A citation-based method for searching scientific literature


List of co-cited articles
37 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


m6A regulator-based methylation modification patterns characterized by distinct tumor microenvironment immune profiles in colon cancer.
Wei Chong, Liang Shang, Jin Liu, Zhen Fang, Fengying Du, Hao Wu, Yang Liu, Zhe Wang, Yang Chen, Shengtao Jia,[...]. Theranostics 2021
24
60m6A Demethylase ALKBH5 Maintains Tumorigenicity of Glioblastoma Stem-like Cells by Sustaining FOXM1 Expression and Cell Proliferation Program.
Sicong Zhang, Boxuan Simen Zhao, Aidong Zhou, Kangyu Lin, Shaoping Zheng, Zhike Lu, Yaohui Chen, Erik P Sulman, Keping Xie, Oliver Bögler,[...]. Cancer Cell 2017
613
40

Identification of Critical m6A RNA Methylation Regulators with Prognostic Value in Lower-Grade Glioma.
Jianglin Zheng, Xuan Wang, Yue Qiu, Minjie Wang, Hao Yu, Zijie Zhou, Zhipeng Wu, Xiaobing Jiang. Biomed Res Int 2021
3
66

STRING v11: protein-protein association networks with increased coverage, supporting functional discovery in genome-wide experimental datasets.
Damian Szklarczyk, Annika L Gable, David Lyon, Alexander Junge, Stefan Wyder, Jaime Huerta-Cepas, Milan Simonovic, Nadezhda T Doncheva, John H Morris, Peer Bork,[...]. Nucleic Acids Res 2019
40

Link Between m6A Modification and Cancers.
Zhen-Xian Liu, Li-Man Li, Hui-Lung Sun, Song-Mei Liu. Front Bioeng Biotechnol 2018
67
40

Cytoscape: a software environment for integrated models of biomolecular interaction networks.
Paul Shannon, Andrew Markiel, Owen Ozier, Nitin S Baliga, Jonathan T Wang, Daniel Ramage, Nada Amin, Benno Schwikowski, Trey Ideker. Genome Res 2003
40

Prognosis Analysis and Validation of m6A Signature and Tumor Immune Microenvironment in Glioma.
Shaojian Lin, Houshi Xu, Anke Zhang, Yunjia Ni, Yuanzhi Xu, Tong Meng, Mingjie Wang, Meiqing Lou. Front Oncol 2020
14
40

GSVA: gene set variation analysis for microarray and RNA-seq data.
Sonja Hänzelmann, Robert Castelo, Justin Guinney. BMC Bioinformatics 2013
40

Understanding the tumor immune microenvironment (TIME) for effective therapy.
Mikhail Binnewies, Edward W Roberts, Kelly Kersten, Vincent Chan, Douglas F Fearon, Miriam Merad, Lisa M Coussens, Dmitry I Gabrilovich, Suzanne Ostrand-Rosenberg, Catherine C Hedrick,[...]. Nat Med 2018
40

N6-methyladenosine marks primary microRNAs for processing.
Claudio R Alarcón, Hyeseung Lee, Hani Goodarzi, Nils Halberg, Sohail F Tavazoie. Nature 2015
566
40

Expression of m6A Regulators Correlated With Immune Microenvironment Predicts Therapeutic Efficacy and Prognosis in Gliomas.
Shengchao Xu, Lu Tang, Gan Dai, Chengke Luo, Zhixiong Liu. Front Cell Dev Biol 2020
17
40

Reading, writing and erasing mRNA methylation.
Sara Zaccara, Ryan J Ries, Samie R Jaffrey. Nat Rev Mol Cell Biol 2019
340
40


m(6)A RNA methylation promotes XIST-mediated transcriptional repression.
Deepak P Patil, Chun-Kan Chen, Brian F Pickering, Amy Chow, Constanza Jackson, Mitchell Guttman, Samie R Jaffrey. Nature 2016
616
40


