A citation-based method for searching scientific literature

Li Cao, Xiaojun Huang, Ning Wang, Zhiying Wu, Cheng Zhang, Weihong Gu, Shuyan Cong, Jianhua Ma, Ling Wei, Yanchun Deng, Qi Fang, Qi Niu, Jin Wang, Zhaoxia Wang, You Yin, Jinyong Tian, Shufen Tian, Hongyan Bi, Hong Jiang, Xiaorong Liu, Yang Lü, Meizhen Sun, Jianjun Wu, Erhe Xu, Tao Chen, Tao Chen, Xu Chen, Wei Li, Shujian Li, Qinghua Li, Xiaonan Song, Ying Tang, Ping Yang, Yun Yang, Min Zhang, Xiong Zhang, Yuhu Zhang, Ruxu Zhang, Yi Ouyang, Jintai Yu, Quanzhong Hu, Qing Ke, Yuanrong Yao, Zhe Zhao, Xiuhe Zhao, Guohua Zhao, Furu Liang, Nan Cheng, Jianhong Han, Rong Peng, Shengdi Chen, Beisha Tang. Transl Neurodegener 2021
Times Cited: 5List of co-cited articles
13 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Clinical evaluation of idiopathic paroxysmal kinesigenic dyskinesia: new diagnostic criteria.
M K Bruno, M Hallett, K Gwinn-Hardy, B Sorensen, E Considine, S Tucker, D R Lynch, K D Mathews, K J Swoboda, J Harris,[...]. Neurology 2004
252
60

Exome sequencing identifies truncating mutations in PRRT2 that cause paroxysmal kinesigenic dyskinesia.
Wan-Jin Chen, Yu Lin, Zhi-Qi Xiong, Wei Wei, Wang Ni, Guo-He Tan, Shun-Ling Guo, Jin He, Ya-Fang Chen, Qi-Jie Zhang,[...]. Nat Genet 2011
312
40

The Phenotypic and Genetic Spectrum of Paroxysmal Kinesigenic Dyskinesia in China.
Xiao-Jun Huang, Shi-Ge Wang, Xia-Nan Guo, Wo-Tu Tian, Fei-Xia Zhan, Ze-Yu Zhu, Xiao-Meng Yin, Qing Liu, Kai-Li Yin, Xiao-Rong Liu,[...]. Mov Disord 2020
17
40

CHRNA4 variant causes paroxysmal kinesigenic dyskinesia and genetic epilepsy with febrile seizures plus?
Yong-Li Jiang, Fang Yuan, Ying Yang, Xiao-Long Sun, Lu Song, Wen Jiang. Seizure 2018
16
40

Paroxysmal movement disorders: An update.
A Méneret, E Roze. Rev Neurol (Paris) 2016
36
40

Benign infantile seizures and paroxysmal dyskinesia caused by an SCN8A mutation.
Elena Gardella, Felicitas Becker, Rikke S Møller, Julian Schubert, Johannes R Lemke, Line H G Larsen, Hans Eiberg, Michael Nothnagel, Holger Thiele, Janine Altmüller,[...]. Ann Neurol 2016
112
40

Proline-rich transmembrane protein 2-negative paroxysmal kinesigenic dyskinesia: Clinical and genetic analyses of 163 patients.
Wo-Tu Tian, Xiao-Jun Huang, Xiao Mao, Qing Liu, Xiao-Li Liu, Sheng Zeng, Xia-Nan Guo, Jun-Yi Shen, Yang-Qi Xu, Hui-Dong Tang,[...]. Mov Disord 2018
25
40

Paroxysmal kinesigenic dyskinesia: Clinical and genetic analyses of 110 patients.
Xiao-Jun Huang, Tian Wang, Jun-Ling Wang, Xiao-Li Liu, Xiang-Qian Che, Jin Li, Xiao Mao, Mei Zhang, Guang-Hui Bi, Li Wu,[...]. Neurology 2015
44
40

Identification of PRRT2 as the causative gene of paroxysmal kinesigenic dyskinesias.
Jun-Ling Wang, Li Cao, Xun-Hua Li, Zheng-Mao Hu, Jia-Da Li, Jian-Guo Zhang, Yu Liang, San-A, Nan Li, Su-Qin Chen,[...]. Brain 2011
204
40

Identification of a novel PRRT2 mutation in patients with paroxysmal kinesigenic dyskinesias and c.649dupC as a mutation hot-spot.
Li Cao, Xiao-Jun Huang, Lan Zheng, Qin Xiao, Xi-Jin Wang, Sheng-Di Chen. Parkinsonism Relat Disord 2012
46
40

Secondary paroxysmal dyskinesias.
Jaishri Blakeley, Joseph Jankovic. Mov Disord 2002
92
40

