A citation-based method for searching scientific literature

Yuan Wang, Zibo Wang, Jibin Lu, Hongyan Zhang. Hum Cell 2021
Times Cited: 8List of co-cited articles
44 articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


circRNA biogenesis competes with pre-mRNA splicing.
Reut Ashwal-Fluss, Markus Meyer, Nagarjuna Reddy Pamudurti, Andranik Ivanov, Osnat Bartok, Mor Hanan, Naveh Evantal, Sebastian Memczak, Nikolaus Rajewsky, Sebastian Kadener. Mol Cell 2014
50

Circ-ZNF609 Is a Circular RNA that Can Be Translated and Functions in Myogenesis.
Ivano Legnini, Gaia Di Timoteo, Francesca Rossi, Mariangela Morlando, Francesca Briganti, Olga Sthandier, Alessandro Fatica, Tiziana Santini, Adrian Andronache, Mark Wade,[...]. Mol Cell 2017
37


Circular RNAs are a large class of animal RNAs with regulatory potency.
Sebastian Memczak, Marvin Jens, Antigoni Elefsinioti, Francesca Torti, Janna Krueger, Agnieszka Rybak, Luisa Maier, Sebastian D Mackowiak, Lea H Gregersen, Mathias Munschauer,[...]. Nature 2013
37

Extensive translation of circular RNAs driven by N6-methyladenosine.
Yun Yang, Xiaojuan Fan, Miaowei Mao, Xiaowei Song, Ping Wu, Yang Zhang, Yongfeng Jin, Yi Yang, Ling-Ling Chen, Yang Wang,[...]. Cell Res 2017
869
37


Exon-intron circular RNAs regulate transcription in the nucleus.
Zhaoyong Li, Chuan Huang, Chun Bao, Liang Chen, Mei Lin, Xiaolin Wang, Guolin Zhong, Bin Yu, Wanchen Hu, Limin Dai,[...]. Nat Struct Mol Biol 2015
37

Rolling Circle Translation of Circular RNA in Living Human Cells.
Naoko Abe, Ken Matsumoto, Mizuki Nishihara, Yukiko Nakano, Aya Shibata, Hideto Maruyama, Satoshi Shuto, Akira Matsuda, Minoru Yoshida, Yoshihiro Ito,[...]. Sci Rep 2015
209
37

Circular RNAs are abundant, conserved, and associated with ALU repeats.
William R Jeck, Jessica A Sorrentino, Kai Wang, Michael K Slevin, Christin E Burd, Jinze Liu, William F Marzluff, Norman E Sharpless. RNA 2013
37

A novel plasma circular RNA circFARSA is a potential biomarker for non-small cell lung cancer.
Dong Hang, Jing Zhou, Na Qin, Wen Zhou, Hongxia Ma, Guangfu Jin, Zhibin Hu, Juncheng Dai, Hongbing Shen. Cancer Med 2018
130
37


Detecting and characterizing circular RNAs.
William R Jeck, Norman E Sharpless. Nat Biotechnol 2014
25

Circular non-coding RNA ANRIL modulates ribosomal RNA maturation and atherosclerosis in humans.
Lesca M Holdt, Anika Stahringer, Kristina Sass, Garwin Pichler, Nils A Kulak, Wolfgang Wilfert, Alexander Kohlmaier, Andreas Herbst, Bernd H Northoff, Alexandros Nicolaou,[...]. Nat Commun 2016
612
25

Circular RNAs are the predominant transcript isoform from hundreds of human genes in diverse cell types.
Julia Salzman, Charles Gawad, Peter Lincoln Wang, Norman Lacayo, Patrick O Brown. PLoS One 2012
25

The hepatitis delta (delta) virus possesses a circular RNA.
A Kos, R Dijkema, A C Arnberg, P H van der Meide, H Schellekens. Nature 1986
461
25

Translation of the circular RNA circβ-catenin promotes liver cancer cell growth through activation of the Wnt pathway.
Wei-Cheng Liang, Cheuk-Wa Wong, Pu-Ping Liang, Mai Shi, Ye Cao, Shi-Tao Rao, Stephen Kwok-Wing Tsui, Mary Miu-Yee Waye, Qi Zhang, Wei-Ming Fu,[...]. Genome Biol 2019
216
25

Viroids are single-stranded covalently closed circular RNA molecules existing as highly base-paired rod-like structures.
H L Sanger, G Klotz, D Riesner, H J Gross, A K Kleinschmidt. Proc Natl Acad Sci U S A 1976
25

CircRNA_103762 promotes multidrug resistance in NSCLC by targeting DNA damage inducible transcript 3 (CHOP).
Guanhua Xiao, Wenqi Huang, Yongzhong Zhan, Jing Li, Wancheng Tong. J Clin Lab Anal 2020
17
25

