A citation-based method for searching scientific literature

Weiwei Xia, Yuanyuan Li, Mengying Wu, Qianqian Jin, Qian Wang, Shuzhen Li, Songming Huang, Aihua Zhang, Yue Zhang, Zhanjun Jia. Cell Death Dis 2021
Times Cited: 20List of co-cited articles
257 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Cleavage of GSDMD by inflammatory caspases determines pyroptotic cell death.
Jianjin Shi, Yue Zhao, Kun Wang, Xuyan Shi, Yue Wang, Huanwei Huang, Yinghua Zhuang, Tao Cai, Fengchao Wang, Feng Shao. Nature 2015
55

Chemotherapy drugs induce pyroptosis through caspase-3 cleavage of a gasdermin.
Yupeng Wang, Wenqing Gao, Xuyan Shi, Jingjin Ding, Wang Liu, Huabin He, Kun Wang, Feng Shao. Nature 2017
813
45

Caspase-11 cleaves gasdermin D for non-canonical inflammasome signalling.
Nobuhiko Kayagaki, Irma B Stowe, Bettina L Lee, Karen O'Rourke, Keith Anderson, Søren Warming, Trinna Cuellar, Benjamin Haley, Merone Roose-Girma, Qui T Phung,[...]. Nature 2015
40

Caspase 3/GSDME-dependent pyroptosis contributes to chemotherapy drug-induced nephrotoxicity.
Xiujin Shen, Haibing Wang, Chunhua Weng, Hong Jiang, Jianghua Chen. Cell Death Dis 2021
21
35

Gasdermin E suppresses tumour growth by activating anti-tumour immunity.
Zhibin Zhang, Ying Zhang, Shiyu Xia, Qing Kong, Shunying Li, Xing Liu, Caroline Junqueira, Karla F Meza-Sosa, Temy Mo Yin Mok, James Ansara,[...]. Nature 2020
292
35

Cleavage of DFNA5 by caspase-3 during apoptosis mediates progression to secondary necrotic/pyroptotic cell death.
Corey Rogers, Teresa Fernandes-Alnemri, Lindsey Mayes, Diana Alnemri, Gino Cingolani, Emad S Alnemri. Nat Commun 2017
498
35

Succination inactivates gasdermin D and blocks pyroptosis.
Fiachra Humphries, Liraz Shmuel-Galia, Natalia Ketelut-Carneiro, Sheng Li, Bingwei Wang, Venkatesh V Nemmara, Ruth Wilson, Zhaozhao Jiang, Farnaz Khalighinejad, Khaja Muneeruddin,[...]. Science 2020
111
30

GSDME-mediated pyroptosis promotes inflammation and fibrosis in obstructive nephropathy.
Yinshuang Li, Ying Yuan, Zhong-Xing Huang, Hui Chen, Ruilong Lan, Zeng Wang, Kunmei Lai, Hong Chen, Zhimin Chen, Zhenhuan Zou,[...]. Cell Death Differ 2021
17
35

Gasdermin D is an executor of pyroptosis and required for interleukin-1β secretion.
Wan-ting He, Haoqiang Wan, Lichen Hu, Pengda Chen, Xin Wang, Zhe Huang, Zhang-Hua Yang, Chuan-Qi Zhong, Jiahuai Han. Cell Res 2015
912
30

Gasdermin pores permeabilize mitochondria to augment caspase-3 activation during apoptosis and inflammasome activation.
Corey Rogers, Dan A Erkes, Alexandria Nardone, Andrew E Aplin, Teresa Fernandes-Alnemri, Emad S Alnemri. Nat Commun 2019
215
30

Chemotherapy-induced pyroptosis is mediated by BAK/BAX-caspase-3-GSDME pathway and inhibited by 2-bromopalmitate.
Lei Hu, Meng Chen, Xueran Chen, Chenggang Zhao, Zhiyou Fang, Hongzhi Wang, Haiming Dai. Cell Death Dis 2020
51
30