PRRT2 gene mutations: from paroxysmal dyskinesia to episodic ataxia and hemiplegic migraine.
Alice R Gardiner, Kailash P Bhatia, Maria Stamelou, Russell C Dale, Manju A Kurian, Susanne A Schneider, G M Wali, Tim Counihan, Anthony H Schapira, Sian D Spacey,[...]. Neurology 2012
117
40

The clinical and genetic heterogeneity of paroxysmal dyskinesias.
Alice R Gardiner, Fatima Jaffer, Russell C Dale, Robyn Labrum, Roberto Erro, Esther Meyer, Georgia Xiromerisiou, Maria Stamelou, Matthew Walker, Dimitri Kullmann,[...]. Brain 2015
81
40

Increased interhemispheric resting-state functional connectivity in paroxysmal kinesigenic dyskinesia: a resting-state fMRI study.
Jiechuan Ren, Du Lei, Tianhua Yang, Dongmei An, Fenglai Xiao, Lei Li, Xiaoqi Huang, Qiyong Gong, Dong Zhou. J Neurol Sci 2015
17
20

Aberrant Sensory Gating of the Primary Somatosensory Cortex Contributes to the Motor Circuit Dysfunction in Paroxysmal Kinesigenic Dyskinesia.
Yo-Tsen Liu, Yi-Chieh Chen, Shang-Yeong Kwan, Chien-Chen Chou, Hsiang-Yu Yu, Der-Jen Yen, Kwong-Kum Liao, Wei-Ta Chen, Yung-Yang Lin, Rou-Shayn Chen,[...]. Front Neurol 2018
6
20

REVEL: An Ensemble Method for Predicting the Pathogenicity of Rare Missense Variants.
Nilah M Ioannidis, Joseph H Rothstein, Vikas Pejaver, Sumit Middha, Shannon K McDonnell, Saurabh Baheti, Anthony Musolf, Qing Li, Emily Holzinger, Danielle Karyadi,[...]. Am J Hum Genet 2016
692
20


Abnormal Somatosensory Synchronization in Patients With Paroxysmal Kinesigenic Dyskinesia: A Magnetoencephalographic Study.
Fu-Jung Hsiao, Wan-Yu Hsu, Wei-Ta Chen, Rou-Shayn Chen, Yung-Yang Lin. Clin EEG Neurosci 2017
9
20

Clinical and Genetic Overview of Paroxysmal Movement Disorders and Episodic Ataxias.
Giacomo Garone, Alessandro Capuano, Lorena Travaglini, Federica Graziola, Fabrizia Stregapede, Ginevra Zanni, Federico Vigevano, Enrico Bertini, Francesco Nicita. Int J Mol Sci 2020
18
20


The evolving spectrum of PRRT2-associated paroxysmal diseases.
Darius Ebrahimi-Fakhari, Afshin Saffari, Ana Westenberger, Christine Klein. Brain 2015
149
20

GRIPT: a novel case-control analysis method for Mendelian disease gene discovery.
Jun Wang, Li Zhao, Xia Wang, Yong Chen, Mingchu Xu, Zachry T Soens, Zhongqi Ge, Peter Ronghan Wang, Fei Wang, Rui Chen. Genome Biol 2018
1
100

The endoplasmic reticulum: structure, function and response to cellular signaling.
Dianne S Schwarz, Michael D Blower. Cell Mol Life Sci 2016
475
20

PRRT2 phenotypes and penetrance of paroxysmal kinesigenic dyskinesia and infantile convulsions.
Rianne van Vliet, Guido Breedveld, Johanneke de Rijk-van Andel, Eva Brilstra, Nienke Verbeek, Corien Verschuuren-Bemelmans, Maartje Boon, Johnny Samijn, Karin Diderich, Ingrid van de Laar,[...]. Neurology 2012
63
20

Genetic updates on paroxysmal dyskinesias.
James Y Liao, Philippe A Salles, Umar A Shuaib, Hubert H Fernandez. J Neural Transm (Vienna) 2021
3
33

Episodic neurological channelopathies.
Devon P Ryan, Louis J Ptácek. Neuron 2010
48
20

Familial paroxysmal kinesigenic dyskinesia is associated with mutations in the KCNA1 gene.
Xiao-Meng Yin, Jing-Han Lin, Li Cao, Tong-Mei Zhang, Sheng Zeng, Kai-Lin Zhang, Wo-Tu Tian, Zheng-Mao Hu, Nan Li, Jun-Ling Wang,[...]. Hum Mol Genet 2018
29
20