Novel Role of FBXW7 Circular RNA in Repressing Glioma Tumorigenesis.
Yibing Yang, Xinya Gao, Maolei Zhang, Sheng Yan, Chengjun Sun, Feizhe Xiao, Nunu Huang, Xuesong Yang, Kun Zhao, Huangkai Zhou,[...]. J Natl Cancer Inst 2018
563
25

Targeting circular RNAs as a therapeutic approach: current strategies and challenges.
Alina T He, Jinglei Liu, Feiya Li, Burton B Yang. Signal Transduct Target Ther 2021
40
25


Genome-Wide Maps of m6A circRNAs Identify Widespread and Cell-Type-Specific Methylation Patterns that Are Distinct from mRNAs.
Chan Zhou, Benoit Molinie, Kaveh Daneshvar, Joshua V Pondick, Jinkai Wang, Nicholas Van Wittenberghe, Yi Xing, Cosmas C Giallourakis, Alan C Mullen. Cell Rep 2017
210
25

EIF4A3-induced circular RNA MMP9 (circMMP9) acts as a sponge of miR-124 and promotes glioblastoma multiforme cell tumorigenesis.
Renjie Wang, Sai Zhang, Xuyi Chen, Nan Li, Jianwei Li, Ruichao Jia, Yuanqing Pan, Haiqian Liang. Mol Cancer 2018
175
25

miRNA-dependent gene silencing involving Ago2-mediated cleavage of a circular antisense RNA.
Thomas B Hansen, Erik D Wiklund, Jesper B Bramsen, Sune B Villadsen, Aaron L Statham, Susan J Clark, Jørgen Kjems. EMBO J 2011
619
25

A novel tumor suppressor protein encoded by circular AKT3 RNA inhibits glioblastoma tumorigenicity by competing with active phosphoinositide-dependent Kinase-1.
Xin Xia, Xixi Li, Fanying Li, Xujia Wu, Maolei Zhang, Huangkai Zhou, Nunu Huang, Xuesong Yang, Feizhe Xiao, Dawei Liu,[...]. Mol Cancer 2019
120
25

Circular RNA circSATB2 promotes progression of non-small cell lung cancer cells.
Nan Zhang, Aruo Nan, Lijian Chen, Xin Li, Yangyang Jia, Miaoyun Qiu, Xin Dai, Hanyu Zhou, Jialu Zhu, Han Zhang,[...]. Mol Cancer 2020
93
25

Foxo3 circular RNA retards cell cycle progression via forming ternary complexes with p21 and CDK2.
William W Du, Weining Yang, Elizabeth Liu, Zhenguo Yang, Preet Dhaliwal, Burton B Yang. Nucleic Acids Res 2016
943
25

Circular intronic long noncoding RNAs.
Yang Zhang, Xiao-Ou Zhang, Tian Chen, Jian-Feng Xiang, Qing-Fei Yin, Yu-Hang Xing, Shanshan Zhu, Li Yang, Ling-Ling Chen. Mol Cell 2013
25

Circular RNA cSMARCA5 inhibits growth and metastasis in hepatocellular carcinoma.
Jian Yu, Qing-Guo Xu, Zhen-Guang Wang, Yuan Yang, Ling Zhang, Jin-Zhao Ma, Shu-Han Sun, Fu Yang, Wei-Ping Zhou. J Hepatol 2018
388
25

EIF4A3-induced circular RNA ASAP1 promotes tumorigenesis and temozolomide resistance of glioblastoma via NRAS/MEK1/ERK1-2 signaling.
Yutian Wei, Chenfei Lu, Peng Zhou, Lin Zhao, Xiao Lyu, Jianxing Yin, ZhuMei Shi, Yongping You. Neuro Oncol 2021
42
25

The biology, function, and biomedical applications of exosomes.
Raghu Kalluri, Valerie S LeBleu. Science 2020
25

Using circular RNA hsa_circ_0000190 as a new biomarker in the diagnosis of gastric cancer.
Shijun Chen, Tianwen Li, Qianfu Zhao, Bingxiu Xiao, Junming Guo. Clin Chim Acta 2017
268
25

circDCUN1D4 suppresses tumor metastasis and glycolysis in lung adenocarcinoma by stabilizing TXNIP expression.
Yingkuan Liang, Hui Wang, Bing Chen, Qixing Mao, Wenjie Xia, Te Zhang, Xuming Song, Zeyu Zhang, Lin Xu, Gaochao Dong,[...]. Mol Ther Nucleic Acids 2020
32
25