Pro-inflammatory programmed cell death.
B T Cookson, M A Brennan. Trends Microbiol 2001
531
30

Pore-forming activity and structural autoinhibition of the gasdermin family.
Jingjin Ding, Kun Wang, Wang Liu, Yang She, Qi Sun, Jianjin Shi, Hanzi Sun, Da-Cheng Wang, Feng Shao. Nature 2016
987
30

Shigella flexneri induces apoptosis in infected macrophages.
A Zychlinsky, M C Prevost, P J Sansonetti. Nature 1992
691
25

Inflammasome-activated gasdermin D causes pyroptosis by forming membrane pores.
Xing Liu, Zhibin Zhang, Jianbin Ruan, Youdong Pan, Venkat Giri Magupalli, Hao Wu, Judy Lieberman. Nature 2016
25

Gasdermin D pore structure reveals preferential release of mature interleukin-1.
Shiyu Xia, Zhibin Zhang, Venkat Giri Magupalli, Juan Lorenzo Pablo, Ying Dong, Setu M Vora, Longfei Wang, Tian-Min Fu, Matthew P Jacobson, Anna Greka,[...]. Nature 2021
79
25

FDA-approved disulfiram inhibits pyroptosis by blocking gasdermin D pore formation.
Jun Jacob Hu, Xing Liu, Shiyu Xia, Zhibin Zhang, Ying Zhang, Jingxia Zhao, Jianbin Ruan, Xuemei Luo, Xiwen Lou, Yang Bai,[...]. Nat Immunol 2020
187
25

Inflammatory caspases are innate immune receptors for intracellular LPS.
Jianjin Shi, Yue Zhao, Yupeng Wang, Wenqing Gao, Jingjin Ding, Peng Li, Liyan Hu, Feng Shao. Nature 2014
25

Granzyme A from cytotoxic lymphocytes cleaves GSDMB to trigger pyroptosis in target cells.
Zhiwei Zhou, Huabin He, Kun Wang, Xuyan Shi, Yupeng Wang, Ya Su, Yao Wang, Da Li, Wang Liu, Yongliang Zhang,[...]. Science 2020
259
25

Nonsyndromic hearing impairment is associated with a mutation in DFNA5.
L Van Laer, E H Huizing, M Verstreken, D van Zuijlen, J G Wauters, P J Bossuyt, P Van de Heyning, W T McGuirt, R J Smith, P J Willems,[...]. Nat Genet 1998
223
25

Tom20 senses iron-activated ROS signaling to promote melanoma cell pyroptosis.
Bo Zhou, Jia-Yuan Zhang, Xian-Shuo Liu, Hang-Zi Chen, Yuan-Li Ai, Kang Cheng, Ru-Yue Sun, Dawang Zhou, Jiahuai Han, Qiao Wu. Cell Res 2018
139
25

Pyroptosis: Gasdermin-Mediated Programmed Necrotic Cell Death.
Jianjin Shi, Wenqing Gao, Feng Shao. Trends Biochem Sci 2017
924
25

Members of a novel gene family, Gsdm, are expressed exclusively in the epithelium of the skin and gastrointestinal tract in a highly tissue-specific manner.
Masaru Tamura, Shigekazu Tanaka, Tomoaki Fujii, Aya Aoki, Hiromitu Komiyama, Kiyoshi Ezawa, Kenta Sumiyama, Tomoko Sagai, Toshihiko Shiroishi. Genomics 2007
149
25

Gasdermin E-mediated target cell pyroptosis by CAR T cells triggers cytokine release syndrome.
Yuying Liu, Yiliang Fang, Xinfeng Chen, Zhenfeng Wang, Xiaoyu Liang, Tianzhen Zhang, Mengyu Liu, Nannan Zhou, Jiadi Lv, Ke Tang,[...]. Sci Immunol 2020
114
25

PD-L1-mediated gasdermin C expression switches apoptosis to pyroptosis in cancer cells and facilitates tumour necrosis.
Junwei Hou, Rongce Zhao, Weiya Xia, Chiung-Wen Chang, Yun You, Jung-Mao Hsu, Lei Nie, Yeh Chen, Yu-Chuan Wang, Chunxiao Liu,[...]. Nat Cell Biol 2020
155
25

