A citation-based method for searching scientific literature

Wei Su, Meng-Lu Liu, Yu-He Yang, Jia-Shu Wang, Shi-Hao Li, Hao Lv, Fu-Ying Dao, Hui Yang, Hao Lin. J Mol Biol 2021
Times Cited: 15List of co-cited articles
154 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


iBLP: An XGBoost-Based Predictor for Identifying Bioluminescent Proteins.
Dan Zhang, Hua-Dong Chen, Hasan Zulfiqar, Shi-Shi Yuan, Qin-Lai Huang, Zhao-Yue Zhang, Ke-Jun Deng. Comput Math Methods Med 2021
31
60

Meta-4mCpred: A Sequence-Based Meta-Predictor for Accurate DNA 4mC Site Prediction Using Effective Feature Representation.
Balachandran Manavalan, Shaherin Basith, Tae Hwan Shin, Leyi Wei, Gwang Lee. Mol Ther Nucleic Acids 2019
103
46

Pro54DB: a database for experimentally verified sigma-54 promoters.
Zhi-Yong Liang, Hong-Yan Lai, Huan Yang, Chang-Jian Zhang, Hui Yang, Huan-Huan Wei, Xin-Xin Chen, Ya-Wei Zhao, Zhen-Dong Su, Wen-Chao Li,[...]. Bioinformatics 2017
74
46

Improved prediction of protein-protein interactions using novel negative samples, features, and an ensemble classifier.
Leyi Wei, Pengwei Xing, Jiancang Zeng, JinXiu Chen, Ran Su, Fei Guo. Artif Intell Med 2017
124
40

Improved and Promising Identification of Human MicroRNAs by Incorporating a High-Quality Negative Set.
Leyi Wei, Minghong Liao, Yue Gao, Rongrong Ji, Zengyou He, Quan Zou. IEEE/ACM Trans Comput Biol Bioinform 2014
140
40

CD-HIT: accelerated for clustering the next-generation sequencing data.
Limin Fu, Beifang Niu, Zhengwei Zhu, Sitao Wu, Weizhong Li. Bioinformatics 2012
40

Deep-Resp-Forest: A deep forest model to predict anti-cancer drug response.
Ran Su, Xinyi Liu, Leyi Wei, Quan Zou. Methods 2019
90
33mAHTPred: a sequence-based meta-predictor for improving the prediction of anti-hypertensive peptides using effective feature representation.
Balachandran Manavalan, Shaherin Basith, Tae Hwan Shin, Leyi Wei, Gwang Lee. Bioinformatics 2019
93
33

Application of deep learning methods in biological networks.
Shuting Jin, Xiangxiang Zeng, Feng Xia, Wei Huang, Xiangrong Liu. Brief Bioinform 2021
41
33


Predicting therapeutic drugs for hepatocellular carcinoma based on tissue-specific pathways.
Liang Yu, Meng Wang, Yang Yang, Fengdan Xu, Xu Zhang, Fei Xie, Lin Gao, Xiangzhi Li. PLoS Comput Biol 2021
21
33

HLPpred-Fuse: improved and robust prediction of hemolytic peptide and its activity by fusing multiple feature representation.
Md Mehedi Hasan, Nalini Schaduangrat, Shaherin Basith, Gwang Lee, Watshara Shoombuatong, Balachandran Manavalan. Bioinformatics 2020
69
33

iProEP: A Computational Predictor for Predicting Promoter.
Hong-Yan Lai, Zhao-Yue Zhang, Zhen-Dong Su, Wei Su, Hui Ding, Wei Chen, Hao Lin. Mol Ther Nucleic Acids 2019
65
33

Predicting human microRNA-disease associations based on support vector machine.
Qinghua Jiang, Guohua Wang, Shuilin Jin, Yu Li, Yadong Wang. Int J Data Min Bioinform 2013
100
33

Prediction of bio-sequence modifications and the associations with diseases.
Chunyan Ao, Liang Yu, Quan Zou. Brief Funct Genomics 2021
20
33


Computational identification of N6-methyladenosine sites in multiple tissues of mammals.
Fu-Ying Dao, Hao Lv, Yu-He Yang, Hasan Zulfiqar, Hui Gao, Hao Lin. Comput Struct Biotechnol J 2020
32
26

Developing a Multi-Dose Computational Model for Drug-Induced Hepatotoxicity Prediction Based on Toxicogenomics Data.
Ran Su, Huichen Wu, Bo Xu, Xiaofeng Liu, Leyi Wei. IEEE/ACM Trans Comput Biol Bioinform 2019
65
26

HBPred: a tool to identify growth hormone-binding proteins.
Hua Tang, Ya-Wei Zhao, Ping Zou, Chun-Mei Zhang, Rong Chen, Po Huang, Hao Lin. Int J Biol Sci 2018
100
26

ECFS-DEA: an ensemble classifier-based feature selection for differential expression analysis on expression profiles.
Xudong Zhao, Qing Jiao, Hangyu Li, Yiming Wu, Hanxu Wang, Shan Huang, Guohua Wang. BMC Bioinformatics 2020
45
26

DeepYY1: a deep learning approach to identify YY1-mediated chromatin loops.
Fu-Ying Dao, Hao Lv, Dan Zhang, Zi-Mei Zhang, Li Liu, Hao Lin. Brief Bioinform 2021
29
26

A novel hierarchical selective ensemble classifier with bioinformatics application.
Leyi Wei, Shixiang Wan, Jiasheng Guo, Kelvin Kl Wong. Artif Intell Med 2017
106
26

iTerm-PseKNC: a sequence-based tool for predicting bacterial transcriptional terminators.
Chao-Qin Feng, Zhao-Yue Zhang, Xiao-Juan Zhu, Yan Lin, Wei Chen, Hua Tang, Hao Lin. Bioinformatics 2019
114
26

