A citation-based method for searching scientific literature

Xiaoli Yan, Hui Li, Pengna Shang, Huan Liu, Jingjuan Liu, Ting Zhang, Guolong Xing, Qianrong Fang, Long Chen. Chem Commun (Camb) 2021
Times Cited: 2List of co-cited articles
3 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


New synthetic strategies toward covalent organic frameworks.
Yusen Li, Weiben Chen, Guolong Xing, Donglin Jiang, Long Chen. Chem Soc Rev 2020
90
100

Covalent organic frameworks for separation applications.
Zhifang Wang, Sainan Zhang, Yao Chen, Zhenjie Zhang, Shengqian Ma. Chem Soc Rev 2020
232
100

Chiral covalent organic frameworks: design, synthesis and property.
Xing Han, Chen Yuan, Bang Hou, Lujia Liu, Haiyang Li, Yan Liu, Yong Cui. Chem Soc Rev 2020
66
100

Effects of Rigid Conjugated Groups: Toward Improving Enantioseparation Performances of Chiral Porous Organic Polymers.
Huiling Tan, Qibin Chen, Tingting Chen, Honglai Liu. ACS Appl Mater Interfaces 2019
8
50

An easy and low-cost method of embedding chiral molecules in metal-organic frameworks for enantioseparation.
Xiao-Jing Hu, Ge Huang, Shuo Zhang, Zhi-Bin Fang, Tian-Fu Liu, Rong Cao. Chem Commun (Camb) 2020
8
50

Chiral recognition of amino-acid esters by a glucose-derived macrocyclic receptor.
Pit Dominique, Martin Schnurr, Bartosz Lewandowski. Chem Commun (Camb) 2021
2
50

Homochiral metal-organic frameworks for enantioseparation.
Juan Liu, Soumya Mukherjee, Fei Wang, Roland A Fischer, Jian Zhang. Chem Soc Rev 2021
20
50

The Composition of the Mobile Phase Affects the Dynamic Chiral Recognition of Drug Molecules by the Chiral Stationary Phase.
Binwu Zhao, Priyanka A Oroskar, Xiaoyu Wang, David House, Anil Oroskar, Asha Oroskar, Cynthia Jameson, Sohail Murad. Langmuir 2017
18
50


Construction of β-Cyclodextrin Covalent Organic Framework-Modified Chiral Stationary Phase for Chiral Separation.
Yuying Wang, SiQi Zhuo, Jingwen Hou, Wang Li, Yibing Ji. ACS Appl Mater Interfaces 2019
33
50

Engineering a homochiral metal-organic framework based on an amino acid for enantioselective separation.
Haitong Tang, Keke Yang, Kun-Yu Wang, Qi Meng, Fan Wu, Yu Fang, Xiang Wu, Yougui Li, WenCheng Zhang, Yunfei Luo,[...]. Chem Commun (Camb) 2020
10
50

Novel Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry Method for Enantioseparation of Tefluthrin via a Box-Behnken Design and Its Stereoselective Degradation in Soil.
Yong Wen, Zhen Wang, Yingying Gao, Xuejun Zhao, Beibei Gao, Zhaoxian Zhang, Lianshan Li, Zongzhe He, Minghua Wang. J Agric Food Chem 2019
10
50

Pico-HPLC system integrating an equal inner diameter femtopipette into a 900 nm I.D. porous layer open tubular column.
Ruonan Li, Yunlong Shao, Yanmin Yu, Xiayan Wang, Guangsheng Guo. Chem Commun (Camb) 2017
15
50


High-performance liquid chromatographic separations of stereoisomers of chiral basic agrochemicals with polysaccharide-based chiral columns and polar organic mobile phases.
Iza Matarashvili, Iamze Shvangiradze, Lali Chankvetadze, Shota Sidamonidze, Nino Takaishvili, Tivadar Farkas, Bezhan Chankvetadze. J Sep Sci 2015
21
50

Enantioseparation and molecular modeling study of eight psychoactive drugs on a coated polysaccharide-based chiral stationary phase.
Liangzhao Cai, Mengyao Xue, Jia Lun, Shuang Li, Jia Yu, Xingjie Guo. Electrophoresis 2020
3
50

Enantiomers separation by capillary electrochromatography using polysaccharide-based stationary phases.
Giovanni D' Orazio, María Asensio-Ramos, Chiara Fanali. J Sep Sci 2019
14
50Rational design of crystalline supermicroporous covalent organic frameworks with triangular topologies.
Sasanka Dalapati, Matthew Addicoat, Shangbin Jin, Tsuneaki Sakurai, Jia Gao, Hong Xu, Stephan Irle, Shu Seki, Donglin Jiang. Nat Commun 2015
103
50

The atom, the molecule, and the covalent organic framework.
Christian S Diercks, Omar M Yaghi. Science 2017
736
50

Chemistry of Covalent Organic Frameworks.
Peter J Waller, Felipe Gándara, Omar M Yaghi. Acc Chem Res 2015
508
50

Pore Environment Control and Enhanced Performance of Enzymes Infiltrated in Covalent Organic Frameworks.
Qi Sun, Chung-Wei Fu, Briana Aguila, Jason Perman, Sai Wang, Hsi-Ya Huang, Feng-Shou Xiao, Shengqian Ma. J Am Chem Soc 2018
129
50

Triangular Topological 2D Covalent Organic Frameworks Constructed via Symmetric or Asymmetric "Two-in-One" Type Monomers.
Weiben Chen, Pei Chen, Dan Chen, Yi Liu, Guang Zhang, Lei Wang, Long Chen. Adv Sci (Weinh) 2022
2
50

