A citation-based method for searching scientific literature

Antonia Christodoulaki, Annekatrien Boel, Maoxing Tang, Chloë De Roo, Dominic Stoop, Björn Heindryckx. Front Endocrinol (Lausanne) 2021
Times Cited: 1List of co-cited articles
articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


Expanding the genetic and phenotypic spectrum of the subcortical maternal complex genes in recurrent preimplantation embryonic arrest.
Wei Zheng, Huiling Hu, Jing Dai, Shuoping Zhang, Yifan Gu, Can Dai, Jing Guo, Xinxin Xu, Yuan Li, Shunji Zhang,[...]. Clin Genet 2021
5
100

Transducin-like enhancer of split-6 (TLE6) is a substrate of protein kinase A activity during mouse oocyte maturation.
Francesca E Duncan, Elizabeth Padilla-Banks, Miranda L Bernhardt, Teri S Ord, Wendy N Jefferson, Stuart B Moss, Carmen J Williams. Biol Reprod 2014
16
100

TLE6 mutation causes the earliest known human embryonic lethality.
Anas M Alazami, Salma M Awad, Serdar Coskun, Saad Al-Hassan, Hadia Hijazi, Firdous M Abdulwahab, Coralie Poizat, Fowzan S Alkuraya. Genome Biol 2015
89
100

Maternally expressed NLRP2 links the subcortical maternal complex (SCMC) to fertility, embryogenesis and epigenetic reprogramming.
Sangeetha Mahadevan, Varsha Sathappan, Budi Utama, Isabel Lorenzo, Khalied Kaskar, Ignatia B Van den Veyver. Sci Rep 2017
37
100

The subcortical maternal complex: multiple functions for one biological structure?
D Bebbere, L Masala, D F Albertini, S Ledda. J Assist Reprod Genet 2016
34
100


Effects of different polyvinylpyrrolidone concentrations on intracytoplasmic sperm injection.
Ding Ding, Qiushuang Wang, Xinyuan Li, Beili Chen, Weiwei Zou, Dongmei Ji, Yan Hao, Rufeng Xue, Huijuan Zou, Zhaolian Wei,[...]. Zygote 2020
1
100


Mutations in PADI6 Cause Female Infertility Characterized by Early Embryonic Arrest.
Yao Xu, Yingli Shi, Jing Fu, Min Yu, Ruizhi Feng, Qing Sang, Bo Liang, Biaobang Chen, Ronggui Qu, Bin Li,[...]. Am J Hum Genet 2016
76
100

Identification of a human subcortical maternal complex.
Kai Zhu, Liying Yan, Xiaoxin Zhang, Xukun Lu, Tianren Wang, Jie Yan, Xinqi Liu, Jie Qiao, Lei Li. Mol Hum Reprod 2015
44
100

Homozygous mutations in DZIP1 can induce asthenoteratospermia with severe MMAF.
Mingrong Lv, Wangjie Liu, Wangfei Chi, Xiaoqing Ni, Jiajia Wang, Huiru Cheng, Wei-Yu Li, Shenmin Yang, Huan Wu, Junqiang Zhang,[...]. J Med Genet 2020
24
100

Mutations in NLRP2 and NLRP5 cause female infertility characterised by early embryonic arrest.
Jian Mu, Wenjing Wang, Biaobang Chen, Ling Wu, Bin Li, Xiaoyan Mao, Zhihua Zhang, Jing Fu, Yanping Kuang, Xiaoxi Sun,[...]. J Med Genet 2019
33
100

A Maternal Functional Module in the Mammalian Oocyte-To-Embryo Transition.
Xukun Lu, Zheng Gao, Dandan Qin, Lei Li. Trends Mol Med 2017
38
100

Novel mutations in genes encoding subcortical maternal complex proteins may cause human embryonic developmental arrest.
Xueqian Wang, Di Song, Dmytro Mykytenko, Yanping Kuang, Qifeng Lv, Bin Li, Biaobang Chen, Xiaoyan Mao, Yao Xu, Valery Zukin,[...]. Reprod Biomed Online 2018
34
100

