A citation-based method for searching scientific literature


List of co-cited articles
5 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


The biogenesis, biology and characterization of circular RNAs.
Lasse S Kristensen, Maria S Andersen, Lotte V W Stagsted, Karoline K Ebbesen, Thomas B Hansen, Jørgen Kjems. Nat Rev Genet 2019
40

Circular RNA and its mechanisms in disease: From the bench to the clinic.
Bing Han, Jie Chao, Honghong Yao. Pharmacol Ther 2018
363
40


Circ_0074027 Contributes to Non-Small Cell Lung Cancer Progression by Upregulating CUL4B Expression Through miR-335-5p.
Chaoqun Yu, Jianjian Ying, Kaizhong Yu, Weiyu Shen, Maofen Jiang. Cancer Biother Radiopharm 2022
9
40


MiR-338-3p inhibits the growth and invasion of non-small cell lung cancer cells by targeting IRS2.
Peng Zhang, Guoguang Shao, Xingyu Lin, Yunpeng Liu, Zhiguang Yang. Am J Cancer Res 2017
45
20

ceRNA in cancer: possible functions and clinical implications.
Xiaolong Qi, Da-Hong Zhang, Nan Wu, Jun-Hua Xiao, Xiang Wang, Wang Ma. J Med Genet 2015
615
20

SOX4 regulates invasion of bladder cancer cells via repression of WNT5a.
Josue D Moran, Hannah H Kim, Zhenghong Li, Carlos S Moreno. Int J Oncol 2019
17
20

Circular RNA hsa_circ_0005909 modulates osteosarcoma progression via the miR-936/HMGB1 axis.
Shuai Ding, Guangquan Zhang, Yanzheng Gao, Shulian Chen, Chen Cao. Cancer Cell Int 2020
6
20

MicroRNA-138 targets SOX4 to regulate the proliferation and metastasis of human lung cancer cells.
Li Xing, Zhong Ning, Deng Jun, Zhang Lu, Fan Xin Ting, Wang Yu, He Jing Kang. J BUON 2020
2
50

Integrin αvβ6-TGFβ-SOX4 Pathway Drives Immune Evasion in Triple-Negative Breast Cancer.
Archis Bagati, Sushil Kumar, Peng Jiang, Jason Pyrdol, Angela E Zou, Anze Godicelj, Nathan D Mathewson, Adam N R Cartwright, Paloma Cejas, Myles Brown,[...]. Cancer Cell 2021
21
20

Cancer Progress and Priorities: Lung Cancer.
Matthew B Schabath, Michele L Cote. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2019
64
20

circRNA-miRNA-mRNA regulatory network in human lung cancer: an update.
Zhuo-Zheng Liang, Cheng Guo, Man-Man Zou, Ping Meng, Tian-Tuo Zhang. Cancer Cell Int 2020
51
20

Circular RNA ITCH: A novel tumor suppressor in multiple cancers.
Yang Li, Yu-Zheng Ge, Luwei Xu, Ruipeng Jia. Life Sci 2020
45
20


Circular RNAs Act as miRNA Sponges.
Amaresh Chandra Panda. Adv Exp Med Biol 2018
350
20

Hsa_circ_0110757 upregulates ITGA1 to facilitate temozolomide resistance in glioma by suppressing hsa-miR-1298-5p.
Haoyu Li, Qing Liu, Zihua Chen, Ming Wu, Chao Zhang, Jun Su, Yue Li, Chi Zhang. Cell Death Dis 2021
5
20

miRNA-338-3p suppresses cell growth of human colorectal carcinoma by targeting smoothened.
Kai Sun, Hai-Jun Deng, Shang-Tong Lei, Jing-Qing Dong, Guo-Xin Li. World J Gastroenterol 2013
47
20

Circular RNAs hsa_circ_0032462, hsa_circ_0028173, hsa_circ_0005909 are predicted to promote CADM1 expression by functioning as miRNAs sponge in human osteosarcoma.
Gaoyang Chen, Qingyu Wang, Qiwei Yang, Zhaoyan Li, Zhenwu Du, Ming Ren, Haiyue Zhao, Yang Song, Guizhen Zhang. PLoS One 2018
28
20


Circular RNA: A new star of noncoding RNAs.
Shibin Qu, Xisheng Yang, Xiaolei Li, Jianlin Wang, Yuan Gao, Runze Shang, Wei Sun, Kefeng Dou, Haimin Li. Cancer Lett 2015
20

Lung Cancer Biomarkers.
Pamela Villalobos, Ignacio I Wistuba. Hematol Oncol Clin North Am 2017
85
20

Circular RNA in Lung Cancer Research: Biogenesis, Functions, and Roles.
Congcong Zhang, Lifang Ma, Yongjie Niu, Zhixian Wang, Xin Xu, Yan Li, Yongchun Yu. Int J Biol Sci 2020
26
20

SOX4: The unappreciated oncogene.
Carlos S Moreno. Semin Cancer Biol 2020
46
20

circNDUFB2 inhibits non-small cell lung cancer progression via destabilizing IGF2BPs and activating anti-tumor immunity.
Botai Li, Lili Zhu, Chunlai Lu, Cun Wang, Hui Wang, Haojie Jin, Xuhui Ma, Zhuoan Cheng, Chengtao Yu, Siying Wang,[...]. Nat Commun 2021
73
20

SOX4: Joining the Master Regulators of Epithelial-to-Mesenchymal Transition?
Ana Rita Lourenço, Paul J Coffer. Trends Cancer 2017
41
20