The cleavage of gasdermin D by caspase-11 promotes tubular epithelial cell pyroptosis and urinary IL-18 excretion in acute kidney injury.
Naijun Miao, Fan Yin, Hongyan Xie, Yanzhe Wang, Yiang Xu, Yang Shen, Dan Xu, Jianyong Yin, Bao Wang, Zhuanli Zhou,[...]. Kidney Int 2019
67
25

Pyroptotic cell death defends against intracellular pathogens.
Ine Jorgensen, Edward A Miao. Immunol Rev 2015
458
25

Cytoplasmic LPS activates caspase-11: implications in TLR4-independent endotoxic shock.
Jon A Hagar, Daniel A Powell, Youssef Aachoui, Robert K Ernst, Edward A Miao. Science 2013
720
25

Aberrant promoter methylation and tumor suppressive activity of the DFNA5 gene in colorectal carcinoma.
M S Kim, X Chang, K Yamashita, J K Nagpal, J H Baek, G Wu, B Trink, E A Ratovitski, M Mori, D Sidransky. Oncogene 2008
115
25

GSDMD membrane pore formation constitutes the mechanism of pyroptotic cell death.
Lorenzo Sborgi, Sebastian Rühl, Estefania Mulvihill, Joka Pipercevic, Rosalie Heilig, Henning Stahlberg, Christopher J Farady, Daniel J Müller, Petr Broz, Sebastian Hiller. EMBO J 2016
497
20

Mutant BRAF and MEK Inhibitors Regulate the Tumor Immune Microenvironment via Pyroptosis.
Dan A Erkes, Weijia Cai, Ileine M Sanchez, Timothy J Purwin, Corey Rogers, Conroy O Field, Adam C Berger, Edward J Hartsough, Ulrich Rodeck, Emad S Alnemri,[...]. Cancer Discov 2020
113
20

A role for mitochondria in NLRP3 inflammasome activation.
Rongbin Zhou, Amir S Yazdi, Philippe Menu, Jürg Tschopp. Nature 2011
20

Gasdermin D in peripheral myeloid cells drives neuroinflammation in experimental autoimmune encephalomyelitis.
Sheng Li, Yuqing Wu, Dongxue Yang, Chunyan Wu, Chunmei Ma, Xue Liu, Paul N Moynagh, Bingwei Wang, Gang Hu, Shuo Yang. J Exp Med 2019
60
20

Tetraarsenic hexoxide enhances generation of mitochondrial ROS to promote pyroptosis by inducing the activation of caspase-3/GSDME in triple-negative breast cancer cells.
Haein An, Jin Sun Heo, Pyunggang Kim, Zenglin Lian, Siyoung Lee, Jinah Park, Eunji Hong, Kyoungwha Pang, Yuna Park, Akira Ooshima,[...]. Cell Death Dis 2021
19
21

Non-canonical inflammasome activation targets caspase-11.
Nobuhiko Kayagaki, Søren Warming, Mohamed Lamkanfi, Lieselotte Vande Walle, Salina Louie, Jennifer Dong, Kim Newton, Yan Qu, Jinfeng Liu, Sherry Heldens,[...]. Nature 2011
20


Pathogen blockade of TAK1 triggers caspase-8-dependent cleavage of gasdermin D and cell death.
Pontus Orning, Dan Weng, Kristian Starheim, Dmitry Ratner, Zachary Best, Bettina Lee, Alexandria Brooks, Shiyu Xia, Hao Wu, Michelle A Kelliher,[...]. Science 2018
341
20

The inflammasomes.
Kate Schroder, Jurg Tschopp. Cell 2010
20

Mechanism and Regulation of NLRP3 Inflammasome Activation.
Yuan He, Hideki Hara, Gabriel Núñez. Trends Biochem Sci 2016
20