NLRPs, the subcortical maternal complex and genomic imprinting.
David Monk, Marta Sanchez-Delgado, Rosemary Fisher. Reproduction 2017
26
100

Biallelic Mutations in PATL2 Cause Female Infertility Characterized by Oocyte Maturation Arrest.
Biaobang Chen, Zhihua Zhang, Xiaoxi Sun, Yanping Kuang, Xiaoyan Mao, Xueqian Wang, Zheng Yan, Bin Li, Yao Xu, Min Yu,[...]. Am J Hum Genet 2017
51
100

Determinants of Infertility in Couples.
Suman Raj Tamrakar, Rashmi Bastakoti. J Nepal Health Res Counc 2019
5
100

Zygotic Genome Activation in Vertebrates.
David Jukam, S Ali M Shariati, Jan M Skotheim. Dev Cell 2017
116
100

Zbed3 participates in the subcortical maternal complex and regulates the distribution of organelles.
Zheng Gao, Xiaoxin Zhang, Xingjiang Yu, Dandan Qin, Yi Xiao, Yang Yu, Yunlong Xiang, Xiaoqing Nie, Xukun Lu, Wenbo Liu,[...]. J Mol Cell Biol 2018
11
100

A genomics approach to females with infertility and recurrent pregnancy loss.
Sateesh Maddirevula, Khalid Awartani, Serdar Coskun, Latifa F AlNaim, Niema Ibrahim, Firdous Abdulwahab, Mais Hashem, Saad Alhassan, Fowzan S Alkuraya. Hum Genet 2020
14
100

Role for PADI6 and the cytoplasmic lattices in ribosomal storage in oocytes and translational control in the early mouse embryo.
Piraye Yurttas, Alejandra M Vitale, Robert J Fitzhenry, Leona Cohen-Gould, Wenzhu Wu, Jan A Gossen, Scott A Coonrod. Development 2008
103
100

Mater, a maternal effect gene required for early embryonic development in mice.
Z B Tong, L Gold, K E Pfeifer, H Dorward, E Lee, C A Bondy, J Dean, L M Nelson. Nat Genet 2000
369
100

The subcortical maternal complex controls symmetric division of mouse zygotes by regulating F-actin dynamics.
Xing-Jiang Yu, Zhaohong Yi, Zheng Gao, Dandan Qin, Yanhua Zhai, Xue Chen, Yingchun Ou-Yang, Zhen-Bo Wang, Ping Zheng, Min-Sheng Zhu,[...]. Nat Commun 2014
52
100

Melatonin promotes the development of immature oocytes from the COH cycle into healthy offspring by protecting mitochondrial function.
Huijuan Zou, Beili Chen, Ding Ding, Ming Gao, Dawei Chen, Yajing Liu, Yan Hao, Weiwei Zou, Dongmei Ji, Ping Zhou,[...]. J Pineal Res 2020
19
100

Expanding the genetic and phenotypic spectrum of female infertility caused by TLE6 mutations.
Jing Lin, Hua Xu, Biaobang Chen, Wenjing Wang, Lei Wang, Xiaoxi Sun, Qing Sang. J Assist Reprod Genet 2020
10
100

Genetics of human female infertility†.
Svetlana A Yatsenko, Aleksandar Rajkovic. Biol Reprod 2019
34
100


The Genome Analysis Toolkit: a MapReduce framework for analyzing next-generation DNA sequencing data.
Aaron McKenna, Matthew Hanna, Eric Banks, Andrey Sivachenko, Kristian Cibulskis, Andrew Kernytsky, Kiran Garimella, David Altshuler, Stacey Gabriel, Mark Daly,[...]. Genome Res 2010
100

Homozygous Mutations in WEE2 Cause Fertilization Failure and Female Infertility.
Qing Sang, Bin Li, Yanping Kuang, Xueqian Wang, Zhihua Zhang, Biaobang Chen, Ling Wu, Qifeng Lyu, Yonglun Fu, Zheng Yan,[...]. Am J Hum Genet 2018
67
100


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.