Polymorphism of 2D Imine Covalent Organic Frameworks.
Yusen Li, Linshuo Guo, Yongkang Lv, Ziqiang Zhao, Yanhang Ma, Weihua Chen, Guolong Xing, Donglin Jiang, Long Chen. Angew Chem Int Ed Engl 2021
18
50

High-Lithium-Affinity Chemically Exfoliated 2D Covalent Organic Frameworks.
Xiudong Chen, Yusen Li, Liang Wang, Yi Xu, Anmin Nie, Qianqian Li, Fan Wu, Weiwei Sun, Xiang Zhang, Robert Vajtai,[...]. Adv Mater 2019
59
50


Structural Approaches to Control Interlayer Interactions in 2D Covalent Organic Frameworks.
Marta Martínez-Abadía, Aurelio Mateo-Alonso. Adv Mater 2020
19
50

'Light-Up' AIE-Active Materials: Self-Assembly, Molecular Recognition and Catalytic Applications.
Mandeep Kaur, Harpreet Kaur, Manoj Kumar, Vandana Bhalla. Chem Rec 2021
3
50

Toward Covalent Organic Framework Metastructures.
Song Wang, Yuhao Yang, Haoran Zhang, Ziyang Zhang, Chi Zhang, Xiaodong Huang, Daichi Kozawa, Pingwei Liu, Bo-Geng Li, Wen-Jun Wang. J Am Chem Soc 2021
10
50

Two-dimensional covalent organic frameworks with hierarchical porosity.
Rong-Ran Liang, Shu-Yan Jiang, Ru-Han A, Xin Zhao. Chem Soc Rev 2020
84
50

Opportunities of Covalent Organic Frameworks for Advanced Applications.
Yanpei Song, Qi Sun, Briana Aguila, Shengqian Ma. Adv Sci (Weinh) 2018
137
50

Covalent Organic Frameworks: Design, Synthesis, and Functions.
Keyu Geng, Ting He, Ruoyang Liu, Sasanka Dalapati, Ke Tian Tan, Zhongping Li, Shanshan Tao, Yifan Gong, Qiuhong Jiang, Donglin Jiang. Chem Rev 2020
469
50

Covalent Organic Frameworks: Chemical Approaches to Designer Structures and Built-In Functions.
Xinyi Chen, Keyu Geng, Ruoyang Liu, Ke Tian Tan, Yifan Gong, Zhongping Li, Shanshan Tao, Qiuhong Jiang, Donglin Jiang. Angew Chem Int Ed Engl 2020
120
50

Rational design of crystalline two-dimensional frameworks with highly complicated topological structures.
Rong-Ran Liang, Shun-Qi Xu, Lei Zhang, Ru-Han A, Pohua Chen, Fu-Zhi Cui, Qiao-Yan Qi, Junliang Sun, Xin Zhao. Nat Commun 2019
19
50

A Corrole-Based Covalent Organic Framework Featuring Desymmetrized Topology.
Yanming Zhao, Wenhao Dai, Yunlei Peng, Zheng Niu, Qi Sun, Chuan Shan, Hui Yang, Gaurav Verma, Lukasz Wojtas, Daqiang Yuan,[...]. Angew Chem Int Ed Engl 2020
34
50

Thioether-Based Fluorescent Covalent Organic Framework for Selective Detection and Facile Removal of Mercury(II).
San-Yuan Ding, Ming Dong, Ya-Wen Wang, Yan-Tao Chen, Huai-Zhen Wang, Cheng-Yong Su, Wei Wang. J Am Chem Soc 2016
410
50

Orderly Porous Covalent Organic Frameworks-based Materials: Superior Adsorbents for Pollutants Removal from Aqueous Solutions.
Xiaolu Liu, Hongwei Pang, Xuewei Liu, Qian Li, Ning Zhang, Liang Mao, Muqing Qiu, Baowei Hu, Hui Yang, Xiangke Wang. Innovation (Camb) 2021
48
50


On-Surface Growth of Single-Layered Homochiral 2D Covalent Organic Frameworks by Steric Hindrance Strategy.
Cheng Lu, Yi-Ping Mo, Ye Hong, Ting Chen, Zhi-Yong Yang, Li-Jun Wan, Dong Wang. J Am Chem Soc 2020
6
50

Aperiodic metal-organic frameworks.
Julius J Oppenheim, Grigorii Skorupskii, Mircea Dincă. Chem Sci 2020
3
50

Covalent organic frameworks (COFs) for electrochemical applications.
Xiaojia Zhao, Pradip Pachfule, Arne Thomas. Chem Soc Rev 2021
60
50

Covalent organic frameworks for membrane separation.
Shushan Yuan, Xin Li, Junyong Zhu, Gang Zhang, Peter Van Puyvelde, Bart Van der Bruggen. Chem Soc Rev 2019
188
50

Donor-Acceptor Type Covalent Organic Frameworks.
Jinwei Zhao, Junyu Ren, Guang Zhang, Ziqiang Zhao, Shiyong Liu, Wandong Zhang, Long Chen. Chemistry 2021
18
50

Nanochannels of Covalent Organic Frameworks for Chiral Selective Transmembrane Transport of Amino Acids.
Chen Yuan, Xiaowei Wu, Rui Gao, Xing Han, Yan Liu, Yitao Long, Yong Cui. J Am Chem Soc 2019
61
50Multiple-component covalent organic frameworks.
Ning Huang, Lipeng Zhai, Damien E Coupry, Matthew A Addicoat, Keiko Okushita, Katsuyuki Nishimura, Thomas Heine, Donglin Jiang. Nat Commun 2016
82
50

The luminescent and photophysical properties of covalent organic frameworks.
W Karl Haug, Erica M Moscarello, Eric R Wolfson, Psaras L McGrier. Chem Soc Rev 2020
57
50Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.