Down-regulated SOX4 expression suppresses cell proliferation, metastasis and induces apoptosis in Xuanwei female lung cancer patients.
Yongchun Zhou, Xicai Wang, Yunchao Huang, Yan Chen, Guangqiang Zhao, Qian Yao, Congguo Jin, Youguang Huang, Xin Liu, Guangjian Li. J Cell Biochem 2015
30
20

miR‑338‑3p inhibits A549 lung cancer cell proliferation and invasion by targeting AKT and β‑catenin signaling pathways.
Jia Liu, Linggai Cao, Na Zhao, Yue Feng, Ze Yu, Yuhua Li, Chunbo Teng, Jifan Hu, Tao Li. Mol Med Rep 2019
5
20

ceRNA cross-talk in cancer: when ce-bling rivalries go awry.
Florian A Karreth, Pier Paolo Pandolfi. Cancer Discov 2013
482
20

Circular RNA RHOT1 promotes progression and inhibits ferroptosis via mir-106a-5p/STAT3 axis in breast cancer.
Huiming Zhang, Zhicheng Ge, Zihan Wang, Yinguang Gao, Yang Wang, Xiang Qu. Aging (Albany NY) 2021
17
20

Lung Cancer.
Faria Nasim, Bruce F Sabath, George A Eapen. Med Clin North Am 2019
210
20

Recommendation for supportive care in patients receiving concurrent chemotherapy and radiotherapy for lung cancer.
D De Ruysscher, C Faivre-Finn, K Nackaerts, K Jordan, J Arends, J Y Douillard, U Ricardi, S Peters. Ann Oncol 2020
19
20

The lung microenvironment: an important regulator of tumour growth and metastasis.
Nasser K Altorki, Geoffrey J Markowitz, Dingcheng Gao, Jeffrey L Port, Ashish Saxena, Brendon Stiles, Timothy McGraw, Vivek Mittal. Nat Rev Cancer 2019
316
20

Regulation of circRNA biogenesis.
Ling-Ling Chen, Li Yang. RNA Biol 2015
975
20

Cancer statistics, 2018.
Rebecca L Siegel, Kimberly D Miller, Ahmedin Jemal. CA Cancer J Clin 2018
20

Effect of Laparoscopic vs Open Distal Gastrectomy on 3-Year Disease-Free Survival in Patients With Locally Advanced Gastric Cancer: The CLASS-01 Randomized Clinical Trial.
Jiang Yu, Changming Huang, Yihong Sun, Xiangqian Su, Hui Cao, Jiankun Hu, Kuan Wang, Jian Suo, Kaixiong Tao, Xianli He,[...]. JAMA 2019
248
20

Using circular RNA as a novel type of biomarker in the screening of gastric cancer.
Peifei Li, Shengcan Chen, Huilin Chen, Xiaoyan Mo, Tianwen Li, Yongfu Shao, Bingxiu Xiao, Junming Guo. Clin Chim Acta 2015
564
20

Roles of circ-CSPP1 on the proliferation and metastasis of glioma cancer.
Y-F Xue, M Li, W Li, Q Lin, B-X Yu, Q-B Zhu, H-J Chen. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2020
4
25

CircRNAs in cancer metabolism: a review.
Tao Yu, Yanfen Wang, Yu Fan, Na Fang, Tongshan Wang, Tongpeng Xu, Yongqian Shu. J Hematol Oncol 2019
126
20

EIF4A3-induced circular RNA MMP9 (circMMP9) acts as a sponge of miR-124 and promotes glioblastoma multiforme cell tumorigenesis.
Renjie Wang, Sai Zhang, Xuyi Chen, Nan Li, Jianwei Li, Ruichao Jia, Yuanqing Pan, Haiqian Liang. Mol Cancer 2018
169
20

Circ_0005075 promotes hepatocellular carcinoma progression by suppression of microRNA-335.
Xiangyu Yang, Hang Song, Zhenguo Zi, Jiantao Kou, Shuhua Chen, Yang Dai, Jiangfeng Wang, Liudi Yuan, Kun Gao. J Cell Physiol 2019
13
20

Association Between Helicobacter pylori Eradication and Gastric Cancer Incidence: A Systematic Review and Meta-analysis.
Yi-Chia Lee, Tsung-Hsien Chiang, Chu-Kuang Chou, Yu-Kang Tu, Wei-Chih Liao, Ming-Shiang Wu, David Y Graham. Gastroenterology 2016
381
20

eIF4A3 is a novel component of the exon junction complex.
Chia C Chan, Josee Dostie, Michael D Diem, Wenqin Feng, Matthias Mann, Juri Rappsilber, Gideon Dreyfuss. RNA 2004
175
20

Systematic Analysis of Gene Expression Alteration and Co-Expression Network of Eukaryotic Initiation Factor 4A-3 in Cancer.
Yan Lin, Jinyan Zhang, Junying Cai, Rong Liang, Guoying Chen, Gang Qin, Xueqiong Han, Chunling Yuan, Zhihui Liu, Yongqiang Li,[...]. J Cancer 2018
24
20

Circular transcripts of the testis-determining gene Sry in adult mouse testis.
B Capel, A Swain, S Nicolis, A Hacker, M Walter, P Koopman, P Goodfellow, R Lovell-Badge. Cell 1993
742
20

Updates on Management of Gastric Cancer.
Fabian M Johnston, Michael Beckman. Curr Oncol Rep 2019
92
20

The Landscape of Circular RNA in Cancer.
Josh N Vo, Marcin Cieslik, Yajia Zhang, Sudhanshu Shukla, Lanbo Xiao, Yuping Zhang, Yi-Mi Wu, Saravana M Dhanasekaran, Carl G Engelke, Xuhong Cao,[...]. Cell 2019
634
20


Effect of eukaryotic translation initiation factor 4A3 in malignant tumors.
Yuanhang Zhu, Chenchen Ren, Li Yang. Oncol Lett 2021
9
20Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.