi Sato, Tomoko Mabuchi, Kazuyoshi Yanagihara, Kenji Ogawa, Hiromi Sakamoto, Teruhiko Yoshida,[...]. Genes Chromosomes Cancer 2009
131
30

Cleavage of DFNA5 by caspase-3 during apoptosis mediates progression to secondary necrotic/pyroptotic cell death.
Corey Rogers, Teresa Fernandes-Alnemri, Lindsey Mayes, Diana Alnemri, Gino Cingolani, Emad S Alnemri. Nat Commun 2017
522
30

Gasdermin E-mediated target cell pyroptosis by CAR T cells triggers cytokine release syndrome.
Yuying Liu, Yiliang Fang, Xinfeng Chen, Zhenfeng Wang, Xiaoyu Liang, Tianzhen Zhang, Mengyu Liu, Nannan Zhou, Jiadi Lv, Ke Tang,[...]. Sci Immunol 2020
122
30

Pro-inflammatory programmed cell death.
B T Cookson, M A Brennan. Trends Microbiol 2001
557
30

The gasdermins, a protein family executing cell death and inflammation.
Petr Broz, Pablo Pelegrín, Feng Shao. Nat Rev Immunol 2020
368
30

Ferroptosis, necroptosis, and pyroptosis in anticancer immunity.
Rong Tang, Jin Xu, Bo Zhang, Jiang Liu, Chen Liang, Jie Hua, Qingcai Meng, Xianjun Yu, Si Shi. J Hematol Oncol 2020
228
30

The role of pyroptosis in cancer: pro-cancer or pro-"host"?
Xiaojing Xia, Xin Wang, Zhe Cheng, Wanhai Qin, Liancheng Lei, Jinqing Jiang, Jianhe Hu. Cell Death Dis 2019
244
30

Inferring tumour purity and stromal and immune cell admixture from expression data.
Kosuke Yoshihara, Maria Shahmoradgoli, Emmanuel Martínez, Rahulsimham Vegesna, Hoon Kim, Wandaliz Torres-Garcia, Victor Treviño, Hui Shen, Peter W Laird, Douglas A Levine,[...]. Nat Commun 2013
30

GSDMD membrane pore formation constitutes the mechanism of pyroptotic cell death.
Lorenzo Sborgi, Sebastian Rühl, Estefania Mulvihill, Joka Pipercevic, Rosalie Heilig, Henning Stahlberg, Christopher J Farady, Daniel J Müller, Petr Broz, Sebastian Hiller. EMBO J 2016
514
25

Pathogen blockade of TAK1 triggers caspase-8-dependent cleavage of gasdermin D and cell death.
Pontus Orning, Dan Weng, Kristian Starheim, Dmitry Ratner, Zachary Best, Bettina Lee, Alexandria Brooks, Shiyu Xia, Hao Wu, Michelle A Kelliher,[...]. Science 2018
361
25

Gasdermin C Is Upregulated by Inactivation of Transforming Growth Factor β Receptor Type II in the Presence of Mutated Apc, Promoting Colorectal Cancer Proliferation.
Masashi Miguchi, Takao Hinoi, Manabu Shimomura, Tomohiro Adachi, Yasufumi Saito, Hiroaki Niitsu, Masatoshi Kochi, Haruki Sada, Yusuke Sotomaru, Tsuneo Ikenoue,[...]. PLoS One 2016
82
25

Structure, expression and chromosome mapping of MLZE, a novel gene which is preferentially expressed in metastatic melanoma cells.
K Watabe, A Ito, H Asada, Y Endo, T Kobayashi, K Nakamoto, S Itami, S Takao, Y Shinomura, T Aikou,[...]. Jpn J Cancer Res 2001
65
25

Chemotherapeutic paclitaxel and cisplatin differentially induce pyroptosis in A549 lung cancer cells via caspase-3/GSDME activation.
Cheng-Cheng Zhang, Chen-Guang Li, Yao-Feng Wang, Li-Hui Xu, Xian-Hui He, Qiong-Zhen Zeng, Chen-Ying Zeng, Feng-Yi Mai, Bo Hu, Dong-Yun Ouyang. Apoptosis 2019
113
25