The N6-methyladenosine (m6A)-forming enzyme METTL3 facilitates M1 macrophage polarization through the methylation of STAT1 mRNA.
Yihan Liu, Zhujiang Liu, Hao Tang, Yicong Shen, Ze Gong, Nan Xie, Xu Zhang, Wengong Wang, Wei Kong, Yuan Zhou,[...]. Am J Physiol Cell Physiol 2019
45
40

m6A mRNA demethylase FTO regulates melanoma tumorigenicity and response to anti-PD-1 blockade.
Seungwon Yang, Jiangbo Wei, Yan-Hong Cui, Gayoung Park, Palak Shah, Yu Deng, Andrew E Aplin, Zhike Lu, Seungmin Hwang, Chuan He,[...]. Nat Commun 2019
190
40

m6A modification patterns and tumor immune landscape in clear cell renal carcinoma.
Jiehui Zhong, Zezhen Liu, Chao Cai, Xiaolu Duan, Tuo Deng, Guohua Zeng. J Immunother Cancer 2021
8
40

The role of m6A, m5C and Ψ RNA modifications in cancer: Novel therapeutic opportunities.
Paz Nombela, Borja Miguel-López, Sandra Blanco. Mol Cancer 2021
28
40


Topology of the human and mouse m6A RNA methylomes revealed by m6A-seq.
Dan Dominissini, Sharon Moshitch-Moshkovitz, Schraga Schwartz, Mali Salmon-Divon, Lior Ungar, Sivan Osenberg, Karen Cesarkas, Jasmine Jacob-Hirsch, Ninette Amariglio, Martin Kupiec,[...]. Nature 2012
40


ALKBH5 regulates anti-PD-1 therapy response by modulating lactate and suppressive immune cell accumulation in tumor microenvironment.
Na Li, Yuqi Kang, Lingling Wang, Sarah Huff, Rachel Tang, Hui Hui, Kriti Agrawal, Gwendolyn Michelle Gonzalez, Yinsheng Wang, Sandip Pravin Patel,[...]. Proc Natl Acad Sci U S A 2020
80
40

RNA N6-Methyladenosine Modifications and the Immune Response.
Ya-Nan Wang, Chen-Yang Yu, Hong-Zhong Jin. J Immunol Res 2020
11
40

m6A mRNA methylation controls T cell homeostasis by targeting the IL-7/STAT5/SOCS pathways.
Hua-Bing Li, Jiyu Tong, Shu Zhu, Pedro J Batista, Erin E Duffy, Jun Zhao, Will Bailis, Guangchao Cao, Lina Kroehling, Yuanyuan Chen,[...]. Nature 2017
301
40

m6A mRNA methylation sustains Treg suppressive functions.
Jiyu Tong, Guangchao Cao, Ting Zhang, Esen Sefik, Maria Carolina Amezcua Vesely, James P Broughton, Shu Zhu, Huabin Li, Bin Li, Lei Chen,[...]. Cell Res 2018
84
40


Comprehensive analysis of mRNA methylation reveals enrichment in 3' UTRs and near stop codons.
Kate D Meyer, Yogesh Saletore, Paul Zumbo, Olivier Elemento, Christopher E Mason, Samie R Jaffrey. Cell 2012
40

m6A Regulators Is Differently Expressed and Correlated With Immune Response of Esophageal Cancer.
Huaying Zhao, Yue Xu, Yilin Xie, Lan Zhang, Ming Gao, Shenglei Li, Feng Wang. Front Cell Dev Biol 2021
8
40

m6 A RNA methyltransferases METTL3/14 regulate immune responses to anti-PD-1 therapy.
Lingling Wang, Hui Hui, Kriti Agrawal, Yuqi Kang, Na Li, Rachel Tang, Jiajun Yuan, Tariq M Rana. EMBO J 2020
47
40

Mettl3-mediated mRNA m6A methylation promotes dendritic cell activation.
Huamin Wang, Xiang Hu, Mingyan Huang, Juan Liu, Yan Gu, Lijia Ma, Qi Zhou, Xuetao Cao. Nat Commun 2019
127
40

Anti-tumour immunity controlled through mRNA m6A methylation and YTHDF1 in dendritic cells.
Dali Han, Jun Liu, Chuanyuan Chen, Lihui Dong, Yi Liu, Renbao Chang, Xiaona Huang, Yuanyuan Liu, Jianying Wang, Urszula Dougherty,[...]. Nature 2019
265
40

