A citation-based method for searching scientific literature


List of co-cited articles
articles co-cited >1Times Cited
  Times     Co-cited
Similarity


NLRP3 inflammasome-mediated cytokine production and pyroptosis cell death in breast cancer.
Sara Socorro Faria, Susan Costantini, Vladmir Cláudio Cordeiro de Lima, Victor Pianna de Andrade, Mickaël Rialland, Rebe Cedric, Alfredo Budillon, Kelly Grace Magalhães. J Biomed Sci 2021
3
100

27-Hydroxycholesterol Contributes to Lysosomal Membrane Permeabilization-Mediated Pyroptosis in Co-cultured SH-SY5Y Cells and C6 Cells.
Si Chen, Cui Zhou, Huiyan Yu, Lingwei Tao, Yu An, Xiaona Zhang, Ying Wang, Yushan Wang, Rong Xiao. Front Mol Neurosci 2019
14
100

MiR-182 enhances radioresistance in non-small cell lung cancer cells by regulating FOXO3.
Gang Chen, Lina Yu, Hui Dong, Zhihao Liu, Yahong Sun. Clin Exp Pharmacol Physiol 2019
16
100


Exosomes of Human Umbilical Cord MSCs Protect Against Hypoxia/Reoxygenation-Induced Pyroptosis of Cardiomyocytes via the miRNA-100-5p/FOXO3/NLRP3 Pathway.
Chenyu Liang, Yang Liu, Huifeng Xu, Junling Huang, Yi Shen, Faxiu Chen, Ming Luo. Front Bioeng Biotechnol 2021
12
100

1'-Acetoxychavicol acetate inhibits NLRP3-dependent inflammasome activation via mitochondrial ROS suppression.
Sophia P M Sok, Daisuke Ori, Ayana Wada, Haruna Okude, Takumi Kawasaki, Masatoshi Momota, Noor Hasima Nagoor, Taro Kawai. Int Immunol 2021
1
100Ginsenoside Rb3 provides protective effects against cisplatin-induced nephrotoxicity via regulation of AMPK-/mTOR-mediated autophagy and inhibition of apoptosis in vitro and in vivo.
Jing-Jing Xing, Jin-Gang Hou, Zhi-Na Ma, Zi Wang, Shen Ren, Ying-Ping Wang, Wen-Cong Liu, Chen Chen, Wei Li. Cell Prolif 2019
30
100

Osteopontin N-Terminal Function in an Abdominal Aortic Aneurysm From Apolipoprotein E-Deficient Mice.
Hongyang Liu, Ying Zhang, Wei Song, Yancui Sun, Yinong Jiang. Front Cell Dev Biol 2021
2
100


Gasdermin E deficiency attenuates acute kidney injury by inhibiting pyroptosis and inflammation.
Weiwei Xia, Yuanyuan Li, Mengying Wu, Qianqian Jin, Qian Wang, Shuzhen Li, Songming Huang, Aihua Zhang, Yue Zhang, Zhanjun Jia. Cell Death Dis 2021
9
100

Role of microglial and endothelial CD36 in post-ischemic inflammasome activation and interleukin-1β-induced endothelial activation.
Lidia Garcia-Bonilla, Rose Sciortino, Ziasmin Shahanoor, Gianfranco Racchumi, Mathangi Janakiraman, Joan Montaner, Ping Zhou, Josef Anrather, Costantino Iadecola. Brain Behav Immun 2021
3
100

FoxO3a inhibiting expression of EPS8 to prevent progression of NSCLC: A new negative loop of EGFR signaling.
Qiang Wen, Xinwei Jiao, Fei Kuang, Beibei Hou, Yajing Zhu, Wenyu Guo, Guangxin Sun, Yufeng Ba, Dandan Yu, David Wang,[...]. EBioMedicine 2019
9
100

GSDME-mediated pyroptosis promotes inflammation and fibrosis in obstructive nephropathy.
Yinshuang Li, Ying Yuan, Zhong-Xing Huang, Hui Chen, Ruilong Lan, Zeng Wang, Kunmei Lai, Hong Chen, Zhimin Chen, Zhenhuan Zou,[...]. Cell Death Differ 2021
6
100

Overexpression of circRNA SNRK targets miR-103-3p to reduce apoptosis and promote cardiac repair through GSK3β/β-catenin pathway in rats with myocardial infarction.
Yeqian Zhu, Pengcheng Zhao, Ling Sun, Yao Lu, Wenwu Zhu, Jian Zhang, Chengyu Xiang, Yangming Mao, Qiushi Chen, Fengxiang Zhang. Cell Death Discov 2021
4
100

