A citation-based method for searching scientific literature

Yongjin Li, Dayu Pan, Shen Liu, Xuewu Xing, Hengxing Zhou, Bin Zhang, Di Zhang, Bo Li, Guowang Li, Bo Tao, Guangzhi Ning, Shiqing Feng. J Orthop Translat 2020
Times Cited: 21List of co-cited articles
131 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Circular RNA VMA21 protects against intervertebral disc degeneration through targeting miR-200c and X linked inhibitor-of-apoptosis protein.
Xiaofei Cheng, Liang Zhang, Kai Zhang, Guoying Zhang, Ying Hu, Xiaojiang Sun, Changqing Zhao, Hua Li, Yan Michael Li, Jie Zhao. Ann Rheum Dis 2018
182
42

CircRNA-CIDN mitigated compression loading-induced damage in human nucleus pulposus cells via miR-34a-5p/SIRT1 axis.
Qian Xiang, Liang Kang, Juntan Wang, Zhiwei Liao, Yu Song, Kangcheng Zhao, Kun Wang, Cao Yang, Yukun Zhang. EBioMedicine 2020
57
38

CircSEMA4B targets miR-431 modulating IL-1β-induced degradative changes in nucleus pulposus cells in intervertebral disc degeneration via Wnt pathway.
Xiaobin Wang, Bing Wang, Mingxiang Zou, Jing Li, Guohua Lü, Qianshi Zhang, Fubin Liu, Chang Lu. Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis 2018
40
28

Role of cytokines in intervertebral disc degeneration: pain and disc content.
Makarand V Risbud, Irving M Shapiro. Nat Rev Rheumatol 2014
821
28

Circular RNAs in nucleus pulposus cell function and intervertebral disc degeneration.
Zheng Li, Xin Chen, Derong Xu, Shugang Li, Matthew T V Chan, William K K Wu. Cell Prolif 2019
55
28

limma powers differential expression analyses for RNA-sequencing and microarray studies.
Matthew E Ritchie, Belinda Phipson, Di Wu, Yifang Hu, Charity W Law, Wei Shi, Gordon K Smyth. Nucleic Acids Res 2015
23

Exosome-Transported circRNA_0000253 Competitively Adsorbs MicroRNA-141-5p and Increases IDD.
Jian Song, Zhen-Hao Chen, Chao-Jun Zheng, Ke-Han Song, Guang-Yu Xu, Shun Xu, Fei Zou, Xiao-Sheng Ma, Hong-Li Wang, Jian-Yuan Jiang. Mol Ther Nucleic Acids 2020
25
23

Circular RNA circ-4099 is induced by TNF-α and regulates ECM synthesis by blocking miR-616-5p inhibition of Sox9 in intervertebral disc degeneration.
Hua Wang, Peiheng He, Hehai Pan, Jun Long, Jianru Wang, Zemin Li, Hui Liu, Weiying Jiang, Zhaomin Zheng. Exp Mol Med 2018
68
23

CircERCC2 ameliorated intervertebral disc degeneration by regulating mitophagy and apoptosis through miR-182-5p/SIRT1 axis.
Lin Xie, Weibo Huang, Zhenhua Fang, Fan Ding, Fei Zou, Xiaosheng Ma, Jie Tao, Jingkang Guo, Xinlei Xia, Hongli Wang,[...]. Cell Death Dis 2019
63
23

Predicting effective microRNA target sites in mammalian mRNAs.
Vikram Agarwal, George W Bell, Jin-Wu Nam, David P Bartel. Elife 2015
23

Cell death in intervertebral disc degeneration.
Fan Ding, Zeng-wu Shao, Li-ming Xiong. Apoptosis 2013
211
23

CircularRNA_104670 plays a critical role in intervertebral disc degeneration by functioning as a ceRNA.
Jian Song, Hong-Li Wang, Ke-Han Song, Zhi-Wen Ding, Hai-Lian Wang, Xiao-Sheng Ma, Fei-Zhou Lu, Xin-Lei Xia, Ying-Wei Wang, Fei-Zou,[...]. Exp Mol Med 2018
52
23


Emerging role of circular RNA in intervertebral disc degeneration: Knowns and unknowns (Review).
Yongjin Li, Suzhe Zhou, Peng Peng, Xuke Wang, Lilong Du, Zhenxin Huo, Baoshan Xu. Mol Med Rep 2020
6
66