Direct detection of DNA methylation during single-molecule, real-time sequencing.
Benjamin A Flusberg, Dale R Webster, Jessica H Lee, Kevin J Travers, Eric C Olivares, Tyson A Clark, Jonas Korlach, Stephen W Turner. Nat Methods 2010
776
26

Computational prediction and interpretation of cell-specific replication origin sites from multiple eukaryotes by exploiting stacking framework.
Leyi Wei, Wenjia He, Adeel Malik, Ran Su, Lizhen Cui, Balachandran Manavalan. Brief Bioinform 2021
29
26

Prediction of drug response in multilayer networks based on fusion of multiomics data.
Liang Yu, Dandan Zhou, Lin Gao, Yunhong Zha. Methods 2021
18
26

RAACBook: a web server of reduced amino acid alphabet for sequence-dependent inference by using Chou's five-step rule.
Lei Zheng, Shenghui Huang, Nengjiang Mu, Haoyue Zhang, Jiayu Zhang, Yu Chang, Lei Yang, Yongchun Zuo. Database (Oxford) 2019
30
26

Identification of cyclin protein using gradient boost decision tree algorithm.
Hasan Zulfiqar, Shi-Shi Yuan, Qin-Lai Huang, Zi-Jie Sun, Fu-Ying Dao, Xiao-Long Yu, Hao Lin. Comput Struct Biotechnol J 2021
11
36

Multi-substrate selectivity based on key loops and non-homologous domains: new insight into ALKBH family.
Baofang Xu, Dongyang Liu, Zerong Wang, Ruixia Tian, Yongchun Zuo. Cell Mol Life Sci 2021
20
26

Identifying Sigma70 Promoters with Novel Pseudo Nucleotide Composition.
Hao Lin, Zhi-Yong Liang, Hua Tang, Wei Chen. IEEE/ACM Trans Comput Biol Bioinform 2019
78
26

A Method for Identifying Vesicle Transport Proteins Based on LibSVM and MRMD.
Zhiyu Tao, Yanjuan Li, Zhixia Teng, Yuming Zhao. Comput Math Methods Med 2020
26
26

Identification of hormone binding proteins based on machine learning methods.
Jiu Xin Tan, Shi Hao Li, Zi Mei Zhang, Cui Xia Chen, Wei Chen, Hua Tang, Hao Lin. Math Biosci Eng 2019
82
26

DincRNA: a comprehensive web-based bioinformatics toolkit for exploring disease associations and ncRNA function.
Liang Cheng, Yang Hu, Jie Sun, Meng Zhou, Qinghua Jiang. Bioinformatics 2018
137
26

A sequence-based deep learning approach to predict CTCF-mediated chromatin loop.
Hao Lv, Fu-Ying Dao, Hasan Zulfiqar, Wei Su, Hui Ding, Li Liu, Hao Lin. Brief Bioinform 2021
14
28Predicting Preference of Transcription Factors for Methylated DNA Using Sequence Information.
Meng-Lu Liu, Wei Su, Jia-Shu Wang, Yu-He Yang, Hui Yang, Hao Lin. Mol Ther Nucleic Acids 2020
13
30

DNA4mC-LIP: a linear integration method to identify N4-methylcytosine site in multiple species.
Qiang Tang, Juanjuan Kang, Jiaqing Yuan, Hua Tang, Xianhai Li, Hao Lin, Jian Huang, Wei Chen. Bioinformatics 2020
16
20

Deep-Kcr: accurate detection of lysine crotonylation sites using deep learning method.
Hao Lv, Fu-Ying Dao, Zheng-Xing Guan, Hui Yang, Yan-Wen Li, Hao Lin. Brief Bioinform 2021
48
20

iEnhancer-XG: interpretable sequence-based enhancers and their strength predictor.
Lijun Cai, Xuanbai Ren, Xiangzheng Fu, Li Peng, Mingyu Gao, Xiangxiang Zeng. Bioinformatics 2021
16
20

Computational methods for identifying the critical nodes in biological networks.
Xiangrong Liu, Zengyan Hong, Juan Liu, Yuan Lin, Alfonso Rodríguez-Patón, Quan Zou, Xiangxiang Zeng. Brief Bioinform 2020
35
20

Predicting enhancer-promoter interactions by deep learning and matching heuristic.
Xiaoping Min, Congmin Ye, Xiangrong Liu, Xiangxiang Zeng. Brief Bioinform 2021
12
25

Empirical comparison and analysis of web-based cell-penetrating peptide prediction tools.
Ran Su, Jie Hu, Quan Zou, Balachandran Manavalan, Leyi Wei. Brief Bioinform 2020
65
20

Iterative feature representations improve N4-methylcytosine site prediction.
Leyi Wei, Ran Su, Shasha Luan, Zhijun Liao, Balachandran Manavalan, Quan Zou, Xiaolong Shi. Bioinformatics 2019
60
20

MeDReaders: a database for transcription factors that bind to methylated DNA.
Guohua Wang, Ximei Luo, Jianan Wang, Jun Wan, Shuli Xia, Heng Zhu, Jiang Qian, Yadong Wang. Nucleic Acids Res 2018
50
20


iDNA4mC: identifying DNA N4-methylcytosine sites based on nucleotide chemical properties.
Wei Chen, Hui Yang, Pengmian Feng, Hui Ding, Hao Lin. Bioinformatics 2017
147
20Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.