Circ-PITX1 Promotes the Progression of Non-Small Cell Lung Cancer Through Regulating the miR-1248/CCND2 Axis.
Qianyu Yue, Yanyan Xu, Xiaoli Deng, Shenglan Wang, Jingman Qiu, Baojiang Qian, Yunhui Zhang. Onco Targets Ther 2021
2
100


Tumor suppressor DRD2 facilitates M1 macrophages and restricts NF-κB signaling to trigger pyroptosis in breast cancer.
Yiqing Tan, Ran Sun, Lei Liu, Dejuan Yang, Qin Xiang, Li Li, Jun Tang, Zhu Qiu, Weiyan Peng, Yuanyuan Wang,[...]. Theranostics 2021
12
100

Mint3 depletion-mediated glycolytic and oxidative alterations promote pyroptosis and prevent the spread of Listeria monocytogenes infection in macrophages.
Takayuki Uematsu, Kohsuke Tsuchiya, Noritada Kobayashi, Motoharu Seiki, Jun-Ichiro Inoue, Shuichi Kaneko, Takeharu Sakamoto. Cell Death Dis 2021
1
100

LncRNA GIHCG regulates microRNA-1281 and promotes malignant progression of breast cancer.
L-Y Fan, K-Y Shi, D Xu, L-P Ren, P Yang, L Zhang, F Wang, G-L Shao. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2019
8
100

Circ_0001806 Promotes the Proliferation, Migration and Invasion of NSCLC Cells Through miR-1182/NOVA2 Axis.
Shenni Yi, Zhan Li, Xiuqin Wang, Tiantian Du, Xiuhong Chu. Cancer Manag Res 2021
1
100

Cytokine storms and pyroptosis are primarily responsible for the rapid death of mice infected with pseudorabies virus.
Wei Sun, Shanshan Liu, Xuefei Huang, Rui Yuan, Jiansheng Yu. R Soc Open Sci 2021
1
100

hsa_circ_0000729, a potential prognostic biomarker in lung adenocarcinoma.
Shicheng Li, Xiao Sun, Shuncheng Miao, Tong Lu, Yuanyong Wang, Jia Liu, Wenjie Jiao. Thorac Cancer 2018
28
100

GSDME enhances Cisplatin sensitivity to regress non-small cell lung carcinoma by mediating pyroptosis to trigger antitumor immunocyte infiltration.
Zhouyangfan Peng, Pengfei Wang, Wei Song, Qingmei Yao, Yinjia Li, Linglong Liu, Yapei Li, Sufang Zhou. Signal Transduct Target Ther 2020
5
100

UBE2T promotes autophagy via the p53/AMPK/mTOR signaling pathway in lung adenocarcinoma.
Jinhong Zhu, Haijiao Ao, Mingdong Liu, Kui Cao, Jianqun Ma. J Transl Med 2021
2
100

Lnc-GIHCG promotes cell proliferation and migration in gastric cancer through miR- 1281 adsorption.
Guozheng Liu, Zaipeng Jiang, Mingliang Qiao, Fengyong Wang. Mol Genet Genomic Med 2019
20
100

Overexpressed FOXO3 improves inflammatory status in mice by affecting NLRP3-mediated cell coronation in necrotizing colitis mice.
Yiyu Yin, Jian Wang, Xiaodong Zhao, Xiaole Wu, Huaxin Zou, Zhenfang Qin, Junhua Cao. Biomed Pharmacother 2020
6
100


LncRNA LINC01857 promotes growth, migration, and invasion of glioma by modulating miR-1281/TRIM65 axis.
Guozhang Hu, Naijie Liu, Han Wang, Yue Wang, Zhigang Guo. J Cell Physiol 2019
20
100A novel nutritional mixture, MBN, prevents memory impairment via inhibiting NLRP3 inflammasome formation in 5xFAD transgenic mice.
Namkwon Kim, Jin Gyu Choi, In Gyoung Ju, Yeon-Joo Ju, Sung-Vin Yim, Jong Kil Lee, Myung Sook Oh. Nutr Neurosci 2021
1
100


Co-cited is the co-citation frequency, indicating how many articles cite the article together with the query article. Similarity is the co-citation as percentage of the times cited of the query article or the article in the search results, whichever is the lowest. These numbers are calculated for the last 100 citations when articles are cited more than 100 times.