TMEM151A variants cause paroxysmal kinesigenic dyskinesia.
Hong-Fu Li, Yu-Lan Chen, Ling Zhuang, Dian-Fu Chen, Hua-Zhen Ke, Wen-Jiao Luo, Gong-Lu Liu, Sheng-Nan Wu, Wen-Hao Zhou, Zhi-Qi Xiong,[...]. Cell Discov 2021
8
20

An interaction between PRRT2 and Na+/K+ ATPase contributes to the control of neuronal excitability.
Bruno Sterlini, Alessandra Romei, Chiara Parodi, Davide Aprile, Michele Oneto, Anita Aperia, Pierluigi Valente, Flavia Valtorta, Anna Fassio, Pietro Baldelli,[...]. Cell Death Dis 2021
2
50

Treatment of paroxysmal dyskinesias in children.
Jonathan W Mink. Curr Treat Options Neurol 2015
13
20

Complex dystonias: an update on diagnosis and care.
Rebecca Herzog, Anne Weissbach, Tobias Bäumer, Alexander Münchau. J Neural Transm (Vienna) 2021
6
20

Post-stroke movement disorders: report of 56 patients.
F Alarcón, J C M Zijlmans, G Dueñas, N Cevallos. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2004
147
20

Zonisamide Therapy for Patients With Paroxysmal Kinesigenic Dyskinesia.
Ryuki Matsuura, Shin-Ichiro Hamano, Erika Hiwatari, Satoru Ikemoto, Yuko Hirata, Reiko Koichihara, Kenjiro Kikuchi. Pediatr Neurol 2020
5
20

Symptomatic paroxysmal kinesigenic choreoathetosis as primary manifestation of multiple sclerosis.
Simone Zittel, Maxim Bester, Christian Gerloff, Alexander Münchau, Frank Leypoldt. J Neurol 2012
12
20


Paroxysmal dyskinesias: clinical features and classification.
M Demirkiran, J Jankovic. Ann Neurol 1995
356
20

"Thalamic aphasia" after stroke is associated with left anterior lesion location.
Merve Fritsch, Thomas Krause, Fabian Klostermann, Kersten Villringer, Manuela Ihrke, Christian H Nolte. J Neurol 2020
14
20

Thalamic deep brain stimulation for tremor in Parkinson disease, essential tremor, and dystonia.
Rubens Gisbert Cury, Valerie Fraix, Anna Castrioto, Maricely Ambar Pérez Fernández, Paul Krack, Stephan Chabardes, Eric Seigneuret, Eduardo Joaquim Lopes Alho, Alim-Louis Benabid, Elena Moro. Neurology 2017
122
20


Paroxysmal dyskinesias.
Shyamal H Mehta, John C Morgan, Kapil D Sethi. Curr Treat Options Neurol 2009
22
20

Deep Brain Stimulation Programming for Movement Disorders: Current Concepts and Evidence-Based Strategies.
Thomas Koeglsperger, Carla Palleis, Franz Hell, Jan H Mehrkens, Kai Bötzel. Front Neurol 2019
54
20

Neural Mechanisms of Paroxysmal Kinesigenic Dyskinesia: Insights from Neuroimaging.
Wei Liu, Yan Xiao, Ting Zheng, Guangxiang Chen. J Neuroimaging 2021
3
33


Movement disorders in ischemic stroke: clinical study of 22 patients.
L D'Olhaberriague, A Arboix, J L Martí-Vilalta, A Moral, J Massons. Eur J Neurol 1995
13
20

Treatment of paroxysmal dyskinesias.
Adam Strzelczyk, Katrin Bürk, Wolfgang H Oertel. Expert Opin Pharmacother 2011
19
20

Post-Thalamic Stroke Movement Disorders: A Systematic Review.
Navnika Gupta, Sanjay Pandey. Eur Neurol 2018
21
20

Broca's area and its striatal and thalamic connections: a diffusion-MRI tractography study.
Anastasia A Ford, William Triplett, Atchar Sudhyadhom, Joseph Gullett, Keith McGregor, David B Fitzgerald, Thomas Mareci, Keith White, Bruce Crosson. Front Neuroanat 2013
61
20

The paroxysmal dyskinesias.
K P Bhatia. J Neurol 1999
82
20

Topiramate therapy for paroxysmal kinesigenic choreoathetosis.
Yuan-Gui Huang, Yun-Chun Chen, Fang Du, Rui Li, Ge-Lin Xu, Wen Jiang, Jing Huang. Mov Disord 2005
25
20

Dystonia as complication of thalamic neurosurgery.
Marina Picillo, Vijayashankar Paramanandam, Francesca Morgante, Musleh Algarni, Diana A Olszewska, Renato Puppi Munhoz, Tipu Aziz, Erlick Pereira, Mojgan Hodaie, Suneil K Kalia,[...]. Parkinsonism Relat Disord 2019
12
20


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.