CircFOXO3 promotes glioblastoma progression by acting as a competing endogenous RNA for NFAT5.
Shuai Zhang, Keman Liao, Zengli Miao, Qing Wang, Yifeng Miao, Zhongye Guo, Yun Qiu, Binghong Chen, Li Ren, Zilong Wei,[...]. Neuro Oncol 2019
42
25

hsa_circ_0013958: a circular RNA and potential novel biomarker for lung adenocarcinoma.
Xiaoli Zhu, Xiyong Wang, Shuzhen Wei, Yan Chen, Yang Chen, Xiaobo Fan, Shuhua Han, Guoqiu Wu. FEBS J 2017
215
25


Hypoxia induced exosomal circRNA promotes metastasis of Colorectal Cancer via targeting GEF-H1/RhoA axis.
Haiou Yang, Haiyang Zhang, Yuchong Yang, Xinyi Wang, Ting Deng, Rui Liu, Tao Ning, Ming Bai, Hongli Li, Kegan Zhu,[...]. Theranostics 2020
55
25

circNDUFB2 inhibits non-small cell lung cancer progression via destabilizing IGF2BPs and activating anti-tumor immunity.
Botai Li, Lili Zhu, Chunlai Lu, Cun Wang, Hui Wang, Haojie Jin, Xuhui Ma, Zhuoan Cheng, Chengtao Yu, Siying Wang,[...]. Nat Commun 2021
93
25

Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries.
Hyuna Sung, Jacques Ferlay, Rebecca L Siegel, Mathieu Laversanne, Isabelle Soerjomataram, Ahmedin Jemal, Freddie Bray. CA Cancer J Clin 2021
25Circ-ZKSCAN1 regulates FAM83A expression and inactivates MAPK signaling by targeting miR-330-5p to promote non-small cell lung cancer progression.
Yuanyong Wang, Rongjian Xu, Dongyang Zhang, Tong Lu, Wanpeng Yu, Yang Wo, Ao Liu, Tianyi Sui, Jian Cui, Yi Qin,[...]. Transl Lung Cancer Res 2019
39
25

CircRNA_102179 promotes the proliferation, migration and invasion in non-small cell lung cancer cells by regulating miR-330-5p/HMGB3 axis.
Zhi-Feng Zhou, Zhi Wei, Jin-Chan Yao, Shuo-Yan Liu, Feng Wang, Zhen Wang, Xiao-Feng Chen, Hui Lin, Yunbin Ye, Qing-Feng Zheng. Pathol Res Pract 2020
10
25

Circ-PITX1 Promotes the Progression of Non-Small Cell Lung Cancer Through Regulating the miR-1248/CCND2 Axis.
Qianyu Yue, Yanyan Xu, Xiaoli Deng, Shenglan Wang, Jingman Qiu, Baojiang Qian, Yunhui Zhang. Onco Targets Ther 2021
5
40

Circular RNA DLGAP4 Ameliorates Ischemic Stroke Outcomes by Targeting miR-143 to Regulate Endothelial-Mesenchymal Transition Associated with Blood-Brain Barrier Integrity.
Ying Bai, Yuan Zhang, Bing Han, Li Yang, Xufeng Chen, Rongrong Huang, Fangfang Wu, Jie Chao, Pei Liu, Gang Hu,[...]. J Neurosci 2018
208
12

Function and clinical significance of circRNAs in solid tumors.
Yiting Geng, Jingting Jiang, Changping Wu. J Hematol Oncol 2018
143
12

Tumor-suppressive circular RNAs: Mechanisms underlying their suppression of tumor occurrence and use as therapeutic targets.
Zhe Li, Yao Ruan, Haiyan Zhang, Yijing Shen, Tianwen Li, Bingxiu Xiao. Cancer Sci 2019
96
12

Circ_0091579 enhances the malignancy of hepatocellular carcinoma via miR-1287/PDK2 axis.
Junwei Shu, Jiayuan Du, Futao Wang, Yong Cheng, Gangxin Chen, Bing Xu, Dianpeng Zhang, Shuangjiang Chen. Open Life Sci 2021
2
50

Regulation of Circular RNA CircNFATC3 in Cancer Cells Alters Proliferation, Migration, and Oxidative Phosphorylation.
Thasni Karedath, Fatima M Al-Dasim, Ikhlak Ahmed, Albandary Al-Qurashi, Afsheen Raza, Simeon Scott Andrews, Ayeda Abdulsalam Ahmed, Yasmin Ali Mohamoud, Said Dermime, Joel A Malek. Front Cell Dev Biol 2021
5
20

A novel protein encoded by the circular form of the SHPRH gene suppresses glioma tumorigenesis.
Maolei Zhang, Nunu Huang, Xuesong Yang, Jingyan Luo, Sheng Yan, Feizhe Xiao, Wenping Chen, Xinya Gao, Kun Zhao, Huangkai Zhou,[...]. Oncogene 2018
354
12


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.