The role of IL-1β and TNF-α in intervertebral disc degeneration.
Yongjie Wang, Mingxue Che, Jingguo Xin, Zhi Zheng, Jiangbi Li, Shaokun Zhang. Biomed Pharmacother 2020
138
19

Preclinical development of a microRNA-based therapy for intervertebral disc degeneration.
Ming-Liang Ji, Hua Jiang, Xue-Jun Zhang, Pei-Liang Shi, Chao Li, Hao Wu, Xiao-Tao Wu, Yun-Tao Wang, Chen Wang, Jun Lu. Nat Commun 2018
118
19

Painful intervertebral disc degeneration and inflammation: from laboratory evidence to clinical interventions.
Feng-Juan Lyu, Haowen Cui, Hehai Pan, Kenneth Mc Cheung, Xu Cao, James C Iatridis, Zhaomin Zheng. Bone Res 2021
80
19

Circular RNA derived from TIMP2 functions as a competitive endogenous RNA and regulates intervertebral disc degeneration by targeting miR‑185‑5p and matrix metalloproteinase 2.
Wei Guo, Bin Zhang, Chao Sun, Hui-Quan Duan, Wei-Xiao Liu, Kun Mu, Ling Zhao, Hao-Ran Li, Zhan-Yin Dong, Qing Cui. Int J Mol Med 2020
12
33

Circular RNA GRB10 as a competitive endogenous RNA regulating nucleus pulposus cells death in degenerative intervertebral disk.
Wei Guo, Bin Zhang, Kun Mu, Shi-Qing Feng, Zhan-Yin Dong, Guang-Zhi Ning, Hao-Ran Li, Shen Liu, Ling Zhao, Yan Li,[...]. Cell Death Dis 2018
45
19


The circular RNA circ-GRB10 participates in the molecular circuitry inhibiting human intervertebral disc degeneration.
Wei Guo, Kun Mu, Bin Zhang, Chao Sun, Ling Zhao, Hao-Ran Li, Zhan-Yin Dong, Qing Cui. Cell Death Dis 2020
15
26

What low back pain is and why we need to pay attention.
Jan Hartvigsen, Mark J Hancock, Alice Kongsted, Quinette Louw, Manuela L Ferreira, Stéphane Genevay, Damian Hoy, Jaro Karppinen, Glenn Pransky, Joachim Sieper,[...]. Lancet 2018
19

Involvement of oxidative stress-induced annulus fibrosus cell and nucleus pulposus cell ferroptosis in intervertebral disc degeneration pathogenesis.
Run-Ze Yang, Wen-Ning Xu, Huo-Liang Zheng, Xin-Feng Zheng, Bo Li, Lei-Sheng Jiang, Sheng-Dan Jiang. J Cell Physiol 2021
40
19

MSC-Derived Exosomes Protect Vertebral Endplate Chondrocytes against Apoptosis and Calcification via the miR-31-5p/ATF6 Axis.
Lin Xie, Zhenhao Chen, Ming Liu, Weibo Huang, Fei Zou, Xiaosheng Ma, Jie Tao, Jingkang Guo, Xinlei Xia, Feizhou Lyu,[...]. Mol Ther Nucleic Acids 2020
32
14

STRING v11: protein-protein association networks with increased coverage, supporting functional discovery in genome-wide experimental datasets.
Damian Szklarczyk, Annika L Gable, David Lyon, Alexander Junge, Stefan Wyder, Jaime Huerta-Cepas, Milan Simonovic, Nadezhda T Doncheva, John H Morris, Peer Bork,[...]. Nucleic Acids Res 2019
14

US Health Care Spending by Payer and Health Condition, 1996-2016.
Joseph L Dieleman, Jackie Cao, Abby Chapin, Carina Chen, Zhiyin Li, Angela Liu, Cody Horst, Alexander Kaldjian, Taylor Matyasz, Kirstin Woody Scott,[...]. JAMA 2020
275
14

Systematic and integrative analysis of large gene lists using DAVID bioinformatics resources.
Da Wei Huang, Brad T Sherman, Richard A Lempicki. Nat Protoc 2009
14

Cytoscape Automation: empowering workflow-based network analysis.
David Otasek, John H Morris, Jorge Bouças, Alexander R Pico, Barry Demchak. Genome Biol 2019
457
14

Nutrition of the intervertebral disc.
Jill P G Urban, Stanton Smith, Jeremy C T Fairbank. Spine (Phila Pa 1976) 2004
637
14


mirDIP 4.1-integrative database of human microRNA target predictions.
Tomas Tokar, Chiara Pastrello, Andrea E M Rossos, Mark Abovsky, Anne-Christin Hauschild, Mike Tsay, Richard Lu, Igor Jurisica. Nucleic Acids Res 2018
281
14