Molecular Targeted Therapies Elicit Concurrent Apoptotic and GSDME-Dependent Pyroptotic Tumor Cell Death.
Haijiao Lu, Shengzhe Zhang, Jie Wu, Minjiang Chen, Mei-Chun Cai, Yujie Fu, Wenfeng Li, Jing Wang, Xiaojing Zhao, Zhuang Yu,[...]. Clin Cancer Res 2018
95
20

Pyroptosis is driven by non-selective gasdermin-D pore and its morphology is different from MLKL channel-mediated necroptosis.
Xin Chen, Wan-Ting He, Lichen Hu, Jingxian Li, Yuan Fang, Xin Wang, Xiaozheng Xu, Zhuo Wang, Kai Huang, Jiahuai Han. Cell Res 2016
288
20

Chemical disruption of the pyroptotic pore-forming protein gasdermin D inhibits inflammatory cell death and sepsis.
Joseph K Rathkey, Junjie Zhao, Zhonghua Liu, Yinghua Chen, Jie Yang, Hannah C Kondolf, Bryan L Benson, Steven M Chirieleison, Alex Y Huang, George R Dubyak,[...]. Sci Immunol 2018
172
20

Gasdermin E-derived caspase-3 inhibitors effectively protect mice from acute hepatic failure.
Wan-Feng Xu, Quan Zhang, Chu-Jie Ding, Hui-Yong Sun, Yuan Che, Hai Huang, Yun Wang, Jia-Wei Wu, Hai-Ping Hao, Li-Juan Cao. Acta Pharmacol Sin 2021
9
44

Molecular mechanisms of cell death: recommendations of the Nomenclature Committee on Cell Death 2018.
Lorenzo Galluzzi, Ilio Vitale, Stuart A Aaronson, John M Abrams, Dieter Adam, Patrizia Agostinis, Emad S Alnemri, Lucia Altucci, Ivano Amelio, David W Andrews,[...]. Cell Death Differ 2018
20

Caspase-11-mediated tubular epithelial pyroptosis underlies contrast-induced acute kidney injury.
Zhen Zhang, Xinghua Shao, Na Jiang, Shan Mou, Leyi Gu, Shu Li, Qisheng Lin, Yipei He, Minfang Zhang, Wenyan Zhou,[...]. Cell Death Dis 2018
55
20

Noncanonical inflammasome activation by intracellular LPS independent of TLR4.
Nobuhiko Kayagaki, Michael T Wong, Irma B Stowe, Sree Ranjani Ramani, Lino C Gonzalez, Sachiko Akashi-Takamura, Kensuke Miyake, Juan Zhang, Wyne P Lee, Artur Muszyński,[...]. Science 2013
893
20

Reactive oxygen species promote tubular injury in diabetic nephropathy: The role of the mitochondrial ros-txnip-nlrp3 biological axis.
Yachun Han, Xiaoxuan Xu, Chengyuan Tang, Peng Gao, Xianghui Chen, Xiaofen Xiong, Ming Yang, Shikun Yang, Xuejing Zhu, Shuguang Yuan,[...]. Redox Biol 2018
142
20

Channelling inflammation: gasdermins in physiology and disease.
Xing Liu, Shiyu Xia, Zhibin Zhang, Hao Wu, Judy Lieberman. Nat Rev Drug Discov 2021
64
20

Identification of DFNA5 as a target of epigenetic inactivation in gastric cancer.
Kimishige Akino, Minoru Toyota, Hiromu Suzuki, Takashi Imai, Reo Maruyama, Masanobu Kusano, Noriko Nishikawa, Yoshiyuki Watanabe, Yasushi Sasaki, Tamaki Abe,[...]. Cancer Sci 2007
114
20

An endogenous caspase-11 ligand elicits interleukin-1 release from living dendritic cells.
Ivan Zanoni, Yunhao Tan, Marco Di Gioia, Achille Broggi, Jianbin Ruan, Jianjin Shi, Carlos A Donado, Feng Shao, Hao Wu, James R Springstead,[...]. Science 2016
270
20


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.