Structural basis of N(6)-adenosine methylation by the METTL3-METTL14 complex.
Xiang Wang, Jing Feng, Yuan Xue, Zeyuan Guan, Delin Zhang, Zhu Liu, Zhou Gong, Qiang Wang, Jinbo Huang, Chun Tang,[...]. Nature 2016
370
40

Targeting FTO Suppresses Cancer Stem Cell Maintenance and Immune Evasion.
Rui Su, Lei Dong, Yangchan Li, Min Gao, Li Han, Mark Wunderlich, Xiaolan Deng, Hongzhi Li, Yue Huang, Lei Gao,[...]. Cancer Cell 2020
96
40

Comprehensive Analysis of PD-L1 Expression, Immune Infiltrates, and m6A RNA Methylation Regulators in Esophageal Squamous Cell Carcinoma.
Wei Guo, Fengwei Tan, Qilin Huai, Zhen Wang, Fei Shao, Guochao Zhang, Zhenlin Yang, Renda Li, Qi Xue, Shugeng Gao,[...]. Front Immunol 2021
2
100

clusterProfiler: an R package for comparing biological themes among gene clusters.
Guangchuang Yu, Li-Gen Wang, Yanyan Han, Qing-Yu He. OMICS 2012
20

Integrated Analysis of RNA-Binding Proteins in Glioma.
Zhixing Wang, Wanjun Tang, Jiangang Yuan, Boqin Qiang, Wei Han, Xiaozhong Peng. Cancers (Basel) 2020
18
20

edgeR: a Bioconductor package for differential expression analysis of digital gene expression data.
Mark D Robinson, Davis J McCarthy, Gordon K Smyth. Bioinformatics 2010
20

Gene signatures and prognostic values of m6A regulators in clear cell renal cell carcinoma - a retrospective study using TCGA database.
Jingcheng Zhou, Jiangyi Wang, Baoan Hong, Kaifang Ma, Haibiao Xie, Lei Li, Kenan Zhang, Bowen Zhou, Lin Cai, Kan Gong. Aging (Albany NY) 2019
89
20

Stereopsis, spatial frequency and retinal eccentricity.
J Siderov, R S Harwerth. Vision Res 1995
32
20

Glioma incidence and survival variations by county-level socioeconomic measures.
David J Cote, Quinn T Ostrom, Haley Gittleman, Kelsey R Duncan, Travis S CreveCoeur, Carol Kruchko, Timothy R Smith, Meir J Stampfer, Jill S Barnholtz-Sloan. Cancer 2019
22
20

[Radiological determination of size of the spleen in hepatic, pancreatic and biliary tract diseases (author's transl)].
H Onodera, H Sugawara, T Hirata, K Ohta, M Oikawa, N Watabe, B Yoda. Nihon Shokakibyo Gakkai Zasshi 1982
1
100

Identification of N6-methyladenosine-related lncRNAs for patients with primary glioblastoma.
Wen Wang, Junsheng Li, Fa Lin, Jia Guo, Jizong Zhao. Neurosurg Rev 2021
9
20


CircRNA circHIPK3 serves as a prognostic marker to promote glioma progression by regulating miR-654/IGF2BP3 signaling.
Pengcheng Jin, Yuenuo Huang, Penglei Zhu, Yi Zou, Tingting Shao, Ouyang Wang. Biochem Biophys Res Commun 2018
91
20

Insights into the Regulatory Role of m6A Epitranscriptome in Glioblastoma.
Silvia Galardi, Alessandro Michienzi, Silvia Anna Ciafrè. Int J Mol Sci 2020
11
20

Integrated analysis of 34 microarray datasets reveals CBX3 as a diagnostic and prognostic biomarker in glioblastoma.
Siqi Wang, Fang Liu, Yuhui Wang, Wenliang Fan, Hongyang Zhao, Liying Liu, Chunyuan Cen, Xiaobin Jiang, Min Sun, Ping Han. J Transl Med 2019
11
20

[Changes of the polysomic profile during senescence of the crystalline lens].
G Maraini, F Carta, M Santori. Ann Ottalmol Clin Ocul 1967
1
100


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.