Current trends in biologics delivery to restore intervertebral disc anabolism.
Gianluca Fontana, Eugene See, Abhay Pandit. Adv Drug Deliv Rev 2015
91
14


starBase v2.0: decoding miRNA-ceRNA, miRNA-ncRNA and protein-RNA interaction networks from large-scale CLIP-Seq data.
Jun-Hao Li, Shun Liu, Hui Zhou, Liang-Hu Qu, Jian-Hua Yang. Nucleic Acids Res 2014
14

Magnetic resonance classification of lumbar intervertebral disc degeneration.
C W Pfirrmann, A Metzdorf, M Zanetti, J Hodler, N Boos. Spine (Phila Pa 1976) 2001
14

Circ_0040039 May Aggravate Intervertebral Disk Degeneration by Regulating the MiR-874-3p-ESR1 Pathway.
Yongjin Li, Xuke Wang, Haiwei Xu, Guowang Li, Zhenxin Huo, Lilong Du, Kaihui Zhang, Li Shen, Hao Li, Baoshan Xu. Front Genet 2021
8
37

NCBI GEO: archive for functional genomics data sets--update.
Tanya Barrett, Stephen E Wilhite, Pierre Ledoux, Carlos Evangelista, Irene F Kim, Maxim Tomashevsky, Kimberly A Marshall, Katherine H Phillippy, Patti M Sherman, Michelle Holko,[...]. Nucleic Acids Res 2013
14Inhibition of intervertebral disc disease progression via the circPKNOX1-miR-370-3p-KIAA0355 axis.
Yizhen Huang, Jun Gao, Jianle Wang, Huali Ye, Teng Yao, Yining Xu, Zizheng Chen, Shuying Shen, Jianjun Ma. Cell Death Discov 2021
6
50

Restoration of Autophagic Flux Rescues Oxidative Damage and Mitochondrial Dysfunction to Protect against Intervertebral Disc Degeneration.
Liang Kang, Qian Xiang, Shengfeng Zhan, Yu Song, Kun Wang, Kangcheng Zhao, Shuai Li, Zengwu Shao, Cao Yang, Yukun Zhang. Oxid Med Cell Longev 2019
51
14

Regulation of differentiation of annulus fibrosus-derived stem cells using heterogeneous electrospun fibrous scaffolds.
Pinghui Zhou, Genglei Chu, Zhangqin Yuan, Huan Wang, Weidong Zhang, Yingji Mao, Xuesong Zhu, Weiguo Chen, Huilin Yang, Bin Li. J Orthop Translat 2020
14
14

Urinary miRNAs as biomarkers for idiopathic osteonecrosis of femoral head: A multicentre study.
Yongheng Ye, Yue Peng, Peiheng He, Qinqin Zhang, Dongliang Xu. J Orthop Translat 2020
4
50


Human intervertebral disc: structure and function.
M D Humzah, R W Soames. Anat Rec 1988
353
9

The potential role and trend of HIF‑1α in intervertebral disc degeneration: Friend or foe? (Review).
Yongjin Li, Shen Liu, Dayu Pan, Baoshan Xu, Xuewu Xing, Hengxing Zhou, Bin Zhang, Suzhe Zhou, Guangzhi Ning, Shiqing Feng. Mol Med Rep 2021
7
28

Intervertebral disc degeneration in the dog. Part 1: Anatomy and physiology of the intervertebral disc and characteristics of intervertebral disc degeneration.
Niklas Bergknut, Lucas A Smolders, Guy C M Grinwis, Ragnvi Hagman, Anne-Sofie Lagerstedt, Herman A W Hazewinkel, Marianna A Tryfonidou, Björn P Meij. Vet J 2013
80
9

The biogenesis, biology and characterization of circular RNAs.
Lasse S Kristensen, Maria S Andersen, Lotte V W Stagsted, Karoline K Ebbesen, Thomas B Hansen, Jørgen Kjems. Nat Rev Genet 2019
9

Circular RNA circPDE4D Protects against Osteoarthritis by Binding to miR-103a-3p and Regulating FGF18.
Yizheng Wu, Zhenghua Hong, Wenbin Xu, Junxin Chen, Qingxin Wang, Jiaxin Chen, Weiyu Ni, Zixuan Mei, Ziang Xie, Yan Ma,[...]. Mol Ther 2021
32
9


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.