Maftools: efficient and comprehensive analysis of somatic variants in cancer.
Anand Mayakonda, De-Chen Lin, Yassen Assenov, Christoph Plass, H Phillip Koeffler. Genome Res 2018
987
25

Signatures of T cell dysfunction and exclusion predict cancer immunotherapy response.
Peng Jiang, Shengqing Gu, Deng Pan, Jingxin Fu, Avinash Sahu, Xihao Hu, Ziyi Li, Nicole Traugh, Xia Bu, Bo Li,[...]. Nat Med 2018
931
25

Pyroptosis: mechanisms and diseases.
Pian Yu, Xu Zhang, Nian Liu, Ling Tang, Cong Peng, Xiang Chen. Signal Transduct Target Ther 2021
106
25

Caspase-8 induces cleavage of gasdermin D to elicit pyroptosis during Yersinia infection.
Joseph Sarhan, Beiyun C Liu, Hayley I Muendlein, Peng Li, Rachael Nilson, Amy Y Tang, Anthony Rongvaux, Stephen C Bunnell, Feng Shao, Douglas R Green,[...]. Proc Natl Acad Sci U S A 2018
282
20

Shigella flexneri induces apoptosis in infected macrophages.
A Zychlinsky, M C Prevost, P J Sansonetti. Nature 1992
701
20

Non-canonical inflammasome activation targets caspase-11.
Nobuhiko Kayagaki, Søren Warming, Mohamed Lamkanfi, Lieselotte Vande Walle, Salina Louie, Jennifer Dong, Kim Newton, Yan Qu, Jinfeng Liu, Sherry Heldens,[...]. Nature 2011
20


Immunity, inflammation, and cancer.
Sergei I Grivennikov, Florian R Greten, Michael Karin. Cell 2010
20

DPP8/DPP9 inhibitor-induced pyroptosis for treatment of acute myeloid leukemia.
Darren C Johnson, Cornelius Y Taabazuing, Marian C Okondo, Ashley J Chui, Sahana D Rao, Fiona C Brown, Casie Reed, Elizabeth Peguero, Elisa de Stanchina, Alex Kentsis,[...]. Nat Med 2018
125
20

Inflammasomes: mechanism of assembly, regulation and signalling.
Petr Broz, Vishva M Dixit. Nat Rev Immunol 2016
20


Inflammasome Complexes: Emerging Mechanisms and Effector Functions.
Vijay A K Rathinam, Katherine A Fitzgerald. Cell 2016
441
20
Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries.
Hyuna Sung, Jacques Ferlay, Rebecca L Siegel, Mathieu Laversanne, Isabelle Soerjomataram, Ahmedin Jemal, Freddie Bray. CA Cancer J Clin 2021
20

GsdmD p30 elicited by caspase-11 during pyroptosis forms pores in membranes.
Robin A Aglietti, Alberto Estevez, Aaron Gupta, Monica Gonzalez Ramirez, Peter S Liu, Nobuhiko Kayagaki, Claudio Ciferri, Vishva M Dixit, Erin C Dueber. Proc Natl Acad Sci U S A 2016
442
15

Overexpression of GSDMC is a prognostic factor for predicting a poor outcome in lung adenocarcinoma.
Jie Wei, Zhijie Xu, Xi Chen, Xiang Wang, Shuangshuang Zeng, Long Qian, Xue Yang, Chunlin Ou, Wei Lin, Zhicheng Gong,[...]. Mol Med Rep 2020
33
15

Gasdermin pores permeabilize mitochondria to augment caspase-3 activation during apoptosis and inflammasome activation.
Corey Rogers, Dan A Erkes, Alexandria Nardone, Andrew E Aplin, Teresa Fernandes-Alnemri, Emad S Alnemri. Nat Commun 2019
229
15


GSDMB induces an asthma phenotype characterized by increased airway responsiveness and remodeling without lung inflammation.
Sudipta Das, Marina Miller, Andrew K Beppu, James Mueller, Matthew D McGeough, Christine Vuong, Maya R Karta, Peter Rosenthal, Fazila Chouiali, Taylor A Doherty,[...]. Proc Natl Acad Sci U S A 